WHO sluit 76ste vergadering af
Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar 76e vergadering heeft afgesloten, blijft het pandemieverdrag een heet hangijzer. Voorstanders beweren dat het toekomstige pandemieën zal voorkomen en critici waarschuwen dat het een einde zal maken aan de nationale soevereiniteit.
"Ik denk dat we een akkoord zullen bereiken als iedereen zich realiseert dat het tijdsbestek voor de volgende pandemie, de volgende bedreiging van de gezondheid, waarschijnlijk niet ver weg ligt."
Dat zei de Amerikaanse minister van Volksgezondheid en Sociale Diensten, Xavier Becerra, toen hij vorige week journalisten toesprak in Genève, Zwitserland, tijdens de 76e Wereldgezondheidsvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie. De uitspraak herinnert ons eraan dat wereldleiders en ambtenaren op het gebied van volksgezondheid, die tijdens de COVID-19 paniek de wereldbevolking zo in de steek hebben gelaten, doorgaan met het pushen van onwetenschappelijke theorieën en mislukt beleid.

Becerra was een van de staatshoofden en vertegenwoordigers die van 21 tot 30 mei in Genève bijeen waren om een breed scala aan volksgezondheidskwesties te bespreken. Hoewel het zogenaamde "pandemieverdrag" en de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) niet officieel op de agenda van de vergadering stonden, hield het onderwerp de verschillende beleidsmakers die in Genève verzameld waren duidelijk bezig. De volgende onderhandelingsronde over het verdrag vindt half juni plaats, met als doel een juridisch bindende overeenkomst op te stellen die in mei 2024 door de 194 lidstaten van de WHO moet worden goedgekeurd.

AFP meldt dat WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus de WHO-landen opriep om "te onderhandelen over een krachtig akkoord" en het een "kans voor een hele generatie" noemde die moet worden aangegrepen.
"Wij zijn de generatie die de Covid-19 pandemie heeft meegemaakt, dus wij moeten de generatie zijn die lering trekt uit deze pandemie en veranderingen doorvoert om de veiligheid van toekomstige generaties te waarborgen."
Ondertussen deelde Luis Villarroel van de NGO Innovarte aan verslaggevers mee dat de laatste ontwerptekst van het verdrag "erg zwak" was en riep op tot een sterker mechanisme om het verdrag af te dwingen. "Vrijwillige maatregelen zijn ontoereikend," aldus Villarroel.

Erosie van nationale soevereiniteit of gewoon weer een complottheorie?


Critici van de overeenkomst wijzen op uitspraken zoals die van Villarroel als een voorbeeld van pogingen om de nationale soevereiniteit te beperken of uit te hollen ten gunste van het verlenen van beslissingsbevoegdheid aan de WHO of de Verenigde Naties. In maart reageerde WHO-directeur-generaal Ghebreyesus op deze beweringen door ze "gewoonweg vals" en "nepnieuws" te noemen. "Geen enkel land zal enige soevereiniteit afstaan aan de WHO," verklaarde hij.

Ondanks de garanties van de WHO blijft de angst dat globalistische organisaties de nationale soevereiniteit zullen ondermijnen zich verspreiden.

Op 17 mei hield de "Soevereiniteitscoalitie" een persconferentie om zich uit te spreken tegen de gevaren voor individuele landen die het pandemieverdrag volgens hen met zich meebrengt. De coalitie bestaat uit Republikeinse leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waaronder Ralph Norman van South Carolina en Lauren Boebert van Colorado. De persconferentie werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van het Center for Security Policy, Women's Rights Without Frontiers, ACT for America en Tea Party Patriots.

"Dit gaat niet over volksgezondheid. De W.H.O. heeft heel duidelijk gemaakt dat ze iedereen zullen censureren die het niet eens is met hun agenda om elk aspect van het leven van mensen te controleren,"
verklaarde Afgevaardigde Boebert tijdens de conferentie. "Ze willen volledige controle over vaccinaties, digitalisering van gezondheidsdossiers en uw reisgedrag."

In een verklaring ter aankondiging van de persconferentie noemt de Soevereiniteitscoalitie de WHO een "supranationale organisatie van de Verenigde Naties die in feite wordt gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij (CCP)." Volgens de coalitie is de invloed van de CCP duidelijk, omdat Dr. Tedros Ghebreyesus "het belang van de CCP bevordert om een post-constitutioneel Amerika en een door de Partij gedomineerd "wereldbestuur" tot stand te brengen."


Commentaar: De Soevereiniteitscoalitie schrijft de WHO/globalistische blauwdruk ten onrechte toe aan China en leidt ongewild de aandacht van het publiek af van de ware schuldigen van de Totalitaire agenda.


De coalitie merkt op dat tijdens de COVID-19 paniek de WHO loog over de aard en oorsprong van de pandemie en over de effectieve reacties. De WHO onderschreef ook de lockdowns, mondkapjes, injectiemandaten en "digitale handhavingsmechanismen," die door de Chinese regering werden voorgestaan.

De coalitie herhaalde de beweringen dat het pandemieverdrag Dr. Tedros en de WHO de "bevoegdheid geeft om eenzijdig te dicteren wat een werkelijke of potentiële" pandemische noodsituatie is en om te beslissen hoe landen moeten reageren op een vermeende pandemie. De groep conservatieve wetgevers riep de Amerikaanse regering ook op om het lidmaatschap van de WHO te beëindigen en de financiering van de WHO stop te zetten.

Amerikaanse politici zijn niet de enigen die zich steeds meer roeren over een pandemieverdrag onder leiding van de WHO. Andrew Bridgen, een Brits parlementslid, waarschuwde dat het pandemieverdrag van de WHO en de amendementen op de IHR "een enorme greep naar macht" betekenen door "ongekozen bureaucraten die geen verantwoording hoeven af te leggen."

In een toespraak tijdens een debat op 17 april steunde Bridgen een oproep voor een publieke stemming over de voorstellen van de WHO. "We zouden een referendum moeten houden, want soevereiniteit behoort toe aan het volk. Het is niet aan ons om het weg te geven," verklaarde hij. Bridgen merkte ook op dat WHO-medewerkers diplomatieke onschendbaarheid hebben en niet vervolgd kunnen worden voor mogelijke misdaden.


Commentaar: Hoewel het geen slecht idee is, zal een publiek referendum nooit worden toegestaan. Maar er is tenminste sprake van een goede tegenreactie.


Bridgens uitspraken en het debat in het parlement kwamen als reactie op meer dan 156.000 handtekeningen onder een petitie die de regering van Groot-Brittannië opriep "om geen enkel internationaal verdrag te ondertekenen over pandemiepreventie en paraatheid dat door de WHO is opgesteld, tenzij dit wordt goedgekeurd door middel van een openbaar referendum."

Francis Boyle, J.D., Ph.D., professor internationaal recht aan de Universiteit van Illinois en een biowapenexpert die de Biologische Wapens Anti-Terrorisme Wet van 1989 heeft opgesteld, is een andere uitgesproken criticus van het WHO-pandemieverdrag. Boyle vertelde Children's Health Defense dat hij de WHO-instrumenten ziet als "een poging om de Verenigde Staten van Amerika over te nemen door gebruik te maken van de WHO als dekmantel voor dat doel."

Boyle legt de schuld van deze couppoging bij de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, Bill Gates, de Chinese Communistische Partij, Big Farma en "de bio-oorlogsindustrie." Door middel van de Gates Foundation is Bill Gates de nummer 1 niet-statelijke financier van de WHO, terwijl de VS en China de twee belangrijkste statelijke financieringsbronnen zijn.

Boyle meent ook dat deze organisaties de WHO gebruiken als "dekmantel om hun doelen te bereiken."

Of de bezorgdheid over de uitholling van de nationale soevereiniteit aanslaat bij het grote publiek, lijkt af te hangen van de vraag of men gelooft dat natiestaten uiteindelijk het nationale beleid moeten bepalen. Als men geneigd is te geloven dat transnationale organisaties beter geschikt zijn om noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid aan te pakken, dan lijkt de WHO een uitstekende kandidaat voor deze rol.

Maar de afgelopen 3 jaar van terrorisering door internationale regeringen van hun eigen burgers op basis van een pandemie die nooit heeft bestaan, zou voor iedereen die nog kritisch kan nadenken duidelijk moeten maken dat deze mensen die doen alsof ze vechten voor het welzijn van de samenleving, op zijn zachtst gezegd niet te goeder trouw handelen.

The Last American Vagabond zal de ontwikkelingen rond het WHO-pandemieverdrag en de IHR blijven volgen.

Zie: https://www.thelastamericanvagabond.com/who-pandemic-treaty-wha76/