Welkom op Sott.net
maa, 25 sep 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken


Fireball 5

​Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 16: Kometen en epidemieën, een historisch perspectief

Sinds het begin van de geschiedenis worden kometen in verband gebracht met epidemieën en ziekten. Een reeks boeken genaamd de "Mawangdui Silk" werd samengesteld in 300 voor Christus, maar het vermeldt gebeurtenissen zo ver terug als 1500 voor Christus en beschrijft in detail 29 verschillende komeetvormen en het soort rampen, waaronder plagen en andere ziekten, die ze zouden veroorzaken[1]:
Fragment uit de Mawangdui Silk met verschillende komeetvormen en hun betekenis

Fragment uit de Mawangdui Silk met verschillende komeetvormen en hun betekenis
Dit verband tussen kometen en epidemieën werd niet alleen in China gelegd. In de oudheid geloofden de meeste westerse filosofen ook dat kometen plagen[2] op aarde veroorzaakten[3].

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Biohazard

Voorgestelde wijzigingen van het WHO-verdrag zullen leiden tot meer door de mens veroorzaakte pandemieën - Dr. Meryl Nass

pestmasker
Dit verslag is bedoeld om lezers te helpen nadenken over een aantal grote onderwerpen: hoe we pandemieën en biologische oorlogsvoering werkelijk kunnen voorkomen, hoe we voorstellen van de WHO en haar leden om te reageren op pandemieën kunnen beoordelen, en of we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidsambtenaren op deze gebieden op een zinvolle en voor de bevolking voordelige manier zullen handelen.

We beginnen met een overzicht van de geschiedenis van biologische wapenbeheersing, waarna we snel over zullen gaan naar de Covid-pandemie, om uiteindelijk te eindigen met plannen ter bescherming van de toekomst.

Massavernietigingswapens: Chemisch/Biologisch

Traditiegetrouw worden massavernietigingswapens (WMD) bestempeld als chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN).

De wereldbevolking wil niet dat ze tegen ons gebruikt worden - aangezien het goedkope manieren zijn om in korte tijd grote aantallen mensen te doden en te verminken. En dus werden er internationale verdragen opgesteld om te proberen de ontwikkeling (alleen in de latere verdragen) en het gebruik (in alle biologische wapenbeheersingsverdragen) ervan te voorkomen. Het eerste was het Protocol van Genève van 1925, naar aanleiding van het gebruik van gifgassen en beperkte biologische wapens tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat het gebruik van biologische en chemische wapens in oorlogen verbood. De VS en veel andere landen ondertekenden het, maar het duurde 50 jaar voordat de VS het ratificeerde en gedurende die 50 jaar achtte de VS zich niet gebonden aan het verdrag.

Commentaar: Luister ook naar:
SOTT Logo Media

SOTT Overzicht Aardveranderingen - Augustus 2023: Extreem weer, planetaire beroering, meteoor-vuurballen

ecs0823
Zogenaamde historische bosbranden in de VS, Griekenland en Canada haalden de voorpagina's van de reguliere media en gaven de schuld aan het "broeikaseffect." Het jaarlijkse aantal bosbranden voor 2023 blijft echter op het gemiddelde steken. In Griekenland steeg het jaargemiddelde echter in lichte mate, hetgeen te wijten was aan brandstichters. De sociale media werden overspoeld met overtuigende berichten en speculaties, waarin de trawanten van de globalistische psychopaten ervan beschuldigd werden de branden te hebben aangestoken om de angst voor een door de mens veroorzaakte klimaatverandering te verspreiden om zodoende het netto-nulbeleid er door de hele westerse wereld doorheen te jagen, alsook om te profiteren van de nasleep om grond voor een appel en een ei op te kopen.

Beschuldigingen van landjepik klonken nog luider na de branden in Lahaina, toen particuliere bedrijven "genereus" aanboden om het getroffen land te kopen. Gouverneur Josh Green verkondigde echter dat hij niet zou toestaan dat het land in particuliere handen terecht zou komen, maar dat de regering het zou kunnen kopen. Maar of dit goed nieuws is voor de inwoners van Lahaina? Misschien valt het land, als het eenmaal aan de regering is overgedragen, alsnog in handen van particuliere bedrijven? Dat staat nog te bezien.

Of de branden nu door de natuur, door de mens of door beide werden veroorzaakt, het officiële dodental van de branden staat op 115. Gezien het aantal inwoners van Lahaina is dat enorm hoog. Bovendien meldde de burgemeester van Maui dat er nog 850 mensen als vermist te boek stonden, maar opeens was dat aantal plotseling naar 60 gedaald.

Er vallen veel factoren aan te wijzen die bijgedragen hebben aan deze tragedie:

- Incompetentie aan de zijde van de overheid.
- Een belachelijk budget voor bescherming tegen bosbranden.
- Uitzonderlijk brandbaar gras werd in 2020 geïntroduceerd.
- Extreme wind.
- Geen alarmsirenes.
- Staatsambtenaren weigerden water beschikbaar te stellen.
- Doorgesneden hoogspanningskabels die op droog gras werden gelegd.
- Opgeworpen politieblokkades beletten de mensen de dodelijke branden te ontvluchten.
- Vrachtwagens blokkeerden de wegen terwijl mensen probeerden te vluchten.

Later plaatste de regering een hek rond de getroffen gebieden en mochten overlevenden van de branden niet terugkeren naar de restanten van hun huizen en bedrijven. Voor "hun bescherming", werd er gezegd. Of is er iets anders, iets dat ze willen verbergen?

Begin augustus hadden de opwarmings-paniekzaaiers nog steeds de mond vol van de "de wereld kookt"-onzin, terwijl de VS een koelere zomer dan gemiddeld beleefden en Noord-Italië, de Dolomieten en de Pyreneeën werden getrakteerd op zomerse sneeuwval!

Vervolgens werd het narratief enigszins bijgesteld en werd de opwarming van de aarde als oorzaak aangewezen voor de wereldwijde extreme overstromingen, terwijl het, zoals we al eerder hebben gezegd, allemaal onderdeel is van natuurlijke cycli, die wijzen op een verschuiving naar koudere temperaturen op aarde.

En nogmaals, het heeft niets te maken met CO2:
Recent onderzoek suggereert dat kooldioxidemoleculen weinig invloed hebben op de uitgaande straling en dat de huidige klimaatmodellen fundamenteel onjuiste effecten op de wereldwijde temperatuur toeschrijven aan CO2.
Maar dat is niet van belang, aangezien het doel van de globalistische psychopaten en hun volgelingen - de reguliere media en betaalde "experts" - is om het vuur van angst en hysterie aan te wakkeren. Het lijkt er echter op dat steeds minder mensen in hun leugens trappen, omdat de werkelijkheid zich soms op vrij spectaculaire wijze openbaart.


Blue Planet

Massa-Extincties, Evolutionaire sprongen en virale informatie - Hoofdstuk 15: Terrein en/of kiemen?

In eerdere hoofdstukken werd uitgebreid ingegaan op de opmerkelijke ouderdom, diversiteit, enorme aantallen, algemene onschadelijkheid en sleutelrol die virussen spelen in de oorsprong en evolutie van het leven. In het algemeen worden virussen echter vaak beschouwd als louter ziekteverwekkers die ziekte, lijden en dood verspreiden.

Hoe konden we tot een denkmodel komen dat volledig tegen de waarheid ingaat? Deze demonisering van virussen is grotendeels te danken aan Louis Pasteur[1]. Aan het eind van de 19e eeuw ontwikkelde hij een nieuwe kiemtheorie,[2] die alle micro-organismen, inclusief virussen, beperkte tot hun schadelijke effecten.

De evolutietheorie werd niet uitgevonden door Darwin[3]; de kiemtheorie werd ook niet uitgevonden door Pasteur. Al in 1025 na Christus ontwikkelde Avicenna[4] basisvormen van de kiemtheorie[5]. In 1546 - drie eeuwen voor het werk van Pasteur - stelde Girolamo Frastoro[6], een van de grondleggers van de epidemiologie, voor dat epidemische ziekten worden veroorzaakt door minuscule lichaampjes die kunnen worden overgedragen door direct contact, indirect contact en zelfs over lange afstanden zonder contact[7].

Verzameling van drie boeken over besmetting, besmettelijke ziekten en hun genezing. (Girolamo Fracastoro, ed. 1550)

​Verzameling van drie boeken over besmetting, besmettelijke ziekten en hun genezing. (Girolamo Fracastoro, ed. 1550)

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Vader

De nederlaag van Oekraïne zou het einde kunnen inluiden van de NAVO in zijn huidige vorm

Biden zelensky
Nu de proxy-oorlog van het westen in Oekraïne onverbiddelijk afglijdt naar een volslagen mislukking, zien de neocons achter het fiasco zich geconfronteerd met steeds minder mogelijkheden tot terugtrekking.

Het aanvankelijke vertrouwen dat Rusland in zijn huidige vorm zou bezwijken onder de druk van het zwaarste sanctieregime ooit werd niet bewaarheid. Vroege Russische misrekeningen op het slagveld werden niet gevolgd door een militaire ineenstorting, maar door een pragmatisch vertoon van strategisch aanpassingsvermogen, dat met tegenzin wordt bewonderd in de militaire war rooms van het westen. Het Russische leger viel niet uit elkaar, maar nam moedige beslissingen om terug te trekken wanneer dat verstandig was en op te rukken wanneer dat nodig was. Beide strategieën hadden een verwoestende uitwerking op hun Oekraïense tegenstanders. Hieruit volgt dat, nu de westerse politieke elites die dit conflict hebben gecultiveerd een nieuwe winter van politieke, militaire en mogelijk economische ontevredenheid in het verschiet hebben, wij nu mogelijk voor de gevaarlijkste periode in Europa sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog staan.

De aanjager van een meer uitgebreide oorlog in Europa wordt in feite niet gevormd door het beperkte conflict in Oekraïne op zich, dat in 2014 uitbrak en met name door de westerse mogendheden bijna tien jaar lang grotendeels werd genegeerd. Het gaat erom dat de NAVO, die momenteel verwikkeld is in een proxy-oorlog met Rusland, geconfronteerd wordt met een 'wat je ook doet, het is nooit goed'-scenario met betrekking tot haar groeiende militaire betrokkenheid in Oekraïne. Als het door de VS geleide blok de zaak verder laat escaleren nu de nederlaag dreigt, kan dit waarschijnlijk leiden tot een directe confrontatie met Rusland. Als het dat niet doet, zal zijn proxy ten onder gaan en zal Rusland zegevieren, een lot dat in Brussel, Washington en Londen ooit volstrekt ondenkbaar was, maar nu een nachtmerrie-achtige realiteit aan het worden is.

Blue Planet

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 14: Gunstige Virussen

Exogene virussen

De evolutionaire rol die virussen spelen vergeleken met hun ziekteverwekkendheid is enorm. Van de geschatte 100 miljoen verschillende soorten virussen zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, zijn er slechts zo'n 200[1], met andere woorden slechts 0,0002%, in staat om ziekten bij mensen te veroorzaken.

Deze 200 virussen zijn slechts soms ziekteverwekkend, de meeste dragers zijn asymptomatisch. Bovendien kunnen sommige van deze 200 gedocumenteerde virale "ziekteverwekkers" ook gunstige effecten teweegbrengen; bijvoorbeeld in het geval van het wijdverspreide herpesvirus en cytomegalovirus (CMV).

Voorstelling van HSV-1 Herpesvirus

​Voorstelling van het HSV-1-herpesvirus
Zowel het herpesvirus als het cytomegalovirus vertonen schadelijke of gunstige effecten, afhankelijk van de toestand van het immuunsysteem van de gastheer:
Herpesvirussen, zoals het herpessimplexvirus en het cytomegalovirus, zijn bekende voorbeelden van viromen die door respectievelijk meer dan 50% en tot 90% van de bevolking worden gedragen. Hoewel deze virussen ziekteverwekkend kunnen worden als de immuniteit wordt onderdrukt, kunnen ze ook nuttige immunologische prikkels verschaffen aan een gastheer met een robuust immuunsysteem.[2]
Het herpesvirus en het cytomegalovirus staan niet op zichzelf. Van een veelvoorkomend virus zoals de griep, waarvan tot voor kort werd gedacht dat het louter een ziekteveroorzakend agens was, is nu bekend dat het voordelen biedt door mensen socialer te maken[3]. Opmerkelijk is dat sommige deelnemers aan dit onderzoek sociale voordelen haalden uit het virus zonder symptomen te ervaren.

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Comet

Het kosmische kader van de Griekse filosofie. Deel Vijf

zeus poseidon griekse goden

De machtige goden Zeus & Poseidon
Bron

De Agenda van de Milesische school

In 1997 gaf professor William Mullen, hoogleraar klassieke studies aan het Bard College, op een conferentie een lezing met de titel: Natural Catastrophes during Bronze Age Civilisation, waarin hij een uiteenzetting gaf van wat hij zag als de Agenda van de Milesische school.
Onderwerpen die de eerste drie presocratische filosofen uit Milete in de zesde eeuw v.Chr., Thales, Anaximander en Anaximenes, en Xenophanes[1] uit het naburige Colophon, gemeenschappelijk bezighielden, kunnen tezamen als de agenda van een "Milesische School" worden beschouwd.

De agenda omvatte een overzicht van de bekende kosmos (de ordelijke rangschikking van de bewoonde wereld omringd door regelmatig bewegende hemellichamen); herdefinities van goddelijkheid; en theorieën over de natuurlijke processen die voortdurend plaatsvinden op basis waarvan zowel de kosmos als goddelijkheid begrepen moeten worden. Het bevatte ook verklaringen voor verschijnselen die de meeste mensen angstaanjagend vonden: donder, bliksem, aardbevingen, eclipsen en periodieke vernietiging van de kosmos zelf. Deze fenomenen werden verklaard in termen van dezelfde elementaire processen (transformaties van water, verdamping en condensatie van lucht, het afscheiden van vuur, lucht, water en aarde, periodieke heropname van deze elementen in een toestand van dynamisch evenwicht) als die welke werden aangehaald om de ordelijke rangschikking van de aarde en de hemellichamen te verklaren. Hiermee impliceerde het de ongegrondheid van de traditionele Olympische religie, die bliksem en aardbevingen toeschreef aan de grillen van Zeus en Poseidon en wereldvernietigingen aan gevechten van de hemelgoden.

De uiteindelijke Milesische agenda kan daarom de bevrijding van mensen van hun verlammende angst voor de onmiddellijke terugkeer van hemelse verstoringen in het recente verleden hebben beoogd. Door vol te houden dat wereldvernietigingen alleen plaatsvonden in grote tijdscycli (zoals een "groot jaar," waarin de winterzonnewende de Zondvloed was en de zomerzonnewende de Vuurzee) vervormde de Milesische school op systematische wijze herinneringen aan recente verstoringen en haar activiteiten kunnen worden gezien als onderdeel van een algemeen patroon van vergetelheid en psychologische distantiëring dat alle culturen na het einde van de rampen uit de Bronstijd gemeen hadden. Maar door vol te houden dat deze wereldvernietigingen alleen plaatsvonden als het resultaat van onveranderlijke elementaire processen, richtte het ook een protowetenschappelijk bolwerk op tegen apocalyptisch denken en gedrag.[2]

Commentaar: Lees ook:


Better Earth

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 13: De alomtegenwoordigheid van virussen

Virussen vertegenwoordigen een van de oudste, zo niet het oudste, soort organismen, maar vormen ook verreweg de meest talrijke organismen op onze planeet[1].

In de atmosfeer bevinden zich naar schatting 1031 virussen, in de bodem 2,5 x 1031 virussen en in de oceanen 1,2 x 1030 virussen. In totaal wordt het aantal virussen op onze planeet op 1032 geschat[2], waarmee ze verreweg de meest succesvolle soort vormen. Dat zijn er honderd miljard meer dan het geschatte aantal sterren in het heelal (1021),[3] wat weer aanzienlijk meer is dan het aantal zandkorrels op onze planeet[4].

Commentaar: Lees ook: Massa-Ectincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Comet

Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Vier

Triomf van Dionysos en de Seizoenen
© http://nnmportfolio.com
Romeinse sarcofaag toont de Triomf van Dionysos en de Seizoenen
Voordat we verder gaan met Homerus en Hesiodos en vervolgens met de filosofen, noem ik eerst enkele interessante personen, vergelijkbaar met Orpheus, die niet gedateerd kunnen worden vanwege de legendarische aanwas die hen omringt. Er is niet echt veel om mee te werken, dus de korte vermeldingen op Wikipedia volstaan.

Melampus[1]
Een legendarische waarzegger en genezer, oorspronkelijk uit Pylos, die regeerde in Argos. Hij introduceerde de verering van Dionysos, volgens Herodotus, die beweerde dat zijn krachten als ziener afkomstig waren van de Egyptenaren[2] en dat hij de taal van dieren kon begrijpen. Een aantal pseudepigrafische boeken over waarzeggerij circuleerden in de klassieke en Hellenistische tijd onder de naam Melampus. Volgens Herodotus en Pausanias (vi.17.6), op gezag van Hesiodos, was zijn vader Amythaon, wiens naam het "onuitsprekelijke" of "onuitsprekelijk groots" impliceert;[3] dus Melampus en zijn erfgenamen waren Amythaides van het "Huis van Amythaon."

In de Odyssee van Homerus,[4] wordt in een uitweiding over de afkomst van Theoclymenus, "een profeet, afkomstig uit het Melampus-geslacht van zieners,"[5] het epische verhaal over Melampus dermate beknopt geschetst dat de details bekend moeten zijn geweest bij het publiek van Homerus. Met korte hints wordt gezinspeeld op een reeks episodes, waarin we een conflict zien in Pylos tussen Melampus en Neleus, die het "grote hoge huis" van Melampus inpikt en hem dwingt tot heldhaftig ballingschap. Melampus brengt een jaar door als slaaf in het huis van Phylacus, "allemaal voor Neleus' dochter Pero." Op zijn dieptepunt wordt Melampus bezocht door "de waanzinnige betovering die een Furie, moorddadige geest, over zijn geest had uitgesproken. Maar de ziener bevrijdde zich van de dood" en slaagde er uiteindelijk in om het vee van Phylacus terug naar Pylos te lokken, waar hij zich op Neleus wreekte en Pero ten huwelijk gaf aan zijn broer Bias. Maar het lot van Melampus zelf lag in Argos, waar hij leefde en regeerde, trouwde en een talrijk nageslacht verwekte, hetgeen ook kort wordt geschetst in de excursus van Homerus.

Een werk dat in de oudheid aan Hesiodos werd toegeschreven (Melampodia), bestaat uit dusdanig fragmentarische citaten en toevallige opmerkingen dat de reconstructie ervan, volgens Walter Burkert,[6] "hoogst onzeker" is. (Wikipedia)
Nogmaals, er is niet veel feitelijks over Orpheus te vinden, maar wel veel speculatie over het Orphisme. Dus weer Wikipedia:

Commentaar: Zie ook:

Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Eén
Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Twee
Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Drie


Comet

Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Drie

Terracotta

Sculptuur van terracotta gevonden op de vindplaats van Lefkandi (Euboea), gedateerd op ca. 950 v. Chr. (Archeologisch Museum van Eretria). Doet denken aan de vele verhalen over monsters na kosmische rampen.
In navolging van het vorige artikel neem ik hier een kleine tabel op met de data van de verschillende kosmische rampen op aarde, gebaseerd op de vier belangrijkste bronnen die we hebben besproken. Er zijn andere wetenschappers die onderzoek doen en schrijven over dit onderwerp die ik elders bespreek, maar ik doe mijn uiterste best (en dat is lastig) om dit overzicht zo beknopt mogelijk te houden.

Onder de tabel is een beknopte lijst opgenomen van waarnemingen van kometen, voornamelijk uit de Chinese verslagen. Deze waarnemingen zouden, mogelijkerwijs, geassocieerd kunnen worden met een vernietigende gebeurtenis ergens op de planeet. Deze lijst is ontleend aan Yeomans, Donald K. (1991), Comets: A Chronological History of Observation, Science, Myth, and Folklore, Wiley Science Edition.
tabel

Commentaar: Zie ook: