nepvlees
De ongekozen globalisten van het Wereld Economisch Forum (WEF) roepen overheden op om nepvlees en andere alternatieve eiwitbronnen te promoten bij een gecoördineerde poging om "consumentengedrag te veranderen."

In een witboek met de titel "Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem: How Israel Is Advancing Alternative Proteins Across Sectors," stellen de schrijvers dat het stimuleren van alternatieve eiwitbronnen een wereldwijde inspanning van samenwerkende overheden en bedrijven vergt om menselijk gedrag te manipuleren.
"Er is leiderschap van de overheid nodig om alternatieve eiwitbronnen te ontwikkelen en te stimuleren bij de aanpak van een van de grootste wereldwijde problemen van deze tijd"

Wereld Economisch Forum, Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem, 22 mei 2024
Volgens het rapport zal het bereiken van universeel toegankelijke eiwitbronnen meerdere overgangstrajecten vereisen:
  1. Versnelling van eiwitdiversificatie
  2. Bevordering van duurzame productiesystemen
  3. Stimulering van gedragsverandering bij de consument
Wat zijn de achterliggende redenen om het gedrag van de consument te veranderen in de richting van nepvlees en andere alternatieve eiwitbronnen?
"De wetenschap is duidelijk: het zal onmogelijk zijn voor regeringen en anderen, waaronder boeren, de particuliere sector en consumenten, om te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de wereldeconomie koolstofarm te maken zonder investering in duurzame eiwitdiversificatie en het algehele voedselsysteem"

Wereld Economisch Forum, Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem, 22 mei 2024
"Wereldwijd worden landen zich bewust van de voordelen van het prioriteit geven aan alternatieve eiwitbronnen om te voldoen aan hun klimaat-, biodiversiteits-, voedselzekerheids- en volksgezondheidsdoelstellingen," aldus het rapport.

Maar vanwege de "high-tech aard" van alternatieve eiwitbronnen en hun vereiste van "hoge kapitaaluitgaven (CAPEX) en hun langere terugverdientijd," stellen de auteurs dat dit "investeringsproblemen kan opleveren voor sommige delen van de particuliere sector."

Op dit punt willen de ongekozen globalisten dat regeringen ingrijpen om menselijk gedrag te stimuleren, forceren, veranderen of op een andere manier menselijk gedrag te manipuleren "binnen de huidige kaders,"
zoals de maatregelen die ze met betrekking tot de coronalockdowns en vaccinatiepaspoorten invoerden.

"Binnen huidige kaders kunnen overheden duidelijke, ondersteunende, flexibele en efficiënte regelgevende processen creëren om veilige en transparante paden te garanderen die zowel consumenten als industriële spelers vertrouwen inboezemen, waarbij een solide markt voor alternatieve eiwitbronnen wordt gestimuleerd in een verschuiving naar voedselsystemen die duurzamer, veiliger en rechtvaardiger zijn," zo stellen de auteurs.

In Italië daarentegen werd laboratoriumvlees al verboden en Wired meldt dat "[Amerikaanse] staten in de rij staan om laboratoriumvlees te verbieden," met wetsvoorstellen die in Florida, Alabama, Arizona, Kentucky en Tennessee werden ingediend.
"Regeringen moeten overwegen om te investeren in onderzoek met open toegang en
en het creëren van stimulansen voor de particuliere sector om de volledige economische en maatschappelijke voordelen van plantaardig en gekweekt vlees te realiseren en deze opties voor iedereen toegankelijk te maken"

Wereld Economisch Forum, Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem, 22 mei 2024
Opmerkelijk genoeg ontbreekt in het meest recente WEF-rapport elke vermelding van het gebruik van insecten als alternatieve eiwitbron, terwijl de ongekozen globalisten daar toch jarenlang op aangedrongen hebben.

In het huidige rapport staat dat alternatieve eiwitbronnen bestaan uit plantaardig vlees, kweekvlees en gefermenteerde producten.

In het witboek inzake alternatieve eiwitbronnen dat het WEF in januari 2019 publiceerde, wordt echter gesteld dat alternatieve eiwitbronnen bestaan uit "puur plantaardige alternatieven, producten op basis van insecten en andere nieuwe eiwitbronnen en de toepassing van geavanceerde biotechnologie om kweekvlees te ontwikkelen."

Het lijkt er dus op dat het WEF afstand probeert te nemen van de ridiculisering omtrent de "you will eat
zee bugs," die het de laatste tijd te verduren krijgt.
"Alternatieve eiwitbronnen zijn baanbrekende landbouwinnovaties die, met de juiste mate van ondersteuning, kunnen bijdragen aan de gezondheid van de planeet en het publiek"

Wereld Economisch Forum, Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem, 22 mei 2024

Het officiële narratief om de bevolking nepvoedsel op te dringen, stelt dat het zal helpen bij de aanpak van problemen op het gebied van klimaatverandering, voedselzekerheid en gezondheid van de planeet.

In het meest recente rapport staat dat "In het licht van de escalerende problemen als gevolg van klimaatverandering en de noodzaak om voedselzekerheid te garanderen, worden landen opgeroepen om een collectieve inspanning te leveren om alternatieve eiwitbronnen als oplossing naar voren te schuiven."

Maar in werkelijkheid gaat de agenda voor alternatieve eiwitbronnen eigenlijk over het vernietigen van onafhankelijke boeren, hun land afpakken en bepalen wat mensen kunnen eten.

Controle over het voedsel, controle over de mensen.

Hetzelfde geldt voor geld en energie. De ongekozen globalisten proberen absoluut deze zaken te controleren middels individuele CO2-voetafdruk trackers, digitale valuta van centrale banken en alternatieve eiwitbronnen.
"Landen die zich strategisch aanpassen aan veranderende mondiale voedselsystemen en hun voedselwaardeketen diversifiëren, kunnen profiteren van de positieve gevolgen van de integratie van alternatieve eiwitbronnen in hun nationale beleid"

Wereld Economisch Forum, Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem, 22 mei 2024

Tegelijkertijd stelt het WEF-rapport dat een mogelijke verschuiving naar alternatieve eiwitbronnen boeren juist zou helpen:
"Er wordt in toenemende mate erkend dat, hoewel de industrie nog in de kinderschoenen staat, alternatieve eiwitbronnen - vlees dat van planten wordt gemaakt, gekweekt uit dierlijke cellen of vlees afgeleid van fermentatie - een transformerend potentieel hebben, met name voor boeren, die kunnen profiteren van en leiding kunnen geven aan de overgang naar een bloeiende economie van alternatieve eiwitbronnen."
Zeggen ze nou werkelijk dat vlees van planten wordt gemaakt?

En hoe kunnen boeren in vredesnaam profiteren van de productie van nepvoedsel dat in laboratoria wordt gekweekt?

Volgens de auteurs:
"Prognoses wijzen op een aanzienlijk overschot aan agrarische nevenstromen, vooral uit maïs, soja, tarwe, suikerriet, gerst, rijst, koolzaad en tomaten. Het gebruik hiervan voor alternatieve eiwitproductie vertegenwoordigt een belangrijke mogelijkheid om de duurzaamheid en
circulariteit binnen de voedselvoorzieningsketen te verbeteren, het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren en een veerkrachtigere landbouwsector te creëren."
Met andere woorden, boeren zullen gedwongen, gestimuleerd of op een andere manier gemanipuleerd worden om alleen datgene te verbouwen wat hen opgedragen wordt, zodat hun gewassen gebruikt kunnen worden om nepvoedsel te produceren.

Tegelijkertijd:
"Plantaardig en gecultiveerd vlees vergen slechts een fractie van het land en veroorzaken veel minder uitstoot dan de industriële veeteelt. Vrijgekomen land kan opnieuw gebruikt worden voor het behoud van biodiversiteit, herbebossing en meer ecologisch vriendelijke en regeneratieve methoden van veeteelt."
De bedoeling hiervan is om de hoeveelheid land die nodig is om echt voedsel te verbouwen te verkleinen, om plaats te maken voor nepvoedsel dat synthetisch geproduceerd kan worden met "veel minder uitstoot."

Het klimaatveranderingsbeleid is veranderd in volksgezondheidsbeleid en planetair gezondheidsbeleid, waarbij de ongekozen globalisten altijd met dezelfde oplossingen komen opdraven: samenvoeging van bedrijfsleven en staat om menselijk gedrag te monitoren, manipuleren en beheersen.

Zie: https://sociable.co/government-and-policy/wef-govts-promote-fake-meat-alternative-proteins-report/