Welkom op Sott.net
din, 21 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart

Syringe

Wat zit er in de prikken?

coronavaccin patiënt
© Getty
Grafeenoxide? Nanobots?

Wat zit er in de Pfizer-vaccins? Onlangs besloot dokter David Nixon, een huisarts uit Brisbane, Australië, dat uit te zoeken door druppeltjes vaccin en het bloed van gevaccineerde patiënten onder een donkerveldmicroscoop te leggen.

Dat is een ingrijpender besluit dan het lijkt. Volgens Sasha Latypova, een wetenschapper met 25 jaar ervaring in klinisch onderzoek voor farmaceutische bedrijven, verbiedt het contract tussen Pfizer en de Amerikaanse overheid onafhankelijke onderzoekers de vaccins te bestuderen. Zij beweren dat hierdoor deze kostbare middelen zouden worden "weggeleid" van het beoogde gebruik om in een "dringende" behoefte te voorzien.

Geldt dat ook in Australië? Wie weet? Alles wat het Ministerie van Volksgezondheid van het Gemenebest heeft gezegd over het contract met Pfizer, is dat het om commercieel vertrouwelijke informatie gaat.

Syringe

Het spike-eiwit verstoort bij miljoenen de immuniteit na besmetting met Covid OF vaccinatie

spike-eiwit

Een spike-eiwit
Meerdere studies hebben aangetoond dat het SARS-CoV-2 spike-eiwit uiterst giftig en ontstekingsbevorderend is en ziekten kan veroorzaken bij zijn gastheren.

De aanwezigheid van het spike-eiwit wordt sterk in verband gebracht met long COVID en post-vaccinale symptomen. Studies hebben aangetoond dat spike-eiwitten vaak aanwezig zijn bij symptomatische patiënten, soms zelfs maanden na besmettingen of vaccinaties.

Het aantal gevallen van long COVID en post-vaccinale gevallen groeit in de Verenigde Staten en vormt in toenemende mate een probleem voor de gezondheidszorg.

Gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schatten dat ongeveer 7 procent van de Amerikanen momenteel last heeft van langdurige COVID-symptomen, wat neerkomt op meer dan 15 miljoen mensen. Sommige mensen met long COVID zijn dermate verzwakt dat zij niet meer kunnen werken en hetzelfde werd gemeld bij mensen die post-vaccinale symptomen ondervinden.

Commentaar: Nog een interview door The Epoch Times met patholoog Dr. Ryan Cole over hetzelfde onderwerp.
Syringe

Waarom ik voor afschaffing ben

corona vaccinatieschema voor kinderen

I. Het beste gegevensbestand voor vaccins ter wereld


Het Bandim Health Project (BHP) in Guinee-Bissau (West-Afrika) heeft de beste gegevens ter wereld over de voor- en nadelen van vaccins. Het Bandim Health Project werd in 1978 opgericht door de legendarische Deense arts en antropoloog Peter Aaby en is een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid in Guinee-Bissau, het Statens Serum Institut in Denemarken en onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Zuid-Denemarken en de Universiteit van Aarhus. BHP volgt en bestudeert de gezondheid van meer dan 200.000 mensen in de steden en op het platteland van Guinee-Bissau. Zij beschikken over tientallen jaren van gegevens, die hen in staat stellen de gezondheidsresultaten op lange termijn te meten op basis van de vaccinatiestatus en zijn bereid de moeilijke vragen te stellen die anderen niet durven te stellen.

Dr. Aaby was een van de eerste wetenschappers die de non-specifieke effecten van vaccins bestudeerde en groeide uit tot wereldleider op dit gebied. Meer dan een eeuw lang werd aangenomen dat een vaccin alleen effect had op de specifieke ziekte waarop het gericht was. Uit het onderzoek van Dr. Aaby blijkt dat vaccins het immuunsysteem op onverwachte manieren veranderen. Er zijn positieve non-specifieke effecten wanneer een bepaald vaccin het immuunsysteem zodanig verandert dat het ook bescherming biedt tegen andere ziekten en negatieve non-specifieke effecten wanneer een vaccin het immuunsysteem zodanig verandert dat men meer vatbaar wordt voor andere ziekten.

Uit onderzoek van Dr. Aaby aan het eind van de jaren zeventig bleek dat een mazelenvaccin grote positieve effecten had. Kinderen in Guinee-Bissau die tegen mazelen werden ingeënt, kregen niet alleen minder vaak mazelen, maar stierven ook minder vaak aan andere ziekten. Maar in 1989 introduceerde de W.H.O. een nieuw mazelenvaccin. Dr. Aaby en zijn team ontdekten negatieve non-specifieke effecten van deze formulering - meisjes die met het nieuwe mazelenvaccin waren ingeënt stierven tweemaal zo vaak als niet-ingeënte meisjes.

Dr. Aaby legde zijn bevindingen voor aan de W.H.O., maar het zou nog drie jaar en een aanvullende studie vergen door een team van Amerikaanse onderzoekers in Haïti die de oorspronkelijke bevindingen van Dr. Aaby bevestigden, voordat het vaccin werd teruggetrokken.

Syringe

Grootschalige kindermishandeling': Adviseurs van CDC doen aanbeveling om coronavaccins aan Amerikaanse vaccinatieschema voor kinderen toe te voegen.

corona vaccinatieschema voor kinderen
De onafhankelijke adviescommissie voor vaccins van de Centers for Disease Control and Prevention stemde vandaag unaniem (15-0) voor toevoeging van de coronavaccins aan de nieuwe Kinder- en Jeugdvaccinatieschema's voor kinderen vanaf 6 maanden oud, die in februari 2023 zullen worden geïntroduceerd.

De onafhankelijke adviescommissie voor vaccins van de Centers for Disease Control and Prevention stemde vandaag unaniem (15-0) voor toevoeging van de coronavaccins aan de nieuwe Kinder en Jeugdvaccinatieschema's voor kinderen vanaf 6 maanden oud, die in februari 2023 zullen worden geïntroduceerd.

De herziene aanbevelingen die de commissie vandaag heeft aanvaard, omvatten het coronavaccin van Moderna of Pfizer-BioNTech voor kinderen vanaf 6 maanden oud en het Novavax coronavaccin voor kinderen vanaf 12 jaar.

Alle coronavaccins die in de VS worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar zijn toegelaten voor gebruik in noodsituaties (EUA). De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft volledige goedkeuring verleend aan het Comirnaty coronavaccin van Pfizer voor 12 jaar en ouder, maar het Comirnaty vaccin is niet beschikbaar in de VS - wat betekent dat alle kinderen die het Pfizer-vaccin toegediend krijgen, een product ingespoten krijgen dat voorwaardelijk is toegelaten.

Op de vraag of een voorwaardelijk toegelaten product aan het schema kan worden toegevoegd, antwoordde Dr. A. Patricia Wodi, lid van de Adviescommissie voor Immunisatie (ACIP) van het CDC, dat de Juridische Dienst van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken aan het CDC heeft bevestigd dat voorwaardelijk toeggelaten producten kunnen worden toegevoegd.

Commentaar: Uit alle beschikbare gegevens blijkt dat corona voor kinderen geen significant risico vormt, maar de zogenaamde mRNA "vaccins" vormen een reëel gevaar.
Zie ook:


Marijuana

Zo werd wiet het nieuwe Oxycodon

medicinale marihuana
© Justin Sullivan/Getty Images
Big Pharma en Big Tobacco dragen eraan bij, dat krachtige THC-producten die psychoses veroorzaken op de markt worden gebracht als de 'medicinale cannabis' van je moeder.

Dr. Libby Stuyt, een onlangs gepensioneerde psychiater gespecialiseerd in verslavingspsychiatrie uit Pueblo, Colorado, behandelde 30 jaar lang patiënten met een ernstige drugsverslaving. Over het algemeen waren ze verslaafd aan alcohol, heroïne en methamfetamine. Maar zo'n vijf jaar geleden signaleerde ze een nieuwe ontwikkeling.

"Er kwamen mensen bij me met de ergste psychosesymptomen die ik ooit heb gezien," vertelt ze me. "En de ergste wanen die ik ooit heb gezien."

Deze gevallen waren nog acuter dan wat ze had waargenomen bij psychotische patiënten die methamfetamine gebruikten. Sommige wanen gingen gepaard met "ernstig geweld." Maar deze patiënten werden alleen positief bevonden op cannabis.

Commentaar: De grootschalige decriminalisering of legalisering van marihuana werd gezien als een overwinning op onderdrukkende en achterhaalde wetten. Dat gold misschien voor de oorspronkelijke plant, maar nu niet meer. Het lijkt erop dat de aanzet tot legalisatie werd gegeven door, of in ieder geval werd geholpen door, bedrijven die het potentieel kenden van een nieuw product met een verslaafde klantenkring. In feite de nieuwe opiaten-epidemie.

Zie ook:


Bad Guys

Children's Health Defense onthult vaccingeheimen

kinderen vaccin
© GETTY IMAGES
Children's Health Defense (CHD)1 produceerde en publiceerde een uitgebreide en interessante informatiebron voor ouders en gezinnen over kindervaccins. Terwijl veel mensen zich momenteel richten op een experimentele prik waar genetisch materiaal in zit, presenteert CHD in "Vaccine Secrets" gedocumenteerd bewijs, deels afkomstig van de federale overheid, dat onze kinderen al sinds tientallen jaren als proefkonijnen voor vaccins gebruikt worden.

Ze presenteren de gegevens in korte "hoofdstuk"-video's, elk van minder dan twee minuten - maar desgewenst kan de gehele video in minder dan 25 minuten worden bekeken. In de video vindt u antwoorden op meer dan een dozijn vragen over de vaccins die uw kind toegediend krijgt. Antwoorden die u wel eens zouden kunnen verbazen of zelfs choqueren.

Cheeseburger

Ultrabewerkt voedsel - De slechtste keuze voor planeet en gezondheid

fast food, burger
© UNSPLASH/ @robinstickel
Volgens het Wereld Economisch Forum (WEF) en zijn aanverwante volgelingen van de Grote Reset, is een traditioneel volwaardig voedingspatroon niet alleen "niet-duurzaam", maar ook "verwoestend voor het milieu."

Een recente "voedselanalyse" in The Guardian1 richtte zich specifiek op biologisch rund- en lamsvlees, afkomstig van dieren die op weilanden grazen, en hekelde dergelijke landbouwpraktijken vanwege hun extravagante landgebruik terwijl ze ondermaats presteren als het op de opbrengst aankomt:
"Akkerbouwgewassen, waarvan een deel aan landbouwhuisdieren wordt gevoerd, beslaan 12% van het landoppervlak van de planeet. Maar veel meer land (ongeveer 26%) wordt gebruikt voor begrazing: met andere woorden, voor vlees en melk dat afkomstig is van weilanden. Toch produceren landbouwhuisdieren die volledig op grasland grazen slechts 1% van alle eiwitten ter wereld."
Dierlijk voedsel in het algemeen, en biologisch geproduceerd voedsel in het bijzonder, moeten volgens De Grote Resetters worden vervangen door producten die genetisch gemanipuleerd zijn voor een hoge opbrengst en resistentie tegen plagen, alsmede door eiwitalternatieven die gemaakt zijn van insecten, planten en synthetische biologie. In het algemeen kan volgens hen het leven op aarde niet in stand worden gehouden, tenzij we overstappen op wat neerkomt op een ultrabewerkt en hoogst onnatuurlijk voedingspatroon.

Commentaar: Zie ook:


Biohazard

Mensen wekken eigen oxidatieveld van vrije radicalen op en vervuilen de chemische samenstelling van de binnenlucht om hen heen

Binnenluchtkwaliteit
© Duke University
Mensen brengen doorgaans 90 procent van hun leven binnen door, thuis, op het werk of in een vervoersmiddel. Binnen deze afgesloten ruimten worden bewoners/inzittenden blootgesteld aan een groot aantal chemische stoffen uit verschillende bronnen, waaronder verontreinigende stoffen uit de buitenlucht die binnendringen, gasvormige emissies van bouwmaterialen en meubilair en producten van onze eigen bezigheden, zoals koken en schoonmaken. Bovendien zijn wij zelf krachtige mobiele emissiebronnen van chemicaliën, die via onze adem en huid in de binnenlucht terechtkomen.

Maar hoe verdwijnen die chemicaliën weer? In de buitenlucht gebeurt dat tot op zekere hoogte vanzelf, als het regent en door chemische oxidatie. Hydroxyl (OH) radicalen zijn grotendeels verantwoordelijk voor deze chemische reiniging. Deze zeer reactieve moleculen worden ook wel het wasmiddel van de atmosfeer genoemd en worden voornamelijk gevormd wanneer UV-licht van de zon in wisselwerking treedt met ozon en waterdamp.

Commentaar: Er is niet veel aandacht besteed aan luchtverontreiniging binnenshuis voor wat betreft de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Gezien deze recente bevindingen, kan het gebruik van kamerplanten ter verbetering van de ventilatie en de algemene kwaliteit van de binnenlucht evenwel een nuttige strategie zijn:


Syringe

Een hele kudde olifanten in de kamer schreeuwt om aandacht

olifanten in de kamer
In mijn vorige stuk speculeerde ik over de vraag of er een omslagpunt zou komen, waarop zelfs de meest onverschilligen een aanvang zouden maken om al die lijken die onder het spreekwoordelijke tapijt werden geschoven op te merken en zich zouden afvragen of ze misschien wel iets te maken hebben met de Injecties-Vermomd-Als-Vaccins. Hoewel het tweede deel daarvan nog lang niet speelt, lijkt het er toch op dat het aantal bovenmatige sterfgevallen inderdaad te groot en te onmiskenbaar aan het worden is om genegeerd te worden. In de Daily Telegraph staat een artikel met de titel: "Stille crisis van stijgend aantal bovenmatige sterfgevallen in Groot-Brittannië is slechts topje van de ijsberg":
"Groot-Brittannië bevindt zich in de greep van een nieuwe stille gezondheidscrisis. In 14 van de afgelopen 15 weken waren er in Engeland en Wales gemiddeld ongeveer 1.000 extra sterfgevallen per week, waarvan geen enkele te wijten was aan corona. Als de huidige trend doorzet, zal het aantal bovenmatige sterfgevallen buiten corona dit jaar spoedig groter zijn dan het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus - en zelfs dodelijker dan de omicrongolf. Wat is er aan de hand? Deskundigen zijn van mening dat de beslissingen die de regering in de vroegste stadia van de pandemie heeft genomen, nu hun weerslag hebben. Het beleid dat mensen binnenshuis hield, hen wegjoeg uit ziekenhuizen en hen beroofde van behandeling en eerstelijnszorg, eist nu eindelijk zijn tol."
Wat moeten we hiervan denken?

Family

Plotselinge dood-syndroom en een scheve lach

Pfizer Lach
© The Good Citizen
Vandaag genoot ik weer van een geweldig artikel van A Midwestern Doctor: What Is The Story Behind Sudden Death Syndromes?

Ik ben zwaar onder de indruk van het werk van deze man en raad u ten zeerste aan het volledige artikel te lezen, of op zijn minst even vluchtig door te nemen. Veel van de vreemde problemen die ik mensen om me heen heb zien ontwikkelen tijdens het coronatijdperk kwamen aan bod.

En niet alleen tijdens corona, maar gedurende mijn hele leven voordien. De disfunctionele manier waarop de reguliere geneeskunde schade door vergiftiging heeft mogelijk gemaakt en verdoezeld is niet nieuw, het gaat op zijn minst terug tot WO2 en zelfs nog verder.