Afbeelding
Nederlanders verlangen massaal terug naar het ziekenfonds. Ze hebben afkeer van de machtspositie van de zorgverzekeraars. Ook de vergroting van de marktwerking in de zorg spreekt maar weinigen aan.

De overtuiging dat marktwerking een goed middel is om de kosten in de zorg te beteugelen, leeft bij weinig mensen. Vooral de positie van de zorgverzekeraars roept veel weerstand op. Mensen spreken zich uit tegen 'de macht van de verzekeraars'.

Op de vraag 'hoe zou u de zorg organiseren?' van de Regionale Zorgenquête kwamen duizenden reacties binnen. De meest genoemde oplossing: terug naar het ziekenfonds. Men wil een herinvoering van de ziekenfondsen die in 2006 zijn afgeschaft. Daarnaast uiten mensen hun afkeer van de grote invloed die zorgverzekeraars hebben.

'Terug naar vroeger' is een term die veel wordt Of 'zoals het in de jaren negentig was'. "Gewoon weer ouderwets ziekenfonds, verplicht en automatisch van je loon afgehouden," schrijft één van de respondenten. "Voor iedereen hetzelfde. Dat geprivatiseer, en al die keuzepolissen leiden alleen maar tot een grotere ongelijkheid in de samenleving."


Commentaar: Een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeskunde, zoals acupunctuur, is voor velen gewoon niet op te brengen. Helaas worden dergelijke behandelingen niet vergoed door de basisverzekering en zijn mensen meer aangewezen op huisartsen en ziekenhuizen.
Mensen die de maandelijkse premies niet kunnen opbrengen, krijgen nog eens te maken met extra kosten. Het is schandalig hoe psychopathische verzekeringsmaatschappijen omgaan met de gezondheid van de bevolking.


Sinds 2006 is elke Nederlander verplicht verzekerd via een particuliere verzekeringsmaatschappij. Deze zorgverzekeringswet is velen een doorn in het oog. Dat de zorgverzekeringswet zal sneuvelen is onwaarschijnlijk. De meerderheid in de Tweede Kamer denkt er op dit moment anders over dan de meeste ondervraagden.