Pfizer, vaccins, naalden, injecties, prik
In een interview met CNBC News in september 2020 zei Dr. Albert Bourla, dierenarts en CEO van Pfizer - qua omzet het op één na grootste farmaceutische bedrijf ter wereld - dat iedereen die weigert het BioNTech-vaccin te nemen "de zwakke schakel wordt waardoor het virus zich kan vermenigvuldigen," en verzekerde het publiek dat "we ons product, ons vaccin zullen ontwikkelen volgens de hoogste ethische normen."

Het was een gevaarlijke bewering, zelfs voor een CEO en investeerder die miljarden verdient aan het product van de experimentele mRNA-gentherapie. Pfizer kent een lange voorgeschiedenis van het betalen van enorme bedragen in buitengerechtelijke schikkingen om niet alleen vorderingen in civiele zaken te voorkomen, maar ook strafrechtelijke vervolging als gevolg van frauduleuze promotie, niet goedgekeurde recepten en letsel, inclusief overlijden, door het gebruik van zijn producten. Het heeft ook miljoenen betaald aan artsen en wetenschappers om ze voor te schrijven, te testen, goed te keuren en aan te bevelen aan het publiek. Laten we eens kijken wat Dr. Albert Bourla bedoelt met de 'ethische normen' van Pfizer.

 • In 1992 stemde Pfizer ermee in om tussen de 165 miljoen en 215 miljoen dollar te betalen om rechtszaken te schikken in verband met de breuk in de Bjork-Shiley Convexo-Concave hartklep, die tot 2012 resulteerde in 663 doden.
 • In 1996 voerde Pfizer zonder toestemming van de ouders een niet-goedgekeurd klinisch onderzoek uit op 200 Nigeriaanse kinderen met zijn experimentele geneesmiddel tegen meningitis, Trovafloxacin, dat leidde tot de dood van 11 kinderen door nierfalen en waarbij tientallen anderen gehandicapt raakten. In 2011 betaalde Pfizer slechts 700.000 dollar aan vier families die een kind hadden verloren en richtte een fonds van 35 miljoen dollar op voor de gehandicapten. Deze doofpot diende als de basis voor het boek van John Le Carré en film The Constant Gardener.
 • In 2004 kreeg Pfizers dochteronderneming Warner-Lambert een boete van 430 miljoen dollar opgelegd om strafrechtelijke aanklachten en civiele aansprakelijkheid op te lossen voor de frauduleuze promotie van haar epilepsiemedicijn Neurontin, waarbij artsen werden betaald om het voor te schrijven voor gebruik dat niet was goedgekeurd door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA.
 • In 2009 gaf Pfizer 25,8 miljoen dollar uit om te lobbyen bij wetgevers in het Congres en bij federale instellingen zoals het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Diensten. De uitgaven aan de federale lobby tussen 2006 en 2014 bedroegen 89,89 miljoen dollar. In 2019 besteedde het 11 miljoen dollar aan lobbyen bij de federale overheid.
 • In 2009 vestigde Pfizer een record voor de grootste schikking voor fraude in de gezondheidszorg en de grootste strafrechtelijke boete van welke aard dan ook, door 2,3 miljard dollar te betalen om strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheid te vermijden voor het frauduleus op de markt brengen van zijn ontstekingsremmende geneesmiddel Bextra, dat door de FDA was geweigerd vanwege bezorgdheid inzake de veiligheid.
 • In 2009 betaalde Pfizer 750 miljoen dollar om 35.000 claims te schikken in verband met 63 sterfgevallen en tientallen leverstoornissen als gevolg van zijn diabetesmedicijn Rezulin. In 1999 waarschuwde een senior epidemioloog van de FDA dat Rezulin "een van de gevaarlijkste medicijnen op de markt" was.
 • In 2010 werd Pfizer veroordeeld tot het betalen van 142,1 miljoen dollar aan schadevergoeding voor het schenden van een federale anti-afpersingswet door de frauduleuze verkoop en marketing van Neurontin voor gebruik dat niet was goedgekeurd door de FDA, waaronder voor migraine en bi-polaire stoornis.
 • In 2010 gaf Pfizer toe dat het alleen al in de laatste zes maanden van 2009 20 miljoen dollar had betaald aan 4.500 artsen in de VS voor advies en het spreken namens het bedrijf en 15,3 miljoen dollar aan 250 academische medische centra voor klinische proeven.
 • In 2012 betaalde Pfizer 45 miljoen dollar om een schikking te treffen voor het omkopen van artsen en andere gezondheidswerkers in dienst van buitenlandse regeringen om opdrachten binnen te halen. Het hoofd van de afdeling Foreign Corrupt Practices Act van de Securities and Exchange Commission Enforcement Division zei: "Filialen van Pfizer in verschillende landen hadden omkoping zo verweven in hun verkoopcultuur, dat ze punten en bonusprogramma's aanboden om buitenlandse ambtenaren die hun beste klanten waren, ongepast te belonen."
 • In 2012 had Pfizer 1,226 miljard dollar betaald om vorderingen van bijna 10.000 vrouwen te schikken omdat Prempro, zijn hormoonvervangend geneesmiddel, borstkanker veroorzaakte.
 • In 2013 ging Pfizer akkoord met de betaling van 55 miljoen dollar om de strafrechtelijke aanklacht te schikken dat het patiënten en artsen niet had gewaarschuwd voor de risico's van nierziekte, nierschade, nierfalen en acute interstitiële nefritis veroorzaakt door zijn protonpompremmer Protonix.
 • In 2013 reserveerde Pfizer 288 miljoen dollar om schadeclaims van 2.700 mensen te schikken wegens het veroorzaken van suïcidale gedachten en ernstige psychologische stoornissen door zijn medicijn om te stoppen met roken, Chantix. De FDA bepaalde vervolgens dat Chantix waarschijnlijk in verband wordt gebracht met een hoger risico op een hartaanval.
 • In 2013 ontdeed Pfizer zich van claims dat het antidepressivum Effexor aangeboren hartafwijkingen veroorzaakte bij kinderen van zwangere vrouwen, met het argument dat de voorschrijvende verloskundige verantwoordelijk was voor het adviseren van de patiënt over het gebruik van de medicatie.
 • In 2014 betaalde Pfizer nog eens 325 miljoen dollar om een rechtszaak te schikken die was aangespannen door zorgverleners die beweerden dat het bedrijf zijn epilepsiemedicijn Neurontin op de markt bracht voor doeleinden die niet waren goedgekeurd door de FDA.
 • In 2014 betaalde Pfizer 35 miljoen dollar om een rechtszaak te schikken waarin zijn dochteronderneming werd beschuldigd van het promoten van het niertransplantatiemedicijn Rapamune voor niet-goedgekeurde doeleinden, waaronder het omkopen van artsen om het aan patiënten voor te schrijven.
 • In 2016 kreeg Pfizer een recordboete van 84.2 miljoen Britse ponden opgelegd omdat het de NHS 2.600% (van 2,83 tot 67,50 pond per capsule) te veel in rekening had gebracht voor zijn vernieuwde en gedereguleerde anti-epilepsiemedicijn Phenytoin, waardoor de kosten voor de Britse belastingbetaler stegen van 2 miljoen pond in 2012 tot ongeveer 50 miljoen pond in 2013.
 • In mei 2018 had Pfizer nog 6.000 rechtzaken lopen in verband met aantijgingen dat zijn producten voor testosteron-vervangingstherapie beroertes, hartaanvallen, longembolie en diep-veneuze trombose veroorzaken, en op frauduleuze wijze op de markt waren gebracht voor gezonde mannen voor gebruik dat niet was goedgekeurd door de FDA.
 • In juni-augustus 2020 zeiden de U.S. Securities and Exchange Commission en het Ministerie van Justitie dat ze de activiteiten van Pfizer in China en Rusland onderzochten in het kader van de Foreign Corrupt Practices Act, die Amerikaanse bedrijven verbiedt om buitenlandse ambtenaren om te kopen.
 • In november 2021 onthulde het British Medical Journal dat de Ventavia Research Group gegevens had vervalst, patiënten niet had geblindeerd, onvoldoende opgeleide vaccinatiemedewerkers in dienst had en traag was met het opvolgen van bijwerkingen die waren gemeld in het fase 3-onderzoek van het 'vaccin' van Pfizer.
 • Sinds 2000 heeft Pfizer 10.268 miljard dollar aan boetes opgelegd gekregen, waaronder 5.637 miljard dollar wegens veiligheidsgerelateerde overtredingen; 3.373 miljard dollar wegens niet-goedgekeurde promotie van medische producten; 1.148 miljard dollar wegens overtredingen in verband met overheidscontracten; 60 miljoen dollar krachtens de Foreign Corrupt Practices Act; en 34,7 miljoen dollar wegens 'smeergeld en omkoping.'
Gezien deze staat van dienst van voortdurende corruptie en wanpraktijken, waarvan alleen de enorme winsten het bedrijf door middel van buitengerechtelijke schikkingen hebben behoed voor strafrechtelijke vervolging, lijkt het onvoorstelbaar dat Pfizer Inc. nog steeds gezondheidszorgproducten mag produceren en verkopen. Toch werd ons verzocht door de Britse regering, de Scientific Advisory Group for Emergencies, het Joint Committee on Vaccination and Immunisation, de U.K. Health Security Agency en de National Health Service om dit farmaceutische bedrijf te vertrouwen bij de grootschalige vaccinatie van 68 miljoen mensen met een product dat binnen zeven maanden tijd door klinische proeven werd gejaagd, gebruikmakend van experimentele mRNA-biotechnologie waarvan de klinische proeven pas in maart 2023 zullen worden afgerond, voor een ziekte waarvan het dodelijke besmettingspercentage niet veel hoger ligt dan dat van de seizoensgriep en die statistisch gezien geen bedreiging vormt voor mensen onder de 50 jaar en waarvoor geen bewijs bestaat dat het besmetting met het virus voorkomt.

Dat was drie jaar geleden en in die periode heeft het Britse volk met haar vrijheid, haar gezondheid en haar leven betaald voor het geloven van de leugens van haar regering, haar nationale gezondheidsdienst en de internationale farmaceutische bedrijven. De daaropvolgende herroepingen door Pfizer bieden echter de gelegenheid om zijn beweringen nog eens nader te bekijken.

Op 10 december 2020 kwam het U.S. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee bijeen om de proefgegevens over de doeltreffendheid en veiligheid van het mRNA COVID-19-vaccin van Pfizer/BioNTech te evalueren, die waren opgenomen in het door Pfizer zelf opgestelde voorlichtingsdocument getiteld 'Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (BNT162, PF-07302048) Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Briefing Document.' Op basis van deze evaluatie verleende de Food and Drug Administration (FDA) op 11 december een goedkeuring voor noodgebruik van zijn mRNA-gentherapieproduct. En gezien het daaropvolgende debat over de bewering van Pfizer dat zijn 'vaccin' zou werken, kan het nuttig zijn de inhoud van dit document nog eens te beoordelen.

De goedkeuring voor noodgebruik door de FDA, die minder gegevens vereist dan standaard goedkeuringen en gebaseerd is op een lagere bewijsstandaard, werd afgegeven voor een vaccin dat was "bedoeld ter voorkoming van Coronavirusziekte 2019 (COVID-19) veroorzaakt door SARS-CoV-2." Het werd afgegeven voor preventie, dus niet voor vermindering van de ernst van de symptomen, zoals werd beweerd toen duidelijk werd dat het gentherapieproduct besmetting niet voorkwam. Pfizer beweerde dat zijn product een 'vaccinefficiëntie' had van 95% bescherming tegen COVID-19 die optrad na de tweede dag na de injectie met de tweede dosis. In de klinische proeven werd een 'geval' van COVID-19 gedefinieerd als een positieve RT-PCR-test voor SARS-CoV-2 en de aanwezigheid van ten minste één van de volgende symptomen: koorts, hoest, kortademigheid, rillingen, spierpijn, verlies van smaak of reuk, keelpijn, diarree of braken. Er werd niets gezegd over asymptomatische 'gevallen' van COVID-19, of beweerd over het vermogen van het gentherapieproduct om 'asymptomatische overdracht' van het virus te stoppen.

De batenanalyse van Pfizer hield in dat zijn mRNA-vaccin mogelijk "groepsimmuniteit" kan opwekken, sterke "immuunreacties" opwekt en "sterke bescherming biedt tegen COVID-19." Dit wijst duidelijk op bescherming tegen zowel besmetting met het virus als tegen de ziekte. Aangezien de overdracht van een virus van persoon tot persoon een voorafgaande besmetting vereist, impliceert de bewering van Pfizer dat zijn vaccin beschermt tegen besmetting, en de suggestie dat voldoende injecties "groepsimmuniteit" opwekken in het verlengde daarvan ook een bewering dat het de overdracht van de geïnjecteerde tegenhoudt.

De latere bewering van Janine Small, hoofd International Developed Markets bij Pfizer, tijdens haar getuigenis voor het Europees Parlement in oktober 2022, dat Pfizer nooit heeft getest of zijn 'vaccin' de overdracht stopt, lijkt daarom te berusten op de mythe van de 'asymptomatische overdracht.' De implicatie van haar verklaring was dat het product van Pfizer alleen de infectie met SARS-CoV-2 en de symptomen van COVID-19 stopt. De noodgoedkeuring van de FDA voor het vaccin van Pfizer was echter gebaseerd op het voorkomen van zowel besmetting als ziekte. De bewering van Pfizer vormt geen bewijs, zoals velen achteraf beweerden, voor het ontbreken van een rechtvaardiging om injectie als voorwaarde te stellen voor het opheffen van de lockdown of het opleggen van vaccinatiepaspoorten, maar eerder een poging om de verantwoordelijkheid te ontkennen voor het feit dat zijn product (waarmee het 69 miljard dollar heeft verdiend) aan geen van beide beweringen voldoet.

Een voorbeeld van hoe onwetenschappelijk de FDA's goedkeuring van Pfizers vaccin voor noodgebruik was, is dat het werd toegekend op basis van bescherming tegen besmetting en ziekte, terwijl er geen bewijs is dat het vaccin "overdracht van persoon tot persoon voorkomt." Dit is de manier waarop de 'Wetenschap' die we niet in twijfel moeten trekken of ontkennen maar blindelings moeten volgen, wordt bedreven in wat ik de wereldwijde bioveiligheidsstaat noem. Inderdaad, drie jaar nadat zij in maart 2020 de pandemie heeft aangekondigd, kan de Wereldgezondheidsorganisatie nog steeds alleen de volgende rechtvaardigingen geven voor de vier vaccins die in Groot-Brittannië mogen worden gebruikt.
 • Pfizer/BioNTech: "Er bestaat een bescheiden invloed van het vaccin op de overdracht."
 • AstraZeneca/Oxford: "Er zijn geen inhoudelijke gegevens beschikbaar over het effect van het vaccin op overdracht of virusuitscheiding."
 • Moderna: "Er bestaat slechts een bescheiden invloed op het voorkomen van milde infecties en overdracht."
 • Novavax: "Er bestaat momenteel onvoldoende bewijs om de invloed van het vaccin op overdracht te evalueren." (Zie Wereldgezondheidsorganisatie, 'COVID-19 advice for the public: Getting vaccinated').
Het niet bieden van bescherming tegen besmetting of overdracht vormt echter de minste tekortkoming van Pfizers 'vaccin.' Terwijl het bewijs van de schade en de sterfgevallen veroorzaakt door dit experimentele gentherapieproduct dat in het Britse publiek werd geïnjecteerd te overweldigend wordt voor iedereen behalve de Covid-aanhangers, de Britse pers, het Britse parlement en onze regering om te negeren, zijn er eindeloos veel artsen, verpleegkundigen en medische professionals die betogen dat zij dachten dat de biotechnologie van Pfizer 'veilig en doeltreffend' was. Maar zijn zij niet getraind om te zien wanneer er medisch gezien iets volledig verkeerd gaat?

Vanaf 25 januari 2023 heeft het Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), dat verantwoordelijk is voor het toestaan van het injecteren van het Pfizer/BioNTech-vaccin bij burgers in Groot-Brittannië, 180.005 meldingen ontvangen van 517.779 bijwerkingen van de injecties, waarvan meer dan 70% (127.405) als 'ernstig' werd geclassificeerd, waaronder 884 sterfgevallen na injectie. Inclusief het virale-vector gentherapieproduct van AstraZeneca en de mRNA-gentherapie van Moderna heeft de MHRA in totaal 477.553 meldingen van 1.555.433 bijwerkingen van de COVID-19-gentherapieën ontvangen, waarvan 74% (355.052 meldingen) als 'ernstig' worden geclassificeerd, inclusief 2.436 sterfgevallen na injectie.

Volgens de eigen schatting van de MHRA wordt slechts 10% van de ernstige bijwerkingen en 2-4% van de niet-ernstige bijwerkingen gemeld, dus het werkelijke aantal letselgevallen, auto-immuunziekten, voortplantings- en borstaandoeningen, miskramen en vroeggeboorten, gezichtsverlammingen, bloedstolling, amputaties, myocarditis, pericarditis, hartaanvallen en sterfgevallen - die allemaal al in februari 2021 werden geregistreerd in de eigen analyse van Pfizer van bijwerkingen na goedkeuring - is veel hoger, ongetwijfeld vele malen hoger. Inderdaad, dit - en niet de belachelijke excuses waarmee het Britse publiek werd afgescheept door de Britse media - is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van de enorme toename in sterfte in Groot-Brittannië sinds de invoering van het 'vaccin'-programma, en draagt bij aan de meer dan 60.000 overtollige sterfgevallen in 2022.

Daarom ben ik van mening dat elke medische professional die toestemming heeft gegeven voor het injecteren van Britse burgers met het gentherapieproduct van Pfizer/BioNTech, dan wel zelf deze injecties heeft toegediend, het risico loopt om voor de rechter schuldig te worden bevonden omdat hij niet voldoende heeft gewaarschuwd voor de nadelige effecten en geen geïnformeerde toestemming heeft verkregen.
Simon Elmer is de auteur van twee nieuwe delen met artikelen over de Britse bioveiligheidsstaat, Virtue and Terror en The New Normal, die verkrijgbaar zijn in hardback, paperback en als ebook. Dit artikel is een samenvatting van een artikel uit deel 2, "Bowling for Pfizer." Klik op deze links voor de inhoudsopgave en aankoopmogelijkheden. Op 11 maart, ter gelegenheid van de derde verjaardag sinds de pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie werd uitgeroepen, houdt hij een boekpresentatie in de Star & Garter, 62 Poland Street, W1F 7NX, boven in de William Blake kamer van 18.00 tot 20.00 uur. De toegang is gratis, met signeersessies, een lezing en een open discussie
Zie: https://dailysceptic.org/2023/02/25/sins-of-the-pfizer/