ecs5523
De opwarmings-paniekzaaiers wijten de resterende activiteit van La Niña aan de recordkou en sneeuw in april in sommige delen van het noordelijk halfrond. Maar hoe graag ze la Niña ook de schuld willen geven, er is al een tijdje sprake van een ENSO-neutrale toestand (noch El Niño, noch La Niña).

Bovendien zijn er gegevens die wijzen op een kans van 60% op een overgang naar El Niño in mei-juli 2023 en dat dit een nieuwe piek in mondiale temperaturen zou kunnen veroorzaken. Dus, als het in sommige delen van de wereld warmer wordt en de media en "klimaatautoriteiten" dat toeschrijven aan de opwarming van de aarde, schenk daar dan geen aandacht aan. Het komt door El Niño.

Wij willen onze lezers eraan herinneren dat het wereldklimaat in de eerste plaats wordt bepaald door zonneactiviteit, niet door menselijke activiteit of door de mens geproduceerde C02. Uiteraard geldt dat ook voor verschijnselen als El Niño en La Niña:
Het is niet uitgesloten dat er fysieke verbanden bestaan tussen energieke zonne-uitbarstingen en El Niños. Of deze redeneringen juist of onjuist zijn, is niet van belang voor de praktische resultaten van dit onderzoek. Ze laten er weinig twijfel over bestaan dat zonneactiviteit en ENSO-gebeurtenissen dermate nauw met elkaar verbonden zijn dat voorspellingen op lange termijn die verder gaan dan 12 maanden, nu mogelijk zijn. De gevolgen van deze resultaten voor de hypothese van antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering zijn verstrekkend. Zoals in het begin gezegd, vormen ENSO-gebeurtenissen de sterkste bron van variabiliteit in het mondiale klimaatsysteem en verklaren het grootste deel van de mondiale temperatuurafwijkingen. Ons resultaat dat zonneactiviteit deze krachtige klimaatverschijnselen regelt, toont duidelijk aan dat het effect van de variabiliteit van de zon zodanig is onderschat dat de verhoudingen zijn omgekeerd. Recent onderzoek van H. Svensmark en N. Calder bevestigt deze stelling. In feite blijkt zonneactiviteit de dominante factor te zijn bij klimaatverandering. De wetenschappers van het IPCC kunnen niet langer vasthouden aan hun bewering dat "de variabiliteit van de zon in de komende 50 jaar geen langdurige forcering zal veroorzaken die significant is in vergelijking met het effect van toenemende kooldioxideconcentraties."
Opmerkelijk is dat we op 19 en 20 april met twee zonnevlammen van de X-klasse te maken hadden.

Nu blijft de totale temperatuur, gemeten vanaf het oppervlak tot in de hogere lagen van de atmosfeer, dalen in overeenstemming met het zonneminimum. Onthoud altijd dat we de officiële gegevens niet kunnen vertrouwen aangezien deze grotendeels gemanipuleerd zijn:
"Van februari 2016 tot februari 2018 daalden de wereldwijde gemiddelde temperaturen met 0,56 graden Celsius." Dat, merkt hij op, is de grootste tweejarige daling in de afgelopen eeuw."
Gefabriceerde gegevens, niet de werkelijke temperaturen, bepalen het 'opwarmingsrecord': "In 2007 vroeg blogger Steve McIntyre aan NASA waarom ze ruwe temperatuurgegevens hadden genomen en de temperaturen uit het verleden lager hadden gemaakt en de recente temperaturen hoger. NASA moest zelfs toegeven dat ze gelogen hadden en het jaar 1934 hernoemen als het warmste jaar. Dit doen ze ook op wereldwijde schaal."
Dan was er die studie, die gepubliceerd werd in de American Meteorological Society's Journal of Climate, waaruit bleek dat klimaatmodellen de opwarming van de aarde door CO2-uitstoot met maar liefst 45% overdrijven. Die studie werd genegeerd.
Uit een studie in het tijdschrift Nature Geoscience bleek dat de klimaatmodellen niet deugden en dat, zoals een van de auteurs het uitdrukte: "We hebben die sterke versnelling van opwarming na 2000 die we in de modellen terugzien, niet waargenomen."
Bevindingen van de Universiteit van Alabama-Huntsville toonden aan dat de atmosfeer van de aarde minder gevoelig blijkt te zijn voor veranderende CO2-niveaus dan eerder werd aangenomen.
En dan het feit dat de populaties ijsberen toenemen?

Dit gemanipuleer met gegevens is logisch, omdat men de drang naar onzinnige Netto Nul en groen beleid moet rechtvaardigen, die winstbejag op basis van bangmakerij en controlemiddelen zoals 15-minuten steden en klimaatlockdowns zouden aandrijven. Tenminste, dat is hun agenda, maar het lijkt er steeds meer op dat ze zichzelf daarmee in hun eigen voet schieten; vraag maar aan Duitsland, dat geen efficiënte kerncentrales heeft en afhankelijk is van kolencentrales en dure geïmporteerde elektriciteit uit Frankrijk.

Zonder verdere omhaal volgen hier de sneeuwrecords voor april in de VS:
  • Snowbird Resort en Solitude Mountain Resort, Utah: Historisch record - 20,5 meter sneeuw.
  • Casper, Wyoming: 40-jarig sneeuwvalrecord - 0,66 meter sneeuw.
  • Wisconsin: ruim een halve meter sneeuw.
  • Centraal Colorado: 15,24 centimeter sneeuw na weken van ongebruikelijk lage temperaturen.
Wereldwijd:
  • De Alpen: ruim 1 meter sneeuw binnen 5 dagen.
  • Zuidwest China: ongeëvenaard record voor april met 22,86 centimeter sneeuw.
  • Balkan - bijna 40 centimeter sneeuw en recordlage temperaturen voor april.
  • Roemenië - niet-seizoensgebonden sneeuwval en lage temperaturen met windvlagen van 75 tot 85 km/u.
  • Reykjavik, IJsland: zeldzame "lentesneeuw."
  • Taif en Al Baha, Saoedi-Arabië - niet-seizoensgebonden sneeuwval.
Dit alles en meer in ons SOTT Overzicht Aardveranderingen voor april 2023:


Of kijk op Odysee.

Om te begrijpen wat er gaande is, kunt u ons boek lezen waarin staat hoe al deze gebeurtenissen deel uitmaken van een natuurlijke klimaatverandering en waarom die juist nu plaatsvindt: Earth Changes and the Human-Cosmic Connection

Eerdere afleveringen in deze reeks - nu vertaald in meerdere talen - en meer video's van SOTT Media kunt u hier, hier en hier vinden.