boerkaverbod
© AP Photo / Fred Ernst
Waarschuwing: In deze bijdrage ga ik een aantal dingen zeggen die verschillende mensen aan beide kanten van deze kwestie boos zullen maken. Ga niet aan het begin al uit uw panty, maar lees even door tot het eind.

In het verleden heb ik veel nagedacht over de kwestie van de nikabs en nu Marine LePen zegt dat ze die in Frankrijk wil gaan verbieden, is het misschien tijd om er nog eens goed over na te denken en te proberen mijn gedachten te verduidelijken. Laat ik eerst een definitie geven van een 'samenleving' als een groep onderling afhankelijke mensen die zich onderscheidt door wederzijdse belangen, deelname aan kenmerkende relaties, gedeelde instellingen, gemeenschappelijke cultuur, activiteiten en belangen.

Dit gezegd hebbende, wil ik zeggen dat, als westerse vrouw, mijn onderbuikreactie op de nikab BINNEN de westerse samenleving nogal negatief is; hij hoort daar niet thuis. Het lijkt een diepe schaamte uit te drukken en te vertegenwoordigen over een vrouw die vrouw is. Het maakt deel uit van een groter geheel van nogal vrouwenhatende culturele normen die over het algemeen voor de westerse geest onbegrijpelijk zijn. Hier kan veel over geschreven worden, maar dat zou dit te lang maken. Ik kan alleen kort zeggen dat het een praktijk is die zijn oorsprong vindt in de gedachte dat de nikab of boerka bedoeld is om te voorkomen dat mannen 'pervers' naar vrouwen kijken. Een vrouw is, simpelweg door vrouw te zijn, iets dat verborgen moet worden omdat ze negatieve uitkomsten in de maatschappij kan oproepen door louter haar bestaan. Mannen zijn tegelijkertijd te zwak en te hulpeloos om zich daartegen te verzetten. Vanuit mijn perspectief is die houding voor zowel mannen als vrouwen beledigend.

Ik heb gelezen dat veel moslima's die de nikab op een of andere manier dragen, zich er 'veilig' en 'beschermd' door voelen. Ik probeer dat te begrijpen en denk dat het komt door de algemene cultuur waarin ze opgroeien, zoals hierboven beschreven: vrouwonvriendelijk. Als een vrouw dat diep voelt, dan is het onwaarschijnlijk dat ze zich daar ooit overheen zal zetten en zich op haar gemak zal voelen zonder nikab. Misschien betekent dat wel dat ze zich nooit op haar gemak zal voelen binnen de westerse cultuur in het algemeen, in welk geval ze op een plek zou moeten blijven waar de cultuur waar ze zich wel prettig bij voelt de norm is. (Makkelijker gezegd dan gedaan, zoals we zullen zien.)

Het dragen van sieraden die duidelijk maken dat je lid bent van een bepaalde religie of sociale 'club' is een westerse traditie. Mensen dragen verschillende soorten kruisjes om te laten zien dat ze lid zijn van een bepaalde denominatie van het christendom; Joden dragen hun eigen soort religieuze sieraden; vrijmetselaars en Eastern Star-clubs dragen ringen en dergelijke; padvindsters, padvinders, alumni van scholen, Shriners, enzovoort, enzovoort, hebben allemaal een soort insigne of sieraad. Over het algemeen zijn deze tekenen van lidmaatschap discreet. Ze worden gedragen door mensen die zich over het algemeen op dezelfde manier kleden en die anders niet van elkaar te onderscheiden zouden zijn. Zulke mensen benadrukken in de eerste plaats dat ze meer wel dan niet op elkaar lijken en de sieraden dienen enkel om hun 'clublidmaatschap' kenbaar te maken.

De nikab (en boerka) daarentegen zijn zoiets als grootschalige lidmaatschapsverklaringen die zeer grote verschillen benadrukken. Binnen hun eigen cultuur zijn moslims 'zoals iedereen' om hen heen. In het westen geven ze aan dat er een groot verschil bestaat tussen hen en de mensen om hen heen; ze dragen uit dat ze minder op de mensen om hen heen lijken dan dat ze op hen lijken. En zelfs als dat niet helemaal het geval is, komt het toch zo over en dat werpt meteen obstakels op.

Als een moslim in het westen wil wonen omdat hij om een of andere reden de westerse cultuur bewondert of er voordeel uit wil halen, dan zou hij kunnen laten zien dat hij 'net als iedereen' is in de ruimere zin van het woord en zijn 'clublidmaatschap' beperken tot het dragen van sieraden op de manier waarop andere westerlingen dat doen. Desgewenst kunnen ze zich wat meer ingetogen in een westerse stijl kleden. (Sterker nog, ik zou willen dat westerlingen in het algemeen zich wat meer ingetogen zouden kleden.) Maar zichzelf opwerpen om hun verschillen binnen een cultuur te benadrukken, is gewoon niet zo aardig tegenover die cultuur waarin ze moeten leven. Dat is een hard feit en moslims zouden daar rekening mee moeten houden als ze ervoor kiezen om in het westen te leven.

Dat alles gezegd hebbende, denk ik dat dezelfde regels zouden moeten gelden voor sommige joodse sekten die aparte kleding en haardracht dragen waardoor ze meer opvallen door hun verschillen dan door hun gelijkenis met de mensen om hen heen. Het hoort gewoon niet bij de westerse cultuur om dat te doen. Houd het bij sieraden. Dump de beanies, de bungelende slierten en krullen, bizarre hoeden enzovoort. Hetzelfde geldt voor elke andere groep die een aparte en afwijkende kledingstijl wil hebben omdat ze denken dat zoiets hen speciaal maakt. De mormonen hebben een handige truc: ze dragen hun verschillen ONDER hun kleding. De onderkleding vertegenwoordigt min of meer hun persoonlijke relatie met hun God. Het belangrijkste is dat deze kleding niet in het openbaar wordt getoond en geen verschillen creëert tussen mensen binnen een grotere cultuur. Het andere belangrijke punt is dat iemands relatie met hun god een privéaangelegenheid is.

De conclusie die ik hieruit trek, is dat als moslims, Joden of wie dan ook in een westerse samenleving willen leven, ze zouden moeten proberen om hun overeenkomsten met de mensen om hen heen te benadrukken en in aanzienlijke mate deel te nemen aan die samenleving. Dat is niet alleen voor hun eigen gemak, maar ook voor dat van de mensen om hen heen. Als ze zich niet op hun gemak voelen in de hele westerse samenleving, dan moeten ze op zoek gaan naar een samenleving waar ze zich meer op hun gemak voelen. Maar, zoals we zullen zien, is dat vaak niet mogelijk.

De afgelopen decennia werd de westerse samenleving overspoeld door een stroom moslimvluchtelingen dankzij de agressieve oorlogen van het westen zelf, meestal in opdracht van het zionistische Israël. Het westen wordt vernietigd door deze ongecontroleerde immigratie.

Tegelijkertijd heeft het westen te lijden gehad onder interne aanvallen op zijn cultuur, werderom meestal op aandringen van joodse intellectuelen die postmodernistische ideologieën promoten, waaronder transgenderisme, pedofilie, 'diversiteit, gelijkheid en inclusie' enzovoort. Het westen keek toe hoe zijn hulpbronnen werden verspild terwijl zijn levensstandaard in de goot belandde. De westerse volkeren lijken niet in staat deze neergang te stoppen, omdat wederom de Joden (voornamelijk zionisten) en hun volgelingen regeringen, media en onderwijs controleren door chantage, omkoping of terreur. Verkiezingen worden nu schaamteloos vervalst door de machthebbers zodat zij aan de macht blijven.

En zo komen veel moslimvluchtelingen en migranten zonder dat ze daar zelf voor gekozen hebben in de westerse samenleving terecht. Gaza geldt hierbij slechts als het meest recente en afschuwelijke voorbeeld.

De hele wereld is nu een kruitvat dat wacht op een vonk. Het is niet goed om te zeggen "stuur ze gewoon terug naar waar ze vandaan komen." In het geval van moslims worden hun huizen en gebieden nu al tientallen jaren onderworpen aan geweld en vernietiging door het westen. Waar moeten ze heen? Hetzelfde geldt voor veel andere vluchtelingen, maar het ergste geval op dit moment is het geweld tegen moslims die volkomen gelukkig waren om hun leven op hun manier te leiden, in hun huizen, totdat er oorlogen tegen Irak, Syrië, Afghanistan, Libië, enz. werden gevoerd in opdracht van de zionistische neocons uit de VS.

Israël dacht dat ze wel even de moslims uit het Midden-Oosten konden verdrijven en al het land 'van de rivier tot aan de zee' in bezit konden nemen en dat daarmee de kous af zou zijn. Ze dachten dat ze het westen konden onderwerpen door het te overspoelen met deze vluchtelingen terwijl zij lekker in hun kibboetzes op de berg Sion zouden zitten en de baas zouden spelen over alle anderen.

Maar dat lukt dus niet. Het is moeilijk voor te stellen dat de bedenkers van deze strategie echt goed hebben nagedacht, tenzij ze op totale chaos uit waren. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat het tegenwoordig steeds gevaarlijker wordt om een Jood te zijn nu miljoenen moslimvluchtelingen en migranten zich over de westerse landen hebben verspreid, onvrijwillig van huis en haard verdreven, terwijl ze onder steeds grotere druk worden gezet om zich te conformeren aan iets dat ze ervaren als een schending van alles waarin ze geloven.

Zoals een andere commentator opmerkte, zijn de migranten waarmee de zionistische neocons de wereld overspoelden nu uit op Joods bloed; de Joden eisten dat er bommen werden gegooid op hun gehate vijanden en nu zijn die vijanden overal waar de Joden zich vroeger veilig voelden. Bovendien zijn die vijanden nu extreem geradicaliseerd door het geweld dat hen en hun culturen werd aangedaan.

Er is een oplossing voor dit alles, maar deze oplossing is onacceptabel voor de psychopathische Joden en neocons. De oplossing zou het herstellen zijn van wat we kapot hebben gemaakt, zodat alle moslims (en andere vluchtelingen) naar huis kunnen gaan en in vrede en voorspoed op hun manier kunnen leven. Dat zou natuurlijk betekenen dat Joden hun aanspraak op Palestina opgeven en terugkeren naar hun oorspronkelijke huizen in de verschillende westerse / Europese landen waar ze vandaan kwamen toen de zionistische oproep werd gedaan. Dat zou betekenen dat er geld wordt uitgegeven om dingen te repareren in plaats van te vernietigen. Dat is niet mogelijk omdat psychopaten alleen maar kunnen vernietigen; ze hebben geen creatieve impuls. En is zo'n oplossing op dit moment wel mogelijk? Miljoenen mensen werden op gewelddadig wijze gedood en uit hun huizen verdreven. Miljoenen geesten werden beschadigd en geradicaliseerd. Woede, verraad en verdriet vormen een krachtige mix.

Terugkomend op het verbod op de nikab, denk ik dat, alles bij elkaar genomen, dat geen goed idee is, omdat het de dingen alleen maar erger maakt. Moslims werden als volk al vreselijk gekwetst. Ik sta misschien niet positief tegenover nikabs en boerkas in het algemeen, maar binnen hun cultuur zijn ze normaal en ze hebben recht op hun cultuur en hun landen en huizen. Dat hebben ze altijd al gehad. Het zijn alleen diegenen in het westen die hun eigen normen probeerden op te leggen aan andere volkeren in hun thuislanden, om hen met geweld uit hun huizen te zetten, om hen te dwingen het westen binnen te komen in een poging om hun cultuur te vernietigen, waarbij het hele project een averechtse uitwerking heeft op het westen. Vroeger konden de twee culturen altijd met elkaar omgaan en goede relaties met eer onderhouden, maar het was nooit de bedoeling dat ze zich op zo'n intieme manier met elkaar zouden vermengen. Geen van beide culturen is over het algemeen beter dan de andere; de ene cultuur is beter op de ene manier en slechter op een andere. Maar dat is zelfs irrelevant omdat ze recht hebben op hun cultuur, zelfs als ik die persoonlijk niet bijzonder aantrekkelijk vind.

Uiteindelijk hebben we dit allemaal aan de Joden te danken: vernietiging van de moslimmaatschappij en vernietiging van de westerse maatschappij.