corona vaccinatieschema voor kinderen
De onafhankelijke adviescommissie voor vaccins van de Centers for Disease Control and Prevention stemde vandaag unaniem (15-0) voor toevoeging van de coronavaccins aan de nieuwe Kinder- en Jeugdvaccinatieschema's voor kinderen vanaf 6 maanden oud, die in februari 2023 zullen worden geïntroduceerd.

De onafhankelijke adviescommissie voor vaccins van de Centers for Disease Control and Prevention stemde vandaag unaniem (15-0) voor toevoeging van de coronavaccins aan de nieuwe Kinder en Jeugdvaccinatieschema's voor kinderen vanaf 6 maanden oud, die in februari 2023 zullen worden geïntroduceerd.

De herziene aanbevelingen die de commissie vandaag heeft aanvaard, omvatten het coronavaccin van Moderna of Pfizer-BioNTech voor kinderen vanaf 6 maanden oud en het Novavax coronavaccin voor kinderen vanaf 12 jaar.

Alle coronavaccins die in de VS worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar zijn toegelaten voor gebruik in noodsituaties (EUA). De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft volledige goedkeuring verleend aan het Comirnaty coronavaccin van Pfizer voor 12 jaar en ouder, maar het Comirnaty vaccin is niet beschikbaar in de VS - wat betekent dat alle kinderen die het Pfizer-vaccin toegediend krijgen, een product ingespoten krijgen dat voorwaardelijk is toegelaten.

Op de vraag of een voorwaardelijk toegelaten product aan het schema kan worden toegevoegd, antwoordde Dr. A. Patricia Wodi, lid van de Adviescommissie voor Immunisatie (ACIP) van het CDC, dat de Juridische Dienst van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken aan het CDC heeft bevestigd dat voorwaardelijk toeggelaten producten kunnen worden toegevoegd.

Als reactie op de verklaring van Wodi zei Dr. Meryl Nass: "En dat was dat. Geen wettelijke rechtvaardiging. Geen morele of ethische rechtvaardiging. En zeker geen medische of wetenschappelijke rechtvaardiging."

Nass zegt dat ze tot vandaag niet op de hoogte was van een voorwaardelijk toegelaten product dat ooit aan het schema werd toegevoegd.

Commissieleden zeiden dat de stemming van vandaag geen invloed heeft op de vraag welke vaccins verplicht gesteld worden voor schoolbezoek; de CDC codificeert slechts haar reeds bestaande aanbeveling. Beslissingen over schoolmandaten worden genomen op staats-, provinciaal en gemeentelijk niveau, aldus de commissie. "Deze discussie verandert daar niets aan," zei een commissielid.

Maar zoals Dr. Robert Malone al aangaf, gebruiken kinderartsen en volksgezondheidsambtenaren het schema van de CDC.

Malone schreef op Substack:
"Volksgezondheidssystemen van staten gebruiken het schema om te bepalen welke vaccins vereist zijn voor kinderen die naar school gaan. Ja, sommige staten hanteren strengere eisen dan andere. Sommige staten staan uitzonderingen toe, maar uiteindelijk volgen de meeste staten de richtlijnen van de CDC. De ACIP stelt functioneel de 'zorgstandaard' op dit gebied vast."
In een reactie op de stemming van vandaag zei Robert F. Kennedy Jr., voorzitter van de raad van bestuur en hoofd juridisch adviseur van Children's Health Defense (CHD):
"Deze roekeloze actie is het laatste bewijs van het cynisme, de corruptie en de overname van een ooit voorbeeldige instelling voor de volksgezondheid. ACIP-leden hebben wederom laten zien dat hun trouw aan hun farmaceutische bazen elke zorg voor het welzijn van kinderen en de volksgezondheid overschaduwt."

"Dit is een daad van grootschalige kindermishandeling."
Vaccinproducenten zijn niet aansprakelijk voor letsel of sterfgevallen die verband houden met voorwaardelijk toegelaten vaccins, maar kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor letsel dat veroorzaakt wordt door een volledig goedgekeurd vaccin - tenzij dat vaccin is toegevoegd aan het vaccinatieschema voor kinderen van de CDC.

Ouders van kinderen die letsel hebben opgelopen door vaccins die op het kindervaccinatieschema vermeld staan, kunnen doorgaans schadevergoeding eisen middels het door de belastingbetaler gefinancierde National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), een alternatief voor het traditionele rechtssysteem voor het oplossen van schadeclaims door vaccins, waarbij de schuldvraag niet wordt behandeld.

In de herzieningen waarover de commissie vandaag heeft gestemd, staat echter expliciet vermeld (dia 24), dat de nieuw toegevoegde pneumokokkenpolysaccharide- en coronavaccins niet onder het VICP vallen.

In plaats daarvan blijven de coronavaccins die aan het kinderschema zijn toegevoegd, gedekt door het Countermeasures Injury Compensation Program (CICP). Tot nu toe werden slechts zes bij het CICP ingediende claims goedgekeurd voor vergoeding.

Hoeveel extra prikken krijgen kinderen?

De stemming van vandaag over de toevoeging van de coronavaccins betekent volgens Toby Rogers, Ph.D., dat er 18 extra prikken - één per jaar tussen 6 maanden en 18 jaar - aan het schema worden toegevoegd.


Commentaar: Dit is gewoon krankzinnig. Nu gaan ze achter onze kinderen aan. Hoeveel onschuldige kinderen moeten er nog sterven voordat de mensen nee zeggen tegen de psychopathische "elite" die de volledige controle over ons leven wil verkrijgen?

Er heerst een ware pandemie van plotselinge sterfgevallen, vooral onder jonge atleten, door deze coronavaccins. Nu willen ze deze genocide volledig legaliseren en ook onze kinderen aandoen.


"Dus van de ene op de andere dag zou het schema voor kinderen van 54 injecties (72 antigenen vanwege gecombineerde injecties zoals MMR) naar 72 injecties (90 antigenen) gaan," zei Rogers. "Dit heeft absoluut niets met gezondheid te maken - het gaat allemaal om winst en macht."
Het aantal aan het schema toegevoegde prikken zou in feite hoger zijn dan de raming van Rogers, omdat de aanvaarde herzieningen het aantal aanbevolen boosterdoses niet lijken te specificeren en alleen verwijzen naar de Tussentijdse Klinische Overwegingen voor het Gebruik van Coronavaccins die Momenteel zijn Goedgekeurd of Toegelaten in de Verenigde Staten.

De aanvaarde aanbevelingen voor het coronavaccin die in 2023 van kracht zullen worden, omvatten de volgende basisreeksen:
  • Leeftijd 6 maanden-4 jaar: serie van 2 doses bij 0, 4-8 weken (Moderna) of serie van 3 doses bij 0, 3-8, 11-16 weken (Pfizer-BioNTech)
  • Leeftijd 5-11 jaar: serie van 2 doses bij 0, 4-8 weken (Moderna) of serie van 2 doses bij 0, 3-8 weken (Pfizer-BioNTech)
  • Leeftijd 12-18 jaar: serie van 2 doses bij 0, 4-8 weken (Moderna) of serie van 2 doses bij 0, 3-8 weken (Novavax, Pfizer-BioNTech)
Voor matig of ernstig immuungecompromitteerde kinderen worden de aanbevolen basisdoses verhoogd van een serie van 2 naar een serie van 3 doses.

Vanaf 2023 omvat het officiële nieuwe aanbevolen schema ook een reeks van 4 doses vanaf de leeftijd van 2 maanden voor een pneumokokkenconjugaatvaccin (ofwel het PCV13-vaccin, ofwel het PCV15-vaccin) en een reeks van 4 doses vanaf 2 maanden voor een geïnactiveerd poliovaccin.

Brian Hooker, Ph.D., P.E., vertelde aan The Defender: "Gezien het hoge risico op letsel door vaccinatie voor een product dat weinig tot geen voordeel oplevert voor kinderen, spreken we hier van een criminele bedrijfstak die uitsluitend bedoeld is om de inkomsten van de producenten van coronavaccins veilig te stellen."

Uit gegevens die de CDC heeft verzameld via zijn Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), blijkt dat er ernstige gezondheidsrisico's verbonden zijn aan coronavaccinatie van kinderen.

Sinds 7 oktober zijn er volgens de VAERS-gegevens voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar die een coronavaccin hebben gekregen 4,279 bijwerkingen gemeld, waaronder 182 als ernstig beoordeelde gevallen en 7 gemelde sterfgevallen.

Onder 5- tot 11-jarigen waren er 14,622 meldingen van bijwerkingen, waaronder 692 als ernstig beoordeelde gevallen en 29 gemelde sterfgevallen.

VAERS is het belangrijkste door de overheid gefinancierde systeem voor het melden van bijwerkingen van vaccins in de VS. Hoewel bij VAERS ingediende meldingen nader onderzoek vereisen voordat een causaal verband kan worden bevestigd, is gebleken dat in het verleden slechts 1% van de werkelijke bijwerkingen van vaccins bij VAERS werden gemeld.

De discussie over het toevoegen van coronaprikken aan het schema 'duurde ongeveer een minuut.'

Na het horen van een presentatie over de voorgestelde herzieningen van de kinder- en jeugdschema's, voltooiden de commissieleden hun discussie "in ongeveer een minuut," zei Nass en waren "het duidelijk met elkaar eens."

Tijdens het 20 minuten durende gedeelte voordat de unanieme stemming van de commissie plaarsvond, hoorde de commissie zes personen.

De eerste spreker, Jack Baker, communicatie- en marketingmanager voor de federaal gefinancierde Nationale Stichting voor Infectieziekten, prees de ACIP voor hun werk en zei dat de stichting "klaar staat" om met de CDC samen te werken "om het vertrouwen in vaccins te bevorderen."
"Een mening geven terwijl hij zijn salaris opstrijkt, hoe leuk," schreef Nass op haar live blog, verwijzend naar Bakers overheidsfunctie.
Noah Louis-Ferdinand, communicatiecoördinator voor Voices for Vaccines, drong er bij de commissie op aan het coronavaccin toe te voegen aan de kinder- en jeugdvaccinatieschema's, hoewel hij opmerkte dat kinderen een "laag risico" lopen om ernstige ziekten te ontwikkelen door corona.

De laatste spreker was echter tegen het toevoegen van de vaccins aan het schema en vertelde de commissie dat zij "precies twee jaar geleden" tijdens een vergadering over corona had gesproken en dat "alles wat deskundigen tijdens de vergadering als bezorgdheid naar voren brachten, volledig werd genegeerd."
"Deze vermijdbare kwesties zijn op tragische wijze werkelijkheid geworden: werkzaamheid, overdracht, geïnformeerde toestemming, virale priming, ADE [antilichaam afhankelijke versterking], transparantie over gegevens - om er een paar te noemen," zei ze.
De dame vervolgde:
"Het is gewoon schandalig dat u deze vergaderingen openstelt voor openbare discussie, maar dat u nooit rekening houdt met wat er wordt gepresenteerd, hoewel u beweert dat dat de bedoeling is van publiek commentaar.

"Wat nog verontrustender is, is de hoeveelheid gegevens over veiligheidssignalen die uit uw rapportagesystemen naar voren zijn gekomen en die schaamteloos worden genegeerd.

"Vanaf wanneer wordt deze commissie aansprakelijk voor hun nalatigheid?

"Myocarditis is niet zeldzaam of mild. Het is extreem gevaarlijk omdat de ontsteking door de injectie littekenweefsel op het hart creëert dat niet hersteld kan worden.

"We weten al dat deze injectie besmetting of overdracht niet voorkomt, waardoor we ons allemaal afvragen waarom het überhaupt als vaccin wordt aangemerkt of aan deze commissie wordt voorgelegd."
Ze vertelde het comité:
"Het is tijd op te houden met deze moreel en ethisch verkeerde aanpak van een virus met zo'n hoog herstelpercentage. Als je dat twee jaar geleden nog niet wist, dan weet je het nu zeker."
Coronaprikken ook toegevoegd aan Vaccins voor Kinderen Programma

De stemming van vandaag vond plaats op de tweede dag van een tweedaagse vergadering.

Op woensdag stemden de ACIP-leden unaniem voor een resolutie om de coronavaccins toe te voegen aan het Vaccins voor Kinderen Programma (VFC), een federaal gefinancierd programma dat gratis vaccins verstrekt aan kinderen die anders niet gevaccineerd zouden worden omdat ze het niet kunnen betalen.

De resolutie voegde "vaccins ter preventie van corona" toe aan het VFC-programma voor in aanmerking komende kinderen van 6 maanden tot 18 jaar.

Na goedkeuring van de resolutie zeiden ambtenaren van de CDC dat de instantie "de nodige stappen zal ondernemen om contracten te sluiten [met vaccinproducenten] voor coronavaccins."

Zodra de coronavaccins op de markt zijn gebracht, zullen de leveranciers van VFC-programma's ze rechtstreeks bij de producenten bestellen, maar "het tijdschema voor de commercialisering van de coronavaccins in de VS is nog niet vastgesteld."

Hooker, CHD-chief scientific officer en universitair hoofddocent biologie aan de Simpson University in Redding, Californië, gespecialiseerd in microbiologie en biotechnologie, vertelde The Defender dat de stap om de coronavaccins toe te voegen aan de VFC een "voorwaarde" vormt om de prikken op het schema voor kinderen te krijgen.
"Als VFC niet zou betalen voor de vaccins, zouden veel kinderen niet voldoen aan de staatseisen voor schoolbezoek vanwege de kosten," aldus Hooker.
CDC-sprekers zeggen dat het coronavaccin 'veilig' en 'effectief' is voor zwangere vrouwen en zuigelingen

Tijdens de vergadering van woensdag leidde Dr. Matthew Daley - voorzitter van de werkgroep coronavaccins van de CDC - de discussie van de commissie in over coronavaccins voor zwangere vrouwen.

Dr. Sascha Ellington, als ambtenaar bij de CDC verbonden aan het National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, presenteerde gegevens over corona bij zwangere vrouwen en verklaarde dat negatieve uitkomsten, waaronder sterfte door alle oorzaken, vaker voorkwamen bij zwangere vrouwen met corona dan bij vrouwen zonder corona.

Nass wees er echter op dit op gegevens uit 2020 gebaseerd was, "toen er veel ernstigere varianten en veel minder behandelingen beschikbaar waren, dus het is niet verrassend dat zwangere vrouwen een aanzienlijk slechtere morbiditeit en mortaliteit hadden dan niet-zwangere vrouwen. Zwangerschap zelf schakelt het immuunsysteem uit."


Commentaar: Dit is een pure leugen. Zelfs de Britse regering adviseerde zwangere vrouwen nog maar 2 jaar geleden om geen coronaprikken te halen. Nou, we kunnen duidelijk zien wie hier de baas is en wie gewoon een marionet. De psychopaten van Big Pharma zijn veel machtiger dan welke nationale regering dan ook.
Dus als ze zeggen 'volg de wetenschap,' bedoelen ze dat ze het geld volgen.


Dr. Katherine Fleming-Dutra, een ambtenaar van de CDC, presenteerde gegevens over de effectiviteit van coronavaccinatie met het oorspronkelijke monovalente vaccin bij zwangere vrouwen en zuigelingen en beweerde dat het zeer effectief was.

Maar Nass wees erop dat de gegevens waarnaar Fleming-Dutra verwees in feite lieten zien dat de werkzaamheid snel afnam tot nul en lager na 6 maanden, "waardoor gevaccineerde mensen van alle leeftijden meer kans hebben om corona te krijgen."

De sprekers verwezen ook naar overlijdensaktegegevens van 1 januari 2020 tot 1 oktober 2022, waaruit bleek dat er 265 sterfgevallen met corona werden geregistreerd onder zuigelingen van 0 tot 5 maanden.
"Hoewel de presentatie bedoeld is om ons bang te maken voor baby's van 1 tot 6 maanden," zei Nass op haar live blog, "was corona in feite aanwezig bij slechts 0,5% van de baby's die tijdens de pandemie stierven."
Later opperde Daley dat het een "redelijke interpretatie" van de gegevens zou zijn om die sterfgevallen te bestempelen als "door vaccinatie te voorkomen," een stelling die door Dr. Sarah Long werd onderschreven.

Tijdens de openbare bijeenkomst van woensdag werd door sommigen bezorgdheid geuit over coronavaccinatie bij zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen.

Een vader wees erop dat het vaccin geen invloed heeft op de overdracht van corona en dat de voordelen snel verdwijnen.

Hij drong er bij de leden op aan tegen een verdere uitbreiding van het coronavaccin te stemmen - met name voor kinderen. "De meerderheid van de ouders weet dat hun kinderen geen risico lopen [voor ernstige ziekte door corona]," zei hij.

Hij vroeg wanneer de ambtenaren van de CDC zich zullen bezinnen en kijken naar wat andere landen doen, zoals Zweden - waar gezondheidsambtenaren het coronavaccin niet aan kinderen onder de 12 jaar aanbevelen omdat ze "geen duidelijk voordeel" zien - en Denemarken - waar ambtenaren hun nationale coronavaccinatiecampagne helemaal hebben opgeschort.
CORRECTIE: Dit artikel werd bijgewerkt om te vermelden dat de Juridische Dienst van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken de CDC opdroeg om noodvaccins toe te voegen aan het vaccinatieschema voor kinderen. Het artikel vermeldde oorspronkelijk abusievelijk het Amerikaanse ministerie van Justitie
.
Suzanne Burdick, Ph.D., is journalist en onderzoeker voor The Defender in Fairfield, Iowa. Ze heeft een Ph.D. in Communicatie van de University of Texas at Austin (2021), en een master in communicatie en leiderschap van Gonzaga University (2015). Haar studie is gepubliceerd in Health Communication. Ze heeft lesgegeven aan verschillende academische instellingen in de Verenigde Staten en spreekt vloeiend Spaans.
Zie: https://childrenshealthdefense.org/defender/childhood-covid-vaccine-schedule/