Windmolens
Een van 's werelds toonaangevende kernfysici komt met een vernietigende aanklacht tegen het netto nul-politieke project. In een onlangs gepubliceerde wetenschappelijke paper zei Dr. Wallace Manheimer dat dit het einde van de moderne beschaving zou betekenen. Over wind- en zonne-energie schreef hij dat het bijzonder tragisch zou zijn "wanneer deze nieuwe infrastructuur niet alleen zal mislukken, maar ook biljoenen zal kosten, grote delen van het milieu zal verwoesten en volkomen overbodig is." Er staat "enorm veel" op het spel, voegde hij eraan toe.

Dr. Manheimer is gepromoveerd in natuurkunde aan het MIT en heeft een 50 jaar lange carrière in nucleair onderzoek achter de rug, onder meer bij de divisie Plasmafysica van het U.S. Naval Research Laboratory. Hij heeft meer dan 150 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Volgens hem is er "zeker geen wetenschappelijke basis" om in de komende eeuw of zo een klimaatcrisis te verwachten door te veel kooldioxide in de atmosfeer. Hij betoogt dat er geen reden is waarom de beschaving niet vooruit kan met behulp van zowel fossiele brandstoffen als kernenergie, waarbij geleidelijk wordt overgeschakeld op meer kernenergie.

Er is natuurlijk een groeiende stroom van meningen die erop wijzen dat de keizer geen kleren aan heeft als het gaat om alle modieuze groene technologieën. Elektrische auto's, wind- en zonne-energie, waterstof, batterijopslag, warmtepompen - aan alle kleven enorme nadelen en daarnaast kunnen ze de bestaande systemen niet vervangen zonder verwoestende gevolgen.

Manheimer wijst erop dat voordat fossiele brandstoffen op grote schaal werden gebruikt, energie werd geleverd door mensen en dieren. Omdat er zo weinig energie werd geproduceerd, "vormde de beschaving een dun laagje op een enorme berg menselijke ellende, een laagje dat in stand werd gehouden door instrumenten als slavernij, kolonialisme en tirannie."

Dit argument geeft aan waarom zoveel rijke, deugdsignalerende beroemdheden niet alleen pleiten voor netto nul, maar voor 'Echt Nul,' met een verbod op alle gebruik van fossiele brandstoffen. Koning Charles zei in 2009 dat het tijdperk van consumentisme en gemak voorbij was, hoewel de monarch, die tal van grote huizen bezit, waarschijnlijk niet denkt dat dergelijke wanhopige beperkingen op hemzelf van toepassing zijn. Manheimer merkt op dat fossiele brandstoffen de voordelen van de beschaving voor miljarden hebben mogelijk gemaakt, maar de zaak is nog niet af. "Om de voordelen van de moderne beschaving te verspreiden over de gehele menselijke familie zou veel meer energie nodig zijn, evenals nieuwere bronnen," voegt hij eraan toe.

De auteur merkt op dat de nadruk op een valse klimaatcrisis een "tragedie wordt voor de moderne beschaving," die afhankelijk is van betrouwbare, betaalbare en milieuvriendelijke energie. "De windmolens, zonnepanelen en back-up batterijen bezitten geen van deze kwaliteiten," stelt hij. Deze leugen wordt doorgedrukt door wat een klimaat-industrieel complex wordt genoemd, bestaande uit sommige wetenschappers, de meeste media, industriëlen en wetgevers. Bovendien, vervolgt hij, is deze groepering er "op de een of andere manier" in geslaagd om velen ervan te overtuigen dat CO2 in de atmosfeer, een gas dat noodzakelijk is voor het leven op aarde en dat we bij elke ademhaling uitademen, een milieugif is.

In de ogen van Manheimer is het partnerschap tussen bedrijven die een eigen belang hebben, hoogdravende politici en paniekzaaiers "een werkelijk onzalige alliantie." Het klimaat-industrieel complex bevordert niet de discussie over hoe deze uitdaging kan worden overwonnen op een manier die voor iedereen het beste uitpakt.
"We moeten niet verbaasd of ervan onder de indruk zijn dat degenen die winst willen maken, het luidst roepen dat politici in actie moeten komen," voegde hij eraan toe.
Een van de meest uitgelezen personen om vraagtekens te zetten bij een op handen zijnde klimaatcrisis, oppert de auteur, is wellicht professor emeritus Richard Lindzen van het MIT, een van 's werelds meest vooraanstaande autoriteiten op het gebied van geologische vloeistofbewegingen:
Wat historici zich in de komende eeuwen zeker zullen afvragen, is hoe een coalitie van machtige belangengroepen door een zeer gebrekkige logica, versluierd door sluwe en niet aflatende propaganda, bijna iedereen in de wereld ervan kon overtuigen dat CO2 afkomstig van de menselijke industrie een gevaarlijk, planeetvernietigend gif was. Het zal worden herinnerd als de grootste waanvoorstelling uit de wereldgeschiedenis - dat CO2, de levensader van planten, een tijdlang werd beschouwd als een dodelijk gif.
Een groot deel van de interessante paper van Dr. Manheimer ontkracht veel van de modieuze wondermiddelen rond de gepolitiseerde 'gevestigde' klimaatwetenschap. Het is een uitstekende paper. Hij bespreekt enkele van de tegengestelde meningen die overduidelijk onjuiste beweringen ontkrachten en zegt dat het "bijzonder ontmoedigend" is om te zien dat geleerde genootschappen definitieve beweringen doen terwijl er zoveel tegengestelde informatie beschikbaar is. Hij wijst erop dat de aarde de afgelopen 10.000 jaar vrijwel zeker warmer is geweest. Er zijn warmere en koudere perioden geweest, net als nu.

Om de informatie te vinden die niet strookt met het narratief, kan zelfs Google worden gebruikt, zegt Manheimer - hoewel hij opmerkt dat het bedrijf waarschuwt dat het geen informatie verstrekt over "beweringen die ontkennen dat langetermijntrends aantonen dat het mondiale klimaat opwarmt."
Chris Morrison is de Milieuredacteur bij de Daily Sceptic.
Zie: https://dailysceptic.org/2023/01/10/net-zero-will-lead-to-the-end-of-modern-civilisation-says-top-scientist/