Alziend oog
© cjhopkins.substack.com
De introductie van het Nieuwe Normaal vormde een ware goudmijn voor een ieder die zich de kunst van officiële propaganda, mind-control, emotionele dwang en andere verraderlijke manipulatietechnieken meester wil maken. Nooit eerder waren we in staat om de toepassing en effecten van deze krachtige technologieën op zo'n grote schaal in real time te observeren.

In nauwelijks tweeënhalf jaar tijd werd onze collectieve "werkelijkheid" drastisch herzien. Onze samenlevingen werden drastisch geherstructureerd. Miljoenen (waarschijnlijk miljarden) mensen werden stelselmatig geconditioneerd om een verscheidenheid aan volslagen belachelijke beweringen te geloven, beweringen die nergens op gebaseerd zijn en die herhaaldelijk door algemeen beschikbaar bewijsmateriaal zijn weerlegd, maar die niettemin tot feiten werden verheven. Een volledige fictieve geschiedenis werd op basis van deze ongegronde en belachelijke beweringen geschreven. Deze zal niet eenvoudig of snel ongedaan worden gemaakt.

Ik zal geen tijd verspillen aan het weerleggen van deze beweringen. Deze werden al herhaaldelijk en uitputtend ontkracht. U weet waar het om gaat en u gelooft ze of niet. Hoe dan ook, ze opnieuw bekijken en ontkrachten zal niets veranderen.

In plaats daarvan wil ik me richten op één bijzonder effectieve technologie voor mind -control, één die tijdens de invoering van het Nieuwe Normaal veel gewicht in de schaal heeft gelegd en dat momenteel nog steeds doet. Ik wil dat doen omdat veel mensen ten onrechte geloven dat mind-control ofwel (a) een "complottheorie" is, ofwel (b) iets is dat alleen kan worden bereikt met drugs, microgolven, chirurgie, marteling of andere invasieve fysieke middelen. Natuurlijk is er een uitgebreide en goed gedocumenteerde geschiedenis van het gebruik van dergelijke invasieve fysieke technologieën (zie bijvoorbeeld de geschiedenis van het beruchte MKULTRA-programma van de CIA), maar in veel gevallen kan mind-control worden bereikt met veel minder ingewikkelde technieken.

Een van de meest elementaire en effectieve technieken die sektes, totalitaire systemen en individuen met een fascistische persoonlijkheid gebruiken om de geest van mensen te desoriënteren en te beheersen, is "gaslighting". Waarschijnlijk heeft u hier wel eens van gehoord. Zo niet, dan volgen hier enkele definities:
"de manipulatie van een ander persoon zodat deze gaat twijfelen aan zijn waarnemingen, ervaringen of begrip van gebeurtenissen." American Psychological Association

"een geniepige vorm van manipulatie en psychologische controle. Slachtoffers van gaslighting krijgen opzettelijk en systematisch valse informatie, waardoor ze gaan twijfelen aan wat ze weten dat waar is, vaak met betrekking tot henzelf. Ze kunnen uiteindelijk gaan twijfelen aan hun geheugen, hun waarneming en zelfs aan hun geestelijke gezondheid." Psychology Today

"een vorm van psychologische manipulatie waarbij de misbruiker probeert zelftwijfel en verwarring te zaaien in de geest van het slachtoffer. Gewoonlijk proberen gaslighters macht en controle te krijgen over de ander door de werkelijkheid te vervormen en hem te dwingen zijn eigen oordeel en intuïtie in twijfel te trekken." Newport Institute
Het belangrijkste doel van gaslighting is om het slachtoffer zodanig te verwarren, te dwingen en emotioneel te manipuleren dat hij zijn eigen perceptie van de werkelijkheid opgeeft en de nieuwe "werkelijkheid" aanvaardt die de gaslighter hem oplegt. Uiteindelijk wil deze het vermogen om de eigen perceptie, emoties, redeneringen en herinneringen aan historische gebeurtenissen te vertrouwen volledig vernietigen en het slachtoffer volledig van hem afhankelijk maken door hem te vertellen wat echt is en wat er "echt" is gebeurd, enzovoort, en hoe hij zich daarover moet voelen.

Wie ooit gaslighting heeft meegemaakt in de context van een gewelddadige relatie, of een sekte, of een totalitair systeem, of wie in een opvangcentrum voor mishandelde vrouwen heeft gewerkt, kan u vertellen hoe krachtig en destructief dit is. In de meest extreme gevallen worden de slachtoffers van gaslighting volledig ontdaan van hun gevoel van eigenwaarde en geven ze hun individuele autonomie volledig op. Tot de bekendste en meest dramatische voorbeelden behoren de Patty Hearst-zaak, de People's Temple van Jim Jones, de familie Manson en diverse andere sektes, maar in werkelijkheid komt gaslighting elke dag voor, buiten de schijnwerpers van de media, binnen talloze persoonlijke en professionele relaties.

Sinds het voorjaar van 2020 worden we onderworpen aan officiële gaslighting op een ongekende schaal. In zekere zin is de PSYOP "Apocalyptische Pandemie" één grote uitgebreide gaslightingcampagne (bestaande uit talloze individuele gevallen van gaslighting), waaraan de bevolkingen over de hele wereld worden blootgesteld. De gebeurtenissen van de afgelopen week vormen daar slechts een voorbeeld van.

Het komt erop neer dat een directeur van Pfizer afgelopen maandag voor het Europees Parlement bevestigde, dat Pfizer niet wist of zijn corona"vaccin" de overdracht van het virus verhinderde voordat het als zodanig werd aangeprezen en in december 2020 aan de bevolkingen werd opgedrongen. Mensen zagen de video van de directeur die dit toegaf, of hoorden het, en werden boos. Ze gingen op Twitter en op Facebook en plaatsten video's van Pfizer's CEO Albert Bourla, Bill Gates, de directeur van het CDC, officiële propagandisten zoals Rachel Maddow, en diverse andere "deskundigen" en "autoriteiten," die schaamteloos tegen het publiek logen en mensen beloofden dat "vaccinatie" overdracht zou "voorkomen," "andere mensen zou beschermen tegen besmetting," "het virus zou stoppen," enzovoort, en deze volledig ongegronde beweringen (dus leugens) dienden als rechtvaardiging voor de systematische segregatie en vervolging van de "Ongevaccineerden" en het aanwakkeren van een grootschalige fanatieke haat tegen iedereen die het officiële "vaccin"-narratief en de officiële ideologie van het Nieuwe Normaal betwistte, welke haat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Het propaganda-apparaat van het Nieuwe Normaal (d.w.z. de media, gezondheids"deskundigen", enz.) reageerden op voorspelbare wijze op het verhaal. Ze negeerden het, in de hoop dat het vanzelf zou verdwijnen. Toen dat niet gebeurde, lieten ze de "factcheckers" opdraven (de gaslighters dus).

De Associated Press, Reuters, PolitiFact en andere officiële gaslightinggroepen publiceerden onmiddellijk lange officiële "factchecks," waarvan sofisten zouden blozen. Lees ze en u zult zien wat ik bedoel. Het zijn perfecte voorbeelden van officiële gaslighting, ontworpen om u af te leiden van het onderwerp waar het om gaat en u mee te sleuren in een discussie over betekenisloze details en definities. Ze klinken precies als holocaustontkenners die pathetisch beweren dat er geen schriftelijk bewijs is dat Hitler de Endlösung gelastte ... wat niet zo is, maar dat doet er verdorie niet toe. Natuurlijk gaf Hitler opdracht tot de Endlösung en natuurlijk hebben ze gelogen over de "vaccins."

Het internet staat boordevol bewijs van hun leugens... tweets, video's, artikelen, noem maar op.

Dat maakt gaslighting zo frustrerend voor mensen die denken dat ze te goeder trouw argumenteren over feiten en de waarheid. Maar totalitarisme werkt niet op die manier. De Nieuwe Normalen kakelen na wat de autoriteiten hen vandaag hebben opgedragen na te kakelen (zoals "vertrouw op de wetenschap," "veilig en effectief," "niemand heeft ooit beweerd dat ze overdracht zouden voorkomen"), en het interesseert hen geen barst of het nou echt waar is of niet, of zelfs maar enigszins logisch.

Deze gaslighting "factchecks" zijn niet bedoeld om hen te overtuigen dat iets waar of onwaar is. En ze zijn zeker niet bedoeld om ons te overtuigen. Het zijn officiële scripts, gespreksonderwerpen en gedachten-ondermijnende clichés voor de Nieuwe Normalen om na te kakelen, zoals sekteleden mantra's zingen om hun gedachten af te sluiten en alles wat in strijd is met of een bedreiging vormt voor de "realiteit" van de sekte te blokkeren.

Als we ze met echte feiten confronteren, zullen ze wat glimlachen en ze glashard ontkennen, en ons minachtend bespotten omdat wij "de waarheid niet zien."


Maar dat is het lastige aan gaslighting.

Om iemand effectief te gaslighten, is het nodig dat er een gezaghebbende positie is of een andere vorm van macht die over die persoon wordt uitgeoefend. Ze moeten iets belangrijks van de gaslighter nodig hebben (bijv. levensonderhoud, veiligheid, financiële zekerheid, gemeenschap, carrière, of gewoon liefde). Men kan niet op een willekeurige vreemdeling afstappen en hem gaan gaslighten. Men zal keihard uitgelachen worden.

De reden waarom de autoriteiten van het Nieuwe Normaal de bevolkingen zo effectief hebben kunnen gaslighten, is dat de meeste mensen iets van hen nodig hebben ... een baan, voedsel, onderdak, geld, veiligheid, status, hun vrienden, een relatie, of wat dan ook, dat ze niet willen riskeren door de machthebbers en hun leugens ter discussie te stellen. Over het algemeen weten gaslighters, sekteleden en machtswellustelingen dit. Daar zijn zij afhankelijk van, uw onwil om te leven zonder wat het dan ook maar is. Zij richten zich daarop en bedreigen u met het verlies ervan (soms bewust, soms gewoon intuïtief).

Gaslighting werkt niet als u bereid bent op te geven wat de gaslighter u dreigt af te nemen (of u niet meer te geven, al naar gelang het geval), maar u moet wel bereid zijn het ook daadwerkelijk te verliezen, want u zult worden gestraft als u uzelf verdedigt, als u weigert uw autonomie en integriteit uit handen te geven en u te schikken naar de "werkelijkheid" van de sekte, of de gewelddadige relatie, of het totalitaire systeem.

Ik heb het Nieuwe Normaal (d.w.z. onze nieuwe "werkelijkheid") voorgesteld als gepathologiseerd totalitarisme en als een "cultus in ruime zin, op maatschappelijke schaal." Ik gebruikte de analogie van de "Coronacultus" omdat elk totalitair systeem in wezen werkt als een sekte, met als belangrijkste verschil dat in totalitaire systemen het machtsevenwicht tussen de sekte en de normale (d.w.z. dominante) samenleving volledig is omgekeerd. De sekte wordt de dominante (d.w.z. "normale") samenleving en niet-leden worden de " abnormalen."

We willen onszelf niet zien als "abnormalen" (want wij zijn niet veranderd, de maatschappij wel) en ons instinct is om dit etiket te verwerpen, maar dat is precies wat we zijn ... abnormalen. Mensen die afwijken van de norm, een nieuwe norm, die we verwerpen en waartegen we ons verzetten, maar die desondanks de norm is en dus zullen we als abnormalen worden beschouwd en behandeld.

Ik ben zo'n abnormale. Ik vermoed dat u dat ook bent. Gezien de omstandigheden is dat niets om ons voor te schamen. Integendeel, we moeten het accepteren en omarmen. Bovenal moeten we duidelijk maken waar we staan in deze nieuwe "realiteit."

De Nieuwe Normale Winter nr. 3 staat voor de deur. Ze voeren de officiële propaganda al op, ze zijn de gefingeerde "gevallen" aan het opkrikken, ze praten over de herinvoering van mondkapjesmandaten, ze wakkeren grootschalige haat aan tegen "de ongevaccineerden," enzovoort. De gasrekeningen van de mensen verdubbelen en verdrievoudigen. De globalistisch-kapitalistische heersende klasse omarmt openlijk neonazi's. Er wordt gesproken over een "beperkte" nucleaire oorlog. Fanatisme, angst en haat tieren welig. De gaslighting van de bevolkingen neemt niet af. Het neemt toe. De onderdrukking van afwijkende meningen neemt toe. De demonisering van non-conformisme neemt toe. Grenzen worden getrokken. U ziet het en voelt het, net als ik.

Bepaal wat voor u essentieel is. Bepaal wat u bereid bent te verliezen. Blijf abnormaal. Houd het hoofd koel. Dit is nog niet voorbij.

Zie: https://cjhopkins.substack.com/p/the-gaslighting-of-the-masses