Daklozen
© ANP
Enkele daklozen in Den Haag
Het aantal daklozen in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2009 hadden 17.800 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats, in 2018 waren dat er 39.300.

Het aantal jonge daklozen tussen de achttien en dertig jaar oud is zelfs verdrievoudigd tot 12.600. Volgens het CBS worden mensen door verschillende oorzaken dakloos.

"In veel gevallen gaat het toch wel om mensen die langdurig problemen hebben of in een kwetsbare sociaal-economische positie zitten", zegt een woordvoerder. Deze mensen komen meestal van het ene probleem in het andere terecht. "Vaak zijn zij laagopgeleid, verdienen ze weinig geld of hebben ze hun baan verloren."


Commentaar: Het AD geeft nog een aantal redenen:
Probleem is dat steeds meer Nederlanders in armoede leven, terwijl het aantal betaalbare woningen afneemt. Ook belanden meer mensen op straat doordat er minder bedden zijn in de geestelijke gezondheidszorg. [...]

,,Steeds meer gewone mensen ontbreekt het aan de meest basale dingen: onderdak, voedsel, en gezondheidszorg. Daarmee is sprake van schending van de mensenrechten."
Het aantal mensen uit de middenklasse die dakloos wordt neemt ook toe, al is dat vaak tijdelijk.


Ook andere problemen, zoals scheidingen, kunnen leiden tot een leven als dakloze." De mensen om wie het gaat, slapen vaak in de open lucht en in overdekte openbare ruimten als stations en fietsenstallingen.

Het aantal daklozen met een niet-westerse achtergrond is gestegen van 6.500 naar 18.300. Het aantal thuislozen met een Nederlandse of andere westerse achtergrond verdubbelde tussen 2009 en 2018 naar 21.000. Vorig jaar was maar liefst 84 procent van alle daklozen man. Velen van hen zijn alleenstaand.


Commentaar: Lees ook onze SOTT-Focus: Vijf Feministische Leugens Die We Zonder Meer Aannemen


De resultaten uit het onderzoek zijn exclusief de mensen die illegaal in Nederland verblijven én dakloos zijn.


Commentaar: Dus waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog (vele malen) hoger.

Zie ook: Minder dan 1 op 5 uitgeprocedeerde asielzoekers keren terug