ontvolkingsagenda
De wereldwijde klimaatcultus maakt zich op om de oorlog tegen voedsel in een stroomversnelling te brengen nu 13 landen - waaronder veel grote vee- en voedselproducerende landen onder aanvoering van de Verenigde Staten, Argentinië, Brazilië, Chili en Spanje - een verbintenis hebben ondertekend om boeren te onderwerpen aan nieuwe beperkingen die bedoeld zijn om de uitstoot van methaangas te verminderen.

De Global Methane Hub kondigde in een persbericht van 17 mei aan dat landbouw- en milieuministers en ambassadeurs van 13 landen, waaronder de Verenigde Staten, een verbintenis hebben ondertekend waarin ze beloven de uitstoot van methaan in de landbouw te verminderen. De VS werd vertegenwoordigd door klimaat-tsaar onder Biden, John Kerry.

Wat betekent dit en waarom zou u hier belang aan hechten? We leggen het uit.

Volgens het persbericht dat door deze landen werd gepubliceerd op Global Methane Hub:
"Vorige maand (in april 2023) heeft de Global Methane Hub samengewerkt met de ministeries van Landbouw van Chili en Spanje om de allereerste wereldwijde ministeriële bijeenkomst te organiseren over landbouwpraktijken om de uitstoot van methaan te verminderen. De ministeriële bijeenkomst bracht hooggeplaatste regeringsleden samen om wereldwijde perspectieven op methaanvermindering en voedselsystemen met een lage uitstoot te delen. De bijeenkomst leidde tot een verklaring, waarin de landen zich ertoe verbonden om inspanningen te ondersteunen ter verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van, en de toegang tot, financiering voor de aanpassing aan en de beperking van de klimaatverandering in de landbouw- en voedingssector en om samen te werken aan inspanningen die gericht zijn op het verlagen van de methaanuitstoot in landbouw- en voedselsystemen."
Deelnemers aan de conferentie bestonden onder meer uit de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de Climate & Clean Air Coalition, het Inter-Amerikaanse Instituut voor Landbouwsamenwerking, de Wereldbank, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

De Wereldbank, nog zo'n voortbrengsel van de liberale, op regels gebaseerde orde van na de Tweede Wereldoorlog onder leiding van de VS, heeft de laatste tijd samen met de VN veel gesproken over een op handen zijnde hongersnood. De Wereldbank publiceerde vorige week, op 22 mei, een witboek met de titel Food Security Update: World Bank Response to Rising Food Insecurity.

Ook de directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft vanaf september vorig jaar dringende waarschuwingen doen uitgaan voor een naderende wereldwijde hongersnood.

Ik vind het nogal vreemd dat op het moment dat de globalisten waarschuwen voor voedseltekorten en hongersnood, hun spreekbuizen bij de Wereldbank, de V.N. en binnen de regeringen van de V.S. en haar bondgenoten (merk op dat China en Rusland nergens te bekennen zijn met betrekking tot dit absurde anti-voedselbeleid) het hebben over de omschakeling naar een nieuwe en onbewezen vorm van "duurzame" landbouw, die meer gericht is op het verminderen van methaan dan op het produceren van de hoogste voedselopbrengst.

Moderne voedselproductie is slecht, zeggen ze, omdat het methaan produceert dat zogenaamd schadelijk is voor het milieu.

"Voedselsystemen zijn verantwoordelijk voor 60% van de methaanuitstoot," zegt Marcelo Mena, CEO van Global Methane Hub. "We feliciteren landen die bereid zijn om het voortouw te nemen in het terugdringen van de methaanuitstoot door voedselsystemen en bevestigen onze inzet om dit soort initiatieven te ondersteunen met programma's die veelbelovende technologieën voor het terugdringen van de methaanuitstoot onderzoeken, alsmede met ondersteunend onderzoek naar mechanismen voor het terugdringen van de methaanuitstoot om nieuwe technologieën te creëren."

John Kerry is ook erg enthousiast over het ontmantelen van waardevolle, productieve landbouwgrond, het verkleinen van de veestapel en het overdragen van onze voedselproductiesystemen aan technocraten en globalisten die vage beloftes doen over "nieuwe technologieën."

Volgens het Amerikaanse Agentschap voor Milieubescherming (EPA) is de VS druk bezig om de methaanuitstoot te verminderen, niet alleen in Amerika maar wereldwijd, en verklaart op haar website: "De Verenigde Staten bieden belangrijk leiderschap, financiering en technische expertise voor internationale inspanningen om methaanemissies te verminderen, wat resulteert in meer dan 1.140 methaanmitigatieprojecten via GMI vanaf 2021." Zie hieronder een kaart van de methaanmitigatie-activiteiten van het EPA:

kaart van EPA methaanmitigatie-activiteit
Een voorbeeld: de regering Biden is voornemens om 1,5 miljoen dollar aan belastinggeld te besteden aan een programma dat gericht is op "verbetering van de positie" van vrouwelijke klimaatveranderingsactivisten in de "patriarchale" samenleving van Noord-Kenia, zo blijkt uit documenten die zijn ingezien door de Washington Free Beacon.

In een verklaring liet John Kerry weten: "Het verminderen van methaan is de snelste manier om de opwarming van de aarde op korte termijn te verminderen. Voedsel en landbouw kunnen bijdragen aan een toekomst met weinig methaan door de productiviteit en veerkracht van boeren te verbeteren. We verwelkomen de landbouwministers die deelnemen aan de implementatie van de Wereldwijde Methaanbelofte."

Daarnaast vermeldt het persbericht van 17 mei: "De focus van de conferentie lag op de inzet van op wetenschap gebaseerde praktijken, innovatie en technologieën in lijn met duurzame voedselproductie..."

De landen die deze belofte om hun landbouwbeleid te veranderen hebben ondertekend zijn de Verenigde Staten, Argentinië, Australië, Brazilië, Burkina Faso, Chili, Tsjechië, Ecuador, Duitsland, Panama, Peru en Spanje.

De regering van Spanje zal in 2024 een tweede conferentie organiseren om de voortgang van de implementatie van de verklaring te monitoren en meer landen aan te moedigen zich aan te sluiten, aldus het persbericht van 14 mei.

Om de planeet te redden van de uitstoot die afkomstig is van koeienscheten, beweren ze dat het nodig is om boeren te dwingen hun manier van boeren te veranderen, hun land en vee om te vormen naar meer "innovatieve" methoden en "op wetenschap gebaseerde praktijken." Deze methoden moeten niet alleen op boerderijen worden geïmplementeerd, maar in alle "voedselsystemen."

Er wordt echter nooit aangegeven wat deze "innovatieve" veranderingen inhouden, alleen dat ze gebaseerd zullen zijn op "nieuwe technologieën" en "op wetenschap gebaseerde praktijken."

Uit dit taalgebruik kunnen we opmaken dat er onder andere wordt gedacht aan het vervangen van een groot deel van de rund- en melkvee-, varkens- en kippenpopulaties, waarop bevolkingen vertrouwen voor eiwitten, door insectenlarven, meelwormen, krekels, enz. De V.N., het Wereld Economisch Forum en andere NGO's promoten al jaren vleesloze diëten en de consumptie van insecteneiwitten, terwijl miljardairs hebben geïnvesteerd in enorme insectenfabrieken die worden gebouwd in de staat Illinois, in Canada en in Nederland, waar meelwormen, krekels en andere insecten zullen worden verwerkt als additieven die worden toegevoegd aan de voedselvoorraad, vaak zonder duidelijke etiketten die mensen informeren over wat ze precies eten. Bill Gates werkt ook samen met andere miljardairs om te investeren in de productie van in laboratoria gekweekt vlees, een proces waarbij kankercellen van koeien, kippen en varkens worden gebruikt om in hoog tempo kunstmatig vlees te kweken.

Boeren zullen in toenemende mate van hun land worden verdreven, zoals nu al gebeurt in Nederland, dat na de Verenigde Staten de grootste netto-voedselexporteur ter wereld is.

Dit alles zal leiden tot een hongersnood waarvan de huidige generatie mensen op aarde nog nooit getuige is geweest. Het gebeurt allemaal met opzet. Globalisten zoals Dennis Meadows, de auteur van het door de Club van Rome bekroonde boek The Limits to Growth uit 1972, informeerde ons over de plannen van de globalisten om de aarde drastisch te ontvolken. Zijn commentaar in de video hieronder werd volgens mij in 2017 gegeven.Commentaar: Dus met andere woorden, het uitmoorden van miljarden mensen op een manier die de fijngevoeligheid van deze neo-darwinistische, neo-malthusiaanse globalistische psychopaat niet verstoort.


Ik heb ook uitgebreid gerapporteerd over de prognose van Deagel, die een bevolkingsafname voorspelde van bijna 70 procent in Amerika tegen 2025, met een even drastische afname van de bevolking in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Australië en andere NAVO-landen.

Er is geen efficiëntere manier om te ontvolken dan door oorlog, hongersnood en plagen. Is het niet interessant dat alle drie deze beproefde moordmethoden op dit moment worden gebezigd?

De oorlog tegen voedsel lijkt erg op wat er gaande is in de energiesector, waar regeringen samenspannen met grote bedrijven om al het vervoer om te vormen van gas- naar elektrisch aangedreven transport, wat betekent dat veel minder mensen zich elektrische auto's kunnen veroorloven, en zelfs als ze zich die kunnen veroorloven, zal het gebruik van die auto's veel strenger gecontroleerd en gereguleerd worden vanwege de noodzaak van oplaadstations die afhankelijk zijn van een toch al overbelast elektriciteitsnet. Als u uw auto niet kunt opladen wanneer u dat wilt maar alleen wanneer u dat mag, dan heeft u daarmee uw bewegingsvrijheid overgedragen aan de regelgevers van die oplaadstations.

In de voedingsindustrie zal Big Agriculture ook samenspannen met de regeringen van de wereld om veel minder rund-, kippen- en varkensvlees te produceren en dat eiwit te vervangen door insecten en in laboratoria gekweekt nepvlees, waarvan de gezondheidseffecten grotendeels onbekend zijn.

Deze veranderingen zijn al volop te zien in Nederland, waar de regering een hevige controverse heeft ontketend door een plan te lanceren om de veestapel met 50 procent in te krimpen en het gebruik van stikstofmeststoffen met 30 procent te verminderen. Hoeveel ze ook praten over "innovatie" en "nieuwe technologieën," je kunt je veestapel niet inkrimpen en minder kunstmest gebruiken en dan beweren dat je boerderijen "productiever" zullen zijn. Dat is een leugen. Al hun "innovaties" zullen zich direct vertalen in minder voedsel op tafels over de hele wereld.

Bereid u nu voor op hongersnood. Een voorraad aanleggen is een gemakkelijke oplossing voor de korte termijn. We moeten ook aan de lange termijn denken. Als u nog nooit groenten hebt verbouwd of kippen hebt gehouden, dan is dat iets waar u over na zou kunnen denken als het gaat om het uitbreiden van uw vaardigheden. Misschien verbouwt u al enkele jaren groenten en hebt u wat ervaring en kunt u die delen met buren die kippen houden maar weinig of geen ervaring hebben met groenten verbouwen. Netwerken en samenwerken met de mensen om ons heen zal de sleutel zijn tot overleven als deze wereldwijde hongersnood toeneemt.

Het kan zijn dat de echte hongersnood nooit toeslaat in de rijkste landen zoals Amerika. Voedsel kan in de schappen blijven liggen, maar ik kan u garanderen dat de prijzen van basisproducten zoals meel, brood, eieren, vlees en zuivel aanzienlijk zullen blijven stijgen.

Hoop op het beste en bereid u voor op het ergste. Want we weten dat de globalisten van plan zijn om de wereldbevolking terug te brengen van 7,5 miljard naar 1 of 2 miljard. Dennis Meadows klapte uit de school en hij is een globalistische insider bij de Club van Rome wiens betrokkenheid bij dit onderwerp teruggaat tot het begin van de jaren 1970.

Houd moed. Blijf vreedzaam. Geef nooit toe. Onderwerp u nooit aan een ongrondwettelijke of onbijbelse wet. Tirannen hebben alleen macht over diegenen die ermee instemmen om door hen geregeerd te worden.
LeoHohmann.com wordt volledig gesteund door lezers en accepteert geen advertenties of sponsoring van bedrijven, wat betekent dat we het nieuws kunnen brengen onafhankelijk van enige controle van buitenaf. Als u mijn werk wilt steunen, kunt u een donatie van welke omvang dan ook sturen naar Leo Hohmann, P.O. Box 291, Newnan, GA 30264, of via onderstaande creditcard.
Zie: https://leohohmann.com/2023/05/31/globalists-revving-up-plans-to-engineer-global-famine-and-starvation-13-nations-agree-to-convert-over-to-less-productive-green-farming-methods/