SOTT Focus:


Comet

SOTT Focus: Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Drie

Terracotta
Sculptuur van terracotta gevonden op de vindplaats van Lefkandi (Euboea), gedateerd op ca. 950 v. Chr. (Archeologisch Museum van Eretria). Doet denken aan de vele verhalen over monsters na kosmische rampen.
In navolging van het vorige artikel neem ik hier een kleine tabel op met de data van de verschillende kosmische rampen op aarde, gebaseerd op de vier belangrijkste bronnen die we hebben besproken. Er zijn andere wetenschappers die onderzoek doen en schrijven over dit onderwerp die ik elders bespreek, maar ik doe mijn uiterste best (en dat is lastig) om dit overzicht zo beknopt mogelijk te houden.

Onder de tabel is een beknopte lijst opgenomen van waarnemingen van kometen, voornamelijk uit de Chinese verslagen. Deze waarnemingen zouden, mogelijkerwijs, geassocieerd kunnen worden met een vernietigende gebeurtenis ergens op de planeet. Deze lijst is ontleend aan Yeomans, Donald K. (1991), Comets: A Chronological History of Observation, Science, Myth, and Folklore, Wiley Science Edition.
tabel

Commentaar: Zie ook:


SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht Aardveranderingen - Juli 2023: Extreem weer, planetaire beroering, meteoor-vuurballen

secs0823
Ondanks de hysterische desinformatie van de reguliere media waren wereldwijd de gemiddelde temperaturen voor juli vergelijkbaar met voorgaande jaren, terwijl ze in sommige landen op het noordelijk halfrond zelfs lager uitvielen.

Het is de moeite waard om op te merken dat de opwarmings-paniekzaaiers hoge temperaturen de schuld geven van de wereldwijd razende bosbranden. Hoewel een lichte toename werd geregistreerd, werden sommige bosbranden aangestoken (bijna alle bosbranden in Griekenland bijvoorbeeld), terwijl andere zouden kunnen zijn veroorzaakt door de toename van onweersbuien en geĆÆsoleerde blikseminslagen. In meer beperkte gevallen kunnen meteorieten en bovengrondse explosies, naast ontgassing, bosbranden veroorzaken.

Toegenomen ophoping van geleidend stof (vulkanen, kometen, enz.) of regen bevordert elektrische ontladingen tussen hogere lagen van de atmosfeer en de grond, die zich kunnen manifesteren als bliksem, zware tornado's, waterhozen, heviger onweer of orkanen. Deze maand kunnen we dat heel duidelijk constateren.

Hier volgen enkele van de meest opmerkelijke wereldwijde neerslaggebeurtenissen en overstromingen voor juli 2023:
 • Bacolod en Manila, Filippijnen - 3 overstromingen in 11 dagen veroorzaakt door super tyfoon Doksuri.
 • Beijing, China - Zwaarste regenval in 140 jaar veroorzaakt door super tyfoon Doksuri.
 • Provincie Sichuan, China - Bijna 30 cm regen binnen 14 uur - 40.000 mensen geĆ«vacueerd.
 • Sochi, Rusland - Regenval van 2 maanden binnen 24 uur.
 • Milaan - ItaliĆ« - Regenval van 2 weken binnen slechts 3 uur.
 • Nederland en Duitsland - Storm Poly werd de zwaarste zomerstorm ooit.
 • Zuidwesten van Japan - Zwaarste regenval ooit - Ruim 40 cm regen binnen 24 uur.
 • Lahore, Pakistan - Zwaarste regenval in 30 jaar - Bijna 29 cm regen binnen 10 uur.
 • Kentucky, VS - Ruim 60 cm regen binnen 24 uur - Historische neerslag.
 • Vermont, VS - Bijna 23 cm regen binnen 24 uur - Historische overstromingen.
 • New York, VS - Bijna 18 cm regen binnen 24 uur - Zware overstromingen.
 • Chicago, VS - Ruim 15 cm regen binnen 24 uur - Historische zomerse overstromingen.
 • Valencia en Castellon, Spanje - Hagelstorm vernietigt meer dan 20.000 hectare met gewassen.
De afgelopen jaren viel een groter percentage van de neerslag in de vorm van hevige eendaagse gebeurtenissen. Negen van de top 10 jaren met extreme eendaagse neerslaggebeurtenissen dateren van na 1996.
En een aantal uitzonderlijke sneeuwgebeurtenissen:
 • Europese Dolomieten en Alpen - Zeldzame zomerse sneeuwval.
 • Skardu, Pakistan - Onverwachte zomerse sneeuwval breekt 18-jarig record.
 • Himachal Pradesh, India - 1,22 meter zomersneeuw.
 • Sierra Nevada - CaliforniĆ«, VS - Dik pak sneeuw, zo'n 1000% meer dan wat er hier normaliter ligt.
Er moet worden opgemerkt dat meer neerslag in combinatie met lagere dan normale temperaturen de perfecte mix vormt voor een intense winter. De Boerenalmanak voorspelt het nu al:
Terwijl El NiƱo-condities op komst zijn voor later in 2023, zullen koude temperaturen in januari en februari ijs, ijzel en sneeuw brengen voor diegenen die langs de I-95 corridor tussen Washington D.C. en Boston wonen.
Nogmaals, zijn we getuige van de eerste stadia van een ijstijd?
De zon is het huidige grote zonneminimum ingegaan (2020-2053), hetgeen zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van het magnetische veld en de zonneactiviteit, zoals tijdens het Maunder minimum, wat zal leiden tot een merkbare verlaging van de temperatuur op aarde. - Zharkova, 2020
De tijd zal het leren. Vergeet niet dat natuurlijke klimaatveranderingen niet lineair verlopen en dat perioden van rust gevolgd kunnen worden door plotselinge en snelle veranderingen. Zoek naar de signalen en bereid u daarop voor.


Microscope 2

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 12: Het primaat van virussen

Het mazelenvirus
Het mazelenvirus
Virussen behoren tot de oudste organismen op aarde, misschien zijn ze zelfs de oudste. Conservatieve schattingen plaatsen het verschijnen van virussen op minstens 550 miljoen jaar geleden,[1] hoewel sommige onderzoekers hun verschijnen toeschrijven aan een veel eerder tijdperk: tijdens[2] het ArchaĆÆsche tijdperk,[3] of zelfs nog daarvoor[4]. De bacteriofagen, een type virus dat zich voedt met bacteriĆ«n, zouden minstens 3 miljard jaar oud zijn[5].

Nog verder terug in de tijd werd de aanwezigheid van viraal materiaal aangetroffen in stromatolieten[6], een micro-organisme dat wordt beschouwd als een van de oudste levensvormen, die werden ontdekt in 3,7 miljard jaar oude[7] sedimentgesteenten in Groenland:
Deze studie levert bewijs voor de aanwezigheid van gefossiliseerde extracellulaire polymere stoffen (EPS) en cyanobacteriĆ«n en nanosferen, die mogelijk gepermineraliseerde virussen of virusachtige deeltjes vertegenwoordigen, in vroeg-NeoproterozoĆÆsche zuilvormige stromatolieten van de Jiuliqiao Formatie aan de zuidoostelijke rand van het Noord-Chinese Platform[8].
De rol van virussen is dermate fundamenteel dat sommige onderzoekers zich nu afvragen of "virussen onze oudste voorouders zijn." Dit is de kerngedachte van de "virus-eerst"-hypothese,[9] volgens welke virussen het ontstaan van cellulair leven en vervolgens van alle eencellige of meercellige levensvormen mogelijk maken.

De idee dat virussen de voorlopers zijn van alle levensvormen werd wijdverbreid met de komst van genomica, maar is niet nieuw. Salvador Edward Luria[10] won de Nobelprijs voor geneeskunde in 1969 voor zijn ontdekking van de genetische structuur van virussen en hun replicatiemechanisme. In 1959 deed Luria de volgende uitspraak:
[...] kunnen we niet stellen dat [in] de virussen, in hun samensmelting met het cellulaire genoom en hun heropkomst daaruit, we getuige zijn van de componenten en het proces die in de loop van de evolutie de succesvolle genetische modellen hebben voortgebracht die ten grondslag liggen aan alle levende cellen?[11]
Sterk bewijs ten gunste van de virus-eerst-theorie is de aanwezigheid van sleutelgenen in virussen, die afwezig zijn in cellulaire levensvormen:
Het bestaan van verschillende genen die een centrale rol spelen bij virusreplicatie en -structuur en die gemeenschappelijk zijn voor een groot aantal virussen maar afwezig zijn in cellulaire genomen (virusspecifieke genen), suggereert een model van een oude virale wereld, een stroom van virusspecifieke genen die ononderbroken verliep vanaf het pre-cellulaire stadium van de evolutie van het leven tot op de dag van vandaag.[12]
Dat virussen specifieke genen bevatten, wordt perfect geĆÆllustreerd door de recente ontdekking van het Yaravirus, een virus waarvan 90% van de genen in geen enkele andere levensvorm voorkomt:
Verrassend genoeg bleek uit analyses van het genoom van het Yaravirus dat geen van de genen overeenkwam met sequenties van bekende organismen bij vergelijking op nucleotidenniveau. Toen we keken naar homologie op aminozuurniveau, ontdekten we dat slechts twee voorspelde eiwitten overeenkomsten vertoonden met de Pfam-A-database en dat er in totaal zes zwakke overeenkomsten vertoonden met de nr-database. Bijgevolg, gegeven dezelfde criteria die werden gebruikt om de genomen van andere reuzenvirussen te analyseren, bestaat ongeveer 90% (n = 68) van de voorspelde yaravirusgenen uit weesgenen (ORFans). [...][13]
Elektronenmicroscopische afbeelding van het Yaravirus
Elektronenmicroscopische afbeelding van het Yaravirus
Een andere factor die de virus-eerst-theorie onderbouwt, betreft de analyse van basale genen. Hieruit blijkt dat van een bepaald gen dat in een groot aantal organismen voorkomt, waaronder virussen, de oudste versie het vaakst in virussen wordt aangetroffen:
Zelfs in de meeste gevallen waarin overeenkomsten kunnen worden waargenomen tussen gastheer- en virale genen, zal een zorgvuldig uitgevoerde fylogenetische analyse meestal aantonen dat de virale versie de basis vormt van de versie die in de gastheer wordt aangetroffen. De virale versie lijkt ouder en vaak eenvoudiger te zijn.[14]
Bovendien is er steeds meer bewijs dat aantoont dat virussen de voorouders zijn van de drie levensdomeinen[15] (Archaea, Bacteriƫn en Eukarya), cellen[16] en zelfs DNA[17].

Het bovenstaande suggereert sterk dat virussen inderdaad als eerste ontstaan zijn. Als dat zo is, hoe hebben ze dan de daaropvolgende levensvormen beĆÆnvloed? De onderstaande figuur toont de structuur van de "oude wereld" (vĆ³Ć³r de komst van cellen). De eerste fase wordt de "RNA-eiwitwereld" genoemd (onderaan de figuur) en bestaat uit RNA-virussen, waaruit de derde fase voortkomt, de "DNA-wereld," die DNA-virussen omvat:

Virussen als voorlopers van alle levensvormen
Virussen als voorlopers van alle levensvormen
Vanuit dit perspectief lijken virussen zelfs fundamenteler dan het leven zelf; ze zijn immers de dragers van informatie[18] (genetische codes) waaruit al het biologische leven voortkomt.

Virussen zijn meer dan leven: ze zijn de bron van het leven; ze zijn de informatieve voorlopers en initiatiefnemers van levensvormen. Om met Ali SaĆÆb, hoogleraar biologie, te spreken:
Als het leven een boom is, dan is het virus zijn sap[19]
[1] Hayward, Alexander (2017) "Origin of the retroviruses: when, where, and how?"Current Opinion in Virology
Volume 25, Pages 23-27
[2] Krupovic M. et al. (2018) "Viruses of archaea: Structural, functional, environmental and evolutionary genomics" Virus Res 15;244:181-193
[3] Het ArchaĆÆsche tijdperk begon ongeveer 4 miljard jaar geleden en eindigde ongeveer 2,5 miljard jaar geleden
[4] Koonin EV, Senkevich TG, Dolja VV (2006) "The ancient Virus World and evolution of cells" Biol Direct. 1:29
[5] Hatfull GF. (2008) "Bacteriophage genomics" Curr Opin Microbiol 11:447 - 453
[6] Stromatolieten zijn gelaagde sedimentaire formaties, gecreƫerd door cyanobacteriƫn. Zie: Winner, Cherie (2013) "What Doomed the Stromatolites?" Woods Hole Oceanographic Institution
[7] Allwood, Abigail C. (2016) "Evidence of life in Earth's oldest rocks" Nature 537 (7621): 500 - 5021
[8] Zhongwu La et al. (2020) "Evidence for microbes in early Neoproterozoic stromatolites" Sedimentary Geology, Volume 398, 105589
[9] Arshan Nasir et al. (2012) "Viral evolution" Mobile Genetic Elements, 2:5, 247-252
[10] Italiaanse microbioloog (1912 - 1991)
[11] A. Isaacs, B. W. Lacey (1959) "Virus growth and variation: Ninth Symposium of the Society for General Microbiology" Cambridge University Press
[12] Koonin EV et al. (2006) "The ancient Virus World and evolution of cells" Biol Direct. 1:29
[13] Paulo V. M. Boratto et al. (2020) "Yaravirus: A novel 80-nm virus infecting Acanthamoeba castellanii". PNAS, 117 (28) 16579-16586
[14] Villarreal, L. (2004) "Can Viruses Make Us Human?" PAPS, 148(3), 296-323
[15] Jalasvuori, M. (2008) "Structural co-evolution of viruses and cells in the primordial world". OLEB 38:165 - 81
[16] Koonin EV, Dolja VV (2013) ''A virocentric perspective on the evolution of life.'' Curr Opin Virol. 3(5):546-57
[17] Forterre P. (2002) "The origin of DNA genomes and DNA replication proteins". Curr Opin Microbiol.;5:525 - 32
[18] De officiƫle wetenschap heeft de neiging om genetische sequenties als een vorm van informatie te beschouwen, vandaar het gebruik van het woord "drager." Later in dit boek zullen we zien dat "zenders" misschien een betere formulering is in het licht van het vermogen van virussen om informatie te ontvangen.
Zie het hoofdstuk "DNA en eiwitten verbinden ons met het informatieveld."
[19] Ali SaĆÆb (2010) ''Les virus, mais ou ennemis'' Conference cycle Universcience

Commentaar: Lees ook: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Viral Informatie


Telescope

SOTT Focus: Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Twee

komeet
Ik weet dat ik in het vorige deel zei dat ik in dit deel meteen zou beginnen met de bespreking van filosofen en filosofie, maar nu ik mijn 400 pagina's tekst doorlees, realiseer ik me dat er eerst nog een paar andere onderwerpen aan bod moeten komen. Het zal duidelijk worden waarom het essentieel is om te weten wat er gaande was om volledig te begrijpen wie de Griekse filosofen waren en waar ze voor stonden.

CĆŗ Chulainn: De komeet met de duizend gezichten

harige ster
Was de Ierse held CĆŗ Chulainn eigenlijk een komeet?
Het waren de Egyptenaren die voor het eerst de beschrijving 'harige ster' gebruikten die vervolgens, in het Grieks, kometes of 'de harige' werd. Een niet-geĆÆdentificeerde hiĆ«roglief die jarenlang werd geĆÆnterpreteerd als 'vrouw met verfomfaaid haar' kan in feite direct verwijzen naar een komeet, aangezien deze hiĆ«roglief bijna identiek is aan die van de hemelgodin Nut, met uitzondering van de toevoeging van het wapperende haar. (Clube en Napier (1982), p. 167.)
In de Mesopotamische, Griekse, Egyptische, Keltische en Indiaanse mythologie (en andere) kunnen we de kenmerken van kometen ontwaren, hun hemelse 'Olympus,' om zo tot een enigszins redelijk begrip van hun avonturen te komen. De voorstellingen van goden in de vorm van dieren en goden met dierenkoppen zien we terug in de vele vormen en configuraties die de koppen en staarten van kometen aannemen, om nog maar te zwijgen van hun elektrische activiteiten. En natuurlijk waren sommige kometen aan de oeroude hemel regelmatige, herkenbare bezoekers, die de belangrijkste goden werden.

Uit elkaar vallende kometen kregen partners, kinderen en uitgebreide families. Kometen konden 'maagdelijke geboorten' hebben, ouders konden hun kinderen verslinden of omgekeerd. De naam van de belangrijkste komeet is terug te vinden in de verschillende culturen en de beschreven tijd, waarin de stichter van de dynastie van de goden in z'n eentje aan de hemel stond: de reuzenkomeet die misschien 70.000 jaar geleden het zonnestelsel binnenkwam. Naarmate de jaren verstreken, vermengden de verhalen zich op verwarrende manieren. Maar toch, de primaire kenmerken blijven duidelijk zolang de 'bovennatuurlijke' elementen er niet uitgehaald worden (iets wat ik zelf deed tijdens de begindagen van mijn onderzoekswerk). Mike Baillie geeft een voorbeeld aan de hand van de Keltische god CĆŗ Chulainn:

Commentaar: Lees ook: Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel EĆ©n


Comet 2

SOTT Focus: Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel EĆ©n

komeet
Het meeste in deze bijdrage komt rechtstreeks uit het boek Comets and the Horns of Moses, zij het geselecteerd en bewerkt ter wille van de beknoptheid. Ik wil me vooral richten op de filosofen, maar ik meen dat wat ik over dat onderwerp heb geschreven onbegrijpelijk zou zijn zonder de achtergrond en context. Het lijkt mij dat niets van wat de verschillende vroege filosofen zeiden, deden of schreven gemakkelijk kan worden begrepen als men geen goed begrip heeft van de geschiedenis van die periode. En die geschiedenis omvat niet alleen sociale en politieke aspecten, maar ook omgevingsfactoren. Zelfs mĆØt zulke kennis is het lastig, want de christelijke schrijvers die eeuwenlang de scepter zwaaiden over de literatuur, zorgden ervoor dat hun verhaal zo consistent mogelijk was. Om ook maar iets zinnigs over historische zaken aan te kunnen voeren, moeten we overal op letten.

Het algemene thema van Horns of Moses stelt dat cyclische, kosmische rampen een grote rol hebben gespeeld in de vorming van de geschiedenis van onze planeet en haar beschavingen. In de eerste helft van dit boek wordt veel wetenschappelijk onderzoek behandeld. Ik zal dat zo kort mogelijk behandelen. We kunnen er niet omheen, want de praktische feiten waren van belang en hadden een aanzienlijke invloed op het denken van de Griekse filosofen.

Hoewel er veel weerstand is geweest tegen het concept van catastrofisme (waarschijnlijk vooral door wetenschappers van het type autoritaristische volger), publiceerde de Proceedings of the National Academy of Science enkele jaren geleden een studie van een internationaal team van wetenschappers die algemene overeenstemming hadden bereikt over het feit dat een meteoriet, of een storm van fragmenten van een komeet, iets meer dan 12.000 jaar geleden op aarde was ingeslagen en waarschijnlijk het uitsterven van de megafauna en veel prehistorische volkeren uit die tijd veroorzaakt had. Er wordt nu ook gezegd dat er op ten minste twee continenten bewijs werd aangetroffen voor de extreme hitte, die werd opgewekt door het equivalent van duizenden kernexplosies in de lucht.

Meteor

SOTT Focus: ā€‹Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 11: Virussen dragen bij aan massa-extincties

Komeetgebeurtenissen veroorzaken massa-extincties waarbij sommige soorten worden uitgeroeid, terwijl andere soorten worden gespaard en plotseling evolueren.

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk[1], hebben virussen een soortspecifieke vernietigende uitwerking, maar er bestaat een verschil tussen een virus dat ziekten veroorzaakt bij een bepaalde soort en een virus dat op doorslaggevende wijze bijdraagt aan het uitsterven van diezelfde soort.

In dit hoofdstuk zullen we daarom proberen om de volgende vraag te beantwoorden: Bestaan er gedocumenteerde gevallen van ziekteverwekkers in het algemeen, en virussen in het bijzonder, die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het uitsterven van een bepaalde soort?

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht Aardveranderingen - Juni 2023: Extreem weer, planetaire beroering, meteoor-vuurballen

ecs623
Deze maand werd gekenmerkt door een record aan regenval en overstromingen over de hele wereld, maar enkele zeldzame gevallen van sneeuwval moeten onder de aandacht worden gebracht:

Sommige delen van Jasper, Alberta, kregen meer dan 10 cm regen en meer dan een halve meter sneeuw tijdens de week van de zomerzonnewende. In Jasper National Park werden twee wegen afgesloten, terwijl 60 bezoekers moesten worden gered nadat ze waren gestrand. In het westen van Canada raakten veel skigebieden bedekt door ongebruikelijk zware sneeuwval voor de maand juni.

Hetzelfde systeem zorgde voor ruim 15 cm sneeuw in Tamarack Resort, Idaho, en Beaver Creek Resort, Colorado. America's Mountain werd ook getroffen door een plotselinge sneeuwstorm die een voor juni recordhoeveelheid sneeuw dumpte, waardoor al het verkeer in het gebied tot stilstand kwam omdat het zicht binnen enkele minuten tot nul daalde.

In Santa Cruz, Bolivia, zette de grootste landbouwregio van het land zich schrap voor een verrassingsgolf van sneeuw en ijs, die blijvende schade toebracht aan gewassen en vee. Stortregens veroorzaakten in hetzelfde gebied ook overstromingen, wat leidde tot wegafsluitingen en evacuaties via de lucht.

Andere significante overstromingen deze maand:
 • Zuid-BraziliĆ«: Recordbrekende overstromingen voor juni - 13 doden, 5.000 beschadigde huizen en 84.000 mensen zonder stroom.
 • Japan: Tropische storm Mawar veroorzaakte de zwaarste regenval ooit binnen 24 uur - Duizenden mensen geĆ«vacueerd en 4.000 huizen zonder stroom.
 • Zuidwest-China: Ruim 60 cm regen binnen 24 uur brak een nationaal record voor het gebied - Duizenden mensen geĆ«vacueerd.
 • HaĆÆti - Stortregens en zware overstromingen veroorzaakten 42 doden - Tienduizenden huizen werden verwoest.
 • Oost-Nepal: Honderdduizenden getroffen door overstromingen - 13 doden, 26 vermisten.
 • Zuidelijk Cuba: Ruim 35 cm regen binnen 24 uur - Duizenden mensen geĆ«vacueerd.
Een andere interessante gebeurtenis die vermeldenswaard is, was de zeldzame en krachtige aardbeving van 5,8 magnitude die op 17 juni verschillende delen van West-Frankrijk trof. De aardbeving werd beschreven als een van de sterkste die ooit op het vasteland werd geregistreerd.

Dit alles, en meer, in het SOTT Overzicht Aardveranderingen van deze maand:


Attention

SOTT Focus: Aantal doden in heel Europa nu veel hoger dan tijdens de 'pandemische jaren' 2020 en 2021

ambulance
Tussen 5 juni 2022 en 4 juni 2023 registreerde Groot-Brittanniƫ 1.059 extra sterfgevallen per miljoen mensen. Het vreemde hieraan is dat het sterftecijfer in Groot-Brittanniƫ in 2023 hoger is dan het sterftecijfer over dezelfde periode in 2020-21 in 13 van de 27 EU-landen!

Als de mensen in Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland en Zweden zich dermate zorgen maakten over de kans dat ze zouden sterven, dat ze zich erbij neerlegden om zichzelf op te sluiten, hun economieƫn vrijwillig overhoop gooiden en hun kinderen in 2020-21 niet meer naar school lieten gaan (nou ja, Zweden niet, maar de rest wel), waarom voelen wij dan nu niet de behoefte om hetzelfde te doen? We hebben nu meer sterfgevallen dan die landen destijds hadden.

Als YouGov morgen een opiniepeiling zou houden met de vraag of we nu wel of niet weer in lockdown moeten gaan, hoeveel duimen zouden er dan worden opgestoken? Heel weinig, mag ik hopen. Maar als de burgers van Groot-Brittanniƫ het nu geen goed idee vinden, waarom vonden de Duitsers, de Finnen of de Grieken het dan wel een goed idee in 2020 en 2021? Zou het kunnen zijn dat ze gemanipuleerd werden? Dat ze niet het hele plaatje te zien kregen? Dat ze 'ertussen werden genomen?'

Arrow Up

SOTT Focus: Duimen voor Poetin

Poetin
© ShutterstockRussische president Vladimir Poetin
In navolging van haar illustere voorganger Josef Goebbels heeft mevrouw Ursula Von der Leyen, de niet-gekozen president van het "Vierde Rijk," censuur opgelegd. In de eindeloze wijsheid van haar kleine brein heeft mevrouw Von der Leyen besloten dat de inwoners van de EU, die de dodelijke coronaprikken die zij hen met haar vriendjes bij Pfizer probeerde op te dringen, hebben overleefd of eraan zijn ontsnapt, niet mogen worden blootgesteld aan Russische propaganda. Voor hun eigen bestwil natuurlijk, want dat is wat alleenheersers altijd als de voornaamste rechtvaardiging gebruiken om censuur op te leggen. "Wij beslissen wat goed voor jullie is," zeggen dat soort mensen graag. Net zoals Blofeld, Von der Leyen's criminele handlanger, ons vanuit zijn Zwitserse toevluchtsoord voorhoudt: "you vill own nussing but you vill bee heppy." De EU-censuur is echter nog niet volbracht, maar maakt wel vorderingen. De ganzenpas van de censoren en hun colonnes van laffe collaborateurs klinkt overal in het sociale medialandschap. Alle nieuwsinformatie die de machthebbers niet bevalt, wordt bestempeld als "nepnieuws" of "desinformatie."

Wanneer zoveel mensen gedurende lange tijd in onwetendheid worden gehouden over zoveel onderwerpen, kan het geen verrassing zijn dat de meeste Europeanen geen flauw idee hebben van wat er werkelijk aan de hand is in OekraĆÆne. Natuurlijk heeft Rusland de strijd al gewonnen, maar de Europese staats- en bedrijfsmedia houden stug vast aan een leugenachtig narratief en verspreiden dagelijks een flinke dosis nepnieuws en desinformatie. Als een leugen maar vaak genoeg wordt herhaald, gaat hij uiteindelijk klinken als de waarheid. Dr. Goebbels wist dit en mevrouw Von der Leyen weet dit ook. Het behoeft geen betoog dat dit een zekere gemoedsrust creĆ«ert, zij het een valse.

Colosseum

SOTT Focus: Amerika heeft zojuist een groots imperium vernietigd

afbeelding vier rijken navo amerika china rusland
Herodotus (Geschiedenis, Boek 1.53) verhaalt over Croesus, die ca. 585-546 v. Chr. koning van Lydiƫ was, het gebied wat nu West-Turkije en de Ionische kust van de Middellandse Zee bestrijkt. Croesus veroverde Efeze, Miletus en naburige Griekssprekende gebieden en verkreeg belastinggeld en oorlogsbuit, waarmee hij een van de rijkste heersers van zijn tijd werd. Maar deze overwinningen en rijkdom leidden tot arrogantie en hoogmoed. Croesus richtte zijn blik naar het oosten en wilde Perziƫ veroveren, dat geregeerd werd door Cyrus de Grote.

Nadat hij de kosmopolitische tempel van Delphi aanzienlijke hoeveelheden zilver en goud had geschonken, vroeg Croesus het orakel of hij succesvol zou zijn in de verovering die hij voor ogen had. De priesteres Pythia antwoordde: "Als je ten strijde trekt tegen Perziƫ, zul je een groots imperium vernietigen."

En zo trok Croesus rond 547 voor Christus ten strijde tegen Perziƫ. Hij trok oostwaarts en viel de vazalstaat Phrygiƫ aan. Cyrus lanceerde een Speciale Militaire Operatie om Croesus terug te drijven. Hij versloeg het leger van Croesus, nam hem gevangen en maakte van de gelegenheid gebruik om het goud van Lydiƫ in beslag te nemen, zodat hij zijn eigen Perzische gouden munten kon invoeren. Croesus vernietigde dus inderdaad een groots imperium; dat van hemzelf.