poetin jaarlijkse toespraak 2023
© Sputnik / Maksim Blinov
De Russische president Vladimir Poetin houdt zijn jaarlijkse toespraak voor de Federale Vergadering, inclusief wetgevers van de Doema, leden van de Federatieraad, regionale gouverneurs en andere ambtenaren, in Moskou, Rusland op 21 februari 2023.
De mislukte westerse Oekraïne-strategie heeft de Mondiale Meerderheid in staat gesteld de Amerikaanse overheersing af te wijzen.

In zijn recente historische toespraak voor het Russische parlement noemde president Vladimir Poetin de oorlog in Oekraïne en de betrokkenheid van de VS/NAVO bij het conflict de belangrijkste reden voor zijn besluit om Moskou's deelname aan het New START-verdrag over strategische kernwapens uit 2010 "op te schorten." Poetin suggereerde ook dat Rusland bereid zou moeten zijn om het testen van kernwapens te hervatten.

Deze aankondiging, die prompt door het Russische parlement tot wet werd verheven, betekent in feite het formele einde van de al geruime tijd kwakkelende instituties voor strategische wapenbeheersing die meer dan 50 jaar geleden een aanvang namen. Als het New START-verdrag wordt gevolgd door het kernstopverdrag (CTBT - Comprehensive Test Ban Treaty) en vervolgens het Non-proliferatieverdrag (NPV), zal de strategische deregulering compleet zijn. De logica van Poetin berust erop dat de Verenigde Staten geen Russische raketbases mogen inspecteren als zij tegelijkertijd een beleid voeren om Moskou in Oekraïne "strategisch te verslaan."

Het besluit van het Kremlin kwam niet uit de lucht vallen. De proxy-oorlog in Oekraïne vormde het hoogtepunt van een 15 jaar durend proces van gestage verslechtering van de Russisch-Amerikaanse en Rusland-EU-betrekkingen. Vanaf het moment dat duidelijk werd - ergens halverwege de jaren 2000 - dat Rusland niet zou passen in de door de VS gedomineerde orde, en dat Washington en zijn bondgenoten Rusland niet zouden toestaan akkoord te gaan onder voorwaarden die voor Moskou aanvaardbaar zouden zijn, ontwikkelde het verloop van de verhouding zich over het algemeen in de richting van een confrontatie.

Er was inderdaad een korte periode, die samenviel met het presidentschap van Dmitri Medvedev (2008-2012), waarin, naast de ondertekening van het New START-verdrag, een poging werd ondernomen om een strategisch partnerschap tussen Rusland en de NAVO en moderniserings- en technologiepartnerschappen tussen Rusland en belangrijke westerse landen, waaronder de VS en Duitsland, tot stand te brengen. Die poging bleek echter de allerlaatste inspanning te zijn om Rusland na het einde van de Koude Oorlog in of ten minste met het westen te integreren.

Terwijl Moskou op zoek was naar gelijkwaardige en ondeelbare veiligheid en naar technologische en zakelijke mogelijkheden, waren Washington en Berlijn in feite vooral geïnteresseerd in het verzachten en afzwakken van het binnenlandse politieke regime van Rusland. Ook werd de Russische bezorgdheid over de uitbreiding van de NAVO totaal niet serieus genomen: Moskou moest de orde van na de Koude Oorlog accepteren waarin het niet langer een beslissende stem had. Die wanverhouding tussen belangrijke doelstellingen kon niet lang standhouden. Al vanaf 2011-2012 konden de vooruitzichten voor de betrekkingen tussen Rusland en het westen worden samengevat als: het wordt erger voordat het erger wordt.

Op dit moment bevinden we ons nog steeds op hetzelfde traject - het kan nog grimmiger worden dan nu al het geval is.

Hopelijk zal de geloofwaardige dreiging van volledige vernietiging - de essentie van nucleaire afschrikking - ons nog steeds beschermen tegen de allerergste uitkomst, maar de veranderingen die de Oekraïense oorlog in het eerste jaar heeft veroorzaakt in het mondiale strategische landschap zijn inderdaad enorm. Er is al gewezen op de strategische deregulering tussen Moskou en Washington. In de praktijk betekent dit dat elke partij vrij zal zijn om haar strategische krachten naar eigen goeddunken te bouwen, te structureren en in te zetten, en te vertrouwen op haar eigen zogenaamde nationale technische middelen - zoals spionagesatellieten en andere vormen van inlichtingen - als voornaamste bron van informatie over de ander. Het ligt voor de hand te verwachten dat beide partijen onder dergelijke omstandigheden sterk geneigd zullen zijn om zich voor te bereiden op het "worst-case"-scenario.

Het is inderdaad zo dat van de vijf "gevestigde" kernmachten en de vier andere landen die kernwapens bezitten, er slechts twee - Amerika en Rusland - in het verleden hebben deelgenomen aan nucleaire wapenbeheersing. Jarenlang heeft Washington gezocht naar manieren om Beijing te betrekken bij de strategische dialoog tussen de VS en Rusland, wat leidde tot een tripartiete regeling. China, dat nooit geïnteresseerd was in het Amerikaanse aanbod, zou nu bezig zijn met een aanzienlijke uitbreiding en verbetering van zijn strategische nucleaire strijdkrachten. Of en wanneer Beijing bereid zal zijn Washington te betrekken bij strategische wapenbesprekingen is voor iedereen een raadsel. Nadat de VS China formeel als hun belangrijkste tegenstander hebben aangewezen, raakten de Chinees-Amerikaanse betrekkingen steeds meer gespannen. In ieder geval zal het in goede banen leiden van een strategische balans tussen de drie belangrijkste kernmachten, waarvan de ene de andere twee als zijn tegenstanders beschouwt, nu moeilijker worden.

Strategische deregulering bestaat niet alleen uit het ontbreken van bindende verdragen. Het betekent waarschijnlijk ook de ontrafeling van het conceptuele kader voor wapenbeheersing, dat oorspronkelijk in de jaren zestig door de Amerikanen werd ontwikkeld en vervolgens door de Sovjet-Unie werd aanvaard. Elke toekomstige regeling tussen de kernmachten van de wereld - wanneer die er ook komt - zal een geheel nieuw concept vereisen dat gebaseerd kan zijn op de overeengekomen en wederzijds passende elementen die zijn ontwikkeld door de deelnemende landen, met hun uiterst verschillende strategische omstandigheden en culturen. Het zal zeker een zeer zware taak zijn.

De boze reactie van Poetin op de oproep van de NAVO aan Rusland om het New START-verdrag na te leven en Amerikaanse inspecteurs toe te laten, heeft een andere relatief onbelangrijke kwestie opgeworpen: de kernwapens van Groot-Brittannië en Frankrijk. De Sovjet-Unie heeft lang aangedrongen op het opnemen van de kernwapenarsenalen van deze twee landen in de VS-plafonds, en gaf pas toe tijdens Gorbatsjovs perestrojka. Nu Parijs en Londen een actieve rol spelen in de proxy-oorlog in Oekraïne, doet Moskou niet langer alsof de Britse en Franse kernmachten er uitsluitend zijn om hun eigen land te verdedigen. Ze worden gezien als onderdeel van het gecombineerde arsenaal van het vijandige, door de VS geleide westen. Dit vormt momenteel geen groot probleem, maar elke denkbare toekomstige regeling zou de kwestie van de Brits-Franse strijdkrachten aan de orde moeten stellen.

Op geopolitiek gebied heeft de oorlog in Oekraïne Washington ertoe aangezet een wereldwijde coalitie tegen Rusland te vormen. Dit wordt vaak voorgesteld als een belangrijke verdienste van de regering van president Joe Biden. Toch, om dit vanuit een ander perspectief te bekijken, heeft het Rusland- (en China-)beleid van de drie opeenvolgende Amerikaanse regeringen - die van Obama, Trump en vooral die van Biden - geleid tot een grote breuk tussen de grootmachten, die zich uitbreidde van concurrentie tot bittere rivaliteit (met China) en een proxy-oorlog (met Rusland in Oekraïne).

De Amerikaanse pogingen om China te bewegen afstand te nemen van Rusland lijken belachelijk in een situatie waarin de strategie van Washington eruit lijkt te bestaan om zijn twee belangrijkste tegenstanders één voor één te verslaan/bedwingen, en ze bovendien tegen elkaar op te zetten. De beroemde Kissingeriaanse driehoek wijst nu in een andere richting: het is Washington dat de slechtst mogelijke betrekkingen met de andere twee onderhoudt. Het resultaat hiervan is dat Moskou en Beijing nog dichter bij elkaar komen.

De nauwere samenwerking en coördinatie tussen China en Rusland, te midden van de oorlog in Oekraïne, die geleidelijk tot stand komt op basis van gemeenschappelijke strategische belangen, betekent een belangrijke verschuiving in het evenwicht van de wereldmacht. Bovendien - en wat veel verder gaat dan het gebruikelijke westerse concept van "concurrentie tussen de grootmachten" - is de opkomst van meer dan honderd actoren van een ander kaliber in vele delen van de wereld die geweigerd hebben de VS en hun bondgenoten te steunen in verband met de sancties tegen Rusland en die hun handels- en andere betrekkingen met Moskou hebben gehandhaafd of zelfs uitgebreid. Deze landen staan erop hun eigen nationale belangen te volgen zoals zij die opvatten en streven ernaar hun autonomie op het gebied van buitenlands beleid uit te breiden. Uiteindelijk zou dit fenomeen - noem het de Opkomst van de Mondiale Meerderheid (niet langer zwijgend) - wel eens de belangrijkste ontwikkeling tot nu toe kunnen zijn op weg naar de nieuwe wereldorde.
Dmitry Trenin is onderzoekshoogleraar aan de Higher School of Economics en hoofdonderzoeker aan het Instituut voor Wereldeconomie en Internationale Betrekkingen. Hij is tevens lid van de Russische Raad voor Internationale Zaken.
Zie: https://www.rt.com/news/571927-war-reshaping-world-order/