Syrische vluchtelingen proberen door een hek van prikkeldraad te breken
© AFP
Syrische vluchtelingen proberen door een hek van prikkeldraad te breken in een wanhopige poging om de ISIS grensstad Tal Abyad te ontvluchten en over te steken naar Turkije.
De grootte van een populatie in een land evenaart potentiële investering in groei en welvaart. De EU kampt echter met een groot demografisch probleem. In de gehele EU hebben vrouwen gemiddeld 1,52 kinderen, dit is onder de 2,1-kind-drempel wat nodig is om de bevolking te vervangen.

De EU is met deze demografische trend niet meer zelfvoorzienend onder het huidige economische stelsel. Nu de naoorlogse babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zullen het aantal mensen op de arbeidsmarkt die belasting betalen naar verhouding vele malen kleiner uitvallen om de gezondheidszorg en het pensioenstelsel te ondersteunen.

Als huidige trends zich voortzetten, zal elke nieuwe generatie Spanjaarden 40 procent kleiner uitvallen dan de vorige. In Italië zal het percentage van de bevolking ouder dan 65 jaar stijgen van 2,7 procent naar 18,8 procent in 2050. In 2060 zal de bevolking van Duitsland naar verwachting dalen van circa 81 miljoen naar 71 miljoen, de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal mensen op werkende leeftijd die zorgen voor belastinginkomsten zal hierdoor toenemen tot 59%. Dat betekent dat de belastingen van ongeveer één werkende Duitser twee gepensioneerde Duitsers zal moeten dekken. Om dit tekort te compenseren moet Duitsland 533.000 immigranten per jaar opvangen. Wat het huidige immigratiebeleid van Angela Merkel kan verklaren.

In september 2015, zei de Commissie EU-voorzitter, Jean-Claude Juncker, dat Europa als vergrijzend continent met een afname van de autochtone bevolking, migratie moet zien als een 'hulpbron' in plaats van een probleem.

Hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de EU, Federica Mogherini, bevestigde in februari dat Brussel geen enkele intentie heeft om de grenzen te sluiten: ''Laat me hier meteen heel duidelijk over zijn: Europa zal en wil zijn deuren niet sluiten. Ik vind dat de Europeanen moeten begrijpen dat we migratie nodig hebben voor onze economieën en onze sociale systemen. Die zijn met de huidige demografische trend onhoudbaar.''

Deze uitspraken laten niets aan de verbeelding over hoe de EU tegen massa-immigratie aankijkt. Europese geboortecijfers zijn te laag, om op geopolitiek niveau te blijven moet de bevolkingsgroei gestimuleerd worden tot een aanvaardbaar niveau.

Een publicatie van de EU die massa-immigratie organiseert toont aan dat Europese websites als ''welkom bij de EU'' en ''Let op de med'' informatie verstrekken aan zowel immigranten als de organisaties die deze immigratie mogelijk maken. Steeds sterker worden de aanwijzingen dat de EU achter deze migratiestromen zit. Zo staat er onder andere in de introductie van een publicatie van de EU zelf, De globale aanpak van migratie en mobiliteit: mededeling van de Europese Commissie: "In haar mededeling van 4 mei heeft de Commissie gewezen op de noodzaak van een extern migratiebeleid voor de EU, door middel van partnerschappen." En onder 1. "Kerndoelen" (pagina 3): "Mobiliteit van inwoners van derdewereldlanden over de buitengrenzen van de EU is van strategisch belang in dit verband".

Verder praat men in de publicatie over het waarom van deze 'mobiliteit', namelijk om genoeg arbeidskrachten veilig te stellen: "Het veiligstellen van een flexibele beroepsbevolking met de nodige vaardigheden die met succes kunnen omgaan met de veranderende demografische en economische veranderingen is een strategische prioriteit voor Europa."

libya before after

Libië vóór '(westerse) vrijheid' en Libië na '(westerse) vrijheid'.
Het zou interessant zijn om te weten of dit soort gesprekken plaatsvinden in de hallen van de macht: "Is er sprake van een dalend bevolkingsaantal in uw land, wellicht kunnen we hier en daar dan een land destabiliseren of een oorlog beginnen. Een paar miljoen vluchtelingen moet compenseren."

Westerse geostrategische beleidsmakers vormen de grondslag van de immigratiecrisis. De militaire 'humanitaire' interventie van de NAVO die Libië heeft verwoest en de voortdurende proxy-oorlog in Syrië heeft een stroom van miljoenen vluchtelingen in gang gezet. Gebeurt dit met opzet of behoort het tot een toevallige samenloop van omstandigheden? Wat echter wel duidelijk is dat EU-beleidsmakers massa-immigratie als de oplossing zien om het vergrijzende Europese continent te redden als welvaartsstaat.

De afname in arbeidskrachten verzwakt de geostrategische ligging van een land. Hoe serieus dit wordt opgevat valt te lezen in Memorandum 200, een Amerikaans beleid ingevoerd in 1975. Dertien landen werden opgenoemd als bijzonder problematisch met betrekking tot de Amerikaanse belangen, omdat het er sterk op leek dat ze 47 procent van de groei in de wereldbevolking zouden creëren, t.w.: India, Bangladesh, Pakistan, Indonesië, Thailand, de Filipijnen, Turkije, Nigeria, Egypte, Ethiopië, Mexico, Colombia en Brazilië. Zo zou de politieke, economische en militaire macht van deze landen door de bevolkingsgroei toenemen.

Het westers blok strijdt voor wereldhegemonie, en de machtsbalans in populatie-aantallen maakt daar onderdeel vanuit. Een imperiale macht ziet het inpikken van grondstoffen in zijn domein niet veel anders als het assimileren van menselijke arbeidskrachten: beide zijn een grondstof. Miljoenen vluchtingen vullen deze grondstof aan, oorlogen zijn broodnodig om vergrijzend Europa te redden en op kracht te houden.

EU-beleidsmakers zien de ellende die door hen veroorzaakt is en miljoenen oorlogsvluchtelingen heeft gecreëerd als de oplossing om het grote Europese demografisch probleem op te lossen, wat de vraag oproept in hoeverre de immigratiecrisis met opzet is verwezenlijkt.

De 'ondankbare' oorlogsvluchteling

Het grootste exportproduct van het westen is dood en verderf, deze door het westen gevoerde geopolitieke wereldoorlog zet de wereld in vuur en vlam. Elk land dat niet buigt voor het Amerikaans imperium krijgt te maken met destabilisatietechnieken; Syrië behoort tot een van die landen. Radicale elementen in samenlevingen die fungeren als proxy-huurlingenleger worden wereldwijd aangewakkerd en krijgen instructies om er op los te moorden. Tot slot volgt met regelmaat een westers 'humanitair' luchtbombardement ter ondersteuning van deze zogenaamde 'vrijheidsstrijders' om het karwei af te maken.
obama negotiate

'We onderhandelen niet met terroristen... we financieren ze... met uw geld.'
Radicaal islamitisch terrorisme is strategisch bruikbaar. Het westen voert een oorlog van terrorisme en niet tegen terrorisme, de zogenaamde 'gematigde rebellen' die het westen, de Golfstaten en Israël op het Syrische en Libische volk hebben losgelaten zijn in werkelijkheid fanatieke wreedaards die de bevolking eindeloos terroriseren. Het westen is bereid om heel Syrië te onderwerpen aan de gruwelijke verschrikkingen van ISIS. Deze voorheen welvarende, seculaire en multiculturele landen zijn verwoest door een invasie van buitenlandse jihadisten. Miljoenen gezinnen worden opgejaagd, gevangengezet, gemarteld en vermoord. Deze sadistische psychopaten ontzien niemand, zelfs niet als het om kinderen gaat. Het is een hel op aarde, en het is uw belastinggeld aan het werk.

Wanhoop drijft oorlogsvluchtelingen naar Europa: een barre en levensgevaarlijke tocht. Daarbovenop zijn ze genoodzaakt om te vluchten naar landen die heimelijk een actieve rol spelen in het uitmoorden van hun bevolking en de vernietiging van hun thuisland.

Eenmaal aangekomen zijn vele vluchtelingen ook nog eens genoodzaakt om de integratie te starten met een forse lening bij de staat van tienduizenden euro's om te proberen een nieuw leven op te bouwen. Verjaagd en kaalgeplukt door de landen die je thuisland heimelijk vernietigen; de oorlogsvluchteling is zo 'ondankbaar'.

De 'liberale' reguliere media en de reïncarnatie van rechts

De 'liberale' reguliere media, ofwel de mainstream media, hebben de monopolie in handen als het gaat om de westerse verslaggeving. Zij dienen het volk niet, maar een select groepje eigenaars die hun eigen agenda nastreven.

De problemen die hun gecreëerde immigratiecrisis teweeg hebben gebracht worden slecht belicht in hun media. Wat is de reden hierachter? Het rechtse geluid wijst politieke correctheid aan als de schuldige, wat geen hout snijdt. De 'liberale' reguliere media slepen de bevolking door middel van leugens mee in de een na de andere oorlog in: denkt u werkelijk, dat deze zogenaamde ''anti-racisten'' zich oprecht bekommeren om het welzijn van vluchtingen, die in de eerste plaats op de vlucht zijn geslagen dankzij hun oorlogen gebaseerd op propaganda.

Het is echter veel logischer dat zij de integratieproblemen in de samenleving nauwelijks aankaarten, omdat de gevestigde orde vluchtelingen ziet als een broodnodige grondstof om de Europese populatie op peil te houden. De publieke opinie moet een positieve kijk hebben op immigranten, want zonder vluchtelingen zal de Europese populatie afnemen en de westerse positie op het wereldtoneel afzwakken, wat onaanvaardbaar is voor een imperiale macht die streeft naar wereldhegemonie.

Zoals Israël elk kritisch geluid simpelweg als antisemiet bestempelt, zo misbruiken de 'liberale' reguliere media de strijd tegen racisme om elke vorm van oppositie weg te zetten als racistisch, seksistisch, xenofoob, nazi enz. Of dit nou terecht of onterecht is doet er niet toe, het zijn beladen verwijzingen bedoeld als masker om de indruk te wekken dat ze uit empathie handelen. Politieke correctheid komt echter niet voort uit geweten, maar fungeert als wapen.

De 'liberale' reguliere media maken de integratieproblematiek in de samenleving hierdoor nauwelijks bespreekbaar. Het biedt geen ruimte voor het zoeken naar oplossingen en verergert de situatie alleen maar, en dit geeft de rechtse alternatieve media vrij spel om de problemen enorm op te blazen. Racisme is een bloedserieus onderwerp, maar als je het misbruikt voor eigen politieke doeleinden, dan verliest het volk de capaciteit om de ernst ervan in te zien, wat de echte racisten vrij spel geeft en de echte strijd tegen racisme tot de grote verliezer maakt. Dat extreem-rechtse geluiden opnieuw in opkomst zijn is mede te danken aan de terecht groeiende ongeloofwaarheid van de 'liberale' reguliere media onder de bevolking, op hun as herrijst nieuw rechts, wat ook een potentieel gevaarlijke ontwikkeling inluidt.

In hoeverre is dit een bedreiging voor de gevestigde orde? Verdere escalatie tussen links en rechts kan als reden dienen om een autoritaire staat te creëren om zogenaamd de opkomst van het ''vierde rijk'' een halt toe te roepen. Hierbij treedt 'liberaal' hard op met het excuus te willen voorkomen dat de geschiedenis en de holocaust zich herhalen. De botsing tussen links en rechts kan kansen bieden, escalatie hoeft op zich geen probleem te wezen. Wellicht kan het als excuus fungeren om een nieuwe vorm van politiestaat in het leven te roepen in naam van ''tolerantie,'' waar dictatoriale macht vereist is om de samenleving ''tolerant'' te houden? Hoe de situatie ook zal verlopen, door de huidige samenloop van omstandigheden zien we een onstabiele tijd tegemoet

Wat belangrijk is om op te merken is dat de gevestigde orde niet ''links'' of ''rechts'' is. Ze gebruiken slechts de ideologie die hen op dit moment het beste dient. Mocht extreem-rechts aan populariteit winnen onder de bevolking, dan ruilen ze simpelweg van ideologie om hun status quo te behouden.

Het immigratieprobleem

De gemiddelde Europeaan wil geen Syrische vluchtelingen, terwijl het buitenlands beleid van hun leiders de oorzaak is van deze miljoenen oorlogsvluchtelingen. Hoe moeten ze zich gedragen ten opzichte van al die onwetendheid, al die arrogantie, al die woede en dat paternalisme van deze Europeanen?

'Kijk in de spiegel als je ontzet bent over oorlogsvluchtelingen', president Assad wist dit goed te verwoorden toen een Belgische journalist in februari aan hem vroeg wat voor rol de NAVO kan spelen in de wederopbouw van Syrië:
assad interview

Syrische president Assad beantwoordt een vraag gesteld door een Belgische journalist
U kunt niet die rol spelen terwijl u Syrië vernietigt, omdat de EU de terroristen vanaf het begin in Syrië onder verschillende benamingen steunt: filantropen, gematigden, en ga zo maar door. In feite ondersteunen ze Al-Nusra en ISIS vanaf het allereerste begin, ze waren extremisten vanaf het allereerste begin. Dus, ze kunnen niet vernietigen en aan opbouwen tegelijk doen. In de eerste plaats moeten ze een duidelijk standpunt innemen ten aanzien van de soevereiniteit van Syrië, stop met het ondersteunen van de terroristen. Onder deze voorwaarde kunnen Syriërs aanvaarden dat die landen een rol krijgen in de opbouw. Maar in de tussentijd, als u een Syriër dezelfde vraag stelt, zal hij u vertellen "nee, dat accepteren wij niet, de landen die de terroristen gesteund hebben om ons land te verwoesten kunnen geen rol hebben in de opbouw, we willen ze hier niet hebben.'' Dat is wat ik denk.
Een belangrijk punt is dat sinds het conflict in Syrië, President Assad valselijk als een dictator wordt afgeschilderd. Er was nooit sprake van een populaire volksopstand tegen zijn regering, er was sprake van een invasie van buitenlandse jihadisten met als doel om van soeverein Syrië een Amerikaanse marionettenstaat te maken. Het Syrische volk wat overweldigend achter de democratisch gekozen regering van Assad staat voert een heroïsche strijd tegen westers imperialisme. De VS gooit niet alleen regimes omver. De afgelopen eeuw heeft de VS in meer dan 30 landen, regeringen afgezet waaronder democratische gekozen overheden.

Syriërs in steunbetuiging voor Assad en Poetin

Wat de mainstream media niet laat zien: Syriërs betuigen hun steun aan Assad en Poetin
De immigratiecrisis stopt als de gevestigde orde ophoudt met het destabiliseren en vernietigen van landen. De EU die bijdraagt aan de verwoesting ziet echter de miljoenen vluchtelingen die hierdoor op gang komt als oplossing om het tekort in de Europese populatie te verhelpen.

Daarbovenop is de angst voor terrorisme hooguit hypocriet te noemen. Westerse overheden financieren en bewapenen in Syrië terroristen. Steun verlenen aan terroristen in Syrië vergroot de kans op aanslagen in Europa. Wordt Syrië getroffen, dan zijn het vrijheidsdaden, maar in Europa daarentegen zijn het terroristische aanslagen. Stop met het meten met twee maten en besef dat de terroristische aanslagen die in Europa hebben plaatsgevonden een dagelijkse realiteit zijn in Syrië.

Zolang de Europese burger zich hier niet van bewust is en vluchtelingen de schuld blijft geven zal de vluchtelingencrisis en verdere polarisatie van de Europese samenleving blijven toenemen. Slachtoffers als daders bestempelen draagt hier aan bij en veroorzaakt alleen maar meer leed en houdt de werkelijke daders - degenen die echt verantwoordelijk zijn, namelijk onze gewetenloze leiders, de psychopaten in posities van macht en gezag - buiten schot.