Zorgcentrum Heesch corona-uitbraak
© Peter van Erp
"De partytent voor bezoekers tegen de gevel van zorgcentrum Heelwijk in Heesch, tijdens de "eerste golf" , maart vorig jaar"

Commentaar: Het kan zijn dat de inwoners en medewerkers geen COVID-19 hebben, maar te maken hebben met andere nadelige gevolgen van het RNA-vaccin:
Het zal Pfizer goed uitkomen, dat de [...] opgesomde bijwerkingen van het vaccin door de autoriteiten steeds meer worden beschouwd als een gevolg van COVID-19. Dit geldt voor het Guillain-Barré Syndrome (GBS) dat sinds december 2020 en kort na het begin van de vaccinatiecampagne veroorzaakt zou worden door COVID-19. Tot dan toe werd geen causaliteit tussen de twee beweerd, alleen een verergering van COVID-19 symptomen bij patiënten met GBS. Hetzelfde werd gedaan met het 'inflammatoir multisysteemfalen bij kinderen, waarvan men nu denkt dat het veroorzaakt wordt door SARS-COV-2 en met de Ziekte van Kawasaki, een bekende reactie op vaccins, dat nu wordt toegedicht aan COVID-19.

Om de potentieel gevaarlijke gevolgen van het Pfizer-"vaccin" nog verder te minimaliseren, wordt in een CDC-rapport anafylaxie aangemerkt als de oorzaak van een toenemend aantal nadelige gevolgen.

De Onzinnigheid van RNA-Vaccins Voor COVID-19Zorgcentrum Heelwijk in Heesch kampt met een grote corona-uitbraak op de afdeling kleinschalig wonen. De eerste besmetting werd zondag geconstateerd en nu blijkt dat zeker twintig van de dertig bewoners en een aantal medewerkers geïnfecteerd zijn. De meeste bewoners hebben milde klachten, een paar bewoners zijn er slechter aan toe.

Het gaat om een afdeling waar dertig mensen met dementie wonen. Toen zondag bleek dat een van de bewoners besmet was, werd besloten alle bewoners van afdeling de preventief te testen. Woordvoerder Annemarie van Daalwijk van BrabantZorg: ,,Inmiddels is duidelijk dat ongeveer tweederde van de bewoners besmet is. We wachten nog uitslagen af, dus dat kan nog meer worden. De meeste bewoners hebben gelukkig milde klachten, enkele bewoners zijn er slechter aan toe."

Op de andere afdeling van zorgcentrum Heelwijk, waar zeventig mensen wonen, is geen corona-uitbraak. Eén bewoner die direct contact heeft gehad met een besmette bewoner, is voor de zekerheid getest en bleek negatief.

Geen bezoek

Vanwege de uitbraak mag er nu geen bezoek op de betreffende afdeling komen. De verzorging vindt plaats met beschermende pakken en alle overige beschermingsmiddelen. Van Daalwijk: ,,Dat is heel arbeidsintensief. We behandelen iedereen op de afdeling alsof ze besmet zijn, ook al hebben we nog niet alle uitslagen binnen. Omdat meerdere medewerkers ook besmet zijn, vliegen we nu medewerkers van andere locaties in. De afdeling is gesloten voor bezoek, maar dat geldt uiteraard niet voor mensen die in een terminale fase zijn."

Tweede prik over anderhalve week

Dat de corona-uitbraak nu plaatsvindt, is zuur. Vorige week woensdag kregen alle bewoners van de afdeling juist hun eerste inenting tegen het virus. De tweede prik zouden ze over anderhalve week krijgen. Drie weken na de tweede prik zijn mensen voor 95 procent beschermd tegen het virus. Wie nog wel ziek wordt, heeft meestal alleen milde klachten. Annemarie van Daalwijk: ,,Ja, het is wel heel erg wrang dat dit nu net voor de eindstreep gebeurt. Laten we hopen dat iedereen er goed uit komt."


Commentaar: Lees meer over het onderzoek dat de producent van mRNA-vaccins uitvoerde (volgens de 'vaccinatiestrategie' kregen alle ouderen in de afgelopen maand januari een mRNA-vaccin toegediend) en merk op dat bijna geen ouderen en/of anderen met onderliggende aandoeningen werden buitengesloten van het onderzoek.
Het is dan ook van uitermate groot belang om in dit onderzoek te kijken naar de mensen die niet mochten deelnemen aan het onderzoek. De belangrijkste exclusiecriteria voor dit onderzoek waren een 'voorgeschiedenis met een doorgemaakte COVID-19', een 'behandeling met immuunsuppressiva', of een 'voorgeschiedenis met een immuuncompromitterende aandoening'.

Let wel! Dit zijn waarschijnlijk de mensen die het meest te vrezen hebben van een infectie met het SARS-CoV-2 virus. Van diverse zijden is op deze aanpak dan ook kritiek geuit omdat de 'exclusiecriteria' erg ruim omschreven waren, en dat de onderzoekers een grote mate van vrijheid hadden wie ze wel en wie ze niet in het onderzoek includeerden. Het mag inmiddels als bekend worden verondersteld dat de kans op ernstige ziekte en sterfte ten gevolge van een infectie het met SARS-CoV-2 virus toeneemt met de leeftijd, en ook fors hoger is bij mensen met meerdere onderliggende aandoeningen, samengevat met de term 'comorbiditeit'.

Wat Pfizer/BioNTech ons niet vertelt over het nieuwe mRNA COVID-19 vaccinDe bewoners van de afdeling die negatief testen, blijven toch op de afdeling, zo is besloten. Van Daalwijk: ,,Vanwege hun dementie is quarantaine geen optie voor deze bewoners en bij verplaatsing naar een andere afdeling bestaat een groot risico op verdere verspreiding. In samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde en de familie is daarom besloten deze mensen op de afdeling te houden."