global warming myth
© cartoonaday.comGlobal Warming: waarheid of mythe?
Ton Begemann, emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, publiceerde op 12 december 2009 in het ED een stuk met de titel Alleen opwarming in klimaatmodellen.

Begemann stelt dat er nog steeds geen volledige wetenschap is van het verschijnsel klimaat op aarde. Het is extreem complex en wordt door een enorm aantal processen beïnvloed, waar we nog steeds weinig van weten.

Het is volgens hem om die reden essentieel om te onderkennen of theorieën voortkomen uit onafhankelijk onderzoek of dat daar financiële of machtsbelangen achter schuil gaan. Helaas wordt wetenschappelijke integriteit al decennialang overschaduwd door financiële belangen, concludeert Begemann.

'Gemanipuleerd'

Professor Phil Jones van de Universiteit van East Anglia, tevens directeur van de Climate Research Unit, blijkt jarenlang de leider geweest te zijn van een goed georganiseerd transatlantisch wetenschappelijk complot om een eensluidend verhaal over global warming door CO2 staande te houden, schreef Begemann in zijn ingezonden stuk.

Daarbij werden volgens hem adviezen uitgewisseld over hoe de wetenschappelijke gegevens 'gemanipuleerd' moesten worden om geen vraagtekens op te roepen over de wetenschappelijke basis van het opwarmingsverhaal.

Daarnaast werden manieren besproken om wetenschappelijke publicaties in vooraanstaande tijdschriften die hun theorie onderuit konden halen, te weren. En er werden tips verstrekt over hoe temperatuurdalingen verborgen konden worden, aldus Begemann.

Spectaculaire aangroei

Hoe kwam dit complot aan het licht? Kritische wetenschappers die bij de CRU gegevens opvroegen om temperatuurtrends te verifiëren, kregen die niet of de gegevens waren 'verloren' gegaan. Een hacker slaagde erin om in het e-mailsysteem van CRU te komen en publiceerde duizenden mails.

Als de gegevens van het Goddard Institute for Space Studies van NASA worden gebruikt, zien we volgens Begemann dat de laatste 10 jaar helemaal geen sprake is van een wereldwijde opwarming. De afgelopen 10 jaar laten eerder een daling zien, zegt hij.

Daarnaast moest het Amerikaanse Snow and Ice Data Center (NSIDC) een meetfoutje ter grootte van het oppervlak van Californië toegeven in haar publicatie over de minimale hoeveelheid ijs op de Noordpool. Daardoor leek het in eerste instantie alsof de sinds 2002 ingezette afname van het ijs op de Noordpool doorzette. Na correctie was het precies andersom: de spectaculaire afname in de periode 2002-2007 was omgeslagen in een even spectaculaire aangroei in 2008.