Afbeelding
© Wikipedia
Op 15 juli 2014 tekenden Russische president Vladimir Poetin, Indisch eerste minister Narendra Modi, Braziliaans president Dilma Rousseff, Chinees president Xi Jinping en Zuid-Afrikaans president Jacob Zuma de oprichting van een gemeenschappelijke BRICS-bank
Honderden academici, journalisten en kunstenaars ondertekenden een oproep voor samenwerking van de EU en de VS met de BRICS-landen. Alleen zo kunnen volgens hen de conflicten van de toekomst vreedzaam worden opgelost.
"Europa en de VS moeten de moed opbrengen om hun geopolitiek beleid te verwerpen en met de vijf BRICS-landen [1] samen te werken." Dat is de titel van een internationale oproep van het Schiller Instituut, ondertekend door bijna driehonderd VIP's, academici, journalisten en kunstenaars uit alle hoeken van het politieke leven van vele landen, waaronder een honderdtal uit de VS en ook uit Europa en ontwikkelingslanden.

De BRICS-landen hebben in juli 2014 in Fortaleza, Brazilië, een Nieuwe Ontwikkelingsbank (NDB) opgericht. Na het ineenstorten van de Sovjet-Unie, hadden deze landen gehoopt op een grondige hervorming van het twee-blokkensysteem en de bestaande internationale financiële instanties. Het vacuüm dat ontstond werd echter onmiddellijk anders ingevuld, niet door een nieuw multipolair systeem, maar door een unipolaire machtsovername van de speculatieve financiële sector van Wall Street en Londen.

Hoewel de BRICS-landen 40 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen, beschikken ze, volgens de huidige regels, slechts over 11 procent van de stemmen in de beslissingsorganen van het Internationaal Munt Fonds (IMF). Hervorming is dikwijls beloofd, maar nooit gestemd door het Amerikaanse Congres.

Om krediet te bekomen voor ontwikkelingsprojecten moeten landen zich bovendien onderwerpen aan de ultraliberale 'Washington consensus' (radicale vrijhandel, privatisering van de openbare sector, afbouw van subsidies voor landbouw, enzovoort). Wie zich daar niet aan onderwerpt, wordt onmiddellijk van de kredietmarkt afgesneden en als een vijand afgeschilderd in de westerse media.

De sancties van Obama en de EU tegen Rusland, het groeiend misprijzen tegenover China, de systematische veroordeling van grote investeringsprojecten in Afrika en Zuid-Amerika, en de nieuwe wapenwedloop naar steeds meer gesofistikeerde miniatuuratoomwapens maken het gevaar van een kernoorlog opnieuw actueel.

Meer en meer zwarte Amerikanen voelen zich bedrogen door Obama die een pak neoconservatieve raadgevers van de Bush-dynastie heeft overgenomen. Amelia Boynton Robinson, de 'bijna stiefmoeder' van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging van Martin Luther King en de progressieve activist Cornel West, hebben deze oproep mee ondertekend, evenals de voormalige Amerikaanse minister van justitie Ramsey Clark.

Het alternatief, zo besluit het Schiller Instituut, is de uitgestoken hand van de BRICS-landen aanvaarden en de gelegenheid aangrijpen om samen al onze onderlinge verschillen op een vreedzame manier op te lossen.

De oproep van het Schiller Instituut eindigt als volgt: "Dit is de enige koers die coherent is met de ware natuur van de mens als unieke creatieve soort. Alle andere keuzes zijn gefundeerd op het concept van een mens als diersoort en leiden tot zelfvernietiging. Als patriotten van onze respectievelijke landen en als wereldburgers, roepen we onze medeburgers en onze leiders op om de moed op te brengen de huidige spiraal van bestialiteit te doorbreken door het royaal aanbod tot samenwerking met de BRICS-landen te aanvaarden".

1] BRICS = Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (South-Africa)
Bronnen:

Europa en de VS moeten de moed opbrengen om met de BRICS samen te werken (petitie)

The U.S. and Europe Must Have the Courage to Reject Geopolitics and Collaborate with the BRICS

Karel Vereycken is oprichter van Agora Erasmus en heeft een blog.