covid mutations
© Unknown
Werken de massale injecties tegen COVID-19 de mutatie van gevaarlijkere varianten van SARS-CoV-2 in de hand? In de video hierboven vraagt WhatsHerFace zich af waarom de Britse regering voor 6 miljoen pond aan lijkzakken, of "tijdelijke opslag van lijken", aanschaft, terwijl regeringsambtenaren verkondigen dat de huidige vaccinatiegraad "een beschermende muur" heeft gecreëerd tegen de infectie.1

Als dat waar is, waarom verwachten ze dan een "scenario van een overmatig dodental", waarvoor enorme aantallen lijkzakken nodig zijn? De aanbestedingsovereenkomst blijft van kracht voor een periode van vier jaar. Weet de Britse regering iets wat ze niet met het publiek deelt?

Hebben ze een blik geworpen op de feitelijke wetenschap en zich gerealiseerd dat massavaccinatie tijdens een actieve pandemie mutaties zou kunnen aanwakkeren die de door het vaccin geïnduceerde afweer kunnen omzeilen, of dat de gen-modificerende injecties de gevaccineerden vatbaarder kunnen maken voor ernstige ziekte en dood door een mechanisme dat bekend staat als antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) of de meer beschrijvende term, paradoxale immuunversterking (PIE)?


Waar Komen de Varianten Vandaan, en Waarom Nu?

WhatsHerFace vestigt de aandacht op enkele antwoorden die gezondheidswerkers op social media gaven aangaande de vraag waarom er tijdens het eerste jaar, toen er nog geen COVID-injecties beschikbaar waren, geen problematische varianten opdoken, maar pas nadat de massa- injectiecampagne van start was gegaan.

Een van die antwoorden luidde: "Ons toezicht was in het begin waardeloos en het duurt even voordat er varianten opduiken, maar als ze er eenmaal zijn, grijpen ze snel om zich heen". Interessant genoeg, zoals opgemerkt in een artikel in The Conversation van 15 februari 2021,2 doken varianten met "meetbaar verschillend gedrag" pas medio december 2020 op, wat toevallig precies het moment was waarop de eerste COVID-injecties werden toegediend.

Factcheckers probeerden ieder verband tussen het uitrollen van COVID-prikken en het ontstaan van varianten te ontkrachten door aan te tonen, dat in verschillende gebieden al varianten waren geïdentificeerd voordat de prikken in diezelfde regio's werden geïntroduceerd. Zoals WhatsHerFace echter opmerkt voerden vaccinproducenten grootschalige proeven uit in die gebieden, lang voordat de injecties beschikbaar kwamen voor het publiek.

Zo nam Pfizer meer dan 46.000 deelnemers aan in de VS, Argentinië, Brazilië, Zuid-Afrika, Duitsland en Turkije3, terwijl Oxford/AstraZeneca 23.000 deelnemers in het VK, Brazilië en Zuid-Afrika injecteerde.
"Dit is wel heel interessant," zegt WhatsHerFace, "want we zien daadwerkelijk dat de gebieden waar de varianten voor het eerst opdoken, toevallig ook de landen zijn waar de proeven plaatsvonden."
Achtergrond van de Delta-Variant

De Delta-variant (B.1.617.2) werd aanvankelijk geconstateerd in India op 1 en 11 december 2020. Terwijl de COVID-prikken pas medio januari 2021 in India werden toegediend, gingen de Fase-3 proeven voor Biotech's Covaxin op 16 november 2020 van start in Bharat, India. Op 22 december 2020 waren 22.500 vrijwilligers geïnjecteerd.

Overigens gaf de Indiase regering Covaxin aan het publiek vrij voordat afronding van de Fase-3 proeven had plaatsgevonden en zonder dat er gegevens over de veiligheid of doeltreffendheid beschikbaar waren. Volgens sommige vaccinologen is de opkomst van potentieel meer problematische varianten na massale vaccinatie tijdens een actieve pandemie precies wat men zou verwachten.

Dr. Geert Vanden Bossche,4 die in het verleden werkzaam was voor o.a. GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals en de Bill & Melinda Gates Foundation, publiceerde op 6 maart 2021 een open brief5 aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

In de brief waarschuwt Bossche dat het uitvoeren van een wereldwijde massavaccinatiecampagne tijdens het hoogtepunt van de pandemie een "oncontroleerbaar monster" zou kunnen creëren waarbij evolutionaire druk het ontstaan van nieuwe en potentieel gevaarlijkere mutaties zal forceren.
"Er kan geen twijfel over bestaan dat voortdurende massavaccinatiecampagnes nieuwe, meer besmettelijke virusvarianten in staat zullen stellen steeds dominanter te worden en uiteindelijk zullen resulteren in een dramatische stijging van het aantal nieuwe gevallen, ondanks een hogere vaccinatiegraad. Er kan ook geen twijfel over bestaan dat deze situatie spoedig zal leiden tot volledige resistentie van circulerende varianten tegen de huidige vaccins," zo schreef Vanden Bossche.6
'Lekkende' Vaccins Bevorderen Mutaties

Kort gezegd betekent dit dat wanneer vaccins die geen robuuste immuniteit bieden te veel worden gebruikt, ze virussen in staat stellen om te muteren op potentieel gevaarlijke manieren. Wanneer een teveel aan antibiotica wordt gebruikt die er niet in slagen de bacteriën uit te roeien, kunnen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica floreren.

Op dezelfde manier kan bij overmatig gebruik van een vaccin dat geen immuniteit oplevert het virus in gevaccineerde personen muteren in varianten, die de door het vaccin opgewekte immuniteit omzeilen.

En, zoals we al weten, voorkomen de COVID-vaccinaties geen infectie of transmissie, zodat de varianten die bij gevaccineerde personen ontstaan, zich zullen verspreiden en zowel gevaccineerden als ongevaccineerden zullen aanvallen. Deze hypothese werd bevestigd in een studie uit 20157 in PLOS Biology, waarin werd vastgesteld, dat "onvolmaakte vaccinatie de overdracht van zeer virulente ziekteverwekkers kan versterken." De auteurs leggen uit:8
"Er bestaat een theoretische verwachting dat sommige soorten vaccins de evolutie van meer virulente ("hetere") ziekteverwekkers zouden kunnen bevorderen. Dit idee vloeit voort uit de notie dat natuurlijke selectie pathogene stammen verwijdert die zo 'heet' zijn dat ze hun gastheren doden en dus ook zichzelf.

Vaccins die de gastheren laten overleven maar de verspreiding van de ziekteverwekker niet verhinderen, versoepelen deze selectie, waardoor de evolutie van hetere ziekteverwekkers kan plaatsvinden. Dit type vaccin wordt vaak een lekkend vaccin genoemd. Wanneer vaccins transmissie verhinderen, zoals het geval is voor bijna alle vaccins die bij de mens worden gebruikt, wordt dit type evolutie naar verhoogde virulentie geblokkeerd.
Maar wanneer vaccins lekken en op zijn minst enige overdracht van ziekteverwekkers mogelijk maken, kunnen zij de ecologische omstandigheden creëren die het ontstaan en de volharding van hete stammen mogelijk maken.
Deze theorie bleek zeer controversieel toen zij meer dan tien jaar geleden voor het eerst werd voorgesteld, maar hier rapporteren wij over experimenten met het virus van de ziekte van Marek bij pluimvee waaruit blijkt, dat moderne commerciële lekkende vaccins precies dit effect kunnen hebben: zij maken de verdere overdracht mogelijk van stammen die anders te dodelijk zouden zijn om te kunnen standhouden.
Het gebruik van lekkende vaccins kan dus de evolutie bevorderen van pathogene stammen die ongevaccineerde gastheren een groter risico op ernstige ziekte geven".
Dit onderzoek werd gerapporteerd in een aantal reguliere mediapublicaties, waaronder Live Science,9 Newsweek10 en National Geographic.11 Ook Quanta Magazine nam het in mei 2018 grondig onder de loep en sloot het artikel af met de volgende opmerking:12
"... de meest cruciale behoefte op dit moment is dat vaccinwetenschappers de relevantie van evolutionaire biologie voor hun vakgebied erkennen. Vorige maand, toen meer dan 1.000 vaccinwetenschappers in Washington D.C. bijeenkwamen op het Wereld Vaccin Congres, vormde de kwestie van vaccin-geïnduceerde evolutie geen kernpunt van enige wetenschappelijke sessie.
Een deel van het probleem volgens [ziekte-ecoloog Andrew] Read, is dat onderzoekers bang zijn: Ze zijn huiverig om te praten over en de aandacht te vestigen op mogelijke evolutionaire effecten, omdat ze vrezen dat dit de angst en het wantrouwen van het publiek ten opzichte van vaccins zal aanwakkeren..."
De COVID-vaccins, die geen immuniteit bieden tegen het virus maar slechts de symptomen van de infectie verminderen, zijn een perfect voorbeeld van lekkende vaccins, die het virus kunnen laten muteren in de licht zieke gastheer, die het gemuteerde virus vervolgens overdraagt aan anderen. Op deze manier kunnen de vaccins een eindeloze keten van uitbraken aanjagen.

NPR Benadrukt Hoe Vaccins Virale Evolutie Aanjagen

In een artikel van 9 februari 202113 benadrukte NPR dit risico door te stellen, dat "vaccins de evolutie van meer COVID-19 mutanten zouden kunnen aanjagen". Volgens NPR wetenschapscorrespondent Richard Harris "muteert het virus altijd. En als er toevallig een mutatie optreedt die het minder kwetsbaar maakt voor het vaccin, zou dat virus zich eenvoudigweg kunnen vermenigvuldigen in een gevaccineerd persoon".

Het feit dat een virus in een lichaam muteert, hoeft echter niet gevaarlijk te zijn. De virusbelasting speelt ook een belangrijke rol bij het bepalen hoe gevaarlijk een gevaccineerd persoon met een mutatie kan zijn. Als de virale belasting laag is, is het risico dat het gemuteerde virus overgedragen wordt aan anderen ook laag. Is de virale belasting hoog, dan neemt het risico van overdracht dienovereenkomstig toe.

Voor wat betreft de Delta-variant is dit slecht nieuws voor degenen die een of meer COVID-prikken hebben gekregen. Uit onderzoek14 blijkt, dat volledig gevaccineerde personen die doorbraakinfecties met de Delta-variant ontwikkelen dezelfde virale belasting hebben als ongevaccineerde personen die met dit virus worden besmet. Zoals Reuters op 2 augustus 2021 berichtte:15
"Onder mensen die besmet zijn met de Delta-variant van het coronavirus, kunnen volledig gevaccineerde mensen met 'doorbraak'-infecties evenveel kans hebben als ongevaccineerde mensen om het virus aan anderen te verspreiden, suggereert nieuw onderzoek. Hoe groter de hoeveelheid coronavirus in de neus en keel, hoe groter de kans dat de patiënt anderen besmet.
In één district in Wisconsin, nadat Delta overheersend was geworden, analyseerden onderzoekers16 virusbelastingen op neus- en keeluitstrijkjes die werden verkregen toen de patiënten voor het eerst werden gediagnosticeerd. Zij vonden vergelijkbare virale belastingen bij gevaccineerde en ongevaccineerde patiënten, met niveaus die vaak hoog genoeg waren om uitscheiding van besmettelijk virus mogelijk te maken.
'Een fundamentele veronderstelling' die ten grondslag ligt aan de huidige regelgeving gericht op vertraging van de overdracht van COVID-19, is dat degenen die gevaccineerd zijn een zeer laag risico lopen om het virus naar anderen te verspreiden,' aldus Katarina Grande, co-auteur van de studie bij Volksgezondheid Madison & Dane County in Madison, Wisconsin.
De bevindingen geven echter aan, "dat gevaccineerde mensen stappen moeten ondernemen om de verspreiding van het COVID-19 virus naar anderen te voorkomen," zo voegde ze eraan toe."
Lambda-Variant Vertoont Tekenen van Vaccinresistentie

Het meest recente coronavirus is Lambda, dat voor het eerst werd geïdentificeerd in Peru. Het verspreidt zich nu door Zuid-Amerika. Net als de Delta-variant is Lambda besmettelijker dan het oorspronkelijke SARS-CoV-2-virus. In tegenstelling tot Delta lijkt het meer resistent tegen door vaccingeïnduceerde antilichamen.

Volgens Reuters17 zijn er drie mutaties in het spike-eiwit, die "helpen om neutralisatie door vaccingeïnduceerde antilichamen te weerstaan". Hoewel sommigen beweren dat de opkomst van Delta en Lambda een derde vaccinatie rechtvaardigt, wijzen onderzoekers van de Rockefeller Universiteit erop, dat een derde dosis het aantal antilichamen kan doen toenemen, maar hun vermogen om virussen te neutraliseren niet zal verbeteren.18,19

Als een derde dosis geen van de varianten beter kan neutraliseren dan twee doses, dan zijn we terug bij het begin van deze vicieuze cirkel, waarbij onvolmaakte neutralisatie tot extra mutatie leidt.

Het artikel van de Rockefeller Universiteit benadrukt ook de superieure bescherming die geboden wordt door natuurlijke immuniteit, wat verkregen wordt na genezing van een infectie. Volgens de auteurs hebben "geheugenantilichamen die in de loop van de tijd door natuurlijke infectie zijn geselecteerd een grotere potentie en reikwijdte dan antilichamen die door vaccinatie zijn opgewekt".

De meeste van de vastgestelde gevallen van Covid-19 in een stad in Barnstable County, Massachusetts, in juli (74%), deden zich voor onder volledig gevaccineerde mensen. De meeste, maar niet alle, hadden de Delta-variant. Daarnaast waren vier van de vijf in het ziekenhuis opgenomen patiënten volledig gevaccineerd. Slechts één was niet volledig gevaccineerd. ~ Sharyl Attkisson

Omwille van de duidelijkheid deelde een van de coauteurs, Michel Nussenzweig, aan Reuters mede, dat als er een aangepaste injectie beschikbaar zou komen die bescherming zou bieden tegen een of meer specifieke varianten, "dat dan de keuze zou zijn".

De reden waarom ik dit vermeld is omdat uit de verklaring van concurrerende belangen bij dat artikel blijkt, dat de Rockefeller Universiteit "een voorlopige octrooiaanvraag heeft ingediend in verband met dit werk ... (US patent 63/021,387). Het octrooi is door de Rockefeller Universiteit in licentie gegeven aan Bristol Meyers Squib".

Een identieke verklaring van concurrerende belangen kan ook worden gevonden bij andere recente papers, waaronder een preprint paper20 met de titel "Development of Potency, Breadth and Resilience to Viral Escape Mutations in SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies."

Op het moment van schrijven kreeg ik niets dan foutmeldingen toen ik probeerde toegang te krijgen tot de U.S. patent office om te bevestigen wat U.S. patent 63/021,387 zou kunnen zijn, maar gebaseerd op de papers met deze verklaring van dit concurrerend belang, klinkt het alsof de Rockefeller Universiteit misschien een octrooi vestigt op een nieuwe COVID-injectie tegen varianten.

Eerste COVID-Injecties Lijken Niet Effectief Tegen Nieuwere Varianten

Op hetzelfde moment dat Moderna en Pfizer de prijzen van hun individuele COVID-injecties met respectievelijk 10% en 25% verhogen,21 blijven de bewijzen van hun ineffectiviteit zich opstapelen.

In een rapport van 30 juli 2021,22 haalde Sharyl Attkisson gegevens23 aan van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die aantonen dat 74% van de COVID-19 diagnoses in Barnstable County, Massachusetts, tussen 6 juli en 25 juli 2021, en 80% van de ziekenhuisopnames, zich onder de volledig gevaccineerden voordeden.
"Het rapport spreekt meerdere onjuiste rapporten tegen waarin werd beweerd dat de vaccins '100% effectief' zijn in het voorkomen van ziekenhuisopnames," schrijft Attkisson.24
"Ook weerlegt het onjuiste rapporten waarin gesuggereerd werd, dat gevaccineerde mensen geen Covid-19 verspreiden. Volgens de CDC vertonen de volledig gevaccineerden net zo'n hoge 'virale belasting' als ongevaccineerden die besmet raken.
De CDC publiceerde nieuwe gegevens25 over het onderwerp in zijn wekelijkse rapport. Daarin staat dat de meeste vastgestelde gevallen van Covid-19 in een stad in Barnstable County, Massachusetts, in juli (74%) zich voordeden bij volledig gevaccineerde mensen.
De meeste, maar niet alle, hadden de Delta-variant. Daarnaast waren vier van de vijf in het ziekenhuis opgenomen patiënten volledig gevaccineerd. Slechts één was niet volledig gevaccineerd. Vandaag heeft de CDC ook erkend dat de virale belasting van Covid-19 "vergelijkbaar hoog" is bij zowel gevaccineerde als ongevaccineerde mensen. Dat is een gevolg, zeggen ambtenaren, van de Delta-variant.
Vanaf het begin hebben virologen gezegd dat er natuurlijke varianten op Covid-19 zouden zijn. Zij voorspelden ook nauwkeurig dat de effectiviteit van Covid-19 vaccins binnen een paar maanden, en geen jaren, zou verminderen. Nu bevestigt de CDC dat de huidige Covid-19 vaccins niet effectief werken tegen Covid-19.
Daarentegen blijken de miljoenen Amerikanen die Covid-19 infecties hebben doorstaan, met of zonder symptomen, tot nu toe een grotere en langduriger immuniteit te hebben dan degenen die gevaccineerd zijn. Ook dat was door virologen voorspeld."
Nu wordt Amerikanen voorgehouden dat de Delta-variant een pandemie is onder de ongevaccineerden, ook al ondersteunen de gegevens deze bewering niet. De CDC lijkt te proberen deze verhaallijn in stand te houden door doorbraakinfecties bij gevaccineerden niet te melden, tenzij ze in het ziekenhuis worden opgenomen of overlijden.

Maar zelfs dan worden zij alleen erkend als zij een positieve PCR-test hebben met een cyclusdrempel (CT) lager dan 28,26 terwijl ongevaccineerden nog steeds worden getest met een CT van 40 of hoger. Hoe hoger de CT, hoe groter de kans op een vals-positief resultaat.

Israëlische Gegevens Tonen Afnemende Doeltreffendheid aan van Pfizer-Prik

Israël beveelt nu een derde booster prik aan voor mensen boven de 60, omdat uit gegevens27 blijkt dat de Pfizer-injectie nog maar 39% effectief is (relatieve risicovermindering) tegen de Delta-variant, tegen 64% relatieve effectiviteit twee weken eerder.

Op 2 augustus 2021 had 66,9% van de Israëli's ten minste één dosis van de Pfizer injectie gekregen; 62,2% had twee doses gekregen.28 Een dag eerder, op 1 augustus, kondigde de directeur van de Israëlische volksgezondheidsdiensten, Dr. Sharon Alroy-Preis, aan dat de helft van alle COVID-19 infecties zich voordeed bij volledig gevaccineerden.29 Er zijn ook tekenen van ernstiger ziekte onder volledig gevaccineerden, zei ze, vooral bij mensen boven de 60.

Alternatieve Behandelingen

Ter afsluiting herinner ik u eraan, dat er verschillende behandelingsprotocollen voor COVID-19 bestaan die net zo effectief lijken tegen de varianten als tegen het oorspronkelijke virus, waaronder de volgende: Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/16/pandemic-of-unvaxxed-lies.aspx

Bronnen
en Referenties