Afshin Ellian

Hoogleraar 'Encyclopedie van de Rechtswetenschap' Afshin Ellian
Op een dag, vertelt Afshin Ellian, werd hij wakker 'in de handen van de Perzische poëzie'. Hij was nog maar een jongen, net 18, toen de huidige hoogleraar 'Encyclopedie van de rechtswetenschap' vluchtte uit Iran. Weg van de islamistische terreur.

Op die lange reis, via Pakistan naar Afghanistan kreeg Afshin Ellian malaria en dreigde hij te bezwijken aan nog een andere infectieziekte. "We hadden maanden gelopen: onderduiken, lopen, weer onderduiken, verder lopen, op kamelen door de woestijn, door de bergen - dezelfde als waar Bin Laden zich later schuilhield - en toen we uiteindelijk in Kaboel aankwamen was ik doodziek. Ik heb een week in een soort coma gelegen. Op de dag dat ik weer bijkwam, kwam Siasvash Kasrai, de grote Iraanse dichter, bij me langs in het ziekenhuis. Hij was eveneens gevlucht en een heel emotionele man. Ik was er vreselijk aan toe: door de zware medicatie waren mijn haren uitgevallen. Hij begon te huilen. 'Je bent nog zo jong en wat heb je al niet allemaal meegemaakt?' Dat was zo menselijk. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik ben weggejaagd door de baardmannen en werd opgevangen door de dichters."

Kasrai en andere Iraanse intellectuelen in ballingschap drukten Ellian op het hart: 'Ga studeren, studie is de beste wraak op het regime van de mullahs'.

Ellian gíng studeren, in Nederland, waar hij in 1989, na een verblijf van enkele jaren in Kaboel, neerstreek als uitgenodigd politiek vluchteling met zijn Afghaanse vrouw en hun enkele maanden oude zoontje. Hij is nu professor doctor, hoogleraar in Leiden, filosoof, dichter, columnist en scherpzinnig criticus van de islam.

Die islamkritiek en zijn vriendschap met geestverwanten als wijlen Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali kostten hem deels z'n vrijheid. Ellian heeft permanente persoonsbeveiliging; ook rond zijn werkkamer in de rechtenfaculteit van de Leidse Universiteit, waar het interview plaatsheeft.

Ellian lijkt altijd goedgemutst en zit vol met vrolijke anekdotes. Maar op de achtergrond gaat steeds de tragedie schuil van de ballingschap: hij vertelt over verwanten die zijn omgebracht, over zijn herinneringen aan een verleden dat onbereikbaar is geworden en waar hij nog maar enkele foto's uit heeft kunnen redden. "Ik ben een echte politieke vluchteling", zegt Ellian. "Ik kan nooit meer terug, anders dan de Iraniërs die hier ook leven, maar die gewoon naar Iran op vakantie gaan."


Islamisering

antifa poster

Een cultuuroorlog tussen links en rechts wordt aangewakkerd door de psycho's aan de top.
Met lede ogen kijkt hij naar de ontwikkelingen in Europa en in zijn aangenomen vaderland Nederland. De snel voortschrijdende islamisering van de grote steden, de massale steun voor de autoritaire Turkse president Erdogan onder Nederlandse Turken, de invloed van de diep conservatieve Arabische islam in de Nederlandse moskeeën: hij wordt niet moe om zijn publiek in columns, media-optredens en lezingen voor die ontwikkelingen te waarschuwen.

Wat vindt Ellian van de meest recente immigratiestroom uit Afrika en het Midden Oosten? Er volgt een diepe zucht. Dan: "Vreselijk. Ik dreig het land te verliezen dat ik in alle vreugde heb omhelsd, mijn nieuwe vaderland. Ik ben in Nederland opnieuw geboren. Mijn kinderen spreken alleen Nederlands. Hier leerde ik wat vrijheid is, dat je hardop kunt praten, dat je een agenda bij je kunt dragen met namen en telefoonnummers zonder dat dat gevaarlijk is. Ik heb hier geleerd dat mensen elkaar niet de hersenen inslaan als ze het oneens zijn. Ik zie het zo: ik was ziek en ben op een eiland terecht gekomen waar alles heel vredig is. Zo voelde het. En toen gebeurde 9/11 en dacht ik: 'Dit is waar ik ooit voor ben gevlucht, de politieke islam. En dat komt nu hier naar toe'."


Hij begon te publiceren over het gevaar van de radicale islam, wilde aan de bel trekken. "Maar niemand geloofde me. Job Cohen was eerlijk, die zei 'Ach, die man is getraumatiseerd'. Ik was de eerste met een achtergrond in het Midden-Oosten, die in Europa waarschuwde voor de politieke islam. Later kwam Ayaan erbij. Nu zijn er mensen die toegeven dat ik destijds al gelijk had. Maar wat schieten we daarmee op? Er moet iets tegen worden gedaan."

Wat kan de staat doen tegen die toenemende invloed van wat Ellian een 'gevaarlijke sekte' noemt? "Drie dingen: ten eerste moet het salafisme (fundamentalistische tak van de islam - red.) worden uitgebannen. De voedingsbodem van de jihadisten is het salafisme. Activiteiten van een gevaarlijke sekte kun je gewoon verstoren en de financiering van hun moskeeën door Saoedi-Arabië en andere Arabische landen verbieden."

Ten tweede moet de immigratie drastisch worden beperkt, vindt Ellian. "Nederland kan niet nóg meer immigranten aan. Ook oorlogsontheemden moeten in de regio worden opgevangen."

Ten derde moet de overheid stoppen om telkens de moslimgemeenschap te behagen, vindt de hoogleraar. "Politiekorpsen die iftars (maaltijd na het vasten - red.) organiseren of die hoofddoekjes willen toelaten bij het uniform: het is allemaal totale onzin. Wie ga je daarmee overtuigen? In de ogen van de salafisten ben je sowieso een kafir, een ongelovige. Je kunt hoog of laag springen, elke tegemoetkoming aan diep religieuze moslims is een stap naar capitulatie. Je versterkt bij hen het gevoel dat de islam de religie is die de wereld gaat veroveren. Dat is heel dom."

Kwaadaardig

Nederlandse bestuurders en politici zien dit kennelijk heel anders. Volgens burgemeester Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam is iedere moslim 'een beetje salafist' en Aboutalebs Amsterdamse collega Van Aartsen (VVD) wil met salafisten 'in gesprek'. Overdrijft Ellian niet? "Kijk, Nederland is een heel lief en tolerant landje. Die bestuurders vinden intolerante maatregelen niet bij Nederland passen. Ik moet hen dat telkens uitleggen: ik begrijp wat jullie zeggen, ik deel jullie standpunt, maar nu hebben we met intolerante mensen te maken en moeten we helaas impopulaire maatregelen nemen. Er zijn overigens ook andere groepen, binnen links, die bewust de politieke islam de ruimte willen geven. Dat is voor mij verbijsterend. Zijn zij kwaadaardig? Ik weet het niet. Hoe dan ook is het verbazend welke macht de islamitische minderheid heeft, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Terwijl hun uiteindelijke doel is het verzwakken van onze samenlevingen."


Commentaar: De psychopaten aan de top die aansturen op chaos zorgen ervoor dat onze samenleving poneriseert (het Griekse woord poneros betekent kwaad). Ideologen - rechts en links - worden gemanipuleerd zonder zich te realiseren dat ze misbruikt worden en ingezet in de grote cultuuroorlog. Lees ook:


Antifa
© Alex Ellinghausen
Anti-fascisten ook wel antifa genoemd zijn de echte fascisten
Gaat hen dat lukken? Ellian: "Ik ben een rasoptimist, dus ik denk het niet. De toekomst ligt in handen van de democraten. Uiteindelijk zullen ook CDA en VVD, net als Wilders en Baudet, begrijpen dat immigratie en het vraagstuk van de islam moeten worden aangepakt. Ik vertrouw erop dat Fortuyn niet voor niks zijn leven heeft gegeven voor dit land."

Fortuyn werd doodgeschoten, Ellian krijgt te horen dat hij 'in duizend stukjes' zal worden gesneden. De hoogleraar ergert zich groen en geel aan de vele bedreigingen aan het adres van journalisten en opiniemakers en pleit voor zwaardere straffen. De rechtsgeleerde in hem komt naar boven: "De persvrijheid is een van de belangrijkste pijlers van de democratie. Daarom zou de wetgever bij een aantal delicten, zoals bedreiging, strafverzwarende bepalingen kunnen invoeren ter bescherming van journalisten. Net als dit geldt voor politici. Dus wie een journalist of een columnist bedreigt, moet een zwaardere straf krijgen."

Uiteindelijk, zegt Ellian, komt alles neer op de vraag of de liberale westerse rechtsstaat voldoende is geharnast om de druk vanuit de radicale islam te weerstaan. "Als wij willen dat ons nageslacht dit probleem aankan, zullen politici en bestuurders nú hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Vijftig jaar toegeven en pamperen en tegen moslims zeggen 'wij hebben jullie onrecht aangedaan' heeft een gemeenschap van vermeende slachtoffers voortgebracht. Terwijl deze mensen hadden kunnen emanciperen en integreren en succesvol hadden kunnen zijn, trekken jonge Turken en Marokkanen zich terug in eigen kring, doen een hoofddoek om, laten hun baarden staan en ageren tegen het Westen. Echt, ik krijg er buikpijn van. Democratie staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof, maar zij verlangt van ons om haar te beminnen en haar te verdedigen."