SOTT Focus:


Info

SOTT Focus: Wat gebeurde er werkelijk op 9/11? (video)

Afbeelding
Vorige maand hield Amerikaans architect en oprichter van Architects & Engineers for 9/11 Truth [Architecten en Ingenieurs voor de Waarheid rond 9/11] Richard Gage een lezing op de TU Delft.

Hij en zijn collega's zetten vraagtekens bij de controversiƫle officiƫle versie, namelijk dat de 'twin towers' instortten vanwege de impact van de vliegtuigen die naar binnen waren gevlogen en het vuur dat vervolgens uitbrak. Richard presenteert een aantal theorieƫn, stelt vragen en toont fascinerende foto's (zoals de foto van gesmolten staal dat langs een muur van een van de 'towers' naar beneden druipt, voordat ze in elkaar zakken).

De bijna twee uur durende video is vertaald in het Nederlands door Irma Schiffers en beslist de moeite waard.


Commentaar: Zie ook: 9/11 the Ultimate Truth door Laura Knight-Jadczyk en Joe Quinn.


Hearts

SOTT Focus: To Russia with love: met dankbaarheid en respect gedenken we de Sovjets 70 jaar na de bevrijding van Nederland

Afbeelding
Morgen vieren we dat Nederland 70 jaar geleden bevrijd werd. En hoewel dit een heuglijk feit is, kan ik me niet ontrukken aan het idee dat er in werkelijkheid weinig te feesten valt.
Sinds het einde van WO2 zijn er talloze oorlogen gevoerd en miljoenen mensen omgekomen, ontheemd en gewond geraakt. Dus wat vieren we eigenlijk op Bevrijdingsdag?

Ik ben groot geworden in vredestijd, maar behoor tot de eerste generatie die is geboren na 5 mei 1945. Mijn ouders en grootouders hebben de oorlog meegemaakt en ook al spraken ze er nooit over, toch voel ik op een diep en onbewust niveau wat oorlog met mensen doet. Het berooft de overlevenden van hun waardigheid, hun recht op een normaal (gezins)leven, hun toekomst, hun lichamelijke, maar ook geestelijke gezondheid. Ook al gaven mijn voorouders het nooit toe, ze liepen trauma's op die diepe sporen hebben nagelaten. Hoe kan het ook anders? Wellicht daarom zijn de verschrikkingen van fascisme geen onbekende voor me. Het is druk bezig met zijn comeback en de tekenen aan de wand schreeuwen om onze aandacht. Dit is de laars van George Orwell die "onophoudelijk op het menselijk gezicht stampt". We zien de laars in OekraĆÆne die rĆ¼cksichtslos de mensen in het Oosten in elkaar trapt en als we goed kijken zien we ook hier zijn afdrukken.

Vele Nederlanders zijn zich niet bewust van het dreigende gevaar, zien niet in dat ze mondjesmaat van hun vrijheden worden ontdaan. De Russen en hun leiders daarentegen waarvan hun voorouders veel grotere offers hebben moeten brengen begrijpen zo veel beter dat de laars van het fascisme ons allen belaagt. Volgens sommige schattingen verloren 13 miljoen Sovjet burgers en 13 miljoen soldaten het leven. Misschien is het daarom dan ook niet meer dan logisch dat de gruweldaden van fascisme een grotere rol spelen in het collectieve (onder)bewustzijn van Rusland?

Fireball

SOTT Focus: NASA kaart bagatelliseert sterke stijging van meteoorinslagen in de afgelopen 20 jaar

Afbeelding
© NASA/JPL
NASA's Near Earth Object (NEO) Programma publiceerde een paar dagen geleden een diagram waar inslagen van 556 komeet/asteroĆÆde fragmenten in de afgelopen 20 jaar in kaart zijn gebracht (zie boven). NASA zegt dat het is gebaseerd op gegevens uit 1994-2013 die betrekking hebben op kleine asteroĆÆden die de aardatmosfeer binnenkomen en 'vuurballen' creĆ«ren, eraan toevoegend dat "de groottes van de gele stippen (inslagen overdag) en blauwe stippen (inslagen in de nacht) in verhouding staan tot de optische uitgestraalde energie van inslagen gemeten in miljarden Joules (GJ) energie, en tonen de locaties van inslagen van objecten met afmetingen van 1 tot bijna 20 meter."

Let op de willekeurige verdeling van de inslagen over de hele wereld. Maar let ook op wat de kaart en het bijbehorend NASA rapport niet aanduiden: de jaar-op-jaar spreiding van die inslagen over die periode van 20 jaar. Deze weglating stelt hen in staat om de volgende misleidende tussenkop te geven aan hun rapport:
Het gebeurt de hele tijd: kleine asteroĆÆden komen de aardatmosfeer binnen
Door het niet verstrekken van een jaar-op-jaar verdeling van de inslagen, en door het invoegen van hun nogal banale krantenkop, doet ons veronderstellen dat deze gebeurtenissen min of meer gelijkmatig verdeeld waren over die 20 jaar. Gemiddeld zouden er dan 27 vuurbal-gebeurtenissen in 2013 zijn geweest (556 totaal gebeurtenissen/20 jaar). Maar we hebben ernstige twijfels hierover.

We weten van de American Meteor Society [Amerikaanse Meteoor Vereniging] dat er bijna 3.500 waargenomen gebeurtenissen in 2013 alleen al waren - en enkel in de Verenigde Staten. Bekijk de gegevens zelf: blader door de AMS Events databank. Selecteer gebeurtenissen in 2013 met zowel 'geluid' als 'fragmentatie' gemeld. Merk op hoeveel van de 184 vuurbal-gebeurtenissen vorig jaar - waarvan men zowel de desintegratie kon zien als de explosie kon horen - in meerdere Amerikaanse staten werden gezien. Ga nu terug naar NASA's kaart van vuurballen over de wereld van 1994-2013. Ervan uitgaande dat de willekeurige wereldwijde distributie accuraat is, kunnen we een kleine oefening in extrapolatie proberen om een schatting te krijgen van significante vuurbal-gebeurtenissen die wereldwijd plaatsvonden in 2013.

Heart - Black

SOTT Focus: Terwijl Islamofobie stijgt, verflauwen de morele waarden

Afbeelding
© Carlos Latuff"De Islam is een godsdienst die dood en geweld promoot!" Zegt wie?
In de VS en in Europese landen zoals het VK, Duitsland, Nederland en Frankrijk kampen moslims al jaren met het zoeken naar werk, als gevolg van stijgende islamofobie. En dat is nog niet alles, een rapport uit 2006 van het 'European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia' [Het Europese Centrum voor Toezicht op Racisme en Xenofobie] getiteld "Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia" ["Moslims in de Europese Unie: Discriminatie en Islamofobie"] trekt de conclusie dat:
  • Discriminatie tegen moslims kan worden toegekend aan Islamofobische denkbeelden alsmede aan racistisch en xenofobisch misnoegen, daar deze elementen vaak samen gaan. Vijandigheid tegenover moslims moet daarom in een algemenere context van xenofobie en racisme naar migranten en minderheden bezien worden.
  • Het is duidelijk dat moslims Islamofobische handelingen ondervinden, variĆ«rend van verbale dreigementen tot fysieke aanvallen, hoewel data over door religie geprikkelde incidenten op gelimiteerde schaal worden verzameld.
  • Ongeacht hun etnische achtergrond en/of invalshoek van religie worden vele Europese moslims geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en huisvesting.
  • De beschikbare data over slachtoffers van discriminatie tonen aan dat Europese moslims vaak disproportioneel vertegenwoordigd zijn in wijken met slechtere woonomstandigheden, terwijl hun onderwijsprestaties onder het gemiddelde liggen en hun werkeloosheidscijfers hoger dan het gemiddelde. Moslims hebben vaak werk dat lagere diploma's vereist. Als een groep zijn ze oververtegenwoordigd in slechtbetaalde sectoren van de economie.
  • Vele Europese moslims, in het bijzonder jonge mensen, krijgen te maken met barriĆØres in hun sociale vooruitgang. Dat kan een gevoel van hopeloosheid en sociale uitsluiting geven.
  • Racisme, discriminatie en sociale marginalisatie zijn serieuze dreigingen voor integratie en samenhang van de gemeenschap.
Nu dat anti-islamitische sentimenten met 110% gestegen zijn in Frankrijk en 'anti-islamisering' demonstraties gehouden werden in verschillende landen zijn de kansen groot dat de benadeelde positie waar moslims zich al in bevonden alleen maar erger zal worden. Het is vanzelfsprekend dat dit verre van eerlijk is, aangezien de meerderheid van moslims niets te maken had met de aanslag in Parijs, net zoals ze niets te maken hadden met de 9/11 aanslagen in de VS. Toch zijn ze het doelwit van haat geworden en het beĆÆnvloedt hun dagelijks leven zeer aanzienlijk.

Alarm Clock

SOTT Focus: Holocaust 2.0: ultieme beslissingen van het geweten

[D]e hele wereld was vreemd en onrustbarend geworden. Afgezien van de fascinerende regels die ik kende, had het grote spel andere geheime regels en het was me niet gelukt deze te vatten. Het moest iets bedrieglijks en kwaadwilligs hebben. Waar kon men stabiliteit en veiligheid, geloof en vertrouwen vinden, als wereldaangelegenheden zo misleidend konden zijn? Als triomf na triomf leidde tot de allergrootste ramp en de werkelijke regels van de geschiedenis alleen achteraf onthuld werden met een verpletterende uitkomst? Ik staarde de afgrond in. Ik voelde een zielsangst voor het leven.
haffner
Sebastian Haffner
Zo beschreef een jonge Duitse man zijn ervaringen met de gebeurtenissen die leidde tot nazi Duitsland. Hij heette Sebastian Haffner. Hij werd later journalist en historicus en zijn memoires Defying Hitler geven een openhartig en inzichtgevend perspectief van de werkelijke impact van nazisme: de invloed op de innerlijke levens van de mensen die het meemaakten.

Boeken zoals Defying Hitler zijn essentieel als we als een species ooit zullen leren hoe we ons losmaken van de ogenschijnlijk eindeloze cycli van overvloed, onwetendheid, onderdrukking en wederzijdse vernietiging. Droge militaire geschiedenis, politieke memoires, theoretische analyses, krantenartikelen - dit alles kan belangrijke details verschaffen, maar komt niet tot de kern. Het is verstoken van de essentie, het wezenlijkste van de situatie dat het laat meetellen. In het kort, het ontbeert psychologische diepgang.

Commentaar: Voorheen in deze serie:

Holocaust 2.0: Coming soon!

Holocaust 2.0: Welcome to the jungle

Zie ook:

Holocaust 2.0: Eugenics and the War on Terror


Coffee

SOTT Focus: SOTT Aardveranderingen Video Samenvatting - Maart 2015: Extreem Weer, Planetaire Beroering, en Vuurballen

Afbeelding
© SOTT.net
De planetaire beroering zette zich intensief voort in maart 2015, zo vonden er intense overstromingen in heel Latijns-Amerika plaats die hele dorpen wegspoelden. Van de ene dag op de andere veranderde de Atacama woestijn in Chili, de 'droogste plek op aarde', in een van de natste. Smeltende sneeuw in combinatie met uitzonderlijke neerslag veroorzaakten overstromingen in delen van Noord-India, het Middenwesten, en West-Europa, bovendien troffen overstromingen ook Oost-Afrika en Australiƫ. EƩn van de sterkste cyclonen ooit in de Stille Zuidzee verwoestte Vanuatu, terwijl Super-Tyfoon Maysak de Filipijnen bereikte aan het einde van de maand. Net toen Amerikanen in Tornado Alley zich afvroegen waar het 'tornadoseizoen' bleef, verscheen er een krachtige multi-vortex wervelstorm die (weer) Moore, Oklahoma, teisterde.

Een deken van sneeuw bedekte 49 van de 50 staten in de V.S. op 1 maart, de hele maand lang bleef het sneeuwen in de oostelijke helft van Noord-Amerika. Boston brak zijn sneeuwvalrecord - 2,7 meter sneeuw... en vorige maand viel dezelfde hoeveelheid in ƩƩn dag tijd in Midden-Italiƫ! De extreme kou in het noordoosten van de V.S. bleef recordbrekende temperaturen vestigen, en bracht het zee-ijs tot ongekende niveaus. Ongeacht het seizoen of de locatie, tropen of woestijnen, vonden hagelbuien overal plaats: enkele centimeters in Zuidelijk Californiƫ en Saoedi-Arabiƫ, 60 centimeter in Bogota, Colombia, en hagelstenen ter grootte van tennisballen vielen er in Oostelijk Australiƫ. Vanuit de ruimte, werden grote meteoor vuurballen gespot in Mountain West (V.S.), Centraal-Europa, en Westelijk Australiƫ. Ondertussen kleurde de planeet groen en roze toen de sterkste aurora's tijdens deze zonnecyclus extreme breedtegraden in beide hemisferen bereikten.

Afbeelding
© SOTT.net
Natuurbranden in het Zuidelijk halfrond troffen (weer) Vaparaiso, Chili, en 'vuurtornado's' van enkele verdiepingen hoog vormden zich nabij Kaapstad, Zuid-Afrika. Ook vonden er vorige maand spectaculaire vulkaanuitbarstingen plaats: Villarica vulkaan in Mexico spuwde as tot 1 km hoog in de nachtelijke lucht, Turrialba vulkaan in Costa Rica had haar krachtigste uitbarsting in 20 jaar tijd, en de Colima vulkaan in Mexico spuwde as tot 3 km hoog. De gecombineerde effecten van deze klimaatextremen geven aanleiding tot steeds meer massale sterfte van dieren, met opmerkelijke aantallen dode vissen en vogels in de Westerlijke Amerika's. Ondertussen werd er in Nederland een wolf gespot voor de eerste keer in 150 jaar terwijl de diersoort zich westwaarts in Europa blijft verspreiden.

Hier waren de Tekenen des Tijds in maart 2015...


SOTT Summary March 2015 - Extreme Weather, Earth Changes, and Fireballs van Sott.net op Vimeo.

Heart - Black

SOTT Focus: Het traumatiseren van een hele generatie - De stem en lijdensweg van kinderen in de oorlog tegen het Donetsbekken

Oorlog tegen Donetsbekken
© Dni.ruTerwijl kinderen van vrede dromen, is oorlog wat zij ervaren en waaronder zij lijden.
Een aantal weken geleden schreef ik een artikel over sommige moedige vrouwen die het lef hadden om zich uit te spreken over fascisme in OekraĆÆne. Er is echter een andere groep die zichzelf niet kan verdedigen en die zelfs minder toegerust is om om te gaan met het leven in een oorlogszone: kinderen.

De relatief vredige wereld die de kinderen van Oost-OekraĆÆne kenden voor de 'Maidan' is al lang vergaan. Doordat ze constant bombardementen meemaken, in bunkers leven, soms zonder Ć©Ć©n ouder of beide ouders, en getuigen zijn van verschrikkelijke taferelen lopen deze kinderen zulke geestelijke littekens op dat zelfs met de juiste aandacht en zorg het lang zal duren voordat deze geheeld zijn. Mijn eigen schoonmoeder was 6 jaar toen het Duitse leger Parijs tijdens WO2 snel onder de voet liep. Alhoewel de aanval kort duurde is zij voor het leven getekend met chronische nervositeit en paniekaanvallen vanwege het trauma van de bombardementen, sirenes en bunkers. Denk nu eens aan de kinderen in het Donetsbekken en de voortdurende terreurcampagne die de junta van Kiev er voert - al bijna een jaar en met weinig respijt in zicht.

President Porosjenko is zich er volledig bewust van dat hij kinderen in het Donetsbekken laat lijden. Dit werd heel duidelijk toen hij vorig jaar een speech vol haat hield in de Rada (het parlement van OekraĆÆne):
...wij [in OekraĆÆne] zullen werk hebben - zij [in het Donetsbekken] niet. Wij hebben een pensioen - zij niet. Wij zullen voor onze kinderen en ouderen zorgen - zij niet. Onze kinderen gaan naar school, naar peuterspeelzalen - hun kinderen zitten in kelders. Zij weten niet hoe ze dingen moeten organiseren of doen. Zo zullen we uiteindelijk deze oorlog winnen.

Bizarro Earth

SOTT Focus: Onze wereld verkeert in chaos, is het je opgevallen?

Afbeelding
De 'trial by media' van de Germanwings crash gaat onverminderd door. Het meest recente bewijs geproduceerd om het officiĆ«le verhaal te onderbouwen betreft de vermeende vondst van een video die met een mobiele telefoon was opgenomen en waarop de laatste momenten van het vliegtuig en de passagiers te zien is. Verslaggevers van zowel het Franse tijdschrift Paris Match en het Duitse dagblad Bild beweren de video te hebben bekeken waarop een scĆØne te zien was die "zo chaotisch was dat het moeilijk was om mensen te identificeren" en waarbij "het geluid van de gillende passagiers heel erg duidelijk aantoonde dat ze op de hoogte waren van wat hen te wachten stond."

"Het is een video die een aantal van ons samen hebben bekeken", zei FrƩdƩric Helbert van Paris Match, "en die wij tientallen keren hebben gezien. Je moet begrijpen dat het onmogelijk was om mensen te identificeren, het is geen sensationele video. Het is door een passagier opgenomen die achterin het vliegtuig zat. Het geluid is afschuwelijk. Het toont de menselijke dimensie van paniek, angst, en schreeuwende mensen aan boord. Dat is wat verschrikkelijk is. Het is een zeer krachtig menselijk element, maar het verstrekt geen informatie die nuttig kan zijn voor het onderzoek."

Inderdaad, een dergelijke video levert geen enkele nuttige informatie voor het onderzoek, tenzij het onderzoek wordt voortgezet door de mainstream media, waarbij 'bewijs', zoals deze video, door onbekenden wordt verstrekt.

Volgens Helbert werd de video verkregen van "een bron die betrokken was bij het onderzoek", de video werd middels "verschillende niveaus van tussenpersonen die connecties hadden met de mensen die werkzaam waren op het terrein, verworven." Wie de vermeende video aan Paris Match en Bild had verstrekt had hen echter geen kopie gegeven. Het blijkt dat de video enkel werd getoond aan de verslaggevers, vermoedelijk op een of ander media-apparaat zoals een laptop die toen werd weggenomen. Helbert zei: "Ik heb de video niet. We hadden de mogelijkheid om de video te zien."

Hiliter

SOTT Focus: Onvrijheid van (thuis)onderwijs en religie: de kanarie in de kolenmijn?

Afbeelding
Let us think of education as the means of developing our greatest abilities, because in each of us there is a private hope and dream which, fulfilled, can be translated into benefit for everyone and greater strength for our nation. - John F. Kennedy
Thuisonderwijs lijkt een fenomeen te zijn dat maar weinig Nederlanders raakt. Het aantal ouders dat onderwijs geeft aan hun kinderen is dermate klein dat het nauwelijks een rol speelt in de samenleving, tenzij het door de media gekoppeld kan worden aan Ć©Ć©n of ander voorval dat thuisonderwijs in een kwaad daglicht stelt. Thuisonderwijs ook wel homeschooling of home education genaamd is echter een doorn in het oog van overheden en de Nederlandse regering vormt daar geen uitzondering op.

Op het moment van schrijven bestaan er 'zorgen' over ouders die salafisten zijn (een vorm van islam) en in 2013 voor maar liefst dertien kinderen - poeh, poeh - in Rotterdam een beroep op vrijstelling van schoolinschrijving hebben gedaan. Sowieso leren te veel kinderen thuis meent de staatssecretaris van Onderwijs Dekker. Volgens de laatste inventarisatie hebben 575 kinderen ontheffing van de schoolplicht (ouders kunnen zich van rechtswege beroepen op vrijstelling als zij op basis van hun religie of levensovertuiging geen school kunnen vinden in hun directe omgeving). 575 kinderen! Een ware aardverschuiving, niet waar?

Er is overigens nog een groep kinderen die zich kunnen beroepen op vrijstelling van schoolinschrijving op basis van lichamelijke en psychische gronden, maar dat valt buiten het bereik van dit artikel.

Religie zou een 'smoes' zijn om kinderen thuis te houden volgens het openbaar ministerie. Het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie stelde dat aan sommige beroepen op vrijstelling een 'vies luchtje' zat. Het feit dat de overheid Ć¼berhaupt zeggenschap wil hebben en wil bepalen wat een waardige overtuiging of religie is of niet zou alle alarmbellen moeten laten rinkelen.

Welke minderheidsgroep wordt zo gestigmatiseerd in de media? Waarom schildert de overheid ouders die hun kinderen graag een goede opleiding willen geven af als verdachte sujetten?

Commentaar: Zie ook:


Airplane

SOTT Focus: Germanwings crash: Niet het hele verhaal?

Afbeelding
Toen ik hoorde over de crash van Germanwings Flight GWI9525 in de Franse Alpen op de ochtend van 24 maart, was ik geschrokken, maar om eerlijk te zijn, niet heel erg. Het is niet zo dat ik verwacht had dat het zou gebeuren, maar dit was het vijfde soortgelijke incident in het afgelopen jaar. Als die frequentie zich handhaaft, zal de statistische zeer lage kans dat je een voortijdige dood tegemoet gaat op een commerciƫle vlucht opnieuw moeten worden berekend.

In de onmiddellijke nasleep van de crash wachtte ik, net als vele anderen over de hele wereld, geduldig af tot er meer details naar buiten komen. Wat zou mogelijkerwijs veroorzaken dat een moderne, zij het een beetje verouderd, eerste generatie Airbus A320 ineens uit de lucht valt en tegen een bergwand crasht? Ik had een paar theorieƫn, waaronder de theorie dat de 'verlammende' effecten van een 'EMP' (elektromagnetische puls) afkomstig van een exploderende bovengrondse komeet een rol hebben gespeeld. De schrikbarende stijging van het aantal vuurbal/meteoriet waarnemingen in de afgelopen 10 jaren maakt dit aannemelijk, en zou misschien wel de oorzaak kunnen zijn geweest van de crash van AF447 in de Stille Oceaan in 2009. Maar ik wachtte het af, zeker ook omdat zulke onderzoeken lang kunnen, en zouden, duren totdat ze afgerond zijn.

Als je te maken krijgt met vliegtuigcrashes, is de belangrijkste informatie - nog belangrijker dan de stemopnames in de cockpit - de flightdatarecorder (FDR) of Accident Data Recorder (ADR). De FDR slaat instructies die verzonden worden naar alle elektronische systemen in een vliegtuig op, met inbegrip van de auto-pilot en het beveiligingssysteem voor de toegang tot de cockpit.