SOTT Focus:


Gold Seal

SOTT Focus: Tucker, Poetin en de Apocalyps

tucker carlson poetin
Russische president Vladimir Poetin en onafhankelijk journalist Tucker Carlson
Alexander Dugin analyseert de impact van het interview van Tucker Carlson met Vladimir Poetin en benadrukt het potentieel ervan om een apocalyps te vermijden door de ideologische slagvelden in Rusland opnieuw vorm te geven en de percepties in het westen te beĆÆnvloeden.

Waarom wordt het interview van Tucker Carlson als cruciaal beschouwd voor zowel het westen als voor Rusland?

Laten we beginnen met het eenvoudigste deel: Rusland. Hier is Tucker Carlson een speerpunt geworden voor twee tegenovergestelde polen binnen de Russische samenleving: ideologische patriotten en elite-Westernisers die niettemin trouw blijven aan Poetin en de Speciale Militaire Operatie. Voor patriotten is Tucker Carlson gewoon 'een van ons.' Hij is een traditionalist, een rechts-conservatief en een fervent tegenstander van liberalisme. Zo zien eenentwintigste-eeuwse afgezanten van de Russische tsaar eruit.

Poetin heeft niet veel contact met prominente vertegenwoordigers van het fundamenteel conservatieve kamp. De aandacht die het Kremlin hem schenkt, doet het hart van de patriot ontvlammen en inspireert de voortzetting van een conservatief-traditionalistische koers in Rusland zelf. Nu is het mogelijk en noodzakelijk: De Russische macht heeft zijn ideologie bepaald. We zijn deze weg ingeslagen en zullen er niet van afwijken. Toch zijn patriotten altijd bang dat we dat wel zullen doen. Nee.

SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht Aardveranderingen - Januari 2024: Extreem weer, planetaire beroering, meteoor-vuurballen

ecs0124
2024 begon met een knal: Een aardbeving van 7,5 magnitude trof het westen van Japan, waardoor gebouwen instortten en verwoest raakten, er onstonden branden en de infrastructuur op het Japanse hoofdeiland Honshu werd platgelegd net toen gezinnen nieuwjaarsdag aan het vieren waren. Meer dan 33.400 mensen werden ondergebracht in evacuatiecentra en minstens 200 gebouwen waren ingestort. Zo'n 30.000 huishoudens zaten zonder stroom en meer dan 110.000 zonder stromend water. Het dodental steeg tot boven de 200 en nog altijd worden ruim 100 mensen vermist. Hevige naschokken bedolven meer huizen en blokkeerden de voor hulpdiensten cruciale wegen.

In januari zorgden vorstomstandigheden die hun weerga niet kenden wereldwijd voor grootschalige ontwrichting. In de VS werden alle 50 staten dit seizoen tegelijkertijd door zware sneeuwval geteisterd; 55% van het vasteland van de VS was bedekt met sneeuw - een ongekende gebeurtenis. Dit veroorzaakte wijdverspreide reisverstoringen, duizenden geannuleerde vluchten, stroomuitval en beschadigde infrastructuur in het hele land.

Bomb

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 22: Twee epidemieƫn, ƩƩn patroon?

Verband tussen kometen en epidemieƫn
Verband tussen kometen en epidemieƫn
De pest van Justinianus en de Zwarte Dood vertonen veel overeenkomsten:

- ze ontstonden in tijden van grootschalige onderdrukking;
- ze werden waarschijnlijk veroorzaakt door pokkenachtige virussen;
- ze deden zich voor in een periode van komeetactiviteit en daarmee gepaard gaande rampen en weersveranderingen;
- ze hielden ongeveer drie eeuwen aan;
- ze veroorzaakten tientallen miljoenen doden;
- ze brachten vrijwel onmiddellijk grote sprongen voorwaarts in de beschaving teweeg.

Is het louter toevallig dat de reeks gebeurtenissen die de twee plagen kenmerkt zo sterk lijkt op de aaneenschakeling van gebeurtenissen bij door kometen veroorzaakte massa-extincties en de daaropvolgende door virussen veroorzaakte explosie van leven?

Was het van kometen afkomstige virus dat de twee grote epidemieƫn had veroorzaakt ook verantwoordelijk voor de sprong voorwaarts in beschaving die door de overlevenden werd gemaakt? Kunnen we een vergelijking maken, weliswaar op een andere schaal, tussen individueel-specifieke epidemieƫn die door een komeetvirus worden veroorzaakt en soortspecifieke massa-extincties die door soortgelijke komeetvirussen worden veroorzaakt? Zijn de evolutionaire sprongen die volgen op massa-extincties vergelijkbaar met de voorwaartse sprongen in beschaving die volgen op epidemieƫn bij mensen en de bijna-uitsterving die daardoor wordt teweeggebracht?

Commentaar: Lees ook: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Bomb

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 21: De samenleving voor en na de Zwarte Dood

Omstandigheden voorafgaand aan de Zwarte Dood

De onderdrukking die tijdens de beginperiode van de Zwarte Dood gaande was, vertoonde veel gelijkenis met wat er voorafgaand aan de pest van Justinianus had plaatsgevonden.

Aan het begin van de 13e eeuw werd hoofse liefde door de kerk als ketterij veroordeeld[1]. In 1209 lanceerde paus Innocentius III, gesteund door de Franse monarchie, een kruistocht tegen de Katharen.[2] In 1229 werd de inquisitie ingesteld.[3] Tijdens de barbaarse jaren die volgden, werden een miljoen[4] onschuldige Fransen[5] alsmede de gehele Occitaanse cultuur, een van de bakermatten van het paleochristendom, vernietigd.

pest
Verbranding van ketters
In 1252 legaliseerde paus Innocentius martelpraktijken.[6] De inquisitie teisterde Europa en eiste honderdduizenden slachtoffers[7], terwijl de 7e, 8e en 9e kruistochten tegen 'ongelovigen' werden gevoerd. Vervolgens eindigde rond het jaar 1300 het middeleeuwse klimaatoptimum, dat plaatsmaakte voor de Kleine IJstijd, waarbij rampspoed zich steeds vaker en heviger voordeed.[8] In 1321 werd de laatste Kathaar, Guillaume Belibast[9], op de brandstapel gegooid. In 1343 vaardigde paus Clemens VI een pauselijke bul uit die de basis legde voor de uitgifte van aflaten[10]. Vijf jaar later, in 1348, werd Europa getroffen door de Zwarte Dood.[11] Deze plaag zou uiteindelijk tot de dood van honderden miljoenen mensen leiden.[12]

Commentaar: Lees ook: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Better Earth

SOTT Focus: ā€‹Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 20: De samenleving voor en na de pest van Justinianus

Omstandigheden voorafgaand aan de pest van Justinianus

De jaren voor de opkomst van de pest van Justinianus werden gekenmerkt door de ergst denkbare tirannie. In een eerder boek[1] heb ik deze situatie uitgebreid beschreven. Enkele woorden van Belisarius[2] kunnen volstaan om de aard van Justinianus en zijn regime samen te vatten:
Dat Justinianus geen mens was maar een demon, zoals ik al zei, in een menselijke gedaante, kan iedereen overtuigen door kennis te nemen van de monsterlijke wreedheden die hij op de mensheid losliet.[3]
De Nika-opstand rond 532 na Christus kan de verderfelijke sociaal-politieke context van het bewind van Justinianus illustreren. Het waren de ergste rellen uit de geschiedenis van Constantinopel, waarbij de halve stad verwoest werd en dertigduizend relschoppers gedood werden[4].

Schilderij waarop de Nika-opstand wordt afgebeeld
Schilderij waarop de Nika-opstand wordt afgebeeld
Slechts vier jaar later, rond 540 na Christus, begonnen de komeetgebeurtenissen waarvan de gevolgen, waaronder de pest van Justinianus, Europa nagenoeg wegvaagden.

Uitgebreide studies van de beschikbare gegevens tonen aan dat in de 6e eeuw na Christus alle menselijke activiteit, naast simpelweg overleven, was verdwenen. Bovendien was er in het gehele Romeinse Rijk tussen de 7e en 9e eeuw vrijwel geen menselijke activiteit meer:

Huizen: De bouw van talrijke uitgebreide stenen huizen zakte terug naar verspreide houten krotten.[5]

Metaal: Deze bloeiende industrie tijdens het Romeinse Rijk hield op te bestaan. Pas in de 16e eeuw - een volle 1.000 jaar later - werd het niveau van industriƫle activiteit van voor de val van Rome weer bereikt.[6]

Aardewerk: Wijdverspreid en verfijnd aardewerk werd zeer zeldzaam en de vooruitgang stagneerde tot het punt waarop het onmogelijk is om aardewerk uit de 7e eeuw te onderscheiden van aardewerk dat twee eeuwen later werd geproduceerd.[7]

Kerkelijke gebouwen: De weinige kerken die in deze periode werden gebouwd, waren meer dan tien keer kleiner dan de Sint-Pietersbasiliek in Rome uit de 4e eeuw.[8] Alleen de kathedralen uit de 11e eeuw zouden vergelijkbare afmetingen bereiken.

Landbouw en oorlogsvoering: Verregaande stagnatie op beide gebieden gedurende drie eeuwen.[9]

Munten: Een scherpe daling in de kwaliteit en kwantiteit van munten in de meeste regio's van het Rijk.[10]

Geschreven documenten: Gedurende drie eeuwen vrijwel geheel afwezig.[11]

illustratie
© Ward-PerkinsNederzettingen ten noorden van Rome, 100 n.Chr. (links) en van de 5e tot de 8e eeuw (rechts)
Omstandigheden na de pest van Justinianus

Een van de redenen om 460 jaar toe te voegen aan de officiƫle chronologie is dat dit genoeg "tijd" bood om een hele genealogie van pausen en heiligen op te bouwen. Dit zorgde voor bijna 5 eeuwen aan ononderbroken historische legitimiteit, totdat bewezen werd dat tientallen heiligen[12] en pausen[13] volkomen mythisch waren.

Als er 460 jaar aan de officiƫle chronologie werden toegevoegd, had Paulus gelijk toen hij het volgende tegen de Corinthiƫrs zei (dit dateert van 43-46 na Christus)[14]:
Ik zeg u, broeders, dat de tijd voorts kort is, zodat zij die vrouwen hebben moeten zijn als zij die geen vrouwen hebben; en zij die wenen als zij die niet wenen; en zij die zich verheugen als zij die zich niet verheugen; en zij die kopen als zij die niet kopen; en zij die deze wereld gebruiken als zij die haar niet gebruiken; want de gedaante van deze wereld gaat voorbij[15]
Dit betekent dat Paulus' uitspraak over het einde van de wereld slechts 30 jaar vĆ³Ć³r de komeetgebeurtenissen van 540 na Christus plaatsvond. Ook zou dit de dood van Julius Caesar slechts 120 jaar (vijf generaties) vĆ³Ć³r de rampen van 540 na Christus plaatsen:

Bijgewerkte chronologie van Caesar tot Karel de Grote
Bijgewerkte chronologie van Caesar tot Karel de Grote
De overeenkomsten tussen de morele waarden van Julius Caesar en Sint-Paulus zijn opvallend te noemen. Sint-Paulus predikte decennialang liefde, zoals vereeuwigd in dit beroemde citaat:
Liefde is geduldig, liefde is barmhartig. Zij benijdt niet, verheft zich niet, is niet hoogmoedig, is niet trots. Zij onteert anderen niet, is niet uit op eigenbelang, is niet snel geĆÆrriteerd, houdt misstanden niet bij. Liefde verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid; Zij beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, hoopt altijd, volhardt altijd.[16]
Zo ook was het leven van Julius Caesar vervuld van barmhartigheid, clementie en vergevingsgezindheid:
Algemeen wordt aangenomen dat Julius Caesars gevierde clementie tegenover zijn medeburgers door zijn tijdgenoten niet als een deugd werd ervaren, maar eerder als een manifestatie van zijn tirannieke macht. In plaats van zijn clementie te verwelkomen als een teken van vrijgevigheid of welwillendheid, nam de senatoriale aristocratie hem dit juist zeer kwalijk.[17]
De barmhartigheid die Julius Caesar toonde, zou wel eens tot zijn eigen ondergang kunnen hebben geleid:
Caesars keuze was moedig en ongekend en, hoewel fataal, leerzaam voor de leiders van vandaag: hij was mild voor zijn voormalige tegenstanders en creƫerde zo een machtsdynamiek in zijn regering die uiteindelijk tot zijn ondergang leidde.[18]
Deze overeenkomst tussen Julius Caesar en Paulus is des te meer verwonderlijk, aangezien dit plaatsvond in een wereld die vrijwel onbekend was met deze deugden[19]. Tot die tijd was het Romeinse Rijk een gebied van wijdverspreide "religieuze" mensenoffers[20], van gedecimeerde[21] legioenen[22] en van gladiatoren, wilde dieren en veroordeelde misdadigers die elkaar afslachtten ter vermaak van het publiek[23]. De enige monotheĆÆstische religie vereerde een zelfbenoemde jaloerse en wraakzuchtige god[24].

Dat is mogelijk de reden waarom sommige auteurs[25] suggereerden dat Julius Caesar als inspiratie voor Paulus diende.

We weten dat Julius Caesar door zijn troepen werd verafgood. Tijdens zijn leven werd hij zelfs vergoddelijkt. De Senaat had een standbeeld van Julius Caesar opgericht met een inscriptie die hem tot halfgod verklaarde[26]. Er werden standbeelden opgericht van Caesar zelf als "Sol Invictus" (de onoverwinnelijke god)[27]. Caesar kreeg op kosten van de staat een huis dat werd gebouwd als tempel; zijn beeltenis werd tentoongesteld naast die van de goden[28]. Ter ere van hem werd de maand Quintilis omgedoopt tot juli (zoals juni naar Juno werd vernoemd[29]). Een speciale priester, de flamen, werd aan hem toegewezen. Het bediend worden door een flamen maakte Caesar niet alleen goddelijk, maar gelijk aan Quirinus, Jupiter en Mars[30]. Volgens Cicero vormde het eerbetoon aan de levende Caesar in Rome al ondubbelzinnig het eerbetoon aan een volwaardige god[31]. Caesars naam als levende godheid was Divus Julius[32].

Hij werd vermoord op de Idus van maart (15 maart), herrees als god op de Liberalia (17 maart) en werd bijgezet op 19 maart[33]. Nadat hij was verraden en vermoord, nam de vergoddelijking van Julius Caesar nog verder toe.

De waarneming van wellicht de helderste komeet[34] uit de menselijke geschiedenis tijdens de Spelen die vier maanden na zijn dood ter ere van hem werden gehouden, werd door de Romeinen geĆÆnterpreteerd als een verdere bevestiging van de goddelijke aard van Julius Caesar.

Ter ere van de goddelijke Divus Julius werd in Rome een tempel gebouwd. Er stonden kruizen, vooral op de deur, alsook een afbeelding van een komeet. Het Latijnse kruis is te zien in het koperen patroon op de centrale deur (rechterbovenhoek van de afbeelding hieronder), terwijl de afbeelding van de komeet uit twee kruizen bestond (+ en X)[35]:

Reconstructie van de Tempel van Divus Julius. Linksboven: uitvergroting van de deur en het kruis
Reconstructie van de Tempel van Divus Julius
Linksboven: uitvergroting van de deur en het kruis
Let op de opvallende gelijkenis tussen de afbeelding van Caesars komeet op de gevel van de tempel van Divus Julius, het Christusmonogram (Chi-Ro) en het symbool van de wederopstanding van Jezus Christus[36]:
Vergelijking tussen de afbeelding van Caesars komeet en het Christusmonogram (chi-rho)
Vergelijking tussen de afbeelding van Caesars komeet en het Christusmonogram (chi-rho)
De tempel die aan Divus Julius in Rome was gewijd, vormde geen uitzondering. Talloze tempels, die Caesarea werden genoemd en die gewijd waren aan Divus Julius, werden in Caesariaanse koloniƫn gebouwd[37].

Toevallig of niet, er bestaat een vrijwel volmaakte overeenkomst tussen de veldslagen en veroveringen door Julius Caesar (en de soldaten die rondom die plaatsen achterbleven, bijvoorbeeld in nederzettingen of in koloniƫn) en de verspreiding van het paleochristendom:

Caesar veldslagen verspreiding christenom.jpg
© Sott.netLinks: Gebied van het Romeinse Rijk en belangrijke veldslagen onder Julius Caesar

Rechts: donkerpaars, verspreiding van het vroege christendom (b.325 n.Chr.)
ā€‹Caesariaanse koloniĆ«n

Paleochristelijke bevolkingsgroepen

De Ieren

De vroege invoering van het paleochristendom in Ierland blijkt uit de kenmerkende oriƫntatie van begraafplaatsen en kruizen:

Een van de belangrijkste indicatoren van kerstening zijn begraafplaatsen met lange kisten, die over het algemeen oost-west georiƫnteerd zijn, zoals christelijke graven. Van deze begraafplaatsen wordt vermoed, of is bekend, dat ze christelijk zijn vanwege de nabijheid van een kerk, of omdat ze christelijke inscripties hebben. Ze worden vanaf het einde van de Romeinse tijd aangetroffen, vanaf de vijfde eeuw. Zoals vermeld in bovenstaand citaat en zoals aangegeven in onderstaande grafiek, waren er vanaf de 5e eeuw al "kerken" in Ierland:

Stichting van kerken in Ierland vanaf 450 na Christus
Stichting van kerken in Ierland vanaf 450 na Christus
Als we 460 jaar aftrekken van 450 na Christus krijgen we 10 voor Christus en dat is 34 jaar na de dood van Julius Caesar en een paar jaar voordat de mythische figuur Jezus Christus verscheen en het Romeinse christendom werd gevestigd. Zullen we deze gebouwen in het licht van het bovenstaande kerken noemen, of eerder Caesarea?

Er werden een aantal monastieke instellingen gebouwd:
De introductie van het christendom in Ierland dateert van vĆ³Ć³r de 5e eeuw, vermoedelijk in samenwerking met Romeins-BrittanniĆ« [...] Monastieke instellingen ontstonden in de zesde eeuw, zoals Clonard, gesticht door Sint-Finian, Clonfert (gesticht door Sint-Brendan), Bangor (gesticht door Sint-Comgall), Clonmacnoise (gesticht door Sint-Ciaran), Killiney (gesticht door Sint-Enda)
In het Ierse paleochristendom treffen we, net als in de meeste paleochristelijke tradities, een controverse over Pasen aan:
De vroegchristelijke kerk in Ierland nam voorchristelijke spiritualiteit en festivals op in de "nieuwe religie." Aangenomen kan worden dat het lente-equinoxfeest werd gekerstend en omgedoopt tot St Patrick's Day[38]
De Picten (Schotland)

Men denkt dat de Picten de rampen van 540 na Christus overleefden en een vorm van paleochristendom hebben behouden. Interessant genoeg werden ze al in de 5e eeuw door Romeinse soldaten tot het christendom bekeerd:
Het christendom werd waarschijnlijk geĆÆntroduceerd in wat nu de Schotse Laaglanden zijn door Romeinse soldaten die gestationeerd waren in het noorden van de provincie Britannia. Na de ineenstorting van het Romeinse gezag in 410 n.Chr. wordt aangenomen dat het christendom overleefde onder de Britse enclaves in het zuiden van het huidige Schotland.[39]
Als 460 jaren aan de officiƫle chronologie werden toegevoegd, komt 410 na Christus overeen met 50 voor Christus, enkele decennia voor Jezus Christus en het Romeinse christendom, maar precies tijdens de heerschappij van Julius Caesar en zijn verovering van Britannia.

Er bestonden grote verschillen tussen het Pictische paleochristendom en het Romeinse christendom, waarvan er Ć©Ć©n (waar we later naar zullen kijken) de methode voor het berekenen van Pasen was[40].

Saksen:

Een vergelijkbare vroege invoering van het paleochristendom door de Saksen:
Eerder ging de voorkeur uit naar de suggestie van een koning van de Oost-Saksen, Saebert, zoon van Sledd. Maar hij stierf rond 616 en wetenschappelijke datering suggereert nu dat de begrafenis in de late 6e eeuw plaatsvond, rond 580. [...] Dat betekent dat het Saeberts jongere broer Seaxa zou kunnen zijn, maar omdat het lichaam is vergaan en er slechts kleine fragmenten van zijn tandglazuur zijn overgebleven, is het onmogelijk om dat met zekerheid te weten. In het graf werden kruizen van goudfolie gevonden, hetgeen er op wijst dat hij een christen was, een feit dat ook historici heeft verrast. Sue Hirst, de Angelsaksische begrafenisexpert van Mola, zei dat die datum opmerkelijk vroeg was voor de invoering van het christendom in Engeland, nog vĆ³Ć³r de missie van Augustinus om het land te bekeren van het heidendom.[41]
De recente ontdekking van een uitzonderlijke schat aan Saksische kostbaarheden heeft onverwachte tradities aan het licht gebracht. Er werd met name een zeer oude hoofdtooi gevonden:

ā€‹Zevende-eeuwse hoofdtooi van een bisschop, de oudste die ooit werd gevonden
ā€‹Zevende-eeuwse hoofdtooi van een bisschop, de oudste die ooit werd gevonden
Naast ouderdom bezit deze aangetroffen hoofdtooi nog andere bijzonderheden:
[Het] lijkt op hoofdtooien die werden gedragen door heidense Romeinse priesters [...] het is versierd met typische voorchristelijke Angelsaksische semi-abstracte dierenmotieven evenals zeven christelijke kruizen [...] het Latijnse woord voor de kledij van een bisschop was flammeolum of flammeum. Vreemd genoeg stonden de heidense Romeinse priesters, wiens hoofdtooien mogelijk als inspiratie hebben gediend voor het type bisschopshoofdtooi uit de schat van Staffordshire, bekend als Flamen - en dit suggereert een mogelijke en interessante connectie.[42]
En wat is die interessante connectie die de journalist zorgvuldig verzwijgt? Vergeet niet dat Julius Caesar de eerste was die een toegewijde flamen (meervoud flamenies) priester toegewezen kreeg.

Slaven

De Slaven werden al in de 7e eeuw bekeerd tot het christendom, maar het proces van het vervangen van Oud-Slavische religieuze praktijken begon al in de 6e eeuw.[43]

Vikingen:

Bij opgravingen in Ribe, een Vikingstad in Denemarken, werd bewijs aangetroffen van paleochristendom rond 700 na Christus:
Ze viste een perfect klein amulet met een christelijk kruis uit de modderige soep - "een enorme adrenalinestoot" - wat suggereert dat christelijke stromingen hier al aanwezig waren lang voordat koning Harald Blauwtand rond 965 na Christus op een rune in Jelling verklaarde dat hij de religie naar de Denen had gebracht[44].
Deze ontdekking spreekt de bewering van de Franken tegen:
Sommige geschreven bronnen hebben de Vikingen voorgesteld als barbaren om zichzelf in een goed daglicht te stellen. We kunnen de mensen die in die tijd schreven dus niet helemaal vertrouwen: beschrijven ze wat ze zagen of gaven ze er hun eigen interpretatie aan?[45]
Kelten:

Een aanzienlijk deel van de Keltische wereld praktiseerde het paleochristendom. Het Keltische christendom is een vorm van christendom die sinds de 5e eeuw in de hele Keltisch-sprekende wereld voorkwam[46].

Het Keltische christendom verschilde aanzienlijk van het Romeinse christendom:
Sommige auteurs beschreven een aparte Keltische kerk, die de Keltische volkeren verenigde en hen onderscheidde van de aanhangers van de Romeinse Kerk.
Het paleochristendom had een lossere hiƫrarchie vergeleken met het Romeinse christendom:
Daarnaast hebben geleerden belangrijke kenmerken van de organisatie van het Ierse en Schotse christendom geĆÆdentificeerd, zoals soepele ideeĆ«n over kerkelijk celibaat, intense secularisatie van kerkelijke instellingen en de afwezigheid van een diocesane structuur.[47]
In het Keltische christendom vinden we opnieuw de controverse met betrekking tot Pasen:
Geleerden hebben een karakteristieke vorm van Keltisch christendom geĆÆdentificeerd [...] er waren significante praktische verschillen met het Romeinse christendom, in het bijzonder de vorm van de tonsuur en de methode om Pasen te berekenen.[48]
Dit onderwerp zullen we in een aparte subparagraaf behandelen[49].

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Jet5

Terugblik SOTT Focus: Strijd tegen de Houthi's: Het westen vernietigt Jemen met geheime methoden


Commentaar: Naar aanleiding van het feit dat de Anglo-Amerikanen eindelijk de moed opbrengen om Jemen te bormbarderen om de wereldwijde scheepvaart Israƫl te beschermen, volgt hier een vrij recente historische context om te begrijpen wie de Houthi's zijn, waarom het Rijk der Leugens hen wil verpletteren en waarom zij zich dus tegen het Beest verzetten....


jemen kinderen saoedi-arabiƫ
© Unknown
Door Jemen sinds eind maart 2015 unilateraal te blokkeren, heeft Saoedi-ArabiĆ« op het Arabisch schiereiland een humanitaire crisis van ongekende proporties veroorzaakt. Het is extreem moeilijk voor journalisten, hulpverleners en diplomaten om toegang te krijgen tot het land, maar uit de weinige informatie die toch naar buiten lekt, blijkt duidelijk dat de situatie daar erbarmelijk is. Op een bevolking van 25 miljoen mensen - ongeveer evenveel als SyriĆ« vĆ³Ć³r 2011 - zitten minstens 16 miljoen Jemenieten zonder schoon water, er is een nijpend tekort aan medicijnen en 6,5 miljoen burgers dreigen te verhongeren, waaronder 1,7 miljoen kinderen die momenteel ondervoed dreigen te raken. Peter Maurer, hoofd van het Internationale ComitĆ© van het Rode Kruis (ICRC), zei na een bezoek aan het land afgelopen augustus: "Jemen na vijf maanden lijkt op SyriĆ« na vijf jaar."

Wijdverspreide luchtbombardementen door de luchtmachten van Saoedi-Arabiƫ en de Golfstaten - met aanzienlijke directe en indirecte militaire hulp van de VS en Groot-Brittanniƫ - kostten duizenden Jemenitische burgers het leven. Tijdens een persconferentie begin dit jaar verklaarde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN dat "het aantal geregistreerde burgerslachtoffers tussen 26 maart en 31 december 2015 8.119 mensen [bedraagt], waaronder 2.795 doden en 5.324 gewonden." Dr. Judith Brown, die in Jemen werkzaam was voor de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, wijst er echter op dat het dodental als gevolg van deze militaire interventie waarschijnlijk veel hoger ligt dan gerapporteerd wordt.

SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht Aardveranderingen - December 2023: Extreem weer, planetaire beroering, meteoor-vuurballen

ecs1223
Nu Zonnecyclus 25 op het punt staat een onverwacht hoogtepunt te bereiken, zien we een toename van elektrische verschijnselen zoals luchtspiralen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Een enorme zonnestorm die bijna de X-klasse bereikte, raakte de aarde op de eerste dag van de maand en veroorzaakte wereldwijd enkele kleinschalige radio- en internetstoringen. Dit werd op 15 december gevolgd door een van de grootste zonnevlammen sinds 2017, waardoor radiocommunicatie op aarde tijdelijk werd uitgeschakeld, zelfs op hogere frequencies.
"Deze effecten werden van de ene kant van de Natie tot de andere gevoeld," zei de NOAA
De krachtige en aanhoudende magnetische stormen hebben op het zuidelijk halfrond ook hun invloed doen gelden op het ozongat, dat ongewoon groot blijft voor deze tijd van het jaar, waarin het normaal krimpt. Het bleef zo'n 15 km2 groot, terwijl het na 30 november het op twee na grootste gat werd.

Tegelijkertijd veroorzaakte recordkou in de stratosfeer polaire wolken in een vroeger stadium en verder naar het zuiden dan normaal, waarbij mensen van over het hele noordelijk halfrond waarnemingen meldden of vastlegden. Dit zijn buitengewone verplaatsingen van de normale polaire wolkenomgeving.

Stop

SOTT Focus: Zuid-Afrika dient klacht in bij Internationaal Gerechtshof: Stop Israƫls genocide in Gaza

stad vernietigd
© Atef Safadi/EFE/Zuma Press/APAIMAGESIsraĆ«lische soldaten overzien de vernietiging van de wijk Shujaiya
Gaza Stad ā€¢ 29 december 2023
Het 84 pagina's tellende Zuid-Afrikaanse verzoekschrift dat bij het Internationaal Gerechtshof werd ingediend om een procedure tegen Israƫl aan te spannen voor zijn genocide in Gaza is een verpletterend document, waarin Israƫls gruwelijke genocidale daden en verklaringen tot in detail worden beschreven.
Op donderdag 28 december diende Zuid-Afrika een verzoekschrift in bij het Internationaal Gerechtshof om een juridische procedure aan te spannen tegen Israƫl voor zijn genocide in Gaza, en om aan te dringen op "voorlopige maatregelen" - een voorlopig bevel dat de Israƫlische regering en het Israƫlische leger verplicht hun genocidale daden in Gaza te staken in afwachting van een volledige hoorzitting bij het hof.

Zuid-Afrika's verzoekschrift telt 84 pagina's en is verpletterend - voor de staat Israƫl, voor zijn Joodse politieke en militaire leiders en personeel die de genocidale daden begaan en openlijk spreken over hun genocidale bedoelingen, voor degenen in Israƫl, Amerika en Europa die hen zo krachtig steunen en voor het Joodse volk in wiens naam Israƫl beweert te handelen.

In het verzoekschrift worden deze gruwelijke genocidale daden en uitspraken uiterst gedetailleerd uiteengezet, nadat de contextuele achtergrond die zo vaak ontbreekt in de diplomatieke en reguliere mediabesprekingen over de Gaza-oorlog, aan de orde wordt gesteld.

Commentaar: Zuid-Afrika heeft een grondig onderzocht, uitvoerig en overtuigend verzoekschrift voorgelegd aan het ICJ. Moge het als sleutel dienen voor deze afschuwelijke tragedie die zich blijft ontvouwen in buitengewone proportie tot het afgrijzen van elk wezen met een ziel en geweten. De moeite waard om te lezen.


Cross

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 19: Werd er 460 jaar aan de officiĆ«le chronologie toegevoegd?ā€‹

Voordat we verder gaan met de analyse van de pest van Justinianus kijken we eerst naar de officiƫle chronologie, want die heeft ernstige
gevolgen voor de geschiedenis, in het bijzonder voor het ontstaan van het christendom.

Een van de bekendste uitbarstingen uit de geschiedenis was de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.Chr., waardoor Pompeii en Herculaneum van de ene op de andere dag bedolven raakten onder puin en as.
vesuv
© John Martin 1822ā€‹De vernietiging van Pompeii en Herculaneum
Het beroemdste ooggetuigenverslag van deze uitbarsting werd niet geschreven door Plinius de Jongere, zoals algemeen wordt aangenomen, maar veel later, in 1498, door Giovanni Giocondo,[1] die beweerde Plinius' originele brieven in Parijs te hebben gevonden. Helaas zijn er geen originele brieven bewaard gebleven[2]. Was wat Giocondo ontdekte iets anders dan wat hij beweerde te hebben gevonden? Bedenk ook dat sommige andere geschriften van Giocondo als tegenstrijdig worden beschouwd.[3] [4] [5]

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


SOTT Logo Media

SOTT Focus: SOTT Overzicht Aardveranderingen - November 2023: Extreem weer, planetaire beroering, meteoor-vuurballen

secs1123
Recordhoeveelheden sneeuw van Noordoost-China tot het noordoosten van de VS, terwijl uitzonderlijk zware regenval en overstromingen in november wereldwijd verwoestingen aanrichtten. Ondertussen, op de klimaattop COP28:
200 landen sloten een baanbrekende klimaatovereenkomst, waarin wordt opgeroepen om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen in een ongekende overeenkomst die zich richt op de grootste bijdragers aan de opwarming van de aarde.
Het is geen nieuws dat de groene agenda een grote zwendel is om de voorstanders ervan rijker te maken, belastinggeld af te troggelen en beleid door te drukken dat de vrijheid van mensen ondermijnt. Maar zoals we al eerder hebben gezegd, heeft de natuur andere plannen. Deze novembermaand vormde geen uitzondering wat betreft historische sneeuwvalrecords:
  • Anchorage, Alaska: Meest sneeuwrijke november sinds het begin van de metingen in 1953.
  • Noordoost-China: Record sneeuwstorm dwong luchtvaartmaatschappijen vluchten te annuleren, het treinverkeer plat te leggen en scholen en wegen te sluiten.
  • Noordoosten van de VS: Ongekende hoeveelheden sneeuw van New York tot delen van New England.
  • MongoliĆ«: Zware sneeuwval en sneeuwstormen treffen 60 procent van het land.
  • RoemeniĆ«, Bulgarije en MoldaviĆ«: Zware sneeuwval en hevige sneeuwstormen zorgen ervoor dat duizenden zonder stroom komen te zitten.
  • Mexico: Uitzonderlijke zware sneeuwval treft alle noordelijke staten.
  • OekraĆÆne: Zware sneeuwstorm veroorzaakt 10 doden en zorgt ervoor dat 11 regio's zonder stroom komen te zitten.
Hetzelfde systeem dat zware sneeuwval veroorzaakte in RoemeniĆ«, Bulgarije en MoldaviĆ«, veroorzaakte de "storm van de eeuw," waarbij delen van OekraĆÆne en Zuid-Rusland werden getroffen en minstens vier mensen omkwamen. Bijna 2 miljoen mensen kwamen zonder stroom te zitten.