Klaus Schwab
© Fabrice Coffrini/AFP via Getty ImagesWEF-oprichter en uitvoerend voorzitter Klaus Schwab in Davos op 23 mei 2022
De doelstelling van het Wereld Economisch Forum (WEF) is opmerkelijk eenvoudig: de slimste en beste mensen ter wereld moeten over alle anderen heersen. In WEF-taal zullen hun plannen voor volledig toezicht en gedragsverandering een "duurzame" toekomst voor de mensheid creëren. Mensen worden niets meer dan "dingen" die geteld, gesorteerd, gecategoriseerd, gemerkt, gevolgd, gemanipuleerd en gecontroleerd moeten worden. Ze worden niet meer dan radertjes in de grote transhumanistische, technocratische machine van het WEF.

Toen Sir Thomas More zijn sociaal-politieke satire schreef over een fictieve maatschappij op een eiland in de Nieuwe Wereld, gaf hij het de verzonnen naam Utopia, dat is afgeleid van eenvoudig Grieks en "nergens" betekent. Hoewel More zijn publiek op humoristische wijze duidelijk maakte dat zijn geïdealiseerde gemeenschap nergens bestond, hebben centrale planners die al eeuwenlang de fantasie van utopische samenlevingen najagen de grap niet begrepen. Erger nog, voor elke vreedzame religieuze gemeenschap die zich wil afscheiden van de moderne beschaving bestaat er een machtswellustige tiran die zijn wil aan alle anderen wil opleggen.

Het lijkt wel alsof er geen generatie voorbij gaat waarin niet een of andere megalomaan opstaat om te verkondigen: "Als de wereld maar precies doet wat ik eis, zal ik jullie hier op aarde het paradijs bezorgen." Meestal gaan diezelfde narcisten de geschiedenis in als ijdele hansworsten of bloeddorstige tirannen - vaak beide.

Vandaag de dag staat Klaus Schwab op als leider van het Wereld Economisch Forum (WEF) en belooft een "Grote Reset" voor de mensheid. Hij ziet een toekomstig Utopia voor zich, dat tot stand wordt gebracht door technologische precisie, gecentraliseerd beheer van de grondstoffen van de aarde, zorgvuldige observatie van burgers, het samengaan van menselijke en kunstmatige intelligentie en de monopolisering van de overheidsmacht door een kleine professionele klasse met erkende deskundigheid. Hoewel het WEF de afgelopen 50 jaar heeft besteed aan het organiseren van conferenties, het publiceren van beleidsvoorstellen en het bijeenbrengen van wereldleiders uit de industrie, het bankwezen, de informatietechnologie, de inlichtingendiensten, de militaire strategie en de politiek, is het doel van zijn missie opmerkelijk eenvoudig: de slimste en beste mensen ter wereld zouden over alle anderen moeten heersen.

Los van al zijn pretenties over "de wereld redden" van ongecontroleerde bevolkingsgroei en de klimaatapocalyps, staat het WEF niets nieuws voor. De fundamenten ervan bestaan al minstens sinds de tijd van Plato, toen de Griekse filosoof tweeënhalf millennia geleden voorstelde dat de ideale stadstaat zou worden geregeerd door "filosoof-koningen." Net zoals Plato de wereld overzag en voorspelbaar concludeerde dat mensen uit zijn eigen gelederen logischerwijs over alle anderen zouden moeten regeren, zijn de mondiale "elites" van het Wereld Economisch Forum tot een opvallend vergelijkbare vaststelling gekomen. Verre van iets toekomstgerichts of moderns te bevorderen, treden Schwab en zijn volgelingen in de voetsporen van een oude Griek. Al een halve eeuw zijn de leden van het WEF bezig met een zoektocht naar het ontwerp van de perfecte wereldregering, zonder enige inspraak van de stemgerechtigde bevolking van de westerse landen, en, tot niemands verrassing, hebben diezelfde "filosoof-koningen" zichzelf aangewezen om te heersen. Hoe makkelijk is dat.

Zoals voor bijna alle visies op Utopia geldt, zal de nieuwe wereldorde van het WEF opmerkelijk gecentraliseerd zijn. "Deskundigen" op het gebied van klimaatverandering zullen bepalen welke soorten energie bedrijven en consumenten mogen gebruiken. "Deskundigen" op het gebied van duurzaamheid zullen bepalen welke voedingsmiddelen mensen (tenminste degenen die niet tot de "elite" behoren) mogen eten. "Deskundigen" op het gebied van desinformatie zullen bepalen welk soort nieuws en welke kant van een debat bekend en uitgedragen mag worden. "Deskundigen" op het gebied van gezondheidszorg zullen bepalen hoe vaak elke burger moet worden geïnjecteerd met steeds nieuwere "vaccins," of burgers in de lockdown moeten worden gezet "voor hun eigen bestwil," en of mondkapjes op moeten om aan te tonen dat men zich aan de regels houdt. "Deskundigen" op het gebied van extremisme zullen bepalen welke soorten uitlatingen "schadelijk" zijn. "Deskundigen" op het gebied van racisme zullen bepalen welke groepen in de samenleving oneerlijke "voorrechten" hebben. "Deskundigen" op het gebied van ongelijkheid zullen bepalen wiens eigendom moet worden afgenomen en welke groepen de staat moet belonen. "Deskundigen" op het gebied van wat de Staat dan ook maar nodig heeft, zullen bepalen dat de Staat bij elke stap redelijk handelt. Vrijheid van gedachten, vrijheid van meningsuiting, individuele rechten en andere persoonlijke vrijheden zullen echter weinig betekenen in een door het WEF geconstrueerde toekomst die draait op door filosofen goedgekeurde expertise. Op geen enkel moment mogen de behoeften, wensen of zorgen van een individu het "grotere goed" in de weg staan. Dit omvat Schwab's troosteloze visie op Utopia

Voor het geval het hem en de WEF-clan lukt zulks te realiseren, zullen ze technologie gebruiken om het menselijk ras te verzwakken in plaats van te versterken. Mensen zijn al bekend met de nieuwe voorwaarden van hun toekomstige slavernij. Digitale valuta's van de centrale banken zullen overheden niet alleen in staat stellen het inkomen en de aankoopgeschiedenis van elke burger in real time te volgen, maar ook om paal en perk te stellen aan wat iemand mag uitgeven, afhankelijk van door de regering bepaalde sociale kredietscores, vermeende inbreuken op het "algemeen welzijn," of misschien oneerlijk bezit van "systemische privileges." Digitale vaccinatiepaspoorten zullen niet alleen zorgen voor het universeel volgen van de verplaatsingen van elke persoon, maar ook voor naleving op basis van het stok-en-wortelprincipe van toekomstige verplichte bevelen tijdens afgekondigde "gezondheidscrises." Persoonlijke koolstofvoetafdrukken die ieders "schuld" aan de zogenaamde door de mens veroorzaakte klimaatverandering meten, zullen tot gevolg hebben dat alles wat iemand eet en overal waar iemand gaat, wordt geregistreerd, terwijl elke burger voortdurend wordt "gestimuleerd" met digitale beloningen of sancties om zijn gedrag te veranderen in de richting van de door de overheid gewenste normen. Het spreekt vanzelf dat wanneer een regering over zulke almachtige bevoegdheden beschikt, de inbreuken op de privacy alleen maar zullen toenemen, het aantal verklaarde "gezondheidscrises" alleen maar zal toenemen en de "nudging" door de overheid alleen maar indringender zal worden.

Als dit meer dystopisch dan utopisch klinkt en alles weg heeft van een ongewenste gevangenis onder toezicht van onberekenbare personen die in dienst staan van de overheid, dan is dat precies wat het is. De fanatiekelingen van het WEF steken hun bedoelingen niet eens meer onder stoelen of banken en gaan al zo ver dat ze aandringen op de bouw van "slimme steden" of "15-minuten-steden," waarin tientallen miljoenen mensen kunnen worden geherhuisvest, zij aan zij kunnen wonen in kleine appartementencomplexen en zich door een constant doolhof van in- en uitgangen kunnen bewegen die alleen toegankelijk zijn middels digitale ID-verificatie en -goedkeuring. In wezen is het de bedoeling een digitaal panopticum te creëren, waarin alle bovenstaande bewakingsprogramma's worden uitgevoerd om toekomstige heersers absolute controle te geven, terwijl alle anderen in een permanente staat van volgzame opsluiting worden gehouden. In WEF-taal zullen dergelijke programma's van totaal toezicht en gedragsmodificatie een "duurzame" toekomst voor de mensheid creëren. Ongetwijfeld denken gevangenisdirecteuren er net zo over wanneer veroordeelden achter tralies in rijen beveiligde kooien worden opgesloten. Het verschil is dat in het Utopia van het WEF geen misdaad hoeft te worden gepleegd om Schwabs onrechtvaardige "beloningen" te ontvangen.

Als westerlingen nu eens zouden beseffen wat er op hen afkomt, zouden ze wel eens furieus kunnen worden en zich verzetten tegen de nieuwe wereldorde van het WEF. Daarom is de belangrijkste oorlog die vandaag wordt gevoerd er een die nooit openlijk in de pers wordt besproken: de geheime oorlog om informatie. Wanneer mensen openlijk mogen discussiëren over ideeën in de publieke arena (inclusief de digitale arena van sociale media en webpagina's die vrij zijn van schaduwverboden van zoekmachines), zal die "vrije markt van ideeën" zich ontwikkelen in de richting die de mensen die over die ideeën discussiëren inslaan. Willen de "narratieven" van de overheid niet alleen overleven maar ook alle afwijkende meningen domineren, dan moeten de platforms die met de overheid samenwerken de weegschaal van de vrije meningsuiting in hun voordeel kantelen door de gedachten en woorden van andersdenkenden belachelijk te maken, te censureren of ronduit te criminaliseren. In elke andere markt zou een dergelijke opzettelijke inmenging worden beschouwd als concurrentiebeperkende samenspanning in strijd met de mededingingswetten, maar omdat de aanhangers van het Wereld Economisch Forum concurrerende vrije meningsuiting behandelen als gevaarlijke "desinformatie," is de "vrije markt van ideeën" veranderd in een gecontroleerde "veilige ruimte" voor vrienden van de overheid.

Wat gebeurt er als de tweeslachtigheid van de overheid ten aanzien van het vrije woord wordt gecombineerd met de amorele technocratische kracht achter de plannen van het WEF voor een mondiaal Utopia? Nou, zoals Herr Schwab onlangs verkondigde op de World Government Summit in Dubai toen hij sprak over kunstmatige intelligentie (AI), chatbots en digitale identiteiten: "Wie die technologieën beheerst - op een bepaalde manier - zal de meester van de wereld zijn." (Zal een wereldregering daarna nog steeds als een "complottheorie" worden beschouwd?) Als het WEF de digitale wereld beheerst, zal het in wezen de mensen beheersen. De technocraten van het WEF hebben zelfs een plan, wat ooit tot het domein van de science fiction behoorde, om de gedachten van werknemers te "hacken" door hun hersengolven te volgen en te decoderen.

Google doet mee aan deze gedachtenbeheersing: het heeft verklaard een "pre-bunking"-programma te willen uitbreiden dat bedoeld is om mensen te "immuniseren" tegen wat Google ziet als "propaganda" of "verkeerde informatie," door nietsvermoedende internetgebruikers te indoctrineren met Google's eigen gemaakte maar goedgekeurde propaganda. Door Google's gebruikers zonder hun medeweten te manipuleren, kan de gigant onder de zoekmachines concurrerende ideeën de kop indrukken - geweldig!

Microsoft-oprichter Bill Gates denkt er net zo over. In een interview met de Duitse krant Handelsblatt stelt de zelfbenoemde vaccindeskundige dat AI-technologieën moeten worden gebruikt als krachtige instrumenten om "digitale desinformatie" en "politieke polarisatie" te bestrijden. Dit komt naar aanleiding van een recente ontdekking dat Microsoft al een Britse denktank, Global Disinformation Index (GDI), heeft gebruikt om in het geheim conservatieve mediabedrijven in de Verenigde Staten op een zwarte lijst te zetten en te voorkomen dat deze reclame-inkomsten genereren. De domper? Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de "desinformatie"-activiteiten van GDI gefinancierd met belastinggeld bestemd voor het National Endowment for Democracy en het eigen Global Engagement Center, dat vervolgens aan GDI wordt overgemaakt voordat GDI de waardeloze standpunt-discriminatie weer aan Microsoft en andere bedrijven doorsluist achter een dunne sluier van "objectiviteit."

Volgens het model van het WEF om een almachtig partnerschap tussen privé-industrie en staatsautoriteit te creëren, hebben Microsoft en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uitgedokterd hoe ze afwijkende meningen kunnen ondermijnen door GDI, een organisatie van derden, al deze uitingen als "schadelijke desinformatie" te bestempelen op hun "Dynamische Uitsluitingslijst."

Evenzo werken door de overheid gefinancierde persbureaus in het gehele westen - waaronder Duitsland, Canada, Zwitserland en België - samen om "online oplossingen te ontwikkelen" om "haatdragende commentaren en toenemende desinformatie" aan te pakken. Wat kan er misgaan wanneer door de staat gecontroleerde instellingen samenwerken om de verspreiding van informatie te controleren? Zoals voormalig Twitter "Trust and Safety" executive Yoel Roth voor het Congres getuigde "resulteert onbeperkte vrije meningsuiting paradoxaal genoeg in minder meningsuiting, niet meer." Vanuit deze Orwelliaanse norm van dubbelzinnigheid bestaat de duidelijke scheidslijn tussen bescherming van het vrije woord en regelrechte censuur erin of de spreker al dan niet standpunten naar voren brengt die overeenstemmen met de heersende WEF-coalitie van Big Tech-titanen en overheden. In Schwabs Utopia is er geen ruimte voor een werkelijk vrije meningsuiting.

Wat gebeurt er als het censureren van het publiek volledig in de digitale handen van kunstmatige intelligentie wordt gelegd? Ook al hebben sommige politieke leiders gewaarschuwd dat AI een "existentiële bedreiging" voor de mensheid zou kunnen vormen, en ook al geven technologiepioniers zoals voormalig Google-chef Eric Schmidt toe dat computersystemen met AI even krachtig zijn als kernwapens, is de stormloop op het door AI geconstrueerde Utopia in volle gang. Dat zou iedereen met gezond verstand tot nadenken moeten stemmen. De cognitieve vooroordelen van Big Tech-"elites" als Gates, Schmidt en anderen zullen zich immers vrijwel zeker vertalen in digitale vooroordelen voor elke kunstmatige intelligentie.

ChatGPT, een AI-softwareprogramma dat eind vorig jaar werd gelanceerd, jaagt mensen nu al de stuipen op het lijf met zijn openlijke politieke vooringenomenheid. In één geval concludeerde de AI dat het gebruik van een racistisch scheldwoord erger was dan het laten vernietigen van een stad door een kernbom. In een ander geval rechtvaardigde de AI de onderdrukking van Trump-stemmers als noodzakelijk om "de democratie te verdedigen" en de verspreiding van "gevaarlijke taal" te voorkomen, terwijl het tegelijkertijd stelde dat "AI niet moet worden gebruikt om de vrije meningsuiting van aanhangers van Biden te onderdrukken." Ondertussen hadden sommige experimenteerders nog maar net toegang gekregen tot Microsofts nieuwe AI-gestuurde chatbot, of het synthetische brein begon mensen te bedreigen.

Deze verontrustende vroege signalen bevestigen de waarschuwing van Schmidt dat AI even gevaarlijk is als een kernbom. Waarin hij en andere aan het WEF gelieerde mondiale "elites" echter verschillen van de wetenschappers die betrokken waren bij het Manhattan Project, is hun schijnbaar dringende wens om deze geweldige AI-wapens rechtstreeks tegen westerse bevolkingen in te zetten.

Als het Wereld Economisch Forum van Schwab een door AI aangedreven Utopia wil inluiden waarin hij de "meester van de wereld" kan zijn, dan heeft hij duidelijk geen boodschap aan mensen. In zeer reële zin worden mensen niets meer dan "dingen" die geteld, gesorteerd, gecategoriseerd, gemerkt, gevolgd, gemanipuleerd en gecontroleerd moeten worden. Ze worden niet meer dan radertjes in de grote transhumanistische, technocratische machine van het WEF - voor een bepaalde tijd van nut, misschien, maar uiteindelijk een last om te voeden en te huisvesten en logischerwijs vervangbaar. Als kunstmatige intelligentie het denkwerk kan doen dat Schwab nodig heeft en de ideeën kan ondersteunen die Schwab aanbidt, dan staan mensen alleen maar in de weg. Mocht het Wereld Economisch Forum zijn gecentraliseerde Utopia krijgen, dan zal de "dingificatie" van het menselijk ras een grote stap zijn in de richting van haar uiteindelijke afschaffing.

Zie: https://www.gatestoneinstitute.org/19427/ai-enslavement-wef