Afbeelding
Seksueel misbruik door VN-soldaten tijdens vredesmissies is veel ernstiger en omvangrijker dan naar buiten wordt gebracht door de VN, stelt de organisatie AIDS-Free World. Zij bracht gisteren een intern VN-rapport over deze problematiek naar buiten.
AIDS-Free World stelt op grond van informatie uit het intern geheim gehouden rapport van een VN-expertenteam uit november 2013, dat VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in zijn officiële openbare rapporten het probleem bagatelliseert. In die rapporten zou onder meer verdoezeld worden dat er een groot verschil bestaat tussen het aantal gerapporteerde gevallen en het werkelijke aantal incidenten, dat er een handhavingsprobleem bestaat en dat straffeloosheid "eerder norm dan uitzondering" is.

De organisatie heeft op 16 maart 2015 een open brief gestuurd aan de ambassadeurs van alle VN-lidstaten, waarin zij erop wijst dat de VN dit interne rapport nooit verspreid heeft. "We vermoeden daarom dat bijna geen enkele regering weet dat onafhankelijke experts, die benoemd zijn door de VN-secretaris-generaal, scherpe kritiek geleverd hebben op de manier waarop wordt opgetreden tegen seksueel misbruik tijdens vredesmissies."

Onderrapportage

In zijn laatste update, die dateert van 13 februari 2015, zegt Ban Ki-moon dat er 51 klachten over seksuele uitbuiting en misbruik tijdens vredesmissies en speciale poltieke missies zijn ontvangen in 2014, het laagste aantal sinds er "speciale maatregelen zijn genomen om seksueel misbruik tegen te gaan". In 2013 waren er 66 meldingen.

Het rapport van het expertenteam stelt echter dat "de VN niet weten hoe ernstig het misbruikprobleem is, omdat de officiële cijfers vermoedelijk onderrapportage maskeren". Dat incidenten niet gemeld worden, komt volgens de experts doordat klokkenluiders vrezen voor stigmatisering en het gevoel heerst dat melden geen zin heeft.

Zij wijzen er ook op dat leidinggevend VN-personeel zich machteloos voelt en dat er een zwijgcultuur bestaat over seksueel misbruik door VN-soldaten. In 2012 beloofde de VN-secretaris-generaal in toekomstige rapporten specifieke gegevens over landen op te nemen, zodat lidstaten weten welke militairen de meeste incidenten veroorzaken. Tot nu toe is dat niet gebeurd.


Commentaar: Wil Ban Ki-moon de beerput niet opentrekken? Bang om te moeten toegeven dat een (groot) aantal militairen uit vele verschillende landen zich schuldig maken aan seksueel geweld tegen een weerloze bevolking?


Problematisch

Paula Donovan van AIDS-Free World zegt dat de nadruk die de VN-secretaris-generaal legt op het afgenomen aantal incidenten, problematisch is. "Iedereen die ervaring heeft met dit soort zaken, weet dat een afname van het aantal meldingen niet noodzakelijk betekent dat er minder incidenten zijn. Dit kan even goed het gevolg zijn van een dalend gebrek aan vertrouwen in het rapportageproces."

Experts op het gebied van seksueel geweld stellen volgens haar eerder dat een programma gericht op preventie en vervolging van daders effectief is, als het aantal meldingen omhoog blijkt te gaan. "Slachtoffers voelen zich dan veilig genoeg om te praten over wat hen is overkomen." Op een verzoek om een reactie van de woordvoerder van de secretaris-generaal werd niet gereageerd voor de deadline van dit artikel.
Bronnen:
Open Letter to Ambassadors of All United Nations Member States
Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse. Report of the UN Secretary-General (internal report)
Contradictions Beset U.N. Response to Sexual Abuse by Peacekeepers
Bron: IPS