Afbeelding
Een politiemedewerker van de politie Oost-Nederland is geschorst na vermoedelijk diefstal van gevonden voorwerpen. Daarnaast is de politie een intern onderzoek gestart.

Reden voor het interne onderzoek en de schorsing is een onderzoek door het TV-prgramma RamBam. Eind vorig jaar hebben twee redacteuren diverse zogenaamd 'gevonden' portemonnees bij de politie ingeleverd. Zeker twee portefeuilles zijn verdwenen en in twee gevallen is er mogelijk sprake van diefstal. Inmiddels hebben de redacteuren aangifte gedaan.

Voor wat betreft de verloren voorwerpen geldt dat de gemeente het aangewezen adres is voor gevonden voorwerpen. Ook de Nederlandse Spoorwegen is een officieel aangewezen instantie voor het opslaan en registreren van gevonden goederen.

Dat is niet bij iedereen bekend en daarom melden de nodige burgers zich nog vaak op het politiebureau. De politie behoort te verwijzen naar de gemeente, maar uit oogpunt van service aan de burger nemen politiemedewerkers soms gevonden portemonnees, sleutels, dieren en dergelijke aan en zorgen dan voor verzending naar de gemeente.

In dat geval moeten de goederen zorgvuldig worden geregistreerd en opgeslagen; het programma heeft echter aan het licht gebracht dat dit zeker niet overal het geval is. De leiding van de eenheid gaat dan ook maatregelen nemen waardoor de registratie en het beheer worden verbeterd voor die enkele gevallen dat er toch mensen op het bureau komen.

De Regeling Gevonden Voorwerpen en het Burgerlijk Wetboek beschrijven de rechten en plichten van verliezers en vinders.