Het "Imperium van Leugens" van het Westen staat machteloos tegenover waarheid en rechtvaardigheid. Rusland zal zijn standpunt aan de hele wereld blijven verkondigen. Ons standpunt is eerlijk en open, en steeds meer mensen horen, begrijpen en delen het. ~ Vladimir Poetin (bron)
Putin lights a candle

Vladimir Poetin was niet bang om een felle geopolitieke en militaire strijd aan te gaan met het Imperium van Leugens. Zo ziet de hele wereld de oorlog in Oekraïne. Ze zijn tot aan de grenzen van Rusland doorgedrongen. Het is niet verwonderlijk dat de Russische president terugduwt, maar dat betekent niet dat hij de Europese of wereld stabiliteit of vrede bedreigt.

Onlangs gaf de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel toe dat "het Minsk-akkoord van 2014 een poging was om Oekraïne tijd te geven. Het heeft deze tijd ook gebruikt om sterker te worden, zoals we vandaag kunnen zien. Het Oekraïne van 2014-2015 is niet het moderne Oekraïne." Verwijzend naar de opmerkingen van Merkel zei Poetin: "Het was voor mij absoluut onverwacht. Het is teleurstellend ... Het vertrouwen is bijna tot nul gedaald." Dit toont alleen maar aan, zei hij verder, "dat het lanceren van de SMO [Speciale Militaire Operatie] de juiste beslissing was".

Zelensky dreigde een week voor het begin van de oorlog het Memorandum van Boedapest uit 1994, dat Oekraïne toestond kernwapens te ontwikkelen, te verscheuren. Die aankondiging weergalmde waarschijnlijk nog in Poetins oren toen hij de SMO lanceerde.
"Nu, wat betreft de vraag of kwesties met geweld kunnen worden opgelost en of je geweld kunt gebruiken en toch aan de kant van het goede kunt blijven; wilt u zeggen dat 'goede' krachten hulpeloos of weerloos moeten zijn? Goed' moet niet weerloos zijn. Goed' moet zich kunnen verdedigen en dat is ons standpunt." ~ Vladimir Poetin, Persconferentie, 22 februari 2022
In maart registreerden meer dan 40.000 Syriërs zich om aan de zijde van Rusland in Oekraïne te vechten; hoeveel er daadwerkelijk toestemming kregen om zich bij de SMO aan te sluiten is onbekend. Maar Syrië werd ongetwijfeld gered door Rusland in 2015-17 toen het een sleutelrol speelde in het verslaan van de proxy jihadistische horde van de CIA. Of zoals een Syriër meldde; "Russische soldaten gaven hun bloed voor Syrische bodem, en nu is het tijd [voor de Syriërs] om de broederlijke [Russen] te helpen."

Je zou kunnen zeggen dat het Rusland van Poetin van nature zo handelt en relaties opbouwt. Om mensen in nood en landen die erom vragen te helpen. De Syrische president Bashar al-Assad zei hierover het volgende: Als Moskou het vraagt, zullen de Syriërs met Rusland vechten in Oekraïne.

Syrian support
Steunbetogingen voor Moskou in Syrië
In tegenstelling tot de VS heeft Rusland geen vazallen, maar vrienden, en het enige wat ze hoeven te doen is erom te vragen. De Syrische president zei ook dat "westerse landen verantwoordelijk zijn voor de chaos en het bloedvergieten", en beschuldigde hen ervan "smerige methoden te gebruiken om terroristen in Syrië en nazi's in Oekraïne te steunen." Een geldig standpunt.

Terwijl het Imperium choas creëert, probeert Rusland het vuur te doven. We moeten ons afvragen wie opkomt voor de mensheid en wie overheersing en vernietiging voorstaat en praktiseert.

EINDE VAN DE UNIPOLARITEIT
''Pogingen om een unipolaire wereld te creëren hebben in de afgelopen tijd een absoluut lelijke vorm aangenomen en zijn absoluut onaanvaardbaar voor de overgrote meerderheid van de staten op deze planeet'' ~ Vladimir Poetin (Bron)
Putin Hawk
Poetin spreekt als een stem van rede en waarheid tegen het Imperium van Leugens.
"Het westen is bereid elke grens te overschrijden om het neokoloniale systeem in stand te houden dat het in staat stelt van de wereld te leven, deze te plunderen dankzij de overheersing van de dollar en technologie, om een feitelijk eerbetoon van de mensheid te innen, om zijn primaire bron van onverdiende welvaart, de aan de hegemoon betaalde huur, op te strijken. Het behoud van deze lijfrente is hun belangrijkste, echte en absoluut zelfzuchtige drijfveer. Daarom is totale de-soevereinisering in hun belang. Dit verklaart hun agressie tegen onafhankelijke staten, traditionele waarden en authentieke culturen, hun pogingen om internationale en integratieprocessen, nieuwe wereldmunten en technologische ontwikkelingscentra die zij niet kunnen controleren, te ondermijnen. Het is voor hen van cruciaal belang om alle landen te dwingen hun soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Staten.

In sommige landen stemmen de heersende elites hier vrijwillig mee in, stemmen ze er vrijwillig mee in om vazallen te worden; andere worden omgekocht of geïntimideerd. En als dit niet werkt, vernietigen ze hele staten, met achterlating van humanitaire rampen, verwoesting, ruïnes, miljoenen verwoeste en verminkte mensenlevens, terroristische enclaves, sociale rampgebieden, protectoraten, kolonies en semikolonies. Het kan ze niets schelen. Het enige waar ze om geven is hun eigen belang.[...]

[...]Ik wil nogmaals onderstrepen dat hun onverzadigbaarheid en vastberadenheid om hun ongebreidelde dominantie te behouden de werkelijke oorzaken zijn van de hybride oorlog die het collectieve westen tegen Rusland voert. Zij willen niet dat wij vrij zijn; zij willen dat wij een kolonie zijn. Ze willen geen gelijkewaardige samenwerking; ze willen plunderen. Ze willen ons niet zien als een vrije samenleving, maar als een massa zielloze slaven.''' ~ Vladimir Poetin (Bron)
De Russische president heeft een alternatieve toekomst in het vooruitzicht, waarin niemand op aarde als tweederangsspeler zal worden beschouwd en alle naties gelijk en soeverein zijn.

Rond dit versterkte leiderschap bouwt Rusland aan nieuwe geopolitieke configuraties en machtsevenwichten in verschillende regio's van de wereld - van Midden-Europa en Transkaukasië tot West- en Centraal-Afrika. Meer dan een tiental landen, waaronder Saoedi-Arabië, Algerije, Iran en Argentinië, hebben zich inmiddels bij BRICS aangesloten. Een nieuwe realiteit tekent zich af: de unipolaire wereld verdwijnt onherroepelijk naar het verleden en een multipolaire wereld is geboren.

BRICS
Voorgestelde BRICS-uitbreiding
De BRICS-landen onderzoeken de invoering van een nieuwe reservemunt. Een andere interessante ontwikkeling rond een van de tegenmaatregelen van Rusland is dat de Russische centrale bank de roebel aan goud heeft gekoppeld. Dit is hetzelfde dreigement dat Saddam Hoessein en Muammar Kadhafi hebben geuit vlak voordat zij werden "uitgeschakeld", maar Rusland heeft de macht om de maatregel daadwerkelijk uit te voeren.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei:
"In deze nieuwe realiteit zal er niet één heerser zijn. Alle belangrijke staten met een beslissende invloed op de wereldeconomie en -politiek zullen tot afspraken moeten komen die de naleving van de grondbeginselen van het VN-Handvest waarborgen, waaronder het belangrijkste - de soevereine gelijkheid van staten.''

De Chinese president Xi verklaarde zich bereid Rusland bij te staan op het gebied van veiligheid: "In het licht van de enorme veranderingen van onze tijd op wereldschaal staan wij klaar met onze Russische collega's om een voorbeeld te stellen van een verantwoordelijke wereldmacht en een leidende rol te spelen om zo'n snel veranderende wereld op een pad van duurzame en positieve ontwikkeling te zetten."
Wij pleiten gezamenlijk voor de vorming van een rechtvaardige, democratische en multipolaire wereldorde op basis van het internationaal recht en de centrale rol van de VN, en niet op basis van een aantal regels die iemand heeft verzonnen en aan anderen probeert op te leggen zonder zelfs maar uit te leggen wat dat is. ~ Vladimir Poetin (Bron)
Stel je voor dat BRICS+ de VS-regering sancties oplegt telkens als zij de regels van de multipolaire orde overtreedt. De multipolaire wereld die Rusland probeert op te bouwen betekent een post-imperialistische wereld.

Tijdens de WEF-bijeenkomst (World Economic Forum) in Davos dit jaar, verklaarde George Soros: "De beste en misschien enige manier om onze beschaving te behouden is om Poetin zo snel mogelijk te verslaan". Onlangs zei de Amerikaanse stafchef Mark Milley: "Als we in Oekraïne verliezen, zal de wereldorde die we 80 jaar geleden hebben gecreëerd, afbrokkelen". - Ze weten dat het lot van hun Imperium in deze oorlog wordt beslist.

De Amerikaanse elite weigert een multipolaire wereldorde ten gunste van iedereen te aanvaarden, en riskeert liever alles om hun wankelende dominantie te handhaven.
Maar ik zal je vertellen wat het probleem is, als voormalig burger van de Sovjet-Unie. Het probleem van Imperiums is dat ze zich zo machtig wanen dat ze zich kleine misrekeningen en fouten kunnen veroorloven. Sommigen zullen ze omkopen, sommigen zullen ze bang maken, met sommigen zullen een deal sluiten, aan sommigen zullen ze glazen kralen geven, sommigen zullen ze bang maken met oorlogsschepen - en dit zal problemen oplossen. Maar het aantal problemen blijft groeien. Er komt een moment dat ze ze niet meer aankunnen. De Verenigde Staten gaan met vaste tred rechtstreeks het pad op van de Sovjet-Unie. ~ Vladimir Poetin (Bron)
Het Amerikaanse Imperium heeft een zenuwinzinking. Energiepijpleidingen van hun zogenaamde EU-bondgenoten opblazen, soevereine landen verhinderen om Russische functionarissen te ontmoeten, Turkije onder druk zetten wat betreft welke betalingssystemen hun banken mogen gebruiken, Algerije sancties opleggen voor het kopen van Russische wapens.

Met een tekort aan 'soft power', het enige dat het op zijn neerwaartse traject achterlaat en waarmee het aandacht kan krijgen, is de expliciete dreiging van geweld of andere strafmaatregelen.

SATANISTISCHE OVERNAME
''Ik herhaal dat de dictatuur van de westerse elites alle samenlevingen treft, ook de burgers van de westerse landen zelf. Dit is een uitdaging voor allen. Dit volledig afzien van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van geloof en traditionele waarden, en de onderdrukking van vrijheid beginnen te lijken op een "omgekeerde religie" - puur satanisme. Jezus Christus zei in de Bergrede over valse messiassen: "Aan hun vruchten zult gij hen herkennen." Deze giftige vruchten zijn al duidelijk voor de mensen, en niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het westen zelf.'' ~ Vladimir Poetin (Bron)
Putin Christian Cross
Leiders in het westen zijn werkelijk verdorven en wat ze doen gaat in de tegenovergestelde richting van het leven.

De huidige wereldwijde confrontatie vindt ook plaats op spiritueel/religieus gebied. Rusland is in oorlog met een antireligieuze westerse beschaving die zelf in oorlog is met God en probeert de fundamenten van spirituele en morele waarden omver te werpen: God, de kerk, het gezin, het geslacht en de mens. De antichristelijke westerse "woke" elites zijn uit op de vernietiging van het christelijke Rusland, een oorlog tegen het laatste christelijke bastion.

Poetin is vastbesloten de christelijke waarden in Rusland te verdedigen en houdt vol dat het zeer belangrijk is het christendom te verdedigen tegen de aantastende invloed van Antichrist-achtige ideeën waarbij mensen hun menselijke waardigheid wordt afgenomen.
[...]Veel westerse staten zijn de weg ingeslagen waarbij zij hun eigen wortels ontkennen of verwerpen, met inbegrip van hun christelijke wortels die de basis vormen van de westerse beschaving. In deze landen worden de morele basis en elke traditionele identiteit ontkend - nationale, religieuze, culturele en zelfs genderidentiteiten worden ontkend of gerelativeerd.[...]

[...] Westerse elites hebben een cultuur van "buitensporige, overdreven politieke correctheid" gecreëerd die zo destructief is dat het zal leiden tot de ondergang van de westerse beschaving als het niet wordt gestopt. De excessen en overdrijvingen van politieke correctheid in deze landen leiden inderdaad tot ernstige overwegingen voor de legitimering van partijen die de propaganda van pedofilie bevorderen.[...]

[...] Er is geen onderscheid in sekse en gender. Dit leidt tot morele verwarring en een afbraak van de samenleving. Het is schadelijk voor de geschiedenis van volkeren en brengt ze op een dwaalspoor.[...]

[...]De mensen in veel Europese staten schamen zich eigenlijk voor hun religieuze gezindheid en zijn zelfs bang om erover te spreken. Christelijke feestdagen en vieringen worden afgeschaft of 'neutraal' hernoemd, alsof men zich voor die christelijke feestdagen schaamt. Met deze methode verbergt men de diepere morele waarden van deze vieringen. En deze landen proberen dit model op te dringen aan andere landen, wereldwijd. Ik ben er diep van overtuigd dat dit een directe weg is naar de afbraak en primitief maken van de cultuur. ~ Vladimir Poetin (Bron)
Een psychopathische elite is erop uit de mensheid te herscheppen naar hun eigen deviante beeld, met als één van hun doelen kennelijk het normaliseren van pedofilie, waardoor Poetins strijd een ware heilige oorlog van goed tegen kwaad wordt.

HET GEVECHT AFMAKEN

Het Rusland van Poetin heeft de status van de onbetwiste leider van de "alternatieve" wereld, in staat en, belangrijker nog, bereid om geweld te gebruiken waar het dat fundamenteel en belangrijk acht voor zijn eigen voortbestaan en dat van de fundamentele mensenrechten.

Metaforisch gesproken is de wereld één groot schoolplein met één grote slechte pestkop. Tot nu toe stond de meerderheid achter de pestkop, uit angst, lafheid of omdat ze zelf sadisten zijn. Slechts een paar stonden tegenover hem, maar zij waren grotendeels machteloos om de status quo te veranderen. Nu is er een nieuwkomer die het niet alleen tegen de pestkop heeft opgenomen, maar hem een blauw oog heeft geslagen. De pestkop weet dat hij deze nieuwkomer niet in een eerlijk gevecht aankan, dus roept hij zijn volgelingen op om de nieuwkomer te veroordelen en te verbannen. Langzaam beginnen echter steeds meer van de "bondgenoten" van de pestkop in te zien dat de pestkop bang en zwak is, en hen niet zal verdedigen als de nieuwkomer het ook tegen hen opneemt vanwege hun immorele en ruggengraatloze gedrag. Een voor een beginnen ze hun positie te heroverwegen.

Deze vereenvoudigde verklaring van de wereldgebeurtenissen is niet ver bezijden de waarheid, aangezien Poetin, volgens een vroegere klasgenoot van hem, opkwam tegen pestkoppen op het schoolplein. Tot op de dag van vandaag handelt hij gewoon naar zijn aard.

Is zijn strijd tegen de psychopathische oligarchie pas begonnen? Hun imperiale dreiging vormt een ernstig gevaar voor elk soeverein land (er zijn er niet veel meer over). Zal Rusland vallen of wordt het het baken van de nieuwe Vrije Wereld? De komende maanden/jaren zullen het antwoord op die vraag ongetwijfeld aan iedereen onthullen.