windturbine texas blikseminslag
© BBCEen windturbine werd door vlammen verwoest na een blikseminslag in Crowell, Texas, 23 juli 2022.
In de nasleep van de publicatie van de Lockdown Files, komt het publiek langzaam tot inzicht over een aantal tamelijk schokkende feiten: dat de regering bereid was te liegen en te misleiden, en om de media angst aan te jagen en te manipuleren, om zo haar Covid-beleidsdoelstellingen te bereiken (of zelfs maar om een paar krantenkoppen te genereren). Het nieuws moet nog steeds bezinken, maar het ziet ernaar uit dat de betrokkenen op een dag rekenschap zullen moeten afleggen.

Voor degenen onder ons die getekend zijn door lange betrokkenheid bij de klimaat- en energieoorlogen, komt dit alles echter niet als een verrassing. Het is al lang duidelijk dat de bestuurders in Westminster graag de angst voor het klimaatvagevuur aanwakkeren en om over de weg naar verlossing - hernieuwbare energiebronnen - en de kosten daarvan te liegen. Zodra het publiek de diepte en de omvang van het bedrog begrijpt, en de schade die aan de economie en de vooruitzichten voor onze kinderen is toegebracht, zal het bedrog inzake Covid onmiskenbaar van ondergeschikt belang lijken.

Het meest recente rapport van het Comité klimaatverandering (CCC) vormt een goed voorbeeld. Op het eerste gezicht is het een routekaart naar een koolstofvrij elektriciteitsnet, maar in werkelijkheid is het niet meer dan een verkoopdocument vol met misleidingen, uitvluchten en regelrechte onjuistheden die zelfs de meest cynische tweedehands autoverkopers zouden doen blozen.

Zo wordt bijvoorbeeld op een aantal plekken vermeld dat het koolstofvrij maken van het net "kosteneffectief" zal zijn, maar er wordt bijna geen informatie gegeven over wat het gaat kosten. Het spel dat wordt gespeeld wordt wat duidelijker als we de verwijzing naar 'koolstofprijzen' lezen. Normaal gesproken is de koolstofprijs de schatting van de schade die een ton koolstofdioxide aanricht, maar in het jargon van de CCC berust het op een schatting van wat het kost om koolstofvrij te worden. Dus, terwijl u de indruk krijgt dat er een kosten-batenanalyse is gemaakt en u geld gaat besparen, zegt het rapport in werkelijkheid alleen dat de totale kosten hetzelfde zullen zijn als eerder geadviseerd. Het is een kunstgreep.

Een andere misleiding is de veronderstelling dat de kosten van windenergie slechts een kwart zullen bedragen van wat ze in werkelijkheid zijn. Jarenlang heeft de industrie beweerd dat zij een kostenverlagende revolutie teweeg heeft gebracht. Het probleem is dat uit de eigen financiële rekeningen van de windparken blijkt dat dit niet waar is. En nu nieuwe windparken zeggen dat ze zonder verdere subsidies niet operationeel zullen worden, wordt het bedrog aan het licht gebracht.

Ik richt me hier op de CCC, simpelweg omdat het vandaag in het nieuws is. Maar het is niet alleen de CCC. Geen van de instanties waarvan het publiek verwacht dat ze de waarheid vertellen over het netto nul-project doen dat: de Royal Academy of Engineering zwijgt. De Royal Society ook. National Grid doet alsof de taak een makkie zal zijn. De National Infrastructure Commission herhaalt slechts woordelijk het standpunt van de regering. Het parlement vraagt hoe snel de klus geklaard kan worden, niet of het gedaan kan worden en hoeveel het gaat kosten. Overal blijven de kunstgrepen onbetwist en worden de leugens onder het tapijt geveegd.

Dergelijke misleidingen betekenen dat we rampzalige schade voor onze economie en voor onze kinderen en kleinkinderen opsparen. Energie die zo goedkoop zou zijn als gas, gaat in werkelijkheid drie of vier keer zoveel kosten. De kosten om de levering te verzekeren wanneer de wind niet waait, zullen een orde van grootte hoger liggen.

En of het nu als gevolg van een leugen tot stand kwam of niet, u zult de prijs moeten betalen. Er bestaat al een enorme pijplijn van windprojecten, die elk in aanmerking komen voor een verbazingwekkende reeks verborgen subsidies - de lijst is te lang om hier weer te geven. Eenmaal gebouwd, zullen ze rijkdom uit onze economie en hoop uit onze samenleving zuigen. Het zal moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om ze te sluiten - ze zijn vrijgesteld van belasting op onvoorziene winsten en de regering kan ze niet zomaar uitschakelen zonder het vertrouwen van investeerders in de economie als geheel te vernietigen. Als we niet snel van koers veranderen, zullen onze kinderen nooit de rijkdom kennen die wij tot nu toe genoten, maar slechts armoede, rantsoenering en ontbering. En dat allemaal omdat iedereen te bang is om de leugens ter discussie te stellen. Net als bij Covid.
Andrew Montford is adjunct-directeur van Net Zero Watch.
Zie: https://dailysceptic.org/2023/03/11/the-deception-over-climate-is-even-worse-than-the-deception-over-covid/