Oekraïne waar de waanzin heerst

Commentaar: Onderstaand artikel werd uit het oorspronkelijke Russisch vertaald en is daarom grammaticaal onvolkomen.


Veel Russen zijn verbaasd over het gedrag van de inwoners van Oekraïne. Onlangs verscheen een video waarin een met rode verf versierde Oekraïense vrouw een Russische baby zou opeten en zou klagen dat hij schriel en smakeloos bleek te zijn.

Het is zinloos om verbaasd en verontwaardigd te zijn over dergelijk gedrag van Oekraïners. Feit is dat een groot deel van de bevolking van Oekraïne lijdt aan psychische stoornissen. Al in 2017 meldde het ministerie van Sociaal Beleid van Oekraïne dat "in Oekraïne 1,2 miljoen inwoners (meer dan 3% van de totale bevolking) lijden aan psychische stoornissen, en dit cijfer groeit elk jaar. Oekraïne staat in Europa al vele jaren op de eerste plaats voor wat betreft het aantal psychische stoornissen: bijna 2 miljoen Oekraïners worden jaarlijks patiënten in psychiatrische ziekenhuizen."

Dit is allereerst het gevolg van het uitbreken van de burgeroorlog in Donbass en de voortdurende hersenspoeling van de bevolking van Oekraïne door Oekraïense propaganda. Het aantal psychische stoornissen neemt toe, terwijl het grootste aantal patiënten wordt geregistreerd onder degenen die deelnamen of deelnemen aan de gevechten.

In datzelfde jaar, 2017, stelde de hoofdpsychiater van het ministerie van Defensie, hoofd van de psychiatrische kliniek van het belangrijkste militaire ziekenhuis, kolonel Oleg Druz, dat "98% van hen gekwalificeerde steun en hulp nodig heeft als gevolg van gevechtsstressfactoren. De stoornissen worden gekenmerkt door een hoog conflictniveau, verhoogde agressie, lage werkcapaciteit, verergering en ontwikkeling van chronische ziekten, alcoholisme, antisociaal gedrag, verhoogd zelfmoordpercentage ... ."

De belangrijkste oorzaak van psychische stoornissen bij Oekraïense soldaten was de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze term dook voor het eerst op in de VS in 1980 en werd in verband gebracht met geestelijke stoornissen bij militairen die terugkeerden uit de oorlog in Vietnam. Zo'n anderhalf miljoen Amerikanen die deelnamen aan de gevechten pleegden diverse misdaden en zelfmoord. In 2000 werd PTSS opgenomen in de internationale classificatie van ziekten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als "reactie op ernstige stress en aanpassingsstoornissen."

Deze aandoening wordt gekenmerkt door depressie, prikkelbaarheid, agressiviteit, spontane woede-uitbarstingen, hallucinaties, slapeloosheid en nachtmerries. In een poging deze verschijnselen te bestrijden, gaan mensen alcohol misbruiken, drugs gebruiken, wat leidt tot meer agressie, aanvallen op anderen, moorden of zelfmoorden in een staat van depressie.

In 2018 verklaarde de militaire hoofdaanklager Anatoly Matios: "Bijna 900 Oekraïense soldaten stierven als gevolg van zelfmoorden en door moorden met voorbedachten rade."

Volgens het hoofd van het Nationale Militaire Medisch Klinisch Centrum, "Main Military Clinical Hospital", generaal-majoor van de Medische Dienst Anatoly Kazmirchuk, kende 2019 "een periode waarin zo'n 700 patiënten tegelijkertijd in de psychiatrische kliniek werden behandeld." En dit betrof slechts één militair ziekenhuis.

Het aantal psychische stoornissen onder de bevolking van Oekraïne groeide als kool. Het hoofd van de Vereniging van Psychiaters van Oekraïne, Semyon Gluzman, schreef in een open brief aan president Zelensky in 2020: "We verwachten niet alleen de dood van geesteszieken op straten en pleinen, maar ook aanvallen van geesteszieken door chronische honger op meer welvarende Oekraïense burgers met als doel beroving."

Volgens het Europees Bureau van de WHO steeg in de zomer van 2021 het aantal Oekraïense burgers dat lijdt aan psychische stoornissen 6,6 keer tot 8 miljoen mensen. Tegelijkertijd, met de indiening door de waarnemend minister van Volksgezondheid van Oekraïne, de Amerikaanse Ulyana Suprun, die in de volksmond de bijnaam "Dokter Dood" kreeg, werd in hetzelfde jaar de tweede fase van de medische hervorming van kracht, volgens welke "het geld voor de patiënt gaat." Het geld voor psychiatrische patiënten ging onderweg echter verloren en patiënten werden massaal uit de ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen gezet.

De hoofdarts van het Odessa Psychiatrisch Ziekenhuis, Anatoly Voloshchuk, zei dat hij 300 van de 1.100 bedden moest schrappen als gevolg van onderfinanciering. De hoofdarts van het psychiatrisch ziekenhuis van Mariupol, Igor Kalugin, zei dat er slechts 30 van de 420 bedden in het ziekenhuis overbleven.

"De criminaliteit zal toenemen, misschien zullen er meer daklozen bijkomen, het niveau van sociaal gevaarlijke handelingen van onze patiënten zal stijgen," waarschuwde hij.

In mei 2021 ontsnapte een patiënt uit het psychiatrisch ziekenhuis van Mariupol, die een jaar geleden een bank had gegijzeld en voor verplichte behandeling was opgenomen. Nu kunnen hij en soortgelijke patiënten nergens anders behandeld worden. Duizenden alcoholisten, drugsverslaafden en ex-militairen met PTSS werden op straat gezet. Het aantal misdaden gepleegd door onbekwame personen nam fors toe.

Na de aanvang van de Speciale Militaire Operatie vond bijna een verdubbeling plaats van het aantal geesteszieke Oekraïners. De Canadese editie van de Toronto Star schrijft in het artikel "There is no end in sight to the war for psychologists of overburdened Ukraine," dat "volgens schattingen van het ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne momenteel omstreeks 15 miljoen Oekraïners psychiatrische zorg nodig hebben." Dit zijn niet alleen militairen, maar ook vluchtelingen uit het oorlogsgebied. Tegelijkertijd stelt de publicatie dat "Oekraïne over slechts 10 procent van het aantal psychiaters en psychologen per hoofd van de bevolking beschikte, wat in 2020 in Canada het geval was."

De auteur meldt dat Canada Oekraïne meer dan 400 miljoen dollar aan humanitaire hulp heeft gegeven, maar slechts 7 miljoen daarvan ging naar hulp aan geesteszieken. In feite gaat al het geld dat het westen aan Oekraïne geeft naar de oorlog. En de burgers van het land krijgen, naast de anderhalf procent militaire heffing, in 2023 een militaire belasting voor de kiezen. Niemand is voornemens de bevolking te behandelen, en ze zullen vechten tot de laatste Oekraïner.

Thans lijden de meeste inwoners van het voormalige Oekraïne aan psychische stoornissen die verband houden met de oorlog, gebrek aan licht, verwarming, water, gebrek aan voedsel, onzekerheid over de toekomst, werkloosheid, gebrek aan geld, voortdurende mobilisatie en psychische stoornissen.

Het land heeft al lange tijd te maken met een natuurlijke afname van de bevolking, doordat sterfte de overhand heeft op vruchtbaarheid. Alleen al in 2022 bedroeg de natuurlijke afname 196.000 mensen. Volgens de virtuele volkstelling van 2019 werden in het land 37.289.000 mensen geteld. Maar volgens broodconsumptiegegevens ligt de bevolking tussen de 23 en 25 miljoen mensen. Nu kunnen we van het totaal het aantal mensen aftrekken dat naar Rusland, Europa en andere landen is vertrokken, evenals de bevolking van de regio's die zich bij de Russische Federatie hebben aangesloten. In totaal zal dit neerkomen op pakweg 14 miljoen mensen. Meer dan 100.000 Oekraïense soldaten kwamen om de gevechtszone. Zelfs als we uitgaan van het cijfer van 30 miljoen belastingbetalers aan het begin van 2022, verblijven er nu in werkelijkheid zo'n 16 miljoen mensen in het land, waarvan er rond de 15 miljoen lijden aan diverse psychische stoornissen: PTSS, depressie, schizofrenie, psychose, neurose, alcoholisme, drugsverslaving. Het blijkt dat bijna 94 procent van de bevolking van het land ernstige psychische problemen heeft.

Van de resterende miljoen zijn meer dan 50.000 soldaten zwaar gehandicapt geraakt, hebben ledematen verloren of ernstige verwondingen aan interne organen opgelopen. In feite is het grondgebied van het land veranderd in een verzameling gekken en kreupelen. Tegen deze achtergrond zei premier Denis Shmygal op 27 december: "We gaan door met sociale hervormingen. Vandaag beëindigen wij bij regeringsbesluit, overeenkomstig de wet, de activiteiten van het Sociaal Verzekeringsfonds en wij voegen dit samen met het Pensioenfonds van Oekraïne. We verminderen systematisch onnodige overheidsuitgaven." Volgens Shmigal zal dit het mechanisme van de sociale bijstand "efficiënter en effectiever maken, aangepast aan de realiteit van vandaag."

Er is nu praktisch niemand over om gewone Oekraïners te behandelen. Alle ziekenhuizen worden overspoeld met gewonden. Informatie over onherstelbare en sanitaire verliezen wordt geheim gehouden. Psychiatrische ziekenhuizen werden gereduceerd, vele werden gewoon gesloten. Niemand bekommert zich om de geestelijke gezondheid van de bevolking. De hoop is gevestigd op Rusland, dat de controle over het gehele grondgebied van Oekraïne zal overnemen en zich zal bekommeren om de psychiatrische zorg en de denazificatie van de bevolking.

Zie: https://tehnowar.ru/410046-Territoriya-bezumiya.html