Afbeelding
We schreven HIER en HIER al artikelen over het Transatlantische handelsakkoord tussen Europa en de VS, dat er stiekem doorheen wordt geloosd.. Hoe heftig dit verdrag is, valt af te lezen aan de manier waarop onze politici ons in slaap trachten te sussen..! 'TTIP' staat als afkorting voor het 'Transatlantic Trade and Investment Partnership', oftewel het Trans­Atlantisch Vrijhandels­ en Investeringsverdrag. TTIP is een voorstel van de Amerikaanse overheid en de Europese lidstaten om de handel tussen Europa en de VS makkelijker te maken.

Maar wat houdt dit verdrag precies in? Zondag met Lubach zocht het uit. Wij kunnen je het niet mooier vertellen, daarom hieronder het verhaal van TTIP via Arjan Lubach.

Kijk hoe we als Nederland buitenspel worden gezet, en daarbij ook onze rechtspraak, onze grondwet etc. etc. Grote schadevergoedingen voor de Amerikanen gloren voor hen aan de horizon, wanneer de EU deze krankzinnige deal gaat sluiten.. Opnieuw vragen we ons af, waar de Tweede Kamer is in dit soort ESSENTIËLE gevallen.. Zelden of nooit hoor je de Tweede Kamerleden over de -in één woord- afgrijselijke consequenties van dit verdrag. Waar zitten onze volksvertegenwoordigers..? Kijk zelf naar dit verhaal en lees daaronder door over de petitie.


Teken de Petitie..

Een petitie die is gericht tegen het handelsverdrag tussen de VS en de EU (TTIP-verdrag). Want de EU onderhandelt met de VS over een vrijhandelsverdrag dat fundamenteel ingrijpt in onze manier van leven. Vrijwel niemand weet er van en de onderhandelingen zijn geheim. Zo wordt de democratie langzaam afgeschaft, terwijl niemand het erover heeft.. Sinds kort, want het lijkt erop dat Nederland wakker wordt.. Jij ook..???!

Het EU-VS Vrijhandelsverdrag is feitelijk een soort sluipmoordenaar..! De onbekendheid van het afsluiten van deze ingrijpende samenwerking is natuurlijk geen toeval, want politici willen namelijk niet dat je zicht hebt, noch je bemoeit met wat ze uitbroeden.. Ene meneer Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft politici opgedragen steeds te herhalen dat het beoogde verdrag 'groei en arbeidsplaatsen oplevert', en dat bezwaren ertegen - wat die ook maar mogen zijn - , 'ongegrond' zijn. Barroso gaf onze politieke vergtegenwoordigers in november 2014 de instructies over het 'communiceren' van het vrijhandelsverdrag..!

Afbeelding
De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. De EU-grondwet werd niet gepikt door het Nederlandse volk, dat het uiteindelijk verdrag toch MOEST slikken.. Er waren kennelijk nog meer ‘ingangen’ om een EU-grondwet erdoor te krijgen… Door het ‘Verdrag van Lissabon’ te noemen…!
En ondertussen blijven alle daadwerkelijke afspraken geheim!

We kunnen op geen enkele manier controleren of onze bezwaren inderdaad 'ongegrond' zijn. Net als met EU-regelgeving is het met dit verdrag: hoe minder er over gesproken wordt, hoe beter. Wanneer politici en bureaucraten in de schaduw hun plannen kunnen voortzetten en ze naar buiten toe rookgordijnen kunnen optrekken over 'win-win situaties', hebben die plannen de meeste kans van slagen. Want geen enkele bevolking die haar democratische rechten serieus neemt zou de implicaties van een vrijhandelsverdrag zomaar accepteren.

Daarom zou geen enkele bevolking van enig Europees land deze geheimhouding moeten tolereren. Het veelomvattende vrijhandelsverdrag dat nu dus wordt opgetuigd, behoort onderwerp te zijn van een voortdurend publiek debat. In februari 2014 begonnen de onderhandelingen over het verdrag, Obama er in zijn 'State of the Union' voor pleitte en jawel, Barroso al de volgende dag enthousiast meldde dat een dergelijk verdrag er inderdaad zou komen. Maar waar haalt deze feodale Barroso het gezag vandaan haalt om deze zaken namens ons aan te kondigen..?!?

De brutaliteit om dit te beslissen ontleent hij aan het, na het 'nee' van de Nederlandse bevolking alsnog doorgezette, Europese grondwettelijk verdrag. De Europese Commissie heeft daarin de bevoegdheid gekregen om in naam van de EU handelsverdragen te sluiten. En ja, geheel in EU-stijl wordt een schijnbaar onschuldige competentie direct tot in het uiterste opgerekt: geen bilaterale coördinatie met een buurland, geen onderlinge afstemming over frisdranken of bananen, maar niets minder dan een alomvattende handelsunie met de Verenigde Staten.

De Europese Commissie kondigt de overeenkomst op haar website al vol trots aan als 'The biggest trade deal in the world'. Als de bevolkingen koest worden gehouden staat niets eraan in de weg dat de overeenkomst eind 2014 wordt gesloten. Het beoogde vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS heeft officieel tot doel de handel te vergemakkelijken. Maar in de praktijk betekent dit, precies zoals in de 'interne markt' die de EU heeft afgedwongen, dat staatssteun zal moeten verdwijnen en dat wetgeving zal moeten harmoniseren. Luister goed naar het overduidelijke verhaal van Arjan Lubach over deze wurgdeal met de VS..! Chloorkip eten! Anders krijg je een boete.. Schaliegas boren? Natuurlijk, afgesproken met de VS, of liever: 'met de krachten-achter-de-schermen-van-de-VS'...!

Een afbouw van staatssteun en harmonisatie van wetgeving zijn uiterst omstreden. Het vormt geen onder alle omstandigheden gewenst beleid, want zijn er niet tal van terreinen van het leven waarin efficiëntie niet het dragende motief is? Neem de biologische veeteelt - die zou zonder staatssteun niet kunnen overleven. Die prachtige landelijke taferelen, die glooiende heuvels met wuivende zonnebloemen en graanpluimen, die dorpjes met kleine boerderijen, waar wij zo graag vakantie vieren of doorheen trekken - ze zouden zonder staatssteun gemakkelijk kunnen verdwijnen vanwege gebrek aan concurrerend vermogen met de bio-industrie.

Afbeelding
En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor..? Begint met een ‘M’ en eindigt met een ‘O’..
Daarnaast de harmonisatie...

Wie vrijhandel bedrijft moet helderheid hebben over de standaarden waaraan producten moeten voldoen. Wat zijn bijvoorbeeld de veiligheidsnormen voor - zeg - genetische modificatie? In Amerika wordt daarover anders gedacht dan in Europa, vooral door het fundamenteeel destructieve gelobby en de draaideurpolitiek van o.a. Monsanto.. Betekent dit dat wij onze standaarden aan de Amerikanen moeten aanpassen? Of zij zich aan ons?

Het zijn open vragen die een politieke keuze vergen waar we het uiteindelijk wel of niet mee eens kunnen zijn. En ook daarvoor geldt weer: niet alles wat goed is voor het ene Europese land is ook goed voor het andere. Toch is een one size fits all - dwangbuis het onvermijdelijke gevolg van de harmonisatie die een vrijhandelsverdrag zou kunnen vereisen. Kortom: een vrijhandelsverdrag bedreigt de cultuur en de zelfbeschikking van de sluitende partijen.

Eenmaal opgetuigd, kan de reikwijdte van het verdrag door jurisprudentie bovendien gemakkelijk worden uitgebouwd. Het Europese Hof van Justitie heeft in enkele jaren de macht van de EU in extreme mate opgerekt; en er is geen enkele reden om aan te nemen dat een rechtsprekende instantie van het vrijhandelsverdrag meer terughoudendheid zal betrachten.

Afbeelding
Planeet-vriendelijk

Sterker nog, ervaringen met arbitragemechanismen uit handelsverdragen wijzen in de richting van bijkomende problemen. Moderne handelsverdragen tussen staten geven investeerders - dus: private partijen - een klachtrecht. Een dergelijk klachtrecht schijnt ook onderdeel uit te maken van de gesprekken tussen de VS en de EU. Anders blijven investeerders weg, zo houdt de Europese Commissie ons voor.

Maar de gevolgen kunnen enorm zijn. Bedrijven zijn in staat miljoenenclaims in te dienen als nieuwe wetgeving - bijvoorbeeld over groene energie of milieunormen - hen niet zint. Binnen de EU gebeurt dat nu al - het Zweedse energiebedrijf Vattenfall klaagde onlangs bijvoorbeeld Duitsland aan vanwege zijn streven naar planeet-vriendelijke stroom. Als dergelijke claims doorzetten wordt democratische besluitvorming onmogelijk. Een handvol ongekozen, anonieme pseudorechters krijgt dan een nagenoeg onbeperkte macht op basis van brede, vage, in zalvende algemeenheden opgetuigde verdragsbepalingen.

Afbeelding
Politiek + Genocide = Politicide

Ernstige zorgen zijn dus op hun plaats. En het is des te schokkender dat wij niets weten over de voorstellen die komende week ter tafel zullen komen. Niets! Alles aan de onderhandelingen blijft geheim: het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie, de standpunten van lidstaten, de conceptteksten, de reikwijdte van de conflictbeslechtingsprocedure - geen enkel document is openbaar.

En nogmaals: dat is geen toeval. We leven in een tijd van politicide. De democratische politiek wordt langzaam afgeschaft ten gunste van technocratisch-utilitair beleid. Burgers die inspraak willen zijn maar lastig. Het onderhandelingsproces van het vrijhandelsverdrag maakt duidelijk hoe diep de minachting van onze politici voor democratie en soevereiniteit daadwerkelijk is. Ze zouden de bevolkingen van de nationale staten moeten vertegenwoordigen - maar ze zetten die juist steeds verder buiten spel.

Tekenen om zonder TTIP te blijven? klik dan hier.