professor
© UnknownProfessor aan MIT Richard Linzen
Miljarden mensen over de hele wereld dreigen te verhongeren als het netto-nul-beleid de productie van stikstofmeststoffen afkomstig van fossiele brandstoffen verbiedt. Dit is de grimmige waarschuwing van twee Amerikaanse topwetenschappers, die zeggen dat het uitbannen van stikstofmeststoffen en pesticiden die afkomstig zijn van fossiele brandstoffen "ertoe zal leiden dat ongeveer de helft van de wereldbevolking niet genoeg te eten heeft." Zij voegen eraan toe dat het elimineren van netto-nul-meststoffen zal leiden tot een "wereldwijde hongersnood."

In een uitvoerige paper met de titel 'Challenging 'Net Zero' with Science,' stellen emeritus professoren William Happer en Richard Lindzen van respectievelijk Princeton en MIT, samen met geoloog Gregory Wrightstone, dat netto-nul - de wereldwijde beweging om fossiele brandstoffen en de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen te elimineren - "wetenschappelijk ongegrond is en een bedreiging vormt voor het leven van miljarden mensen."

De strijd over stikstofmeststoffen wordt zwaar bevochten door groene activisten die pleiten voor een drastische vermindering van het gebruik ervan en voor het verplicht stellen van meer organische methoden. Dit kan uitgroeien tot fanatisme, zoals George Monbiot van de Guardian betoogt, die pleit voor een einde aan de afhankelijkheid van landbouw. De basis voor minder keuze en voedsel wordt ook in de academische wereld gelegd. Onlangs opperden drie blaffende academici van de Universiteit van Leeds dat rantsoenering zoals tijdens de Tweede wereldoorlog een effectieve manier zou kunnen zijn om de koolstofuitstoot te verminderen. Ook actrice Joanna Lumley grijpt terug naar de tijd van de spam en de tijd dat zwendelaars delen van de toeleveringsketen beheersten. Zij heeft voorgesteld terug te keren naar een puntendistributiesysteem en een vorm van rantsoenering in oorlogstijd.

In onze werkelijkheid echter publiceren de auteurs de onderstaande grafiek, die een "opmerkelijke" stijging van de gewasopbrengsten laat zien nadat rond 1950 werd begonnen met het wijdverbreide gebruik van stikstofmest.
Gewasgrafiek
De auteurs stellen in het algemeen dat alle huidige of toekomstige overheidsmaatregelen waarbij geen analyse wordt meegenomen van de rampzalige gevolgen van een vermindering van fossiele brandstoffen en CO2 tot nul voor mensen met een laag inkomen, mensen wereldwijd, toekomstige generaties en de Verenigde Staten, "fataal tekortschietende wetenschap en rampzalig overheidsbeleid inhouden."

Happer en Lindzen verklaren dat zij professionele natuurkundigen zijn, die zich al tientallen jaren specialiseren in stralingsfysica en dynamische warmteoverdracht. Deze zouden integraal deel uitmaken van de atmosferische klimaatwetenschap. Volgens hen zijn alle netto-nul-regelingen wetenschappelijk gezien ongeldig. Samengevat stellen zij dat de wetenschap gebaseerd is op gefabriceerde gegevens die cijfers weglaten die hun conclusies tegenspreken, bijvoorbeeld over extreem weer. Bovendien werken klimaatmodellen "niet," terwijl de IPCC-bevindingen "overheidsmeningen zijn, geen wetenschap." Verder worden de "buitengewone" sociale voordelen van CO2 en fossiele brandstoffen weggelaten en wordt elke wetenschappelijke onderbouwing die aantoont dat er geen catastrofaal gevaar is voor de opwarming van de aarde genegeerd.

Er worden talloze voorbeelden gegeven. De auteurs citeren professor Steven Koonin, voormalig staatssecretaris van Wetenschap onder president Obama, die in zijn recente boek Unsettled opmerkt dat "waarnemingen van meer dan een eeuw geleden aangeven dat de meeste soorten extreme weersomstandigheden geen significante verandering vertonen." Koonin zou "meerdere schandalige voorbeelden" laten zien van zowel het fabriceren van gegevens als het weglaten van tegenstrijdige gegevens over extreem weer in het vierde klimaatwetenschappelijk speciaal rapport (CSSR) van de Amerikaanse regering uit 2017. Het rapport beweert dat er duidelijke veranderingen waren in temperatuurextremen in de VS. Het aantal records van hoge temperaturen in de afgelopen twee decennia "overtreft" ruimschoots het aantal records van lage temperaturen, zo wordt in het rapport beweerd.
Recordsoverzicht
John Christy is professor in atmosferische wetenschappen en de klimatoloog van de staat Alabama. Hij stelde de onderstaande grafiek samen met het percentage Amerikaanse weerstations dat de 37,78°C overschreed bij bijna 1000 stations in het hele land.
Grafiek
Koonin vat het bewijs voor extreme temperaturen samen door op te merken: "Het jaarlijkse aantal records van hoge temperaturen vertoont geen significante trend over de afgelopen eeuw, noch over de afgelopen 40 jaar." Happer en Lindzen constateren een neerwaartse trend in hoge temperaturen gedurende bijna 100 jaar, terwijl de CO2-uitstoot is gestegen en stellen "met respect voor," dat elke instantie die hittegolven en hoge temperaturen analyseert "de wetenschappelijke plicht heeft om de wetenschappelijke methode toe te passen op tegenstrijdige feiten en geen feiten te verzinnen."

Koonin merkt op dat de CSSR-grafiek met zijn alarmerende kop een "schoolvoorbeeld vormt van het fabriceren van gegevens." De CSSR-grafiek geeft geen temperatuurgegevens maar de "ongebruikelijke verhouding" van recordhoogtes tot -laagtes. Het is " schrikbarend misleidend," zegt hij. Deze dingen zijn belangrijk, concludeert Koonin. De onjuiste idee van frequentere hoge temperaturen in de VS zal waarschijnlijk latere rapporten "verontreinigen." Het zou ook van belang moeten zijn voor degenen die de "onberispelijke autoriteit van beoordelingsrapporten" verkondigen, inclusief de media, die dergelijke misleidende conclusies uitdragen.

De auteurs zijn duidelijk niet onder de indruk van het werk van het IPCC van de Verenigde Naties. Zij merken op dat voor het opstellen van rapporten twee regels gelden - alle Samenvattingen voor Beleidsmakers (SPM's) worden regel voor regel goedgekeurd door de aangesloten regeringen en deze SPM's hebben voorrang op alle inconsistente conclusies die wetenschappers voor IPCC-rapporten schrijven.

Eind vorig jaar vertelde Melissa Fleming, vice-secretaris voor wereldwijde communicatie bij de Verenigde Naties, op een seminar van het Wereld Economisch Forum over desinformatie dat "wij de wetenschap bezitten" over klimaatverandering. We vinden dat de wereld het moet weten, vervolgde ze, dus zijn we een partnerschap aangegaan met Google om ervoor te zorgen dat alleen VN-resultaten bovenaan verschijnen. Happer en Lindzen citeren wijlen Nobelprijswinnaar voor natuurkunde Richard Feynman die zei:
"Geen enkele regering heeft het recht om te beslissen over de waarheid van wetenschappelijke principes. De legitimiteit van wetenschappelijke inhoud wordt bepaald door de wetenschappelijke methode. Geen van de SPM's, modellen, scenario's en andere bevindingen van het IPCC die beweren dat gevaarlijke klimaatopwarming wordt veroorzaakt door CO2, broeikasgasemissies en fossiele brandstoffen is geldige wetenschap; het zijn enkel de meningen van IPCC-regeringen."
Zie: https://dailysceptic.org/2023/03/03/half-the-world-faces-starvation-under-net-zero-policies-say-two-top-climate-scientists/