Killary Saoedi-Arabië

Commentaar: Ook al is Clinton verslagen door Trump, het is uitermate belangrijk om na te gaan wat ze allemaal op haar kerfstok heeft: Clinton, Obama, Podesta, Soros and Abramovic linked to D.C. pedophile ring

Meer over de voorkeuren van de gebroeders Podesta: Sickos: Wikileaks reveals Podesta bros participate in disturbing, occult-themed "spirit cooking" involving copious bodily fluids?


Als gevolg van de nieuwe heisa rond het beheer door Hillary Clinton van haar emails is de persoon van Huma Abedin plots centraal in het nieuws komen te staan. Een erg belangrijke dame die niet alleen zomaar de nummer twee is, achter campagneleider John Podesta, van de staf van presidentskandidate Hillary Clinton.

Pervers en zionist

Zij was daarnaast tot augustus zes jaar lang de echtgenote van de vroegere Amerikaanse democratische volksvertegenwoordiger Anthony Weiner. Een brutale vlerk en een man die drie maal werd betrapt op het via zijn gsm versturen van foto's van zijn geslachtsdeel, ook naar verluidt naar minderjarigen. Het eindigde zijn politieke carrière.

Een affaire die normaal alleen goed is voor de roddeljournalistiek genre Dag Allemaal en Story, maar wie wat dieper kijkt ontdekt een zeer explosief verhaal dat de zeer verdachte relatie tussen de Clintons en Saoedi-Arabië en het salafisme toont.

Anthony Weiner is immers naast het feit dat hij een nu gebuisde Amerikaans democratisch politicus is ook een fanatiek zionist die er zelfs niet voor terugschrikt om tijdens manifestaties in de VS met Israëlische vlaggen te zwaaien.

Dit terwijl zijn echtgenote Huma Abedin dan wel de Amerikaanse nationaliteit heeft maar wiens roots echter in Saoedi-Arabië liggen en daarbij ook nauwe relaties heeft met de top van het salafistisch milieu ginds. Merkwaardig is zeker ook dat ondanks de serie seksschandalen die de vulgariteit van Weiner bewijzen zijn echtgenote zeker nog midden september met hem samenwoonde. Spijts de in augustus aangekondigde scheiding.

Salafisme prediken

Echtgenote Huma Abedin is een dame die behoort tot de absolute top binnen het clubje van adviseurs van Hillary Clinton. Dit beginnend in 1996 toen ze als stagiaire in dienst trad van Hillary die op dat ogenblik First Lady speelde van president Bill Clinton. Het was de periode toen die vreemd ging met o.m. Monica Lewinsky. Zij is haar ook steeds blijven volgen. Huma Abedin is afkomstig uit een gezin uit het Indische subcontinent dat echter vrij snel naar Saoedi-Arabië trok en daar carrière maakte.

Het gezin is van bij de start nauw betrokken geweest bij het Saoedisch-Britse tijdschrift Journal of Muslim Minority Affairs. Volgens Saoedische bronnen begonnen zij hiermee op vraag van een zekere Abdoellah Omar Naseef. Een salafist wiens spoor naar een ganse serie salafistische organisaties leidt waaronder de door hem in 1988 opgerichte Rabita Trust. En dat bleek volgens de VS en later ook Pakistan een financier van al Qaeda te zijn.

Hoofdredacteur van dat tijdschrift was vader Syed Z. Abedin met moeder Saleha Abedin-Mahmood, broer Hassan en Huma zelf in topposities van het tijdschrift. In wezen een klassiek Saoedisch blad dat diende om het salafisme, de Saoedische staatsideologie van de haat, in het westen te verspreiden.

Saleha Abedin

Moeder Saleha schreef trouwens na de aanvallen op het World Trade Center van 11 september 2001 dat de schuld voor wat gebeurde feitelijk bij de VS lag die dit door haar gedrag allemaal zelf had uitgelokt. Tot 2008 werkte Huma Abedin als assistent editor mee aan het salafistische tijdschrift, samen met haar moeder, vader en broer Hassan.

Die datum van haar ontslag is vermoedelijk niet toevallig daar Clinton vlak nadien op 21 januari 2009 minister van Buitenlandse Zaken werd en dan kon de link tussen Huma en dat salafistisch tijdschrift beter verborgen blijven. Tevergeefs zoals nu blijkt.

Killary in Saoedi-Arabië

"Hillary Clinton hier op bezoek bij het Dar al Hekma College in het Saoedische Jiddah. tweede van rechts is moeder Saleha.
Vooral haar moeder - de vader is overleden - en broer Hassan vallen echter nog steeds op. Zo is moeder Saleha hoofd van het Dar Al Hekma College in de Saoedische havenstad Jiddah. Voor zover geweten de enige Saoedische instelling van dat hoog niveau voor vrouwen.

Wat betekent dat ze in het land een politiek belangrijk figuur is die ook uiteraard nauw aanleunt bij de koninklijke familie al Saoed, de eigenaars van het land. Anders krijg je nu eenmaal natuurlijk nooit zo'n job. Hoe nauw de relaties tussen Hillary Clinton en de Abedins zijn blijkt ook uit het feit dat zij op 16 februari 2010 als minister een bezoek bracht aan die instelling en er voor het uitsluitend vrouwelijk publiek een toespraak hield.

Dat Saleha en zoon Hassan Abedin een voorname rol in de verspreiding van het salafisme spelen blijkt ook uit het feit dat zij stichtster en ook voorzitster is van het Internationaal Islamitisch Comité voor Vrouw en Kind en op de VN kwam spreken namens de Internationale Islamitische Raad voor Da'wa en Hulp (IIRDH).

Yusuf Qaradawi

En dit zijn organisaties die allen leiden naar onder meer de Unie van het Goede en vooral de Egyptische in Qatar wonende sjeik en imam Yusuf Qaradawi, de hoofdideoloog van de Moslimbroeders wereldwijd. Qaradawi is de man die onder meer schreef dat de holocaust uit de tweede wereldoorlog een godsgeschenk is en dat men in Syrië best alle niet-salafisten vermoord.

Volgens bronnen zou ze ook lid zijn van de Moslimzusters, de vrouwenafdeling van de Moslimbroeders, en daarbij nauw hebben samengewerkt met Maglaa Mahmoed, de echtgenote van Mohamed Morsi, de gewezen Egyptische president en Moslimbroeder die na gigantische betogingen tegen zijn beleid door het leger werd afgezet.

Doordat het lidmaatschap van de Moslimbroeders of de Moslimzusters officieel geheim is is het natuurlijk moeilijk om met zekerheid te weten of iemand al of niet lid is van deze club.

Maar van iemand die een topfunctie heeft in organisaties zoals de IIRDH kan men met praktische zekerheid veronderstellen dat hij of zij lid is van deze groep die streeft naar het kalifaat, de shariawetgeving en dus de islamietische dictatuur. De statuten van de IIRDH zijn trouwens geschreven door Qaradawi.

Het Oxford Centre for Islamic Studies

Broer Hassan was tot 2010 verder ook nauw verbonden met het Oxford Centre for Islamic Studies, een vanuit het Britse Oxford opererende aan de Moslimbroeders gelieerde instelling die ogenschijnlijk betrouwbaar en zelfs chique oogt.

Ze werkt immers onder de patronage van de Prins van Wales, zijnde de Britse troonopvolger Charles. Maar schijn bedriegt. Het bewijst in wezen alleen hoe de Britse regering de activiteiten van de Moslimbroeders steunt. Pogingen om ertegen op te treden worden door de regering gewoon gedwarsboomd.

Tot 2006 was dit centrum immers geleid door Yusuf Qaradawi en sindsdien door de Saoedische prins Faisal al Turki al Saoed. Met Abdoellah Omar Naseef, man van o.m; de Rabita Trust, in een belangrijke positie.

Deze Faisal al Turki was van 1977 tot 2001 de baas van de Saoedische veiligheidsdienst, de periode toen men in de strijd tegen de Sovjet-Unie en Afghanistan de salafistische terreurgroepen, incluis al Qaeda, vorm gaf. Hij nam - toevallig? - tien dagen voor de aanslagen van 9/11 door al Qaeda ontslag. Later werd hij dan de Saoedische ambassadeur in de VS.

En nog steeds is hij een van de sterkhouders van het agressieve Saoedische buitenlandse beleid. Zo sprak hij eerder dit jaar op een congres van de Iraanse Mujahedeen-e-Khalq, door velen omschreven als een sekte en een terreurgroep die zonder veel succes poogt aanslagen te plegen in Iran. Zij weten nu waar ze geld voor bommen kunnen vinden.
Huma Abedin Institute of Muslim Minority Affairs

"Een deel van de colofon van het salafistische tijdschrift van het Institute of Muslim Minority Affairs hier al geleid door moeder Saleha met broer Hassan als associate editor en Huma als assistent editor. Tot 2008 was zij hier actief terwijl ze al sinds 1996 werkt voor Hillary Clinton."

Humanitaire stichting


Dus terwijl Hillary Clinton en de Clinton Foundation, de zogenaamd humanitaire stichting van Bill en Hillary Clinton, beweren wereldwijd te streven naar meer rechten voor vrouwen en homo's is haar rechterhand gelieerd aan salafisten pur sang. Zo publiceerde Saleha Abedin in 1999 een boek 'Woman in Islam' wiens boodschap haaks staat op wat Hillary Clinton beweert na te streven. Maar dat wekt allemaal natuurlijk geen enkele verbazing.

Neem John Podesta, de leider van de kiescampagne van Hillary Clinton. Deze was tot voor kort via de Podesta Group de verantwoordelijke voor de public relations in de VS van Saoedi-Arabië. Een taak die nu is overgenomen door broer Tony Podesta. Officieel goed voor 140.000 dollar per maand. John Podesta was chef staf van het Witte Huis onder Bill Clinton en lijkt onder Hillary Clinton opnieuw op weg voor een topfunctie in Washington.

John Podesta is ook de man achter het Center for American Progress, een der vele studie- en lobbygroepen in de VS. Ze wordt in de massamedia veelal omschreven als behorende tot de progressieve politieke linkerzijde. Recent publiceerde deze instelling een rapport over Syrië waarin deze pleitte voor Amerikaanse luchtbombardementen op het Syrische leger. De natte droom van het Huis van Saoed.


Maar er is nog meer in dit dossier. Zo blijkt er officieel een stroom ter waarde van tientallen miljoenen dollars te zijn vanuit de Arabische salafistische woestijnstaten richting de Clinton Foundation.

Zo gaf Saoedi-Arabië tussen de 10 tot 25 miljoen dollar, de Saoedische Vrienden van Saoedi-Arabië tussen de 1 tot 5 miljoen, Koeweit 5 tot 10 miljoen, Qatar 5 tot 10 miljoen en de Verenigde Arabische Emiraten een gelijkaardige 5 tot 10 miljoen. Vraag is hoeveel er eventueel stiekem naar de Clintons vloeide.

Hoeveel men officieel juist doneerde is niet geweten daar men alleen maar bedragen tussen twee uitersten moet aangeven. Vraag is waarom die salafistische sjeiks giften van tientallen miljoenen dollar doen aan een instelling als de Clinton Foundation die vrouwen- en homorechten hoog in het vaandel stelt te dragen. Dit terwijl die religieuze tirannen vrouwen thuis opsluiten en homo's vermoorden.

Steun aan ISIS

Het lijkt voor die sjeiks dan ook alleen maar een middel te zijn om invloed en zo macht over het Amerikaanse buitenlandse beleid te krijgen. En via Huma Abedin heeft Saoedi-Arabië natuurlijk een voetje voor in Washington. Daar lijkt het toch op.

Meer dan merkwaardig is zeker ook het huwelijk van Huma Abedin met de zionistische jood Anthony Weiner. Huwelijken tussen moslims en niet-moslims gebeuren wel dagelijks maar die tussen een salafistische familie en een joods zionist zijn natuurlijk zeer opvallend. Voor zover geweten is dit zelfs uniek te noemen.

Volgens de salafistische interpretatie van de sharia zijn ze zelfs gewoon verboden. Maar er lijkt familiaal geen enkel probleem te zijn bij de Abedins daar moeder Saleha nog in september met dochter en kleinzoon rustig in New York liepen te kuieren. Qaradawi heeft hiervoor zelfs een fatwah geschreven stellende dat in het kader van de jihad dergelijke huwelijken toch zijn toegestaan. Of de soepelheid en ook wel doortraptheid der salafisten.

Maar voor Hillary Clinton is er zo te zien geen vuiltje aan de Saoedische lucht. En nochtans schreef zij op 17 augustus 2014 in een email naar John Podesta dat men op Saoedi-Arabië en Qatar druk moet uitoefenen. Waarbij zij schreef: " "Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL and other radical Sunni groups in the region." (1)[SOTT: Met andere woorden, ze was op de hoogte van het feit dat Qatar en Saoedi-Arabië terroristen in het Midden-Oosten financierden.]

rapport DIA; VS steun ISIS

"Deel van pagina 5 van het document van de DIA waarin de creatie van een kalifaat in Syrië en Irak als voor de VS zeer belangrijk wordt gezien. Het absolute bewijs dat de VS en Hillary Clinton achter de creatie van ISIS stonden. Het document dateert van augustus 2012 toen zij minister van Buitenlandse Zaken was. Maar aangezien de massamedia het bestaan van dit document verzwijgen weten vele burgers niets van dit cruciaal feit. En nochtans is het intern op vele redacties goed gekend."
Hierbij is vooral de datum belangrijk. Zoals gebleken is uit een document van augustus 2012 van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA (zie boven) gaf de VS zelfs leiding aan ISIS en was het een idee van Washington zelf om Irak verder te vernielen door ISIS naar Irak te sturen.

Onder meer de Amerikaanse vicepresident Joe Biden streeft zelfs openlijk al jaren naar een soenitisch, sjiitisch en een Koerdisch Irak wat men via ISIS hoopte te realiseren. Waarna die delen ter eeuwiger dagen elkaar dan zouden bevechten. Het door Israël nagestreefde ideaal.


Commentaar: En zoals uit het bovenstaande document blijkt wilde de VS ook een autonome regio in oostelijk Syrië om zo Assads regering te ondermijnen en te isoleren.


En als op 14 juni 2014 ISIS de miljoenstad Mosoel overneemt, vermoedelijk door het omkopen van een stel Iraakse generaals, en het kalifaat uitroept lanceert Biden opnieuw zijn idee. Uiteraard niet toevallig. Maar dat loopt fout. Een zegendronken Aboe Bakr al Baghdadi, de zelfbenoemde kalief van die nieuwe 'staat', stuurt eind juli zijn soldaten ook noordwaarts naar Iraaks Koerdistan en hun hoofdstad Erbil.

Corruptie?

Maar dat behoorde niet tot de plannen van de VS. Zoals generaal Martin E. Dempsey, in die periode chef van de generale staf van het Amerikaanse leger, tijdens een hoorzitting voor het Amerikaanse parlement verklaarde raakte ISIS hier door de aanval op Erbil aan de cruciale Amerikaanse belangen en moest men wel militair optreden.

En begin augustus 2014 start de Amerikaanse bommencampagne tegen ISIS. In essentie om de Koerdische nationalistische belangen in Erbil en het Syrische Kobani te beschermen. De verdeel en heerspolitiek van Washington. Nadien zal ISIS ongehinderd door de VS zelfs Palmyra in Syrië en Ramadi in Irak veroveren.

Alhoewel Clinton in augustus 2014 dus geen minister meer is overlegt ze toch met John Podesta en stelt daarbij dat men de Saoedi's en Qatar onder druk moet zetten om hun steun aan o.m. ISIS te stoppen. Wat vermoedelijk nooit echt gebeurde.

Terwijl zij dus tegen John Podesta stelde dat Saoedi-Arabië en Qatar ISIS en al Qaeda steunen ontvingen beiden twee jaar later nog steeds probleemloos van datzelfde Saoedi-Arabië geld.
John Podesta

"John Podesta, gewezen stafchef onder Bill Clinton van het Witte Huis en gewezen campagneleider van Hillary Clinton heeft er geen problemen mee om de public relations van Saoedi Arabië in de VS te verdedigen." Podesta is ook geïnteresseerd in zieke occulte praktijken, ook wel 'spiritual cooking' genoemd
Het is misschien geen bewijs voor corruptie - zoiets bewijzen is nu eenmaal zeer moeilijk - maar het toont de gewetenloosheid van de Clintons en John Podesta, een man die het publiek belang der Amerikaanse bevolking moet verdedigen en die in de VS gelijktijdig de public relations verzorgde van de financiers van ISIS.

Maar voor wie het dossier van de oorlogen in het Midden-Oosten en vooral de gebeurtenissen in Libië volgt met de daar vermoorde VS-ambassadeur Christopher Stevens wekt dit geen enkele verbazing. Integendeel, het ligt in de lijn der verwachtingen.


Commentaar: Meer over Stevens en zijn rol in het smokkelen van wapens naar Syrië: NAVO Bloedbad: James en Joanne Moriarty leggen de waarheid bloot over gebeurtenissen in Libië


Hillary Clinton zal als zij president wordt alleen maar zorgen voor meer geopolitieke spanning en oorlogen. Zoveel is al duidelijk. "Wij vrezen dat onder Hillary Clinton wat betreft onze relaties met de VS die nog verder gaan verslechten", stelde tijdens een recent privaat gesprek een Chinese topadviseur van de regering in Beijing over het buitenlands beleid. Een geluid dat ook op veel andere plaatsen te horen is.

1) Armstrong Economics, 12 oktober 2016, Martin Armstrong, 'Hillary admits Saudi Arabia funding ISIS yet takes money from them for the Clinton Foundation'. https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/2016-u-s-presidential-election/hillary-admits-saudi-arabia-funds-isis-yet-takes-money-from-them-for-the-clinton-foundation/