Stemmen
© Off-Guardian
Nou, hier in Groot-Brittannië hebben we een nieuwe Trilaterale ....eh sorry, ik bedoelde Labour-regering, geleid door de charismatische Keir Starmer.

Hij wordt vergeleken met een vaatdoek, en niet zonder reden. Keir Starmer heeft nu de leiding over de regering met maar liefst een meerderheid van 170+ zetels, nadat zo'n 80% van de Britse kiezers noch op hem, noch op de Labourpartij heeft gestemd.

Dit alles is logisch omdat mensen denken dat representatieve democratie iets te maken heeft met democratie, wat niet zo is. Maar wat maakt het uit!

Een regering is sowieso een slecht idee, dus als we door iemand geregeerd gaan worden, waarom dan niet door de man die er alles aan deed om de ergste Britse pedofiele, necrofiele pooier ooit niet te vervolgen en nog steeds als "voormalig" lid van de Trilaterale Commissie in 2022 vermeld stond met hun kleine toelichtende opmerking: "voormalige leden in overheidsdienst."

Hij is geen actief lid van de Trilaterale Commissie. Echt niet!

U kunt zich afvragen waarom we ons daar druk over moeten maken. Nou, de Trilaterale Commissie, die Keir dient, ... sorry, daar ga ik weer, "diende," is gewoon een aan Rockefeller toebehorende - mijn fout - gelieerde globalistische denktank die ideeën promoot zoals het "nastreven van de Europese eenwording"... en een wereldwijd publiek-privaat partnerschap van beleidsmakers, zakelijke leiders, mediamagnaten en geselecteerde academici bijeenbrengt die zichzelf de taak hebben opgelegd om te beslissen wat de "oplossingen voor enkele van 's werelds lastigste problemen" moeten zijn.

Zeker, u stemde voor het verlaten van de EU, maar nu heeft u ervoor gekozen om er weer lid van te worden. OK, dus u stemde er ook niet voor om beleidsbeslissingen opgedrongen te krijgen door een of andere oligarchische denktank, maar dat is dan maar gewoon jammer. Als u een stem heeft uitgebracht bij de algemene verkiezingen in Groot-Brittannië, dan stemde u daarvoor en heeft u dus geen recht om te klagen.

Natuurlijk heeft de grootste groep kiezers helemaal geen regering gekozen. Met een opkomst van 60% bij de algemene verkiezingen - met een opkomst van minder dan 50% in 59 kiesdistricten - werd Labours schamele 34% van de stemmen afgetroefd door de 40% van de Britse kiezers die het niet konden opbrengen om ook maar op iemand te stemmen. De meeste mensen in Groot-Brittannië kiezen voor geen regering.

Of het nou apathie was, het natte en absoluut ijskoude weer in juli - opwarming van de aarde hè? - of gewoon het dodelijk depressieve vooruitzicht deel te moeten nemen aan de vijfjaarlijkse zalvingsceremonie van de staat, wie zal het zeggen? En eerlijk gezegd, wie kan het wat schelen?

De regering dreigde met geweld als we gisteren niet deden wat ons gezegd werd - een dreigement dat men overigens zeker kan waarmaken - en de regering dreigt daar ook vandaag nog mee. Gisteren was de
regering blauw, vandaag is ze rood, wat is het verschil behalve een andere kleur van het behang? Het blijft nog steeds dezelfde regering.

Globalistische denktanks zoals de Trilaterale Commissie bepaalden gisteren het regeringsbeleid en vandaag is dat niet anders. Uw "stem" betekende absoluut niets.

Maar toch, het is fijn om te denken dat er een soort democratisch toezicht is, denk ik. Tenminste, als het controleren van andere mensen belangrijk voor u is natuurlijk.

Dus wat is de stand van zaken nu?

Zo'n 20,4% van het electoraat stemde voor hun favoriete bende die het beleid gaat uitvoeren dat de oligarchen iedereen willen opdringen. De overige 79,6% van de kiezers wilde ofwel een andere bende om met vlaggetjes te bejubelen, of helemaal geen bende.

Een kleine minderheid, die zeker niet is gaan stemmen, denkt dat de idee om iemand te dwingen om te doen wat jij wilt door eens in de vijf jaar een kruisje in een hokje te zetten niet alleen - letterlijk - een kwestie van een hokje aankruisen is, maar dat zulks bovendien getuigt van een absoluut verschrikkelijk en moreel bankroet.

Met 34% van de stemmen krijgt Labour 64% van de parlementszetels om redenen. Dit betekent dat het de komende vijf jaar naar helemaal niemand hoeft te luisteren. Hoewel het zal zeker luisteren naar een stelletje parasitaire oligarchen omdat regeringen hen daadwerkelijk dienen en altijd naar hen luisteren.

De zogenaamde Britse regering, die eigenlijk maar een relatief kleine "faciliterende" partner is binnen het wereldwijde publiek-private partnerschap, heeft absoluut geen legitiem democratisch mandaat.

Nòg een reden, naast een hele lange lijst met uitstekende redenen, om haar volledig te negeren.

Zie: https://off-guardian.org/2024/07/06/the-british-government/