António Guterres
Afgelopen september beweerde de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, dat klimaat-, weers- en watergerelateerde rampen de afgelopen 50 jaar met 500% waren toegenomen. Volgens professor Roger Pielke, wetenschappelijk schrijver van politieke en milieuwetenschappen, is dit "pure desinformatie." Hij stelt verder dat "je nooit een meer duidelijke en grovere onjuiste bewering zult aantreffen in openbare discussies van een belangrijkere instelling." De zaak werd volgens Pielke nog erger gemaakt, omdat de valse bewering werd "gelegitimeerd" door niemand minder dan de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), een van de oprichters van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering.
Wereldwijde weers- en klimaatrampen

Pielke verwijst naar bovenstaande grafiek die gebaseerd is op cijfers van CRED EM-DAT, dezelfde database waarop de WMO en Guterres hun onjuiste bewering hebben gebaseerd. Natuurlijk is 2022 nog niet helemaal compleet, maar het totaal aantal rampen zal rond de 330 liggen, hetgeen vergelijkbaar is met het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Vergeleken met de jaren 2000 liggen de aantallen ongeveer 10% lager.

Op basis van deze gegevens, die volgens het CRED vanaf 2000 betrouwbaar zijn, merkt Pielke op dat er geen aanwijzingen zijn dat het aantal wereldwijde - en klimaatrampen toeneemt. "Dat betekent dat er - ontegenzeggelijk - geen bewijs is voor een andere valse bewering van de VN dat 'het aantal rampen tegen 2030 naar verwachting 560 per jaar zal bedragen - ofwel 1,5 per dag, statistisch gezien -.'"

Volgens voorlopige schattingen kwamen dit jaar ongeveer 11.000 mensen om het leven als gevolg van weers- en klimaatgerelateerde rampen, een cijfer dat rond het gemiddelde van de afgelopen tien jaar ligt. Het totale sterftecijfer bedroeg zo'n 0,14 mensen per miljoen, en was een van de vijf laagste jaarlijkse sterftecijfers vanaf het moment dat de gegevens werden bijgehouden. Pielke denkt dat dit cijfer het laagste is uit de gedocumenteerde geschiedenis van de mensheid. Nog maar twee decennia geleden was het cijfer met 2,9 per miljoen 20 keer zo hoog. De afnemende menselijke impact van rampen is een wetenschappelijk en beleidsmatig succes dat "algemeen onderschat" wordt.

In feite, zoals de Daily Sceptic herhaaldelijk heeft aangetoond, worden dergelijke ongemakkelijke feiten grotendeels in de meeste reguliere media genegeerd. Weersrampen zijn nu het belangrijkste klimaatpropaganda-instrument sinds de klimaatopwarming meer dan twintig jaar geleden op hol sloeg. Pielke merkte op dat hij 30 jaar had gewerkt aan het begrijpen van trends in rampen. "Gedurende al die jaren heb ik een gezamenlijke en succesvolle inspanning gezien van klimaatvoorstanders om desinformatie over rampen te creëren en te verspreiden, goed wetende dat vrijwel alle journalisten en wetenschappers zullen zwijgen en toestaan dat de valse informatie zich ongecontroleerd verspreidt - en soms helpen ze zelfs om het te versterken," schreef hij.

"Ik ben benieuwd. Wanneer gaan journalisten de feiten over rampen rapporteren en desinformatie aan de kaak stellen," vroeg hij.

Reken er voorlopig nog niet op Professor, zou het antwoord kunnen zijn. Op 14 september meldde de Daily Sceptic dat vier vooraanstaande Italiaanse wetenschappers een groot onderzoek hadden gedaan naar historische klimaattrends, en tot de conclusie waren gekomen dat het uitroepen van een 'klimaatnoodtoestand' niet werd ondersteund door de gegevens. Ons rapport ging viraal, werd meer dan 25.000 keer bekeken, meer dan 9.000 keer geretweet, en vond uiteindelijk zijn weg naar andere media.

Het leidde tot het onvermijdelijke 'fact-checken.' Het staatsbedrijf Agence France-Presse meldde dat "topklimaatdeskundigen" zeiden dat de krant "selectief met gegevens omging." Een van die deskundigen was Friederike Otto, die werkzaam is bij het Imperial College in Londen en een voortrekkersrol vervult bij de pseudowetenschappelijke "toeschrijving" van afzonderlijke weersverschijnselen aan de mens die verandering van het klimaat zouden veroorzaken. Zij zei dat "uiteraard" de auteurs het artikel niet te goeder trouw hadden geschreven. "Als het tijdschrift wetenschap belangrijk zou vinden, zouden ze het luidkeels en publiekelijk moeten terugtrekken en zeggen dat het nooit gepubliceerd had mogen worden," zei ze.

Als gevolg van deze druk deed de uitgever van het artikel, Springer Nature, de volgende mededeling: "Lezers worden gewaarschuwd dat de conclusies die in dit manuscript worden gerapporteerd momenteel worden betwist. Het tijdschrift onderzoekt de kwestie." Natuurlijk staat alle wetenschap "ter discussie" (behalve, zo lijkt het, de "gevestigde" wetenschap van de klimaatverandering), maar dat is niet de reden waarom deze beschamende mededeling werd gedaan. Het staat nog steeds op het papier.

Pielke concludeert dat de planeet aarde een plaats is van extremen. Orkanen, overstromingen, droogte, hittegolven en andere soorten extreem weer zijn normaal en zijn dat altijd geweest. Het vermogen van samenlevingen om zich voor te bereiden op en te herstellen van extreme gebeurtenissen is een opmerkelijk succesverhaal van beleid - het aantal doden als gevolg van rampen is gedaald van miljoenen per jaar een eeuw geleden tot duizenden per jaar gedurende de afgelopen tien jaar.

"Helaas wordt tegenwoordig elke weers- en klimaatramp opgevoerd als een soort 'boegbeeld' voor klimaatbescherming. Elke extreme gebeurtenis en de daarmee gepaard gaande menselijke gevolgen worden al snel tot een symbool van iets anders gemaakt - zoals falend energiebeleid, roofzuchtige fossiele-brandstofbedrijven, kwaadaardige politici of hardvochtige jetsettende miljardairs. Het is een eenvoudig en krachtig verhaal, dat echter tegelijkertijd ongelooflijk misleidend is," zo besloot hij.

Zie: https://dailysceptic.org/2022/12/22/un-secretary-general-antonio-guterres-falsely-claims-weather-disasters-have-increased-500-in-50-years/