Daniel Ortega Poetin
© Reuters/Cesar Perez
President Poetin in gesprek met de Nicaraguaanse president Daniel Ortega in juli 2014
Nadat protesten in schermutselingen tussen demonstranten en de politie ontaardden, heeft president Daniel Ortega van Nicaragua de hervormingen van het sociale zekerheidsstelsel ingetrokken. De reactie op de relatief bescheiden hervormingsvoorstellen lijkt nogal overtrokken. Wat zit daar achter?

Als we de westerse mainstream media moeten geloven gingen aanvankelijk gepensioneerden de straat op om te protesteren tegen de versobering van de pensioenuitkeringen en sloten later studenten zich aan bij de protesten. De demonstraties ontaardden echter al snel in geweld tussen demonstranten en de politie, waarbij sommige relschoppers over (geïmproviseerde) vuurwapens bleken te beschikken. Er vielen dan ook diverse doden.

Het heeft er alle schijn van dat deze gewapende relschoppers er op uit waren om de demonstraties te laten ontaarden in een gewelddadige confrontatie met de politie. Dit staat in geen verhouding tot de relatief bescheiden hervormingen van het sociale zekerheidsstelsel waartoe de regering van Ortega had besloten. Terwijl het IMF veel ingrijpender maatregelen, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd met vijf jaar, aanraadde, besloot de regering slechts tot het licht verlagen van de pensioenuitkeringen en het verhogen van de sociale zekerheidsafdrachten.

De vraag is dan ook of de relschoppers een ander motief konden hebben om wapens mee te nemen naar de aanvankelijk vreedzame demonstraties. Ortega heeft het wetsvoorstel ingetrokken, in de hoop dat zo de rust terug zou keren en men de relschoppers van de echte demonstranten zou kunnen scheiden. Door de escalatie is de Nicaraguaanse regering niettemin internationaal onder kritiek komen te staan.

Geopolitiek is Nicaragua echter ook een belangrijk land. Zo is er sprake van Chinese plannen om door Nicaragua een kanaal aan te leggen dat kan concurreren met het Panama-kanaal, alhoewel de realisatie nog altijd op zich laat wachten Verder werkt Nicaragua militair samen met Rusland. Zo voorzag Rusland Nicaragua onder andere van een radarstation om de drugshandel op te sporen. De Verenigde Staten zouden graag een einde zien aan de Russische militaire steun en de Chinese economische activiteiten in Centraal-Amerika, die hun eigen activiteiten in de weg zitten. Het omverwerpen van de regering Ortega zou een eerste tussenstap daarin kunnen zijn. Wellicht waren de ontsporingen in de demonstraties van vorige week een vingeroefening voor een toekomstige kleurenrevolutie.