Mond van de Hel
© Illustratie in Le Chevalier errant, door Thomas III, Markies van SaluzzoDe Mond van de Hel (BnF, Français 12559, p. 192, ca. 1403-1404).
Zal dit de laatste relatief vreedzame zomer zijn?

De satanische cabal, ook wel "politici" genoemd, die over de westerse bevolking heerst, heeft de geneugten van oorlogspraat ontdekt en kunnen de Derde Wereldoorlog niet snel genoeg beginnen. Maar waarom deze plotselinge drang? Zelfs leiders van landen die slechts stipjes op de kaart zijn (Estland, bijvoorbeeld), piepen over "Rusland op de knieën dwingen." Zeker, westerse politici zijn schoothondjes van Washington, maar waarom deze naïeve oorlogspraat? Is het gewoon diepverankerde verdorvenheid (gebruikelijk voor de westerse politicus), of is er iets meer onheilspellends op komst?

We gebruiken expres het woord "satanisch." We weten al lang dat de westerse machthebbers neo-Malthusianen zijn - dat wil zeggen dat zij allen geloven dat er te veel mensen op de wereld wonen en dat we iets moeten doen om de bevolking uit te dunnen. Hoe minder mensen er op aarde leven, hoe beter. Dit is het leidende principe achter elk aspect van het moderne leven, zodat elke politieke, sociale en zelfs culturele beslissing door dit principe wordt geleid. De mensheid uitdunnen vormt het grootse, morele doel - de postmoderne utopie, waar slechts het noodzakelijke aantal mensen overblijft. Overigens zijn die "we" de machthebbers. Wat is het nut van miljoenen nutteloze eters, zo redeneren zij? Het ruimen van de kudde betekent goed beheer van de natuur (de planeet): de woke veeteelthouderij tot het uiterste gedreven. Zo'n overkoepelend kwaad kan alleen maar satanisch zijn.

En dan ontstaat die oorlog in Oekraïne. Dit is een land dat geen deel uitmaakt van de EU, noch van de NAVO, maar waar alle westerse politici zich aan vastklampen, omdat het voor elk van hen op de een of andere manier "existentieel" is. Als landen als Canada, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland echt veilig willen zijn, moet Oekraïne winnen. Als het verliest, wel, dan is het slavernij en de slopende weg naar de Goelag, voor de hele wereld. Het is echt absurd dat we worden geregeerd door zulke idioten die eindeloze leugens spuien die helaas worden geloofd, en daarom blijft het grote publiek hen plichtsgetrouw kiezen (maar laten we niet afdwalen).

De hele oorlog in Oekraïne was voor het westen een wedstrijdje bij toerbeurt om wonderwapens in te zetten die Rusland "op de knieën zouden dwingen" - zoveel, dat het nu moeilijk is om het bij te houden... er waren HIMARS, Leopards, Abrams, Patriots, Bradleys, en niet te vergeten de felbejubelde 61 miljard die het neusje van de zalm van militaire macht moest worden die Rusland in een mum van tijd ten val zou brengen; en natuurlijk de langverwachte F-16s. Laten we, liefdadigheidshalve, de verschillende leunstoeljournalisten niet vergeten die de afgelopen twee jaar betekenisvol aan het werk zijn geweest; iedereen die twee (of minder) woorden achter elkaar kan zeggen, komt met adviezen om de oorlog te voeren. Je wordt al moe van het ontleden van de eindeloze strategieën die worden opgedist. Je zou je kunnen afvragen of deze mensen per woord worden betaald. (Trouwens, dit soort experts zijn gemakkelijk te herkennen - ze gebruiken graag het woord "geopolitiek").

De huidige opwinding gaat over het nieuwe wonderwapen: Oekraïne "toestaan" om door de NAVO geleverde wapens te gebruiken om diep in Rusland toe te slaan. De propagandisten vertellen ons dat het arme Oekraïne tot nu toe met één hand op de rug heeft gevochten. Als het beide handen vrij zou hebben, zou Rusland... nou ja, op de knieën liggen. Hoe dom denken deze politici dat we eigenlijk zijn? Of, misschien kan de vraag beter anders gesteld worden - hoe dom denken wij dat deze politici echt zijn? Wanneer heeft Oekraïne ooit een netwerk van satellieten in de ruimte opgezet die elke raket en drone die elke dag op Rusland wordt afgevuurd, kan begeleiden en programmeren? Wanneer heeft Oekraïne zulke deskundige cryptografen opgeleid die met de geleidingssystemen kunnen omgaan en vervolgens Russische doelen kunnen identificeren die moeten worden aangevallen - het laatste wat we hoorden was dat de Oekraïners hard bezig waren om voldoende Engels te leren om op de een of andere manier een F16 de lucht in te krijgen en daar te houden - tot nu toe bleek die missie onmogelijk.

Het korte antwoord op al deze vragen luidt: Washington. Zonder de Amerikanen en hun verschillende slaafjes, zoals de Britten, de Duitsers en de Fransen, zou Oekraïne zich niet uit een papieren zak kunnen vechten. En het is nutteloos om Italië, Polen en al die andere landen te noemen die onder de noemer "etc." vallen.

Hoe schokkend het ook mag lijken voor de verschillende journalisten-generaals, het is Washington die beschikt over een enorm netwerk van geavanceerde militaire satellieten die als enige de oorlog die momenteel in Oekraïne wordt uitgevochten in goede banen kan leiden - en het is een enorme verdienste van de Russen die dit machtige Amerikaanse vermogen een halt toeroepen. Ondanks de zeer geavanceerde dodelijke snufjes verliest Washington de oorlog en wel op gigantische schaal. Wat zegt ons dat over het "toestaan" van om het even wat aan Oekraïne? De particulier die nu de krijgswetcoördinator van Oekraïne is (sinds hij verklaarde dat verkiezingen tijdens een "oorlog" zinloos zijn) is de speelbal van Washington (maar dat is nauwelijks nieuws).

Dus, al dat geklets over het morele geharrewar om Oekraïne "toe te staan" om binnen Rusland toe te slaan, om die ene hand los te maken en Oekraïne toe te staan om vrijer te vechten, is gewoon lulkoek ("lariekoek" voldoet hier ook, dus voel u vrij om het te vervangen). Maar het verschaft wel werkgelegenheid aan de anonieme tallozen onder de bureaucratische figuren die anders werkloos zouden zijn.

En omdat Washington zwaar aan het verliezen is, wil het ons allemaal laten weten dat het nu Rusland gaat treffen - en dat we zo goed mogelijk voor onze eigen zaakjes moeten zorgen, want als Rusland reageert, vallen we allemaal ten prooi aan nevenschade (en dat geldt ook voor de vele journalistieke oorlogsexperts) - alleen de machthebbers met degelijke ondergrondse bunkers zullen overleven.

Met andere woorden, al deze oorlogspraat over het "toestaan" dat Oekraïne Rusland raakt, is een boodschap aan ons allen - er is een grote oorlog op komst; noem het de Derde Wereldoorlog, zo u wilt, hoewel dat begrip nietszeggend is, omdat het overgrote deel van de wereld geen spreekwoordelijke vinger zal uitsteken om Washington en zijn schoothondjes, zijn loopjongens, beter bekend als "politici" in het westen, te "beschermen." Washington heeft besloten dat het een grotere oorlog met Rusland wil, die het zal verliezen, net zoals het zoveel andere oorlogen heeft verloren. (Wat is het dunste boek dat ooit werd geschreven? Oorlogen gewonnen door Amerika na WOII).

Amerika heeft de oorlog verklaard.

Waarom wil de voltallige westerse politieke klasse een grotere oorlog? Nou, bestaat er een makkelijkere manier om de kudde uit te dunnen? De prop-prik deed het niet zo best bij de coronatoestand om de mensheid uit te dunnen... maar een kernbom - nou, best handig om in de buurt te hebben om die klus te klaren. Daarom kan niemand met gezond verstand begrijpen waarom "we" doorvechten in Oekraïne.

Deze volgende oorlog gaat niet over macht, grondstoffen of territorium. Het wordt een groots neo-Malthusiaans project, waarbij wij allemaal de werkelijke vijand zijn die moet worden uitgeschakeld, zodat de wereld verlost kan worden van alle nutteloze eters. Dit is waar het werkelijk om draait bij alle oorlogspraat van onze nutteloze politici. Wij vormen de ware vijand.

Met andere woorden, het westen bereikt de laatste fase van zijn woke logica - het staat nu te popelen om de meerderheid van zijn bevolking uit te roeien. We worden gedwongen de vernietiging in gesleurd.

Dus, wie is mijn vijand?

Zie: https://www.thepostil.com/who-is-my-enemy/