Coronavaccin en myocarditis
Nieuw bewijs suggereert dat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) mogelijk de Amerikaanse Wet op paraatheid en voorbereiding op noodsituaties (Public Readiness and Emergency Preparedness Act) hebben geschonden toen zij kennis over veiligheidssignalen met betrekking tot myocarditis achterhielden voor het publiek en nalieten het te vermelden op factsheets over het coronavaccin.

Nieuw bewijs dat volksgezondheidambtenaren al vroeg in 2021 wisten dat coronavaccins een verhoogd risico op myocarditis bij jonge mannen met zich meebrachten - maar die informatie achterhielden voor het publiek - roept vragen op over de vraag of federale gezondheidsinstanties wetten hebben overtreden.

Volgens Dr. Meryl Nass waren de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in februari 2021 op de hoogte van het veiligheidssignaal inzake myocarditis, maar "verborgen dit totdat ze het vaccin in mei 2021 goedgekeurd kregen voor 12-15-jarigen," en vervolgens "bleven ze het vaccin opdringen" aan groepen met het hoogste risico."

Volgens Nass suggereert het nieuwe bewijs dat de CDC en de FDA mogelijk de Amerikaanse Wet op paraatheid en voorbereiding op noodsituaties (PREP Act) hebben overtreden toen zij kennis over myocarditis-veiligheidssignalen achterhielden voor het publiek en op de factsheets die bij de coronavaccins geleverd werden.

Het nieuwe bewijs omvat waarschuwingen die de FDA ontving van meerdere bronnen, waaronder het Israëlische ministerie van Volksgezondheid , die tenminste al in februari 2021 werden gegeven.

Nass is internist, epidemioloog voor biologische oorlogsvoering en lid van het wetenschappelijk adviescomité van Children's Health Defense (CHD). Zij besprak deze week de nieuwe onthullingen in twee berichten op Substack en op CHD.TV.

In een interview met The Defender zei Nass dat de nieuw ontdekte onthullingen "duidelijk bewijs leveren dat de instanties wisten van het verband en dit onder de pet hielden en hun adviescommissies pas informeerden nadat het vaccin voor de tieners was goedgekeurd."


Kim Mack Rosenberg, extern algemeen adviseur van CHD, vertelde The Defender:
"Naarmate meer en meer informatie openbaar wordt, wordt het steeds duidelijker dat de beweringen dat EUA-vaccins (noodgoedkeuring) veilig en effectief zijn, op zijn best loze kreten zijn.

"Hoewel de PREP-wet opzettelijk obstakels creëert voor het aanklagen van de partijen die verantwoordelijk zijn voor dit fiasco, blijft Children's Health Defense zoeken naar mogelijke manieren om gerechtigheid te krijgen voor degenen die letsel hebben opgelopen en in de steek werden gelaten."
Brian Hooker, Ph.D., P.E., hoofd wetenschappelijk medewerker bij CHD en co-auteur van de studie uit oktober 2022 die voor het eerst de kennis bij de CDC en FDA over het veiligheidssignaal met betrekking tot myocarditis in februari 2021 onthulde, zei dat de nieuwe onthullingen suggereren dat de acties van de twee instanties "misdadig" waren.

Hooker vertelde The Defender:
"De paper die ik samen met Dr. Karl Jablonowski heb gepubliceerd, maakt duidelijk dat de CDC tenminste al op 19 februari 2021 op de hoogte was van het myocarditis-signaal - toen het signaal significant werd op VAERS [Rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccins]. Op dat moment bedroeg de vaccinatiegraad in de VS ongeveer 8%.

"Ondanks toenemend bewijs uit meerdere bronnen dat dit een enorm probleem was, koos de CDC ervoor om dit signaal te verbergen totdat ze uiteindelijk, geruisloos, op 27 mei 2021 een nieuwe website publiceerden die suggereerde dat er een myocarditis-signaal zou kunnen zijn. Op dat moment was de vaccinatiegraad gestegen tot ongeveer 50%.

"CDC liet 42% van de Amerikaanse bevolking vaccineren, terwijl ze heel goed wisten dat mRNA-vaccins myocarditis veroorzaakten, wat misdadig is."
Cardioloog Dr. Peter McCullough, een uitgesproken criticus van coronavaccins, bestempelde de vertraagde erkenning door de CDC en FDA van veiligheidssignalen met betrekking tot myocarditis als "verbazingwekkend" en verwees naar de groeiende aantallen atleten die na hun vaccinatie door de aandoening werden getroffen.

McCullough vertelde The Defender:
"Wat nog verbazingwekkender is, is dat professionele sportbonden - bijvoorbeeld de National Football League - de hartbeschadigende coronavaccins verplicht stelden (vanaf augustus 2021) na de waarschuwing van de CDC/FDA in juni 2021.

"De cardiologische standpuntnota's vóór corona waarschuwden duidelijk dat sporten tijdens actieve myocarditis strikt verboden is omdat het een hartstilstand kan uitlokken. Toen de vaccins eenmaal verplicht waren gesteld, nam geen enkel team adequate veiligheidsmaatregelen voor de spelers."
Op 23 april 2021 toonden VAERS-gegevens aan dat het waargenomen aantal myocarditisgevallen bij jonge mannen na coronavaccinatie tot een extreem statistisch peil was gestegen, wat wijst op een zeer lage waarschijnlijkheid dat het verband tussen het aantal myocarditisgevallen onder deze populatie en de coronavaccinatie aan toeval kon worden toegeschreven.

Ondanks dit veiligheidssignaal breidde de FDA op 10 mei 2021 de noodgoedkeuring van het Pfizer-BioNTech-coronavaccin uit voor gebruik bij personen vanaf 12 jaar, terwijl het Adviescomité voor immunisatiepraktijken (ACIP) van de CDC instemde met de aanbeveling dat alle personen van 12 jaar en ouder het vaccin zouden moeten krijgen.

Volgens onderzoekers van de Nationale organisatie voor zeldzame aandoeningen kan myocarditis het gevolg zijn van infecties of rechtstreeks het gevolg zijn van een toxisch effect zoals een toxine of een virus. "Meestal is myocarditis een gevolg van de immuunreactie van het lichaam op de oorspronkelijke hartschade."

Ernstige myocarditis kan de hartspier permanent beschadigen en mogelijk hartfalen veroorzaken.

Contractant waarschuwde FDA, CDC voor veiligheidssignaal in februari 2021

In de eerste van haar twee posts op Substack schreef Nass: "Mij werd verteld dat de VAERS-contractant voor CDC en FDA (Oracle had het contract) de instanties vertelde dat er in februari 2021 een signaal was van een ongewenste bijwerking van myocarditis. Dit was 2 maanden nadat de vaccins van Pfizer en Moderna waren goedgekeurd."

Nass verwees naar eerdere onthullingen van Dr. Robert Malone. Sprekend op de Global COVID Summit op 11 mei 2022, zei Malone dat hij "zeer actief bezig" was geweest met leidinggevend FDA-personeel en William DuMouchel, Ph.D., hoofd statistisch wetenschapper voor Oracle Health Sciences, toen de coronavaccins werden uitgerold.
"We spraken wekelijks of twee keer per week via Zoom," zei Malone. "Dit is de groep die als eerste het signaal van de cardiotoxiciteit ontdekte" en "absoluut op de hoogte was" van dergelijke bijwerkingen - "en het niet erkende."
Nass verwees ook naar een vergadering van ACIP op 23 juni 2021, waar tijdens een presentatie over myocarditis en pericarditis de presentator erkende dat in meer dan 80% van de gevallen myocarditis optrad binnen vier dagen na de tweede dosis van het coronavaccin.

En zij deelde een brief die in haar bezit was gekomen en die op 28 februari 2021 door het Israëlische ministerie van Volksgezondheid naar het Europees Geneesmiddelenbureau was gestuurd, "waarin een veiligheidssignaal werd onderzocht van myocarditis/peri-myocarditis bij een jongere populatie (16-30 jaar) na toediening van het Pfizer-coronavaccin."

Uit gegevens die het CDC in februari verstrekte na een verzoek van CHD op grond van de Amerikaanse Wet open overheid (Freedom of Information Act), bleek dat op 28 februari 2021 ook het Israëlische ministerie van Volksgezondheid contact had opgenomen met het CDC met een soortgelijk verzoek.
"We zien een groot aantal gevallen van myocarditis en pericarditis bij jonge mensen kort na het Pfizer-coronavaccin," aldus de brief. "We willen deze kwestie graag bespreken met een bevoegde deskundige bij het CDC."
Volgens de brief hadden Israëlische gezondheidsambtenaren meldingen ontvangen van zo'n 40 gevallen van myocarditis en/of pericarditis.
"De Israëlische media zaten bovenop het verhaal" vanaf april 2021, zei Nass, met toentertijd gemelde schattingen dat "jonge mannen een 25 keer verhoogd risico op myocarditis hadden na de injecties." Maar ondanks enige aandacht in internationale media, zoals Reuters, "kreeg het verhaal op de een of andere manier nooit voet aan de grond" in de VS.
Maar volgens Nass "slaagden de CDC en de FDA erin het verhaal onder de pet te houden en ontkenden ze alle problemen met het vaccin tijdens een vergadering van het adviescomité." Dit ging door tot de FDA op 10 mei 2021 een noodgoedkeuring verleende voor het Pfizer-BioNTech- coronavaccin voor tieners.

Het duurde nog eens zes weken voordat volksgezondheidsinstanties het veiligheidssignaal met betrekking tot myocarditis erkenden.
"Nadat ze vervolgens de coronavaccinatieklinieken voor kinderen op grote schaal hadden gepusht, gaven de instanties zo'n 6 weken later, op 23 juni 2021, eindelijk toe dat er sprake was van een gevaarsignaal. Dit vond plaats tijdens de ACIP-vergadering, waarbij "verbluffende" gegevens werden onthuld, aldus Nass.
CDC gegevens zitten boordevol tegenstrijdigheden

In haar analyse van de ACIP-vergadering van 23 juni 2021, verwees Nass naar een presentatie van Dr. Tom Shimabukuro van het CDC, waaruit bleek dat vanaf 11 juni 2021 meer dan twee miljoen mannen tussen 12 en 17 jaar twee doses van een mRNA-coronavaccin hadden ontvangen, waarbij 128 "waargenomen" gevallen van myocarditis in deze groep waren geconstateerd.

Volgens Nass was de reden dat zo'n relatief laag aantal gevallen van myocarditis binnen deze bevolkingsgroep werd waargenomen, dat coronavaccins slechts 32 dagen voor de afsluitdatum van de gegevens waren toegelaten voor 12-15-jarigen - en de pubers hadden in die 32 dagen beide doses moeten ontvangen, myocarditissymptomen moeten ontwikkelen en een VAERS-melding moeten doen, of iemand anders had dat namens hen moeten doen.
"Het is merkwaardig dat de CDC de 12-15-jarigen niet heeft gescheiden van de 16-17-jarigen, die het vaccin zes maanden eerder mochten ontvangen (op 11 december 2020 voor wat betreft de Pfizer-prik)," zei Nass.
Ze verwees ook naar een afzonderlijke lezing van Shimabukuro op 10 juni 2021 voor de adviescommissie voor vaccins van de FDA (VRBPAC), waar voorlopige veiligheidsgegevens - inclusief myocarditisgevallen die tot 31 mei 2021 waren geregistreerd - van VAERS, V-Safe en VSD (Vaccine Safety Datalink) werden besproken.

Nass constateerde een tegenstrijdigheid in de gegevens en schreef:
"De gegevens werden verzameld tot en met 31 mei 2021. Er waren slechts twee gevallen [van myocarditis] bij 12-15-jarigen omdat er niet genoeg tijd was voor die leeftijdsgroep om hun tweede prik te halen: zij mochten die op 10 mei halen en moesten drie weken wachten op de tweede dosis. Drie weken later was het 31 mei, de afsluitdatum van de gegevens.

"Er zouden dus geen myocarditisrapporten moeten zijn van de leeftijdsgroep van 12-15 jaar, omdat er niet genoeg tijd was verstreken om hen wettelijk een tweede dosis te geven. Toch beweert zijn grafiek dat tot 31 mei 134.000 tweede doses waren toegediend."
Desondanks "bestond slechts 8,8% van de ontvangen tweede doses uit mensen onder de 25 jaar, maar die vertegenwoordigden 52,5% van de gemelde myocarditisgevallen," zei Nass, eraan toevoegend dat deze leeftijdsgroep zes keer meer kans had om gediagnosticeerd te worden met myocarditis dan de totale bevolking.

Nass merkte ook op dat van de 12 miljoen mensen die waren ingeschreven in de VSD-database, een derde van de gevaccineerde 16-17-jarigen niet terugkeerde voor een tweede dosis van het coronavaccin.
"Vermoedelijk hadden de meesten een problematische bijwerking," schreef Nass.
Een andere potentiële tegenstrijdigheid met betrekking tot de op 10 juni 2021 gepresenteerde gegevens, had betrekking op bijwerkingen die binnen 21 dagen na een van beide doses van de Pfizer-BioNTech- of Moderna-mRNA-coronavaccins werden gemeld.

Volgens Nass gaven de gepresenteerde gegevens aan dat alle "vooraf gespecificeerde uitkomsten" - zoals de bijwerkingen werden genoemd - "statistisch niet geassocieerd waren met coronavaccins."
"Niet één van de ongewenste voorvallen waarvan de CDC dacht dat ze hoogstwaarschijnlijk geassocieerd waren met coronavaccins had op 29 mei 2021 een veiligheidssignaal gegenereerd in de VSD. Althans, dat beweerde de CDC," zei Nass.
Nass suggereerde dat een dergelijke uitkomst niet mogelijk was. Volgens Nass gaven de op de bijeenkomst gepresenteerde gegevens aan dat "mensen die andere vaccins toegediend hadden gekregen vaker myocarditis kregen dan degenen die een coronavaccin hadden ontvangen."

Nass merkte echter op dat "de enige andere vaccins die vaak myocarditis veroorzaken pokken en apenpokken zijn, en geen van beide werden destijds aan burgers toegediend."

Een andere mogelijke tegenstrijdigheid tijdens de vergadering van 10 juni 2021 had betrekking op statistieken die "slechts 22 gevallen van gediagnosticeerde myocarditis bij 16-39-jarige deelnemers aan de VSD aantoonden. Achttien gevallen deden zich voor na de tweede dosis. Veertien daarvan kwamen voor bij degenen die Moderna hadden ontvangen."

Volgens Nass waren deze gegevens "vreemd", want "Hoewel 11 episodes van myocarditis optraden na de tweede dosis Moderna, wordt beweerd dat de verhouding tot het aangepaste percentage (ARR) "niet te schatten" is. Toch schatte Dr. Shimabukuro de ARR voor de eerste dosis van Pfizer, terwijl er slechts sprake was van één geval van myocarditis."
"Ik denk dat ze niet wilden dat we de ARR voor myocarditis in verband met de tweede dosis van Moderna zouden zien, omdat die torenhoog geweest zou zijn," schreef Nass, waarbij ze opmerkte dat studies hebben aangetoond dat "het Moderna-vaccin veel sterker geassocieerd is met myocarditis dan het Pfizer-vaccin."
Nass wees er ook op dat het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Diensten (HHS), de moederinstantie van zowel de CDC als de FDA, octrooirechten heeft op het coronavaccin van Moderna.

Zelfs met dergelijke potentiële tegenstrijdigheden in de gegevens, maakte volgens Nass de informatie die tijdens de VRBPAC-vergadering van 10 juni 2021 werd gepresenteerd "duidelijk dat zelfs op 29 mei de tweede dosis meer dan vijf keer zoveel myocarditisgevallen veroorzaakte als de eerste dosis. Voor beide merken," eraan toevoegend dat "dit niet op toeval kan berusten."

In de studie van Hooker en Jablonowski van oktober 2022 werd verwezen naar VAERS-gegevens, die 24.371 meldingen van myocarditis en pericarditis lieten zien tussen 14 dec. 2020 en 14 okt. 2022. Daarvan hadden 1.333 meldingen betrekking op 12- tot 17-jarigen.

En dat ondanks het feit dat de CDC een beperkte gevalsdefinitie van "myocarditis" gebruikt die gevallen van hartstilstand, ischemische beroertes en sterfgevallen als gevolg van hartproblemen uitsluit die zich voordoen voordat men de kans heeft om naar de spoedeisende hulp te gaan.

In het verleden is gebleken dat VAERS slechts 1% van de werkelijke bijwerkingen van vaccins meldt.

'Ik zou het een criminele doofpotaffaire noemen'

Volgens Nass " deed de CDC zijn best om zijn eigen hachje te redden met betrekking tot het myocarditis-'signaal' - ik zou het een criminele doofpotaffaire noemen - met betrekking tot de gegevens waar ze over beschikten en andere gegevens die ze onjuist weergaven."

Volgens Nass strekt de mogelijke nalatigheid van de federale volksgezondheidsinstanties zich ook uit tot de factsheets die bij de coronavaccins worden geleverd.
"De factsheets die de geïnformeerde toestemming vervangen, en die aan alle ontvangers van vaccins moeten worden gegeven, hadden volgens de PREP-wet onmiddellijk moeten worden aangepast met deze waarschuwing. De wet vereist dat significante bekende risico's moeten worden vermeld. Ik zou hartschade en het risico op plotselinge dood significant noemen," schreef Nass.
Dit vond plaats ondanks wat de FDA in de presentatie van 10 juni 2021 beschreef als "het meest intensieve toezicht op de veiligheid van vaccins uit de geschiedenis van de VS."

Nass is van mening dat deze vertraging in het rapporteren van de veiligheidssignalen met betrekking tot myocarditis mogelijk juridisch vervolgbaar is, omdat "Opzettelijk wangedrag duidelijk is aangetoond."
"Ik denk dat een puber die in mei of vóór 23 juni 2021 het Pfizer- of Moderna-coronavaccin heeft ontvangen en myocarditis ontwikkelde, een zeer interessante rechtszaak zou hebben," zei Nass, eraan toevoegend:

"De PREP-wet vereist dat ontvangers in plaats van geïnformeerde toestemming een factsheet krijgen en dat daarin alle belangrijke risico's worden vermeld. Dat gebeurde niet, tot maanden nadat bekend was dat myocarditis een risico was. De risico's werden ook niet tijdig medegedeeld aan de adviescommissies.

"Er lijkt met de cijfers te zijn gesjoemeld, of met de methode van risicobeoordeling. Tijdens de informatieuitwisseling zullen we nog meer informatie krijgen over hoe de statistieken werden vervalst."
De PREP-wet aanvechten is echter een lastige opgaaf, zei Nass:
"Om een rechtszaak op grond van de PREP-wet aan te spannen, moet je opzettelijk wangedrag aantonen en de minister [van Volksgezondheid] zover krijgen dat hij een rechtszaak goedkeurt. Dit is een lat voor juridische procedures die hoger ligt dan wat dan ook in de Amerikaanse wetgeving.

"Ik had goede hoop dat met dit soort bewijs het wangedrag zo flagrant was dat de minister zou worden overgehaald om toestemming te geven of te weigeren - en dat er publiciteit zou kunnen worden verkregen over die weigering.
Andere juridische deskundigen die met The Defender spraken, waren het daarmee eens en merkten ook op dat de vereisten met betrekking tot het factsheet vaak niet werden nageleefd, waarbij veel ontvangers van het coronavaccin de informatie niet hadden gekregen op het moment van vaccinatie.

Al in oktober 2021 staakte het Zweedse Agentschap voor Volksgezondheid het gebruik van Moderna's coronavaccin voor mensen die vanaf 1991 waren geboren, "omdat gegevens wezen op een toename van myocarditis en pericarditis bij jongeren en jonge volwassenen die waren gevaccineerd", aldus Reuters.

Rond dezelfde tijd staakten ook de Finse volksgezondheidsautoriteiten het vaccin bij jongeren.

En in november 2022 staakte Zweden het Novavax-coronavaccin voor mensen onder de 30 jaar, vanwege een verhoogd risico op myocarditis en pericarditis.

Novavax kreeg een noodgoedkeuring van de FDA ondanks " Meerdere voorvallen van myocarditis/pericarditis" die tijdens klinische proeven werden geregistreerd.

Michael Nevradakis, Ph.D.
Michael Nevradakis, Ph.D., gevestigd in Athene, Griekenland, is een senior verslaggever voor The Defender en maakt deel uit van de roulerende presentatoren voor CHD.TV's "Good Morning CHD."
Zie: https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-cdc-covid-vaccine-myocarditis-safety-signal/