Twee marionetten
© Public Domain
Het is ongelooflijk, maar de wereld wordt door westerse onbenullen, die niet eens gekozen zijn, naar de afgrond van een nucleaire oorlog gedreven.

Jens Stoltenberg, de civiele chef van het militaire NAVO-blok, is de meest recente dwaas die pleit voor Amerikaanse toestemming om Rusland te bestoken met langeafstandswapens.

Het Noorse boegbeeld, zo wordt ons wijsgemaakt, zorgde voor de conceptuele doorbraak (hoeveel kreeg hij betaald en door wie of wat werd hij gechanteerd?) door het tijdschrift Economist te vertellen dat het Oekraïense regime voortaan officieel toestemming zou moeten krijgen om NAVO-raketten te gebruiken om Rusland te treffen.

Maar met het logische denkvermogen van een gebakken laars, beweerde Stoltenberg dat een dergelijke stap niet zou leiden tot een oorlogsescalatie tussen Rusland en de NAVO omdat de wapens niet vanuit NAVO-landen zouden worden afgevuurd.

Dus Stoltenberg denkt dat het op de een of andere manier mogelijk is om van Oekraïne een silo te maken voor de lancering van ballistische raketten op Moskou en dat Rusland de NAVO-landen dan niet als legitieme doelwitten zal beschouwen?

Schijnbaar ter verdere geruststelling voegde hij eraan toe: "We zijn niet van plan om NAVO-grondtroepen naar Oekraïne te sturen omdat ons doel... tweeledig is: Oekraïne steunen zoals we dat doen, maar er ook voor zorgen dat dit niet escaleert tot een grootschalig conflict."

Stoltenberg en andere westerse figuren zijn zo schaamteloos arrogant dat ze zeggen dat wat er gebeurt geen escalatie is, omdat zij zeggen dat het geen escalatie is. Alsof je iemand een klap in het gezicht geeft en dan de brutaliteit hebt om die persoon te vertellen dat je hem niet hebt geslagen omdat jij dat zegt.

De voormalige Noorse premier, die binnenkort zijn NAVO-baan opzegt om een mooie functie als centrale bankier te gaan bekleden, is de meest recente westerse stem die de strijd in de door de VS geleide proxy-oorlog tegen Rusland in Oekraïne opvoert.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken - het slappe aftreksel van een rockgitarist die geen idee heeft waarover hij zingt - heeft zich ook aangesloten bij de lijst van fanatieke politici die erop aandringen dat Oekraïne groen licht krijgt om Russisch grondgebied te bestoken met door de NAVO geleverde langeafstandswapens.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord David Cameron, de aan Eton opgeleide sukkel, heeft besloten dat Oekraïne "het volste recht" heeft om door Groot-Brittannië geleverde Storm Shadow-kruisraketten te gebruiken om doelen binnen de vooroorlogse Russische grenzen te treffen.

Tot de andere politieke figuren die de facto aansturen op een nucleaire oorlog behoren de Amerikaanse House Speaker Mike Johnson, een religieuze fanaticus die gelooft dat God een anti-communist is, en Victoria Nuland, de voormalige Amerikaanse diplomaat die in 2014 de coup in Kiev pleegde die leidde tot de installatie van het huidige neonazi-regime.

Al deze lieden dringen er bij de regering Biden op aan dat de officiële beperkingen die aan het Oekraïense proxy-regime worden opgelegd om westerse raketten te gebruiken om Rusland te treffen, opgeheven worden.

De Oekraïense marionettenpresident Vladimir Zelensky, die de verkiezingen annuleerde maar nog steeds in functie is, heeft zijn westerse handlangers gevraagd om de vrije hand te krijgen om diep in Rusland toe te slaan.

Het onderscheid van "officiële toestemming" is een cynische truc. De Oekraïense kant met NAVO-logistiek en -wapens heeft al aanvallen binnen Rusland uitgevoerd.

Olie-infrastructuur en militaire bases binnen de vooroorlogse grenzen van Rusland werden veelvuldig bestookt met raketten en drones. Het is ondenkbaar dat een dergelijke aanval mogelijk is zonder de betrokkenheid van de NAVO, met inbegrip van adviseurs ter plaatse.

Toch is het retorische verschil significant. Als de regering Biden officieel groen licht zou geven voor dergelijke aanvallen, zou dat een ernstige en expliciete escalatie betekenen - en een die Rusland niet kan negeren.

Rusland heeft al gewaarschuwd dat NAVO-wapens die zijn grondgebied raken tot vergelding buiten Oekraïne zullen leiden. Dat zou een Russische luchtaanval op NAVO-leden kunnen betekenen.

Deze week begon Moskou met oefeningen voor de inzet van tactische kernwapens. De Russische nucleaire doctrine bepaalt dat het gebruik van dergelijke wapens wordt toegestaan als de Russische natie geconfronteerd wordt met een strategische dreiging, zelfs als die dreiging uitgaat van vijanden die conventionele wapens gebruiken.

Het westen en zijn Oekraïense proxy naderen die rampzalige drempel. In de afgelopen week werd naar verluidt een van de Russische ballistische radarsystemen voor vroegtijdige waarschuwing in de zuidwestelijke regio Krasnodar getroffen door een drone-aanval. Eén doel van de aanval bleek het uitschakelen van Ruslands vermogen om de ATACMS-conventionele langeafstandskoppen te onderscheppen die de VS aan Oekraïne wil leveren. Een andere, veel onheilspellendere interpretatie is dat het westen het vermogen van de Russische nucleaire verdediging aan het onderzoeken is.

Toen deze proxy-oorlog meer dan twee jaar geleden uitbrak met de Russische interventie in Oekraïne na acht jaar onophoudelijke bewapening door de NAVO en provocatie van het neonazi-regime, vonden er zenuwachtige elitediscussies tussen NAVO-leden plaats over de vraag of er "dodelijke wapens" gestuurd moesten worden en niet alleen helmen, nachtkijkers en radio's.

Twee jaar later beperkt het NAVO-overleg zich niet meer tot het sturen van tanks, F-16's en kruisraketten, maar neemt nu een officieel standpunt in, waarbij aanvallen met ballistische kernkoppen diep in Rusland worden goedgekeurd.

Ongelooflijk genoeg vormen de mensen die voortdurend de grenzen verleggen een minuscule minderheid binnen de westerse samenlevingen en zijn niet eens gekozen - Stoltenberg, Blinken, Cameron, Nuland, onder anderen. Deze buikspreekpoppen voeren het werk uit van de meesters van de oorlog: het militair-industrieel complex en de bankierselite.

De oorlogszuchtige elites beweren dat Oekraïne machteloos staat omdat het Rusland niet naar believen kan bombarderen. In werkelijkheid is Rusland het land dat machteloos staat. Het moet luisteren naar Stoltenberg en consorten die pleiten voor aanvallen op Rusland vanuit NAVO-beschietingsposities in Oekraïne - en toch mag Rusland op de een of andere manier zogenaamd geen vergeldingsacties tegen de NAVO uitvoeren.

Het is duidelijk dat er weldra een noodlottige grens bereikt zal worden. Waanzin regeert onder de westerse elites, terwijl de wereld naar de afgrond wordt gedreven.

De meerderheid van deze wereld moet arrestatiebevelen uitvaardigen voor deze bevoorrechte criminelen... voor het te laat is.

Zie: https://strategic-culture.su/news/2024/05/28/arrest-these-insane-nato-warmongers/