De officiële mascotte van Singapore - Merlion
In verschillende eerdere berichten heb ik opgemerkt dat gegevens met betrekking tot oversterfte uit Europa en Israël aangeven dat de effectiviteit van vaccins tegen overlijden werd overschat. De onderstaande grafiek bijvoorbeeld geeft de oversterfte in de loop der tijd in Israël aan:


Commentaar: De effectiviteit van het vaccin tegen overlijden door Covid werd niet alleen overschat. De mRNA-vaccins zijn gevaarlijke en experimentele injecties die het sterftecijfer vooral onder de jonge bevolking aanzienlijk hebben verhoogd.


Israel excess mortality compared to projections based on previous years

Het gearceerde gebied komt overeen met de periode waarin meer dan 80% van de 60-plussers dubbel werd gevaccineerd. Als we dit vergelijken met het gebied dat niet gearceerd is, is het algemene niveau en patroon van de oversterfte bijna identiek.

Als je iemand de gearceerde en niet-gearceerde gebieden zou laten zien en hem zou vragen te raden welk gebied de periode vóór de invoering van het vaccin voorstelt en welk gebied de periode na de invoering ervan, zou hij het niet kunnen zeggen.

Dit betekent zeker niet dat de effectiviteit van vaccins tegen overlijden nul is. Maar het is moeilijk te rijmen met beweringen van, zeg, 90% effectiviteit tegen overlijden. En gegevens met betrekking tot oversterfte in Singapore lijken eenzelfde verhaal op te leveren.

Singapore heeft een van de hoogste vaccinatiepercentages ter wereld, en de overgrote meerderheid van de toegediende doses waren van Pfizer of Moderna afkomstig. (Met andere woorden, slechts een klein percentage van de Singaporezen kreeg het zogenaamd inferieure Sinovac-vaccin toegediend).

Daarnaast was de uitrol ruim op tijd voltooid, zoals uit de onderstaande grafiek blijkt. Op 31 augustus 2021 was 78% van de 80-plussers en 88% van de 60-79-jarigen dubbel gevaccineerd.
Vaccinatiecijfers Singapore

Deze hoge vaccinatiecijfers waren echter niet voldoende om een aanzienlijke stijging van de oversterfte tijdens de deltagolf van het land te voorkomen, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

Grafiek overtollige sterfte Singapore
Singapore hield het virus met succes onder controle tot de herfst van 2020, toen de leiders van het land zich realiseerden dat Zero Covid geen haalbare langetermijnstrategie was. Zowel in oktober als in november bereikte de oversterfte echter meer dan 30% - vergelijkbaar met het niveau in Duitsland.

Gezien het zeer kleine aantal niet-gevaccineerde ouderen - op 1 oktober had ongeveer 84% van de 80-plussers twee vaccindoses toegediend gekregen - is het moeilijk om de oversterftecijfers overeen te laten komen met beweringen dat vaccins 90% doeltreffend zijn tegen overlijden.

Dat gezegd hebbende, zijn de gegevens uit Singapore waarschijnlijk niet zo onverwacht als de gegevens uit Israël en Europa. Singapore had voorafgaand aan de herfst van 2021 nog geen golven van Covid doorgemaakt, dus er bestond wellicht een verhoogde vatbaarheid binnen de bevolking toen de deltagolf op gang kwam.

Op dit moment maakt Hongkong een naar het zich laat aanzien dodelijke omicrongolf door, waarvan de dodelijkheid blijkbaar te wijten is aan de lage vaccinatiegraad van ouderen in het land. Dus ook al is de doeltreffendheid van vaccins tegen overlijden enigszins overschat, het gebruik van vaccins om gerichte bescherming te bieden is zeker zinvol.

Zie: https://dailysceptic.org/2022/03/22/vaccine-effectiveness-and-excess-mortality-in-singapore/