Zelenskyy
Afbeelding: La Citta Futurà
Het collectieve Westen, dat steeds directer betrokken raakt bij het conflict in Oekraïne, is vaag geweest over de doelstellingen van haar deelname aan de oorlog en heeft zichzelf herhaaldelijk tegengesproken over de aard en het aantal wapens dat naar Oekraïne wordt gestuurd. Vanuit een ander gezichtspunt daarentegen bleef zij in de loop der tijd eenduidig en standvastig: de volledige toewijding aan een neoliberaal project voor een Oekraïne dat openstaat voor westerse bedrijven, waarbij de arbeiders geen enkele bescherming genieten.

Er kan niet worden gezegd dat de westerse mogendheden - de VS, de NAVO en de EU - een lineair, ondubbelzinnig en consistent standpunt hebben ingenomen over de beheersing van het conflict in Oekraïne, om maar niet te spreken van de uitgesproken partijdige steun aan een van de betrokken partijen (de Oekraïense regering van na Maidan), de demonisering van de Russische Federatie en een minachtende afwijzing van de aloude kunst van de diplomatie.

Terwijl de Franse president Macron een week na de inval van de Russische troepen in Oekraïne verklaarde: "We zijn niet in oorlog met Rusland," verklaarde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock nog geen jaar later ten overstaan van de EU-parlementariërs: "We voeren een oorlog tegen Rusland." Anderzijds, terwijl Biden aan het begin van de Russische militaire operaties beloofde een direct conflict tussen de VS en Rusland te vermijden, hebben Amerikaanse inlichtingenofficieren onlangs onthuld dat niet alleen de CIA en Amerikaanse speciale eenheden clandestiene militaire operaties in Oekraïne hebben uitgevoerd, maar dat de CIA, samen met een spionagedienst van een ander NAVO-land, betrokken is bij sabotageoperaties op het grondgebied van de Russische Federatie zelf.

Om nog maar te zwijgen over de escalatie van wapenleveranties aan Oekraïne door westerse landen - het meest opvallende voorbeeld hiervan vormt Duitsland, dat aan het begin van het conflict schoorvoetend aankondigde dat het alleen helmen en een veldhospitaal zou sturen, en vervolgens, te midden van de verontwaardiging van verschillende geallieerde landen en onder steeds zwaardere druk, nog geen jaar later aankondigde tanks te zullen sturen. Zo kwam Duitsland in een paar maanden tijd terug op de beginselen van het buitenlands beleid die na de nederlaag van het nazisme werden nagestreefd en waarvan één vereiste was dat Duitsland geen wapens zou sturen naar conflictgebieden, een beleid dat kan worden samengevat in de Duitse belofte "nie wieder." Dit komt neer op een volledige omkering van het beleid van vreedzame coëxistentie met Rusland en Oost-Europa van staatslieden als Willy Brandt, met grote gevolgen voor het hele Europese continent, niet alleen voor Duitsland.

Er zijn slechts enkele jaren verstreken - maar het voelt als eeuwen - sinds minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier op 7 mei 2015 in Volgograd plechtig de 70e verjaardag van het einde van WO2 vierde. "Hier in Stalingrad brachten deze mensen de eerste beslissende ommekeer in de oorlog teweeg. Hier in Stalingrad begonnen deze mensen de bevrijding van Europa van de nazi-dictatuur. Daarbij hebben ze onmetelijke offers gebracht. Als Duitser buig ik in verdriet voor deze slachtoffers. En ik vraag om vergeving voor het oneindige lijden dat Duitsers anderen hebben aangedaan in naam van Duitsland, hier in deze stad, in heel Rusland, in de delen van de toenmalige Sovjet-Unie die nu Oekraïne en Wit-Rusland zijn, en in heel Europa... ."

Niemand beschreef deze escalatie beter dan de voormalige Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov in oktober vorig jaar. "Toen ik in november in D.C. was, vóór de invasie, en vroeg om Stingers, zeiden ze me dat het onmogelijk was. Nu is het mogelijk. Toen ik vroeg om 155mm kanonnen, was het antwoord nee. HIMARS, nee. HARM, nee. Nu is dat allemaal wel mogelijk. Daarom weet ik zeker dat er morgen tanks en ATACMS en F-16's komen."

Met de aard van de geleverde wapens zijn ook de doelstellingen veranderd, althans de verklaarde doelstellingen. We begonnen, zo lijkt het, om Oekraïne te helpen zichzelf te verdedigen tegen een Russische invasie, daarna begonnen we te praten over een "Oekraïense overwinning" om Rusland een "strategische nederlaag" toe te brengen die het land "verzwakt" zou achterlaten, met de val van de regering-Poetin. We zijn nu zo ver dat een voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken, thans lid van het Europees Parlement, op 31 januari 2023 een bijeenkomst in het Europees Parlement heeft georganiseerd om "de vooruitzichten voor dekolonisatie en de-imperialisatie van de Russische Federatie" (d.w.z. de ontbinding van de Russische Federatie) te bespreken.

Aan de andere kant is het niet de eerste keer dat er openlijk wordt gesproken over een plan om de Russische Federatie te ontmantelen, onder het mom van een onwaarschijnlijke anti-imperialistische strijd - zie bijvoorbeeld een conferentie die op 23 juni 2022 in Washington werd georganiseerd door de CVSE, een Amerikaanse overheidsinstelling die ook wel bekend staat als de Helsinki-commissie. Dergelijke initiatieven kunnen nu officieel worden gehouden ter plaatse van de institutionele zetel van het EU-parlement.

Terwijl het verloop van de westerse militaire betrokkenheid bij het conflict in Oekraïne blijkbaar een verwarrende en onsamenhangende aangelegenheid is geweest, bleef het standpunt over de economische, sociale en politieke toekomst van Oekraïne daarentegen duidelijk en constant in de tijd.

De tafel is gedekt

4-5 juli 2022, Lugano: Conferentie over het herstel van Oekraïne.

Vertegenwoordigers van westerse regeringen en bedrijven (VS, EU, Groot-Brittannië, Japan en Zuid-Korea) kwamen in Zwitserland bijeen om een reeks harde neoliberale beleidsmaatregelen te ontwerpen die aan het naoorlogse Oekraïne zouden worden opgelegd, met oproepen tot het snijden in de arbeidswetgeving, het "openstellen van markten," het verlagen van tarieven, het dereguleren van industrieën en het "verkopen van staatsbedrijven aan particuliere investeerders." Deze Conferentie over het herstel van Oekraïne (URC) betrof geen nieuw initiatief, maar een voortzetting van de in 2017 gestarte "Conferentie over de hervorming van Oekraïne"(URC). Hetzelfde acroniem, dezelfde geest, namelijk aandringen op "versterking van de markteconomie," "decentralisatie, privatisering, hervorming van staatsbedrijven, landhervorming, hervorming van het staatsbestuur" en "Euro-Atlantische integratie."

6 september 2022: Volodymyr Zelensky opent virtueel de beurs van New York door symbolisch de bel te luiden via videostreaming.

Op dezelfde dag verscheen een hoofdartikel in de Wall Street Journal waarin Zelensky het neoliberale programma "Advantage Ukraine" lanceerde. Hij nodigde buitenlandse bedrijven uit om Oekraïne's overvloedige hulpbronnen en goedkope arbeidskrachten te komen exploiteren en bood Wall Street "een kans om te investeren ... in projecten ter waarde van honderden miljarden dollars."

23 januari 2023: Zelensky houdt een videotoespraak tijdens de bijeenkomst van de Amerikaanse nationale Vereniging van de Kamers van Koophandel van de individuele staten in Boca Raton, Florida, onder de titel After the War, American Business Can Become a Locomotive of Global Economic Growth.

Een transcriptie van de toespraak werd gepubliceerd op de institutionele website van het Oekraïense voorzitterschap: "En - wanneer we deze oorlog zullen kunnen beëindigen door de bezetters eruit te gooien - zullen we op dezelfde manier samen kunnen beginnen met het moeilijke werk van de wederopbouw van Oekraïne - onze steden, onze economie, onze infrastructuur. Het is nu al duidelijk dat dit het grootste economische project van onze tijd in Europa zal inhouden. Het is vanzelfsprekend dat het Amerikaanse bedrijfsleven de locomotief kan worden die de wereldwijde economische groei weer zal voortstuwen.

Wij zijn er reeds in geslaagd de aandacht te trekken en samen te werken met reuzen uit de internationale financiële en investeringswereld zoals Black Rock, J.P. Morgan en Goldman Sachs. Amerikaanse merken als Starlink en Westinghouse maken al deel uit van onze, Oekraïense, manier... En iedereen kan een geweldig bedrijf worden door met Oekraïne samen te werken. In alle sectoren - van wapens en defensie tot bouw, van communicatie tot landbouw, van transport tot IT, van banken tot medicijnen."


Commentaar: Voor velen is het allemaal 'business as usual': Servië, 9/11, Irak, Libië, Syrië, Jemen enz. En zo staan de Jakhalzen altijd klaar om hun volgende doelwit op te zetten, net zoals ze deden en doen in Oekraïne, waarbij ze hun diepgaande plannen uiteenzetten om mensen te laten vermoorden, verkrachten, plunderen, ontheemden, uithongeren en controleren. Ze hebben eenvoudigweg geen geweten bij wat ze doen, en toch is wat hen verenigt hun vastberadenheid, hun koude berekende gewin ten koste van alles en iedereen.

Poetin spreekt zich uit: the Empire of Lies:

"In bepaalde landen stemmen de heersende elites hier vrijwillig mee in, ze stemmen er vrijwillig mee in om vazallen te worden; andere landen worden omgekocht of geïntimideerd. En als dit niet werkt, vernietigen ze hele staten, met achterlating van humanitaire rampen, verwoesting, ruïnes, miljoenen verwoeste en verminkte mensenlevens, terroristische enclaves, sociale rampgebieden, protectoraten, kolonies en semikolonies. Het kan ze niets schelen. Het enige waar ze om geven is hun eigen gewin.[...]

[...] Ik wil nogmaals onderstrepen dat hun onverzadigbaarheid en vastberadenheid om hun ongebreidelde dominantie te behouden de werkelijke oorzaken zijn van de hybride oorlog die het collectieve westen tegen Rusland voert. Zij willen niet dat wij vrij zijn; zij willen dat wij een kolonie zijn. Ze willen geen gelijke samenwerking; ze willen plunderen. Ze willen ons niet zien als een vrije samenleving, maar als een massa zielloze slaven.'' ~ Vladimir Poetin (Bron)"

Het is niet de opkomst van de machines wat de mensheid parten speelt, hoewel dat er mee te maken heeft en gebruikt wordt, het is de gestage en nu exponentieel groeiende realiteit van de psychopathie.

Als de afgelopen drie jaar enige maatstaf zijn geweest, zijn degenen achter een masker van gezond verstand, dat meer dan afgezakt is, volledig ontspoord en het kan hen geen bal schelen. Ze lachen ons allemaal uit.

Political Ponerology: A Psychological Anatomy of Evil, Politics And Public Trauma


Ramp-kapitalisme

Vooralsnog kan niemand voorspellen wat er aan het eind van de oorlog van Oekraïne zal overblijven, maar het project van de betrokken westerse actoren is heel duidelijk en wordt al in praktijk gebracht.

Oekraïne was al het armste land van Europa en hoewel het, zoals alle andere landen van de voormalige Sovjet-Unie, heeft geleden onder de meedogenloze schoktherapie* die deze landen in markteconomieën had veranderd, was de opgelegde neoliberale schoktherapie voor Oekraïne niet zo verwoestend als voor Rusland. En er bestaan in Oekraïne nog enkele staatsactiva die aantrekkelijk zijn voor westerse bedrijven. Afgelopen augustus heeft Zelensky het recht op collectieve onderhandelingen en vakbondsvertegenwoordiging voor de meeste Oekraïense werknemers afgeschaft, waardoor ze nog armer zijn geworden.

Zoals de econoom Michael Hudson betoogt, mag Oekraïne dan wel het armste land van Europa zijn, maar dat geldt voor 99% van de burgers; voor de resterende 1% - de corrupte kleptocraten van het meest corrupte land van Europa - wordt het in plaats daarvan het rijkste land. En natuurlijk wordt de uitnodiging om de rijkdommen van het land te exploiteren uitgebreid naar beleggers op de beurs van New York. "Kom binnen en doe mee! Iemands verlies wordt omgezet in andermans winst. En dat is wat er gebeurt in een klassenstrijd. Het is een nulsomspel. Er wordt geen enkele poging ondernomen om de levensstandaard te verhogen."

In het hele collectieve westen, niet alleen in Oekraïne, werd de klassenstrijd al lang verklaard aan de lagere klassen. Het volstaat te herinneren aan wat de Franse president Macron afgelopen augustus zei: "Wat we momenteel meemaken is een soort groot kantelpunt of een grote omwenteling...we beleven het einde van wat een tijdperk van overvloed had kunnen lijken..."

Professor Michael Hudson merkt op: "Toen hij het 'einde van de overvloed' zei, bedoelde hij eigenlijk het begin van een IMF-bezuinigingsprogramma dat op Europa wordt toegepast. En het einde van de overvloed voor de 90% levert een goudmijn aan overvloed op voor de 1%, voor de financiële sector. Zij maken enorme winsten door dit alles... Soberheid voor de bevolking betekent dat we nu de klassenstrijd in het bedrijfsleven gaan voeren... De lonen worden lager, waardoor bedrijven meer winst kunnen maken. Het wordt het einde van de overvloed voor de loontrekkers, maar voor de monopolisten en de banken wordt het een goudmijn."

In Europa en de VS woedt een klassenstrijd, maar in Oekraïne is het tegelijkertijd een venijnige, cynische proxy-oorlog die de ongelukkige Oekraïners genadeloos tot kanonnenvoer heeft versnipperd.

* de zogenaamde schoktherapie werd ingezet in het Chili van Pinochet, vervolgens werd deze toegepast in Rusland en in de andere USSR-landen na het einde van de Sovjet-Unie om er markteconomieën van te maken. De prijzen werden geliberaliseerd terwijl alle sociale garanties voor de burgers werden afgeschaft, wat leidde tot een stijging van het sterftecijfer en een daling van de levensverwachting, samen met toenemende economische ongelijkheid, corruptie en armoede. Activa en bedrijven werden tegen spotprijzen verkocht aan lokale en buitenlandse speculanten die enorm rijk werden, terwijl de maatschappelijke samenhang uiteenviel met een exponentiële toename van ziekten, zelfmoord en misdaad tot gevolg.


Bronnen:

Mission Creep? How the US role in Ukraine has slowly escalated,
Branko Marcetic in Responsible Statecraft, 23 Jan 2023

The dissolution of the Russian Federation is far less dangerous than leaving it ruled by criminals, Anna Fotyga, 27 Jan 2023

German tanks in the Ukraine. Again (Maria Zakharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken)

Speech by Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier in Volgograd to commemorate the end of the Second World War 70 years ago, Federal Foreign Office 7 May 2015

Decolonizing Russia - a moral and strategic imperative, CSCE 23 June 2022

President of Ukraine's address to the participants of the meeting of the National Association of State Chambers, President of Ukraine 23 Jan 2023

West prepares to plunder post-war Ukraine with neoliberal shock therapy: privatization, deregulation, slashing worker protections, Ben Norton in Geopolitical Economy, 28 July 2022

Zelensky is literally selling Ukraine to US corporations on Wall Street, Ben Norton in Geopolitical Economy, 9 Sept 2022

Ukraine's Zelensky sends love letter to US corporations, promising 'big business' for Wall Street, Ben Norton in Geopolitical Economy, 25 Jan 2023

Economist Michael Hudson on debt relief, inflation, Ukraine disaster capitalism, petrodollar crisis, Ben Norton in Geopolitical Economy, 8 Sept 2022

Zie: https://newcoldwar.org/great-expectations-the-ukraine-to-come/