died suddenly
Veel mensen zijn enthousiast over de nieuwe documentaire "Died Suddenly." Gisteren kon ik er tijdens mijn pendelrit naar luisteren. Het maakte me kwaad en ik zal hieronder uitleggen waarom.

De film bevat zeker wat geweldige informatie. Informatie die - potentieel - de ogen en geesten van mensen zou kunnen openen. Vooral de interviews met de balsemers en begrafenisondernemers zijn indrukwekkend. Het lange, witte vezelige materiaal dat ze hebben gevonden in de slagaders en aders van dode mensen na de invoering van het vaccin is echt verschrikkelijk. Niets nieuws, maar het wordt allemaal op een zeer meeslepende manier gepresenteerd, vooral de scène waarin je ziet hoe het uit een lijk wordt verwijderd tijdens een balseming. De film zou veel effectiever zijn geweest als men zich alleen daarop zou hebben gericht (en dieper had gegraven om te laten zien waar dat materiaal van gemaakt is, etc.). Maar helaas werd die goede informatie, naast andere goede informatie (zoals gepresenteerd door Dr. Ryan Cole, Steve Kirsch en Dr. James Thorp) bezoedeld door het te bestrooien met een hoop onzin. Hier volgen vijf voorbeelden van die onzin die me is bijgebleven. Er kunnen er meer zijn:1

1. De berichtgeving inzake de DMED-gegevens
(de medische databank van het leger). Mathew Crawford onderzocht de DMED-gegevens en ontdekte dat de oorspronkelijke klokkenluiders een eenvoudige fout hadden gemaakt bij het vergelijken van 2021 met voorgaande jaren: wat ze in wezen hebben gedaan, is elk kantoorbezoek tellen in plaats van elke diagnose. Dus als je nieuw gediagnosticeerd was met, zeg, myocarditis, werd elk bezoek dat je bracht aan het militaire gezondheidssysteem (min of meer) opgeteld en vergeleken met hoeveel individuen in voorgaande jaren waren gediagnosticeerd met myocarditis. (De details zijn wat genuanceerder, maar dit geeft de basis van de fout weer).

Dit betekent dat, hoewel er een aanzienlijke toename WAS van veel verschillende gezondheidsdiagnoses, deze lang niet zo groot was als die klokkenluiders dachten en die Thomas Renz onder de aandacht bracht met zijn getuigenis tijdens de "Second Opinion" hoorzitting van Sen. Ron Johnson, die in de film wordt getoond.

Het vreemdste hieraan is, dat van de mensen die betrokken waren bij het aan het licht brengen van het DMED-schandaal er niemand is die ook maar de geringste belangstelling heeft getoond om hun fouten te corrigeren, en dus blijft men deze onwaarheden herhalen en deze worden momenteel nog eens versterkt door Stew Peters.

Vergeet niet dat Peters ook degene was die ons de nu volledig in diskrediet gebrachte film heeft gebracht, waarin werd geprobeerd aan te tonen dat COVID dodelijk was omdat het overeenkomsten vertoonde met slangengif en werd verspreid door besmet water. Ik vertrouw niets meer van wat deze meneer zegt of doet. Hij en zijn team zijn ofwel slecht in het doorlichten van betrouwbare informatie, of ze zijn bezig met een opzettelijke campagne om de gezondheidsvrijheidsbeweging in diskrediet te brengen. En in dit geval is dat echt heel jammer, omdat er veel waardevolle, ware informatie in de film is opgenomen die nu bezoedeld wordt door de vermenging met zoveel valse informatie.

2. Dalende geboortecijfers in Australië. Ja, de geboortecijfers in de meeste delen van de wereld zijn eind 2021 en vooral in 2022 aanzienlijk gedaald, en in veel gevallen kan dit in verband worden gebracht met de uitrol van COVID-prikken, zoals ik hier in mijn (af en toe bijgewerkte) blogpost bespreek: Springtime for Stillbirths in Germany.

Een grafiek in de film toont echter statistieken voor verschillende landen, waaronder een ENORME daling in geboortecijfers voor Australië die opvallend uit de toon valt. Het blijkt dat die enorme daling gewoon te wijten is aan een rapportageprobleem, waarbij het aantal geboorten vanaf december 2021 enorm wordt onderschat wanneer de officiële statistieken worden vrijgegeven, en dan meestal pas veel later worden bijgewerkt. Dus die enorme daling in het filmpje is volledig foutief. (Update over "What's going on with births down under in Australia?").

3. Het ongelooflijk hoge percentage miskramen in het rapport van Pfizer aan de FDA. De bespreking van het hoge percentage miskramen dat Pfizer aan de FDA rapporteert (meer dan 80%), geeft de gegevens volledig verkeerd weer. Ik heb mensen deze foutieve informatie vele malen zien herhalen, vooral Naomi Wolf.

Aan het begin van de vaccinatie-uitrol diende Pfizer een document in bij de FDA met een samenvatting van alle ongewenste voorvallen (AEs) die waren ingediend bij Pfizer met betrekking tot hun COVID-vaccin tot 28 februari 2021. Het werd aanvankelijk niet aanbevolen voor zwangere vrouwen, dus in het beginstadium van de uitrol werd het geven aan zwangere vrouwen beschouwd als een soort toedieningsfout. Dus het toedienen aan een zwangere vrouw ( oftewel "gebruik tijdens de zwangerschap") werd beschouwd als een ongewenst voorval en dus als iets dat men moest melden als een ongewenst voorval, zelfs als er niets ergs gebeurde.

Het rapport vermeldt dat er 270 unieke zwangerschappen werden gerapporteerd, waarvan 32 met gemelde resultaten. En daarvan meldden er 25 een miskraam, dus een percentage van 78% (en als je doodgeboorten en neonatale sterfgevallen meerekent gaat het omhoog naar 87,5%).

Verschrikkelijk! Maar de berekening van het percentage is volkomen zinloos, omdat de noemer onbekend is. Je zou moeten weten hoeveel zwangere vrouwen de prik kregen in de eerste 20 weken van de zwangerschap. We hebben geen idee wat dat aantal was, maar het was zeker veel hoger dan 32 of 270.

Bekijk het zo: we weten dat vrijwillige meldsystemen zoals VAERS zwaar ondergerapporteerd worden. Nou, de veiligheidsgegevens van Pfizer "na het op de markt brengen" zijn hetzelfde: het zijn gewoon vrijwillige meldingen aan Pfizer, die afkomstig kunnen zijn van mensen of van meldingssystemen van de overheid, gebaseerd op meldingen van mensen. Dus hoe groot is de kans dat het prikken van een vrouw die zwanger blijkt te zijn in iemands hoofd wordt geregistreerd als een ongewenst voorval, en wat is dan de kans dat ze dat ongewenste voorval vervolgens rapporteren aan Pfizer, of aan een ander systeem dat in handen komt van Pfizer? De kans is extreem klein, wat betekent dat het zwaar ondergerapporteerd wordt. De kans is veel groter als je zwanger bent, een prik krijgt en kort daarna een miskraam of doodgeboorte krijgt (hoewel ook dan sprake zal zijn van zware onderrapportage).

Op de een of andere manier wordt de informatie in het rapport geïnterpreteerd alsof Pfizer deze zwangere vrouwen volgde, en van degenen van wie de geboorte-uitkomsten bekend zijn, had een enorm hoog percentage een miskraam. In sommige gevallen heb ik mensen zelfs horen spreken van "zwangere vrouwen uit de klinische proef van Pfizer." Nee! Daar gaat het hier niet om. De gegevens worden gegenereerd op een manier die vergelijkbaar is met VAERS, behalve dat we hier niet eens het totale aantal mensen (of vrouwen) dat gevaccineerd is kunnen gebruiken - we zouden het totale aantal zwangere vrouwen moeten weten en dat cijfer kennen we niet, en Pfizer evenmin.

Het komt er dus op neer dat de informatie over miskramen in het Pfizer-rapport verkeerd is geïnterpreteerd, dat die verkeerde interpretatie tot vervelens toe is herhaald en versterkt (ook in "Died Suddenly") en dat het rapport in feite geen enkele aanwijzing geeft over het percentage miskramen na COVID-vaccinatie. Soortgelijke fouten zijn herhaald met betrekking tot een CDC-studie die in de herfst van 2021 in het NEJM is gepubliceerd op basis van de V-Safe-gegevens, die in deze blogpost worden behandeld en gecorrigeerd: The curious case of the miscalculated miscarriages.

Zie ook de discussie op basis van de bijgewerkte V-Safe gegevens hier: BREAKING: Igor just blew the lid off the V-safe pregnancy registry.

4. De ontvolkingsagenda. Er is ongetwijfeld een wereldwijde overheidsagenda om de bevolking te reduceren. Dit wordt openlijk verklaard door mensen die aan de macht zijn. Maar wat publiekelijk wordt verklaard, is een poging om de bevolking op termijn te verminderen door de bevolkingsgroei te verminderen. En de verklaarde middelen om dit te bereiken zijn het verlagen van het geboortecijfer door het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van de levensstandaard en het verbeteren van de toegang tot anticonceptie en abortus. Niemand zegt in het openbaar dat ze de bevolking gaan verminderen door mensen te doden en onvruchtbaar te maken.

Maar wat te denken van wat Bill Gates zei in zijn Ted Talk in 2010: "De wereld telt vandaag 6,8 miljard mensen. Dat gaat omhoog naar ongeveer negen miljard. Als we echt goed werk doen met nieuwe vaccins, gezondheidszorg, reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we dat misschien met 10 of 15 procent verminderen."

Het is welbekend dat in gebieden waar de kindersterfte hoog is, vrouwen meer kinderen krijgen. Daar zijn verschillende redenen voor waar ik niet op in zal gaan, maar het volstaat te zeggen dat wanneer de kindersterfte daalt, vrouwen minder baby's krijgen. Hetzelfde geldt wanneer de levensstandaard stijgt. De daling van het geboortecijfer compenseert meer dan het aantal geredde kinderlevens, dus over het geheel genomen krijg je in de loop der tijd een vermindering van de bevolkingsgroei.

Als grootschalige vaccinatiecampagnes van baby's in arme landen de kindersterfte verminderen, kun je (enigszins contra-intuïtief) de bevolkingsgroei verlagen - zonder mensen te doden en zonder ze onvruchtbaar te maken.

Ik ga niet in op het bewijs voor of tegen de bewering dat vaccinaties de kindersterfte in verarmde landen verminderen, of dat dat de beste manier is om dat doel te bereiken, vooral omdat mijn punt hier niet is of dat waar is, of dat Gates of wie dan ook dat daadwerkelijk gelooft. Het punt is dit: er is een andere manier om te begrijpen wat Bill Gates zei in zijn Ted Talk en een andere manier om de doelen en middelen te begrijpen van degenen die praten over de noodzaak om de wereldbevolking te verminderen - een manier die geen massamoord en gedwongen sterilisatie omvat.

"Died Suddenly" gaat op zeer nadrukkelijke wijze van start met de idee dat Gates, en al die mensen die praten over het verminderen van de wereldbevolking, ons willen doden en steriliseren. Zelfs als dat waar zou zijn, is het een verschrikkelijke manier om het feitelijke bewijs van toegenomen sterfte en verminderde vruchtbaarheid als gevolg van de COVID-19 injecties te verpakken. Je zult nooit iemand kunnen overtuigen die twijfelt aan die feiten, als het wordt verpakt in de notie dat de elites proberen de bevolking te doden en te steriliseren, om de eenvoudige reden dat de openlijke verklaringen van degenen die de bevolkingsvermindering nastreven een andere, meer welwillende interpretatie van hun acties toelaten. Dat betekent niet dat we hen moeten of zouden moeten geloven, of dat we hun openbare verklaringen voor waar moeten aannemen - het betekent alleen dat we onze eigen glazen ingooien door het bewijs op die manier te presenteren, als we willen dat de feiten in de film een groter publiek bereiken.

[Lees dit alsjeblieft niet als een verdediging van Bill Gates. Ik beweer niet dat zijn bedoelingen welwillend zijn. Ik wijs slechts op het bestaan van een meer gangbare, welwillende inkadering van de ontvolkingsagenda die mensen kunnen gebruiken om zijn en andermans openbare uitspraken te interpreteren en om de belangrijke informatie in deze film volledig in diskrediet te brengen].

5. Waarom refereerde de openingsmontage aan allerlei onnodige en totaal ongerelateerde zaken zoals Bigfoot, UFO's en Jeffrey Epstein? Waarom zou je deze film willen associëren met dat soort dingen, tenzij het doel was om de film in diskrediet te brengen?

Ik heb me volledig afgekeerd van Stew Peters na zijn "Watch the Water" slangengif- fiasco, en "Died Suddenly" biedt geen verlossing. Dit is niet iemand die we kunnen vertrouwen. Wat mij betreft stelt Stew Peters de rest van ons in een kwaad daglicht, en of dat nu met opzet is of niet doet er niet toe, want hoe dan ook, hij is slecht voor de beweging omdat hij ons uiteindelijk in diskrediet brengt, zelfs als hij sommige dingen goed doet. Voortaan verdient hij 100% van onze spot en 0% van onze aandacht.

UPDATE: Mij werd gewezen op Igor Chudovs prachtige verslag van een paper die daadwerkelijk gepubliceerd werd in een wetenschappelijk tijdschrift, waarin wordt gepleit voor "Inenting tegen COVID-19 Misinformatie" door hen bloot te stellen aan opzettelijk absurde informatie daarover. Daarom is het zo belangrijk voor ons om de zaken op orde te hebben.

Stew interviewde onlangs de Israëlische wetenschapper Dr. Shmuel Shapira, die directeur was van 's lands biologisch instituut. Hij liep letsel op door de COVID-vaccins en toen hij dat openbaar maakte, werd zijn reputatie door de gevestigde orde aan diggelen geslagen. Hier zien we hoe Stew een draai gaf aan het interview:
Shapira
Het behoeft geen betoog dat Dr. Shapira zich doodschaamde. Hij had zijn reputatie al op het spel gezet door zich uit te spreken. Hij betreurde het feit dat hij meegewerkt had aan het interview.

Voetnoot

1. Blijkbaar is er meer. Tenminste één persoon die in een videoclip in elkaar zakt, zakte voor de uitrol van de vaccinaties in elkaar en deze persoon overleed niet. Er schijnen meer van dat soort fouten te zijn. Dus kennelijk hebben ze niet eens het meest elementaire niveau van fact-checking uitgevoerd.

Zie: https://jackanapes.substack.com/p/died-suddenly-is-typical-trash-from