berouw hebben
© ImagineGolf
Berouw - te weinig, te laat
"Je moet in mensen vertrouwen en geloven, anders wordt het leven onmogelijk."
- Anton Tsjechov
De artsen in dit land - eigenlijk in alle westerse landen - zijn hun burgers een verontschuldiging en een verklaring schuldig, en zelfs dan zouden ze de moderne geneeskunde wellicht niet kunnen redden. De artsen hebben hun beroep onteerd en te schande gemaakt. Zij vaardigden een coronavaccinatieschema uit dat nu onmiskenbaar resulteert in het vroegtijdig en op onnatuurlijke wijze overlijden van veel mensen. Tot op heden heeft geen enkele gevestigde beroepsgroep van artsen, of formele vereniging, of belangrijk tijdschrift, opgeroepen om het prikprogramma te stoppen.

Het gevaarsignaal is nu al bijna een jaar duidelijk. De mRNA-producten van Pfizer en Moderna stopten de overdracht van corona niet en veroorzaakten wijdverspreide schade, vooral in de beroepsbevolking tussen 25 en 64 jaar, die gedwongen werden de injecties te nemen om hun baan te behouden. Voor de hele bevolking stegen eind 2022 het aantal sterfgevallen door alle oorzaken en handicaps nog steeds.

De trend leek te beginnen met de onnatuurlijke dood van professionele atleten die dood neervielen op hun sportvelden. Toen, begin 2022, meldden levensverzekeringsmaatschappijen dat de sterftecijfers van polishouders in dienst van bedrijven met verzekeringsregelingen met 40 procent stegen. De ongekende cijfers werden medio 2022 bevestigd door de Vereniging van Actuarissen - het professionele orgaan van mensen die daadwerkelijk de statistieken ontleden waarop de verzekeringsindustrie haar bedrijfsmodel baseert. In feite nam het aantal sterfgevallen ten aanzien van jongere leeftijdsgroepen drastisch toe:
Coronavaccinatie zorgde voor een toename van 78 procent van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep 25-34 jaar, een toename van 100 procent van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep 35-44 jaar en een toename van 80 procent van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep 45-54 jaar.
De medische wereld kreeg deze alarmerende signalen kant en klaar aangeleverd, maar verbazingwekkend genoeg kwam er geen enkele waarschuwing aan het publiek. De artsen bleven aandringen op het nemen van de vaccins. De volksgezondheidsambtenaren (waaronder veel artsen) van alle instanties van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Diensten hielden informatie achter over de schade die werd aangericht en bleven advertenties voor het nemen van vaccinaties verspreiden, terwijl deze ambtenaren de binnenkomende verontrustende gegevens moeten hebben opgemerkt. Zelfs in dit nieuwe jaar verscheen CDC-directeur Rochelle Walensky in TV-reclames ter promotie van mRNA-boosters.

Kortom, een beroepsgroep waarvan het publiek afhankelijk is ter bepaling van de werkelijkheid, heeft er alles aan gedaan om de werkelijkheid te verbergen en te verdraaien. De televisienetwerken en de kranten versterkten de vertekeningen om te voorkomen dat het volk zou begrijpen wat er met hen gebeurde in een gigantische wereldgezondheidscrisis. De sociale media, achter de schermen beheerd door inlichtingendiensten van de overheid, verscherpten zowel de informatieblokkade als hun eigen snode leugens. De crisis was niet zozeer het gevolg van het coronavirus zelf, met een sterftecijfer van ruim onder de één procent van de geïnfecteerden; de crisis werd veroorzaakt door de veronderstelde remedie tegen het virus, de vaccins die aan de onwetende en verkeerd geïnformeerde burgers werden opgedrongen.

Buiten een kleine groepje afvallige artsen - Drs. Malone, McCullough, Kory, Cole, Risch, Bhattacharya en anderen - gingen de praktiserende artsen van Amerika blindelings en lafhartig mee met het vaccinatieprogramma van de overheid. Mijn eigen huisarts vertelde me dat hij "honderd procent vertrouwen had in de vaccins" toen hij me probeerde over te halen de prikken te nemen. (Ik weigerde.) Bij het volgende lichamelijk onderzoek noemde hij de vaccins niet eens. Hoe zit het met uw artsen? Vraagt u zich af wat ze geleerd hebben? Of dat ze iets geleerd hebben?

En wat zullen ze nu gaan doen? Net doen alsof er niets aan de hand is? Doorgaan met demoniseren, in diskrediet brengen en straffen van die paar artsen die niet doen alsof? Mijn dokter, werkend binnen een bedrijfsverband, is tevens hoofd gezondheid van zijn groepspraktijk. Hij heeft artsen en anderen ontslagen die weigerden de injecties te nemen die zijn bedrijf verplicht stelde. Hij heeft zijn eed van Hippocrates geschonden. Hij is nog niet van middelbare leeftijd en heeft, naar men mag aannemen, nog vele werkjaren voor de boeg. De informatie over sterfgevallen door vaccins en handicaps zal alleen maar erger worden, en zijn eigen gedrag rond de crisis zal er slechter uitzien, waarschijnlijk zelfs voor hemzelf. Er zijn honderdduizenden artsen zoals hij. Tot op heden, begin 2023, bestaat er onder hen geen algemene beweging om hun handelwijzen uit te leggen of zich daarvoor te verontschuldigen. Wat zal er gebeuren?

Ik zal u vertellen wat er zal gebeuren: de geneeskunde zoals we die kenden zal instorten, samen met de meeste andere activiteiten in onze maatschappij. Afgezien van ethische overtredingen tegen het publiek in het enkele geval van de coronacrisis, hebben artsen en hun bestuurlijke medewerkers zich heimelijk overgegeven aan een bedrijfsmodel van afpersing, dat de medische praktijk al ernstig had beschadigd voordat corona ten tonele verscheen.

Onthoud: een algemeen principe is dat organisaties en systemen vaak hun grootste omvang aannemen net voordat ze uitsterven of falen. Dat is precies wat we zien bij de samenvoeging van ziekenhuizen in de VS. Als het de bedoeling was geweest om overbodigheden te verwijderen omwille van "efficiëntie," dan hebben ze precies gedaan wat ecosystemen vernietigt. Hoe dan ook, het netto effect van al die ziekenhuisconsolidatie was dat de toegang tot gezondheidszorg voor de gemiddelde burger veel moeilijker werd en het enige voordeel was dat de bestuurders van de ziekenhuizen multimiljonair werden.

Toen kwam corona en zij dunden hun eigen personeel met vaccinatiemandaten uit. Nu kunnen veel ziekenhuizen nauwelijks functioneren, terwijl veel ziekenhuizen specifieke diensten moesten sluiten. Nogal wat ziekenhuizen gaan failliet, wat de consolidatie alleen maar voedt. Wanneer de dreigende financiële, bank- en verzekeringsproblemen later dit jaar toeslaan, zullen ziekenhuizen hun deuren sluiten. Ondertussen zullen nog veel meer mensen hun leven verliezen aan de rampzalige bijwerkingen van de vaccins. Het is nu al zo - tot overmaat van ramp - dat degenen die letsel door vaccins oplopen en hulp zoeken bij het medische systeem worden voorgelogen, verkeerd behandeld of genegeerd. Sommigen van hen zijn de artsen zelf en andere gezondheidswerkers, die op een harde manier met de werkelijkheid in aanraking komen.

Iets zal dit monster dat we "gezondheidszorg" noemen vervangen. Misschien zal het zichzelf nog steeds beschouwen als geneeskunde, maar het zal op een veel kleinere schaal opereren, zonder veel van de dure en nogal miraculeuze hoogtechnologische tovenarij die gedurende de afgelopen periode is ontwikkeld, maar ook zonder veel gevaarlijke hoogtechnologische ingrepen, vooral farmaceutische, die werden gebruikt als bovennatuurlijk winstgevende inkomstenstromen, ondanks de nadelige gevolgen die ze veroorzaakten.

Zullen de artsen het vertrouwen van het publiek terugwinnen? Dat wordt een zware dobber voor ze. Ze zullen een lange weg te gaan hebben om ten eerste maar hun eigen eer en zelfrespect terug te krijgen. Een soort van oprechte en zeer zichtbare publieke daad van verontschuldiging en berouw zal eerst moeten plaatsvinden.

Zie: https://kunstler.com/clusterfuck-nation/repentance/