skiing gasmask vintage
De winter komt eraan ... en u weet wat dat betekent

Klopt, het is bijna weer tijd voor de globale-kapitalistische (GloboCap) heersende klassen om de massa's van het Nieuwe Normaal op te zwepen tot een staat van stompzinnige massahysterie over een denkbeeldig apocalyptisch virus. Hetzelfde denkbeeldige apocalyptische virus dat ze de afgelopen twee jaar gebruikt hebben om de massa's van het Nieuwe Normaal gedurende de hele winter tot een staat van massahysterie op te zwepen.

Deze keer zullen ze er er hun handen vol aan hebben. Even zonder gekheid, hoeveel hysterischer kunnen de Nieuwe Normalen nu nog worden?

Het overgrote deel van de westerse wereld is veranderd in een pseudo-medische dystopie, waarin men zijn " gezondheids-zuiverheidspapieren " moet tonen om een café binnen te gaan om een kopje koffie te drinken. Mensen die weigeren zich experimenteel te laten "inenten" tegen een virus dat milde tot matige symptomen veroorzaakt (of vaak helemaal geen symptomen) bij ongeveer 95% van de geïnfecteerden, en waarvan het totale sterftecijfer door besmetting ongeveer 0,1% tot 0,5% bedraagt, worden systematisch afgezonderd, van hun baan beroofd, medische behandeling ontzegd, gedemoniseerd als "een gevaar voor de samenleving", gecensureerd, beboet, en anderszins vervolgd.

Indien u denkt dat ik de zaak overdrijf, bekijkt u de voorpagina van deze Australische krant eens...

courier mail front page
Ja, de Grote Zuivering van het Nieuwe Normaal heeft een aanvang genomen. "De Ongevaccineerden" en andere ongelovigen en ketters worden opgejaagd door fanatieke, haatdragende menigten, voor de Nieuwe Normale Inquisitie gesleept, en overal ter wereld tot voorbeeld gesteld.

Hier in het Nieuwe Normale Duitsland wordt de populaire voetballer Joshua Kimmich publiekelijk getrokken en gevierendeeld omdat hij weigert zich te laten "vaccineren" en zijn geloof in de Nieuwe Normale Wereldorde te belijden. In de VS worden "de Ongevaccineerden" beschuldigd van moord op Colin Powell, een 84-jarige oorlogsmisdadiger die aan kanker leed. Australië is van plan mensen op te sluiten en een boete van 90.000 dollar op te leggen voor de "misdaad" van het niet dragen van een medisch uitziend mondkapje, of voor een poging tot belijden van het geloof in een synagoge, of wat dan ook. Uitgerekend in Florida, bond doorgedraaid schoolpersoneel een medisch uitziend mondkapje met nylon draad vast op het gezicht van een meisje met het syndroom van Down dat niet kon spreken. Dit gebeurde iedere dag en meer dan zes weken lang, totdat haar vader ontdekte wat ze aan het doen waren. Ik zou door kunnen gaan, maar ik denk niet dat ik dat hoef te doen. Het internet staat bol van voorbeelden van massahysterisch en sadistisch gedrag.

En dan heb ik het nog niet eens over de massahysterie die welig tiert onder de Nieuwe Normalen zelf ... bijvoorbeeld ouders die in de rij staan om hun kinderen nodeloos te laten "vaccineren" om vervolgens met "totaal beheersbare myocarditis" met spoed naar de eerste hulp gebracht te worden.

dr shane huntington tweet
En toch, hoe hysterisch het er ook aan toe gaat, reken er maar op dat GloboCap zich de komende vijf maanden helemaal op de massahysterie stort. De komende winter is een cruciale tijd, mensen. Ze moeten het Nieuwe Normaal vastmetselen, zodat ze de "apocalyptische pandemie" kunnen afzwakken. Als ze gedwongen worden om het nog een jaar te verlengen... nou, zelfs de meest gehersenspoelde Nieuwe Normalen trappen daar niet meer in.

Of ... oké, zeker, de meest gehersenspoelden wel, maar zij vormen een kleine minderheid. De meeste Nieuwe Normalen zijn geen fanatieke totalitairen. Het zijn gewoon mensen die aan zichzelf denken, mensen die bijna overal in meegaan om niet te worden verstoten en gestraft. Maar geloof het of niet, er is een grens aan het niveau van absurditeit dat ze bereid zijn te aanvaarden, en het niveau alsmede de duur van de niet aflatende stress en cognitieve dissonantie die ze bereid zijn te aanvaarden.

De meesten van hen hebben die grens bereikt. Zij hebben hun steentje bijgedragen, de bevelen opgevolgd, de mondkapjes gedragen, de "inentingen" gekregen, en zijn blij dat zij hun "gehoorzaamheidspapieren" kunnen tonen aan iedereen die ze maar wil zien. Nu willen ze terug naar "normaal". Maar dat kunnen ze niet, want... nou, vanwege ons.

Ziet u, GloboCap kan hen niet laten terugkeren naar "normaal" (d.w.z. de nieuwe totalitaire versie van "normaal") totdat iedereen (d.w.z. iedereen die ertoe doet) zich heeft laten "vaccineren" en rondloopt met een scanbaar certificaat van ideologische conformiteit in zijn smartphone. Ze zouden waarschijnlijk zelfs afzien van het vereiste van "vaccinatie" als we gewoon door de knieën zouden gaan en trouw zouden zweren aan het WEF, of BlackRock, of Vanguard, of wie dan ook, en een QR-code bij ons zouden dragen die bevestigt dat we geloven in "Wetenschap", de "Covidiaanse Geloofsbelijdenis", en welke andere oecumenische corporatistische dogma's dan ook.

Alle gekheid op een stokje, de bedoeling van deze hele exercitie (of in ieder geval van deze fase van deze hele exercitie) is om de maatschappij radicaal en onherroepelijk te veranderen in een monolithische bedrijfscampus, waar iedereen zijn ID moet scannen bij elke bocht in een eindeloos doolhof van voortdurend bewaakte, milieuvriendelijke, genderloze, ideologisch uniforme, niet-rokende, totaal vleesvrije "veilige ruimten", die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door GloboCap, of één van haar agenten, dochterondernemingen en aangewezenen.

De globale-kapitalistische heersende klasse is vastbesloten om de planeet koste wat het kost om te vormen tot een fascistisch "Woke Utopia" en om onwrikbare conformiteit met zijn waardeloze waarden af te dwingen, en wij, "de Ongevaccineerden", staan hen in de weg.

Ze kunnen ons niet zomaar oppakken en doodschieten - dit is wereldwijd kapitalisme, geen nazisme of stalinisme. Ze moeten ons breken, onze geesten breken, ons dwingen, gaslighten, treiteren en vervolgen totdat we vrijwillig onze autonomie opgeven. En dat moeten ze in de komende vijf maanden zien te doen.

De voorbereidingen zijn daarom nu in volle gang.

In het Verenigd Koninkrijk bereidt de regering zich voor om, ondanks een daling van het aantal "gevallen" en het feit (dat de "autoriteiten" gedwongen zijn te erkennen) dat de "Gevaccineerden" het virus net zo goed kunnen verspreiden als de "ongevaccineerden", over te gaan op "Plan B" en het systeem van sociale segregatie in te voeren dat het grootste deel van Europa al heeft aangenomen. In Duitsland loopt de "Noodtoestand van Nationaal Belang" (d.w.z. het wettelijke voorwendsel voor de handhaving van de "Corona-beperkingen") medio november af (tenzij ze het aantal "gevallen" flink kunnen opdrijven, hetgeen op dit moment onwaarschijnlijk lijkt), dus werken de autoriteiten aan een herziening van het "Infektionsschutzgesetz" (de "wet ter bescherming tegen infecties") om de beperkingen voor onbepaalde tijd te kunnen handhaven, ondanks de afwezigheid van een "epidemie" of een "noodtoestand".

Enzovoorts. Ik denk het wel duidelijk is. Deze Winter gaat waarschijnlijk een beetje gek worden... of, oké, meer dan een beetje gek. In termen van gefabriceerde massahysterie, zal het waarschijnlijk Russiagate, de Oorlog tegen het Populisme, de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme, de Rode Schrik en elke andere gefabriceerde massahysterie-campagne die men zich maar bedenken kan, laten lijken op een amateuristische productie van Wagner's Götterdammerung.

Met andere woorden, neemt u maar afscheid van de werkelijkheid (of wat daar op dit moment nog van over is). De klok tikt door en GloboCap weet dat. Als ze verwachten deze Grote Reset voor elkaar te krijgen, zullen ze de Nieuw-Normale massa's moeten terroriseren tot een staat van langdurige broekschijtende paniek en oncontroleerbare stompzinnige haat tegen "de Ongevaccineerden" en iedereen die hun heerschappij ter discussie stelt. Een herhaling van de winters van 2020 en 2021 is niet genoeg. Er is meer voor nodig dan het nu standaardrepertoire van valse en gemanipuleerde statistieken, sombere voorspellingen, foto's van "dodentransporten," niet overvolle ziekenhuizen, en alle andere bekende kenmerken van het neo-Goebbelsiaanse propaganda-apparaat, waar we al meer dan 18 maanden aan worden onderworpen.

Zij worden geconfronteerd met een groeiende opstand van de arbeidersklasse. Miljoenen mensen in landen over de hele wereld protesteren op straat, organiseren stakingen, "walk-outs", massaal georganiseerde ziekmeldingen, en andere vormen van verzet. Ondanks de Orwelliaanse pogingen van de media om er geen aandacht aan te besteden, of ons allemaal te demoniseren als "extreem-rechtse extremisten," zijn de Nieuwe Normalen zich er zeer van bewust dat dit gebeurt. En de officiële verhaallijn valt eindelijk in duigen. De werkelijke feiten zijn onmiskenbaar voor iedereen met een greintje integriteit, zozeer zelfs dat grote GloboCap propaganda-kanalen zoals The Guardian gedwongen worden om met tegenzin de waarheid toe te geven.

Nee, GloboCap heeft op dit moment geen andere keuze dan elk wapen in zijn arsenaal in te zetten - met uitzondering van een regelrecht despotisme, dat het niet kan inzetten zonder zichzelf te vernietigen - en hopen dat wij uiteindelijk zullen instorten, door de knieën zullen gaan en om genade zullen smeken.

Ik weet niet precies wat ze van plan zijn, maar ik kijk er zeker niet naar uit. Ik ben nu al behoorlijk uitgeput. Van wat ik heb begrepen, zijn velen van u dat ook. Als het ook maar enigszins helpt, bekijk het dan eens zo. We hoeven de strijd niet met hen aan te gaan. Het enige dat we hoeven te doen is ons niet gewonnen te geven, we moeten de komende belegering doorstaan, en het zien uit te zingen tot april.

Of, als de stakingen, ziekmeldingen en het "slechte weer" aanhouden, hoeft het niet eens zo lang te duren.

Zie: https://consentfactory.org/2021/10/31/new-normal-winter-is-coming/