Peter Schirmacher, Directeur van het Pathalogisch Instituut van het Universitair Ziekenhuiscentrum van Heidelberg
© Uli Deck/dpa
Peter Schirmacher, directeur van het Instituut voor pathologie van het Universitair Ziekenhuiscentrum van Heidelberg
Als we tot op de bodem willen uitzoeken of en in welke mate vaccins bijdragen aan de dood van de gevaccineerden, vormen autopsies een cruciaal instrument. Maar waar blijven al die autopsies die ons kunnen helpen deze vragen te beantwoorden?

Afgelopen zomer drong hoofd afdeling pathologie van de Universiteit van Heidelberg, Dr. Peter Schirmacher, aan op het uitvoeren van veel meer autopsies van gevaccineerde mensen. Zijn team had net 40 autopsies uitgevoerd op mensen die binnen twee weken na vaccinatie waren overleden en concludeerde dat 30-40% van hen aan het vaccin was gestorven.

Dr. Schirmacher waarschuwde voor een groot aantal ongerapporteerde sterfgevallen als gevolg van vaccinatie en betreurde dat pathologen de meeste patiënten die aan een vaccinatie overlijden niet opmerken. Het probleem, zo legde hij uit, is dat gevaccineerde mensen gewoonlijk niet sterven onder klinische observatie.
De arts die het lijk onderzoekt legt geen verband met de vaccinatie en verklaart dat het om een natuurlijke dood gaat en de patiënt wordt begraven. Of hij verklaart een onduidelijke doodsoorzaak en de officier van justitie ziet geen schuld bij derden en geeft het lichaam vrij voor de begrafenis.
Dr. Schirmacher's beweringen werden indertijd door wetenschappers van de regering van tafel geveegd, maar hij bleef bij zijn standpunt. "De collega's hebben absoluut ongelijk omdat zij deze specifieke kwestie niet deskundig kunnen beoordelen," zei hij. Hij verduidelijkte dat hij voorstander is van de vaccins ter bestrijding van corona en dat hij zich zelf heeft laten vaccineren, maar zei dat de voordelen en risico's per persoon moeten worden afgewogen. Hij pleitte voor "individuele beschermingsoverwegingen" in plaats van iedereen snel in te enten.

Toentertijd drong ook de federale vereniging van Duitse pathologen aan op meer autopsies van gevaccineerde mensen. Johannes Friemann, hoofd van de werkgroep autopsie van de vereniging, zei dat dit de enige manier was waarop verbanden tussen sterfgevallen en vaccinaties konden worden uitgesloten of bewezen. De vereniging had al in maart 2021 een brief gestuurd aan de minister van Volksgezondheid Jens Spahn, met het verzoek aan de Duitse deelstaatregeringen om de gezondheidsautoriteiten opdracht te geven autopsies ter plaatse te laten verrichten. Vijf maanden later, in augustus, is er nog steeds geen antwoord op deze brief ontvangen.

Nadat de media over zijn uitspraken hadden bericht, viel Dr. Schirmacher een merkwaardig stilzwijgen ten deel. Vandaag, tien maanden later, zijn er geen verdere autopsies door zijn groep gerapporteerd en is er geen verdere roep om autopsies vernomen. Er zijn ook geen berichten over autopsies die specifiek zijn uitgevoerd op mensen die kort na de coronavaccinatie in andere landen zijn overleden - met uitzondering van de 15 die Dr. Arne Burkhardt tegen het einde van 2021 verrichtte, waarbij in 14 van de 15 gevallen "duidelijk bewijs van door vaccinatie veroorzaakte auto-immuunachtige pathologie in meerdere organen" werd gevonden, maar die door alle gezondheidsautoriteiten en de reguliere media werden genegeerd.

Waar blijven al die autopsies om de rol van vaccins bij sterfgevallen na vaccinatie te onderzoeken en waarom hebben Dr. Schirmacher en zijn collega's zich gehuld in stilzwijgen, nadat ze zo nadrukkelijk over de risico's en de noodzaak hebben gesproken?

Het lijkt er erg veel op dat er hier sprake is van een doofpot en mondsnoerderij. Als dat niet zo is, waarom laten de regeringen dan geen autopsies uitvoeren om de zaak te laten rusten? Wat hebben zij te verbergen?

Zie: https://dailysceptic.org/2022/05/31/fears-of-cover-up-as-pathologist-who-said-30-40-of-post-vaccine-autopsies-died-of-the-vaccine-went-oddly-silent-and-suddenly-stopped-carrying-out-autopsies/