Kind met mobiel

Vooral kinderen zijn zeer kwetsbaar voor straling
De Amerikaanse gezondheidsdienst, de National Institutes of Health (NIH), heeft een link gevonden tussen straling die wordt uitgezonden door mobiele telefoons en kanker bij ratten.

Het onderzoek loopt al meer dan 10 jaar en kostte tot dusver 25 miljoen dollar. Meer dan 2500 knaagdieren werden twee jaar lang negen uur per dag blootgesteld aan de soort straling die mobieltjes uitstralen.

Bij mannetjesratten groeiden twee soorten tumoren: gliomen (in het brein) en schwannomen (in het hart). De onderzoeksresultaten sluiten aan op eerdere epidemiologische studies, waarbij dezelfde soorten tumoren bij mensen werden ontdekt en waarna het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek concludeerde dat straling mogelijk kankerverwekkend is voor de mens.

Stralingsbelasting aan banden leggen

De resultaten van de studie kunnen het debat vooruithelpen. De industrieleiders zeggen dat mobiele telefoons geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Wetenschappers en gezondheidsexperts stellen dat er een mogelijke link is tussen mobiele telefoongebruik en hersenkanker.

Een woordvoerder van de NIH liet weten dat de studie momenteel wordt bestudeerd door experts. In mei 2015 riep een groep van 190 wetenschappers uit 39 landen de VN en Wereldgezondheidsorganisatie op om de stralingsbelasting van mobieltjes aan banden te leggen.


Uit drie studies die gegevens uit 13 landen combineerden blijkt dat er een verband is tussen mobiele telefoongebruik en gliomen, hersentumoren die vaak dodelijk zijn. Er werd in één van de onderzoeken ook een link gevonden tussen mobieltjes en goedaardige akoestische neuromen.

Enorme impact

Het probleem: sommige gebruikte mobieltjes waren al 20 jaar oud. Daarnaast werd gekeken naar een periode van vijf tot 20 jaar, terwijl het veel langer kan duren voordat kanker ontstaat.

De nieuwe studie is een gecontroleerd klinisch onderzoek: alle belangrijke parameters werden nauwgezet gecontroleerd en gemonitord. De resultaten van deze grote studie kunnen een enorme impact hebben op het debat over de veiligheid van mobiele telefoons.

De resultaten kunnen door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) worden gebruikt om te bepalen hoe consumenten het beste kunnen worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van straling die wordt uitgezonden door mobiele telefoons. Ook de telecomindustrie zal nu mogelijk haar standpunt moeten herzien.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd op de website van het Cold Spring Harbor Laboratory.