Mittlerer Ring München
EU stelt plan op om auto's die op e-fuels rijden toe te staan

Reuters meldt dat de EU Drafts Plan to Allow E-Fuel Combustion Engine Cars
De Europese Commissie heeft een plan opgesteld om de verkoop van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor na 2035 toe te staan mits die enkel op CO2-neutrale e-fuels rijden, in een poging een ruzie op te lossen met Duitsland over stappen om auto's met een verbrandingsmotor geleidelijk uit te bannen.

In het ontwerpvoorstel, dat dinsdag door Reuters werd bekeken, wordt voorgesteld om in de Europese Unie een nieuwe voertuigcategorie te creëren voor auto's die alleen op koolstofneutrale brandstoffen kunnen rijden.

Dergelijke voertuigen zouden technologie moeten gebruiken die voorkomt dat ze rijden als er andere brandstoffen worden gebruikt, stelt het ontwerp.

Het voorstel zou autofabrikanten een uitweg kunnen bieden om voertuigen met een verbrandingsmotor te blijven verkopen na 2035, de datum waarop een beoogde EU-wet de verkoop van nieuwe auto's met CO2-uitstoot zal verbieden.
Bespottelijke veronderstellingen ten aanzien van e-fuel

Eurointelligence geeft commentaar op e-fuel-veronderstellingen.
De Duitse tv-zender ARD doet verslag van een studie van het Potsdam Instituut voor klimaatonderzoek, waaruit blijkt hoe ver het Duitse debat over e-fuels van de realiteit afstaat. Zelfs in het beste scenario zal Duitsland moeite hebben om genoeg e-fuels te krijgen om aan zijn essentiële vraag van de scheepvaart, het luchtvervoer en de chemische industrie te voldoen. Deze zullen allemaal nog steeds vloeibare koolwaterstoffen als energiebron nodig hebben. Met andere woorden, er blijft niets over voor auto's. Het ganse debat dat door de Duitse FDP-partij wordt gevoerd over de vrijstelling voor auto's die rijden op e-fuels na 2035 is een rookgordijn.

Het politieke aspect hiervan is dat de FDP-partij haar politieke neergang probeert te stoppen door een beroep te doen op de op het platteland woonachtige kiezer die voor zijn vervoer afhankelijk is van de auto. Uit een recente peiling in Duitsland kwam naar voren dat zo'n tweederde van de bevolking tegen het einde van de door brandstof aangedreven auto is.

E-fuels zijn gebaseerd op de winning van waterstof uit water middels een proces dat elektrolyse wordt genoemd. In een tweede fase verbindt de waterstof zich met kooldioxide om koolwaterstoffen te produceren. De idee is om groene energie te gebruiken voor de productie van e-fuels voor gebruik door schepen en vliegtuigen. Hetzelfde geldt voor delen van de chemische industrie. Samen zijn deze sectoren goed voor 40% van de totale Duitse vraag naar vloeibare koolwaterstoffen. De simulatie van het instituut gaat uit van de relatief optimistische veronderstelling dat het luchtvervoer op het huidige niveau blijft.

Een veel waarschijnlijker scenario is dat er niet genoeg e-fuels zullen zijn om zelfs maar aan de essentiële vraag te voldoen. Tot dusver zijn er wereldwijd slechts 60 productiefaciliteiten in de maak. Daarvan wordt slechts een klein deel gefinancierd. Zelfs als ze allemaal gefinancierd worden, zullen ze slechts een fractie produceren van wat Duitsland zelf nodig heeft. De idee dat er nog genoeg overblijft voor auto's is volstrekt onrealistisch.

Wat dit duidelijk maakt, afgezien van de kleinzielige FDP-politiek, is dat de Duitsers met hand en tand vechten om de laatste koolwaterstoffen in hun auto's te persen, in plaats van zich te richten op de volgende generatie technologieën. Allemaal omwille van een paar procentpunten in de peilingen.

Het is de klassieke verliezersstrategie.
Europa krabbelt terug op zijn verbod op gas-aangedreven auto's

De Wall Street Journal bericht Europe Backtracks on Its Gas-Car Ban
De onwaarschijnlijkheid van een koolstofvrije energietoekomst wordt dermate duidelijk dat zelfs de Europeanen het beginnen op te merken. Getuige het besluit van dit weekend om terug te komen op het verbod op verbrandingsmotors dat de Europese Unie vanaf 2035 had willen invoeren.

De eurocraten in Brussel hadden het verbod geformuleerd als onderdeel van hun plan om de koolstofdioxide-uitstoot tegen 2050 tot nul terug te brengen. Maar welke motors volgens de regelgevers de conventionele motors dan moeten vervangen, blijft een mysterie. Er bestaan geen batterijtechnologieën die fossiele brandstoffen kunnen vervangen wat betreft rijafstand of tankgemak, en niemand kan zeggen of en wanneer dergelijke batterijen zullen verschijnen.

Elektrische voertuigen vereisen ook zeldzame aardmetalen, die vaak uit vuile mijnen in China worden gehaald. Ze zijn slechts zo groen en betaalbaar als de elektriciteit waarmee ze worden opgeladen. In Europa betekent dat kolenstroom, waarvoor de consument een hoge prijs betaalt vanwege de kosten om intermitterende hernieuwbare energiebronnen als wind en zon in het netwerk op te nemen.

Het verzet van Berlijn en verschillende andere Europese regeringen heeft Brussel ertoe gedwongen zijn motorverbod zo goed als op te geven.

Consumenten zullen auto's met verbrandingsmotors mogen kopen zolang die auto's kunnen rijden op synthetische brandstoffen, d.w.z. brandstoffen die zijn gemaakt van opgevangen koolstof of hernieuwbare energie. Brussel lijkt nog steeds te hopen dat deze auto's tegen die tijd uitsluitend op dergelijke "e-fuels" zullen rijden. Maar twijfels over de technologische haalbaarheid van die belofte kunnen verklaren waarom milieugroeperingen verbijsterd waren over het besluit van dit weekend.
Geen enkel land is voorbereid

Elektrische auto's komen er, of we dat nu leuk vinden of niet. Maar niemand is er op voorbereid.

Duitsland bedenkt absurde manieren om e-fuels succesvol te laten lijken. Eurointelligence gaat in op dat punt, maar mist het grotere plaatje.

Men kan niet zomaar een datum vaststellen en het forceren als de wetenschap er niet mee overeenstemt.

In de VS wil Biden elektrische voertuigen verplichten, of de infrastructuur er nu klaar voor is of niet. En het is duidelijk dat de infrastructuur niet klaar is en waarschijnlijk ook niet klaar zal zijn.

Desalniettemin hebben Californië, Oregon en Washington toch een verbod op verbrandingsmotors ingesteld vanaf 2035.

Een grote groene puinhoop in Duitsland waarbij steenkool maar liefst 31 procent van de elektriciteit uitmaakt

Let ondertussen op A Big Green Mess in Germany With Coal a Stunning 31 Percent of Electricity

Duitsland wist aan een strenge winter te ontkomen door de verminderde aanvoer van aardgas uit Rusland.

En deed dat door het gebruik van steenkool op te voeren. Ironisch genoeg werd dit beleid door de Groenen gesteund.

Giller van de dag

Met betrekking tot Californië, Oregon en Washington is mijn giller van de dag de conclusie van de Wall Street Journal: "Je weet dat je hoofdstad op het verkeerde spoor zit wanneer je wetgevers er goed aan doen een les te leren van Brussel."

En mocht u het gemist hebben, let op Biden's Energy Policy Mandates Cause Severe Shortage of Electrical Steel and Transformers

Zie: https://mishtalk.com/economics/in-germany-there-will-be-no-clean-e-fuels-left-for-cars