ijskappen
Nieuwe data van NASA satellieten bewijzen dat de poolkappen niet teruggetrokken zijn sinds de metingen begonnen in 1979. Sinds eind 2012 zit de totale hoeveelheid poolijs zelfs boven het gemiddelde vanaf 1979. Deze informatie spreekt het meest opgeworpen argument van klimaatalarmisten tegen: dat de poolkappen terugtrekken als gevolg van de klimaatverandering.

Eind 70er jaren vorige eeuw stopte de koelere trend die sinds 1940 gaande was. Daarmee was het uitgangspunt van de in 1979 begonnen NASA metingen in 1979 (te) hoog. De poolkappen bleven op hun 1979 niveau tot 2005. In 2012 was het poolijs - land en zee - met een 10% afgenomen ten opzichte van 1979. Dat is niet erg opmerkelijk maar Al Gore voorspelde in die tijd dat de Arctische ijskap in 2014 'geheel verdwenen zou zijn'. Vreemd genoeg hoor je de media daar nu nooit over.

Eind 2012 groeiden de ijskappen echter weer aan en in mei 2015 was het poolijs 5% boven het post-1979 gemiddelde. Maar daar trekken de politiek, massamedia en milieubelanghebbenden zich niets van aan. Zij blijven het publiek bestoken met slecht-nieuws berichten en 5 voor 12 doemscenario's over in sneltreinvaart smeltende poolgebieden.

De grijsgedraaide plaat van het 'klimaatprobleem' blijft men als een hypnotisch mantra herhalen. Het CO2 verdienmodel sleept miljarden binnen, het merendeel komt uit de zak van de belastingbetalers.


Commentaar: De 'global warming'-industrie heeft nu een waarde van 1,5 biljoen dollar per jaar. Al Gore en zijn partners profiteren enorm van de wet- en regelgeving (emissiehandel) en hij zou het zowaar tot de eerste CO2 miljardair kunnen schoppen.


Zelfs de Paus wordt erbij gesleept om een encycliek over de opwarmingsproblematiek uit te brengen. Het enige wat men met het vrijwel dagelijkse klimaatpropagandabombardement in de media bereikt is dat de groep critici steeds groter wordt.

Sinds de kleine IJstijd ruim honderd jaar geleden is afgelopen, is de aarde bescheiden warmer geworden. Dat proces zal gewoon doorgaan en is geen bewijs van een opwarmingscrisis door menselijk handelen. Het illustreert alleen maar dat de wereldwijde temperaturen hun geleidelijke herstel van de kleine IJstijd doorzetten. Dat proces is zelfs toe te juichen want zoals een lawine aan wetenschappelijk bewijsmateriaal aangeeft, is een bescheiden stijging van de temperatuur een verbetering van menselijk welzijn en gezondheid.