Boerenprotesten
© ANP

Commentaar: De media lijken zich volop in de strijd tegen de boeren en de Nederlandse burger te gooien. Bedenk dat de Farmers Defence Force en andere boerenpodia wellicht geïnfiltreerd zijn door bepaalde elementen op last van de gevestigde orde die de boeren zwart wil afschilderen en het draagvlak voor de protesten wil afbrokkelen.


Drie op de vier boeren ontkennen dat er een stikstofprobleem is in Nederland en vrijwel alle boeren staan achter nieuwe protestacties om voor de branche op te komen, schrijft Trouw woensdag op basis van eigen onderzoek onder ruim tweeduizend agrariërs. Met name jonge boeren zouden geen acties schuwen die hen op een jarenlange celstraf kan komen te staan.

Het dagblad schrijft dat zes op de tien jonge agrariërs bereid is om bijvoorbeeld vergaderingen van het parlement te verhinderen, waarmee zij een celstraf van maximaal negen jaar riskeren. Vier op de tien jongeren zouden bovendien achter het blokkeren van de distributiecentra voor supermarkten hebben gestaan, maar de rechter zette door die actie dinsdag een streep.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF), dat de laatste maanden volop acties aankondigde, kan nog altijd rekenen op flinke steun van agrariërs (71 procent). Datzelfde geldt niet voor landbouwminister Carola Schouten, wiens rapportcijfer het afgelopen jaar met drie punten daalde naar een 3,6.

'Stikstofuitspraak bleek druppel die emmer deed overlopen'

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State eind mei is de stemming bij de boeren flink omgeslagen. De groep voelde zich al langer niet gehoord, zo blijkt uit een medio 2018 gepubliceerd onderzoek, maar zag zich genoodzaakt in actie te komen nadat het kabinet na de uitspraak maatregelen aankondigde die de boeren hard zouden treffen.

Dat terwijl de bereidheid bij de boeren voor een koersverandering wel degelijk aanwezig was. Ruim een jaar geleden zeiden zeven op de tien boeren dat zij de natuur minder onder druk wilden zetten met hun landbouw en dat vergroenen een optie was. Sinds de uitspraak van de Raad van State blijkt die optie echter minder populair, aldus Trouw.

Inmiddels zijn er gesprekken bezig tussen het kabinet en het gezaghebbende boerenplatform Landbouw Collectief om de stikstofproblematiek op te lossen. Dat pakket maatregelen wordt in januari gepubliceerd.