kids masks
© AP Photo/Mary Altaffer, File
Zoals Stephen Petty, gecertificeerd professioneel ingenieur, industrieel hygiënist en veiligheidsprofessional, aangeeft in deze korte 11 minuten durende podcast, komt de waarheid over mondkapjes en de Plandemie langzaam aan het licht. Maar omdat de reguliere media niet overal aandacht besteden aan deze verhalen, is het aan ons om ervoor te zorgen dat onze vrienden en familie op de hoogte zijn.

Op 2 januari 2022 werd Dr. Scott Gottlieb, die tot 2019 commissaris was van de Food and Drug Administration en thans een speciale partner is bij Pfizer, geïnterviewd op Face the Nation. Toen Gottlieb werd gevraagd naar stoffen mondkapjes, zei hij dat ze "niet veel bescherming zullen bieden, daar komt het op neer. Dit is een door de lucht verspreide ziekte. Het zou beter kunnen beschermen door druppeloverdracht ... maar niet iets als dit coronavirus. "1

Ondanks gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention van 26 januari 2022 dat slechts 770 kinderen van 17 jaar en jonger tussen 2020 en 2022 zijn overleden aan corona - 0,00023369% van de Amerikaanse bevolking - blijft Gottlieb de idee verspreiden dat corona een ernstige bedreiging kan zijn voor jonge kinderen.


De wreedheid die gepleegd wordt jegens kinderen in de naam van de volksgezondheid wordt echter niet gerechtvaardigd op basis van het aantal getroffen kinderen. Collette Martin, praktiserend verpleegkundige, legde op 6 december 2021 een getuigenis af tijdens een hoorzitting van het Louisiana Health and Welfare Committee.3
Zij stelde dat zij en haar collega's getuige zijn geweest van "angstaanjagende" reacties op de coronaprikken bij kinderen - waaronder bloedstolsels, hartaanvallen, encefalopathie en hartritmestoornissen - maar hun zorgen worden eenvoudigweg terzijde geschoven.

Elk van deze problemen stelt de lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid van kinderen op korte en lange termijn voor moeilijkheden. In wezen komt de manier waarop de maatschappij de kinderen de afgelopen twee jaar heeft behandeld neer op kindermishandeling.


Kinderen Vertonen Schade Van Verplicht Mondkapjesbeleid

Uit nationale gegevens4 van 2016 tot 2019 bleek dat kinderen die te maken hadden met relationele en sociale risico's een vier keer grotere kans hadden op mentale, emotionele of gedragsproblemen. De onderzoekers ontdekten ook dat kinderen die alleen relationele risico's ondervonden, een grotere kans hadden op mentale, emotionele en gedragsmatige gezondheidsproblemen dan kinderen die te maken hadden met sociale risico's.

Relationele risico's hebben betrekking op opportunistisch gedrag dat zich voordoet binnen een samenwerkingsverband zoals een gezin,5 bijvoorbeeld drugsmisbruik binnen het gezin. Sociale risicofactoren zijn van grote invloed op morbiditeit en mortaliteit door middel van gedragstrajecten.6 Deze kunnen de sociaaleconomische status, het sociale netwerk en sociale steun betreffen.

Kinderen hebben in 2020 en 2021 te maken gehad met een toename van deze beide risicofactoren en het bewijs van de schade is overal om ons heen te vinden. ZeroHedge berichtte bijvoorbeeld dat volgens een logopedist het aantal kinderen dat in hun kliniek werd behandeld met 364% steeg tijdens de pandemie in vergelijking met voor de pandemie.

ZeroHedge bericht: "Ouders beschrijven de spraakproblemen van hun kinderen als "corona-vertraagd," met gezichtsbedekkingen als de voornaamste oorzaak van hun ernstig verminderde spreekvaardigheid."7 In een artikel gepubliceerd in The Washington Post,8 merkten drie ervaren artsen op het gebied van infectieziekten en ouders van schoolgaande kinderen een gedragspatroon op van kinderen in wat zij een "bestraffende mondkapjescultuur" noemen."9

Een journaliste van de San Francisco Chronicle vertelde dat een zelfportret dat haar 8-jarige zoon op school maakte geen neus of mond had.10 Volgens gegevens die virale immunoloog Dr. Scott Balsitis11 van de CDC heeft betrokken, stierven er elke winter kinderen aan griep, variërend in aantal van 200 tot meer dan 1.000.

Dus12 waren de 770 sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 17 jaar sinds het begin van de pandemie niet omvangrijker dan de sterfgevallen door griep in het verleden.

Hoewel elk sterfgeval tragisch is, betekent het verplichten van mondkapjes voor kinderen totdat ze allen "veilig" zijn, dat ineffectieve en schadelijke mondkapjes een vast onderdeel van de samenleving zullen worden en dat het aantal kinderen en studenten dat lijdt aan depressies,13 angsten,14 spraakproblemen15 en achterop raakt bij hun schoolwerk zal blijven toenemen16.

Leerkracht Constateert Meer Problemen

Stacey Lance is een Canadese lerares aan een openbare school. Ze heeft 15 jaar ervaring op een middelbare school en schrijft over wat ze de laatste twee jaar heeft gezien tijdens lockdowns, verplichte mondkapjes en angstzaaierij. In een essay met de titel "Ik ben lerares op een middelbare school. Het gaat niet goed met de kinderen.", schrijft ze:17
"Het werd ook steeds duidelijker dat de reactie op de pandemie immense gevolgen zou hebben voor leerlingen die al op weg waren naar een langdurige onthechting, waardoor hun leven mogelijk voorgoed zou veranderen."
Zij is van mening dat de onderzoeksgegevens voorbij zijn gegaan aan de schaamte die zij haar leerlingen heeft zien ondergaan. Gedurende de gehele pandemie is kinderen wijsgemaakt dat hun school "een besmettingshub is en zijzelf ziektedragers zijn. Dit heeft hun beeld van zichzelf fundamenteel veranderd."18

Ze beschrijft de tijden dat de leerlingen fysiek op school waren tijdens de pandemie als "koud en zielloos". Het leerverlies was merkbaar en de leerlingen hadden moeite zich te concentreren. De oudere leerlingen kregen geen lunchpauze en de derde- en vierdeklassers moesten met hun gezicht naar de voorkant van de klas zitten tijdens het eten.

Lance vergeleek dat met de kinderen die buiten de school om "met hun familie en bij elkaar thuis gaan eten, waardoor de regels op school als straf en onzinnig aanvoelen."19 Lance deelde de ervaring van een leerling die de ervaring van de rest van de klas leek te weerspiegelen, en schreef:20
"Ik probeer aan het begin van de les de tijd te nemen om mijn leerlingen te vragen hoe het met hen gaat. Onlangs stak een van mijn leerlingen uit de 5e klas zijn hand op en zei dat het niet goed met hem ging, dat hij niet op deze manier wil blijven leven, maar dat hij weet dat niemand hem komt redden. De andere kinderen knikten allemaal instemmend. Ze voelen zich voorgelogen - en ik kan het hen niet kwalijk nemen."
Lance schrijft dat ze zich meer zorgen maakt over de schaamte en zorgen die leerlingen voelen over het overtreden van de regels en hoe dat hun gemeenschap en families kan beïnvloeden. Ze haalt informatie aan ten tijde van haar schrijven:21
"Wat moet ik hierop nou zeggen? Dat er in Canada tijdens de gehele pandemie 23 kinderen22 zijn gestorven aan corona en dat zij veel meer kans heeft om met de auto iemand te doden? Dat kinderen in Scandinavië, Zweden en Nederland nauwelijks mondkapjes op hoefden op school en als gevolg daarvan geen uitbraken hebben gezien?
Dat mondkapjes geen magisch schild tegen het virus zijn en dat zelfs als ze een klasgenoot zou besmetten, de kans dat die ernstig ziek wordt miniem is?
Ik wil haar zeggen dat ze haar mondkapje af mag doen en met haar vrienden kan omgaan zonder zich zorgen te maken. Maar ik word geacht de regels te handhaven ... Het is waar dat mensen van nature zeer veerkrachtig zijn. Maar ze kunnen ook kapot gaan. En op dit moment zie ik mijn leerlingen ontredderd raken. Sommigen zijn al ontredderd.
Als we de Covid-19 pandemie door de lens van de geschiedenis bekijken, denk ik dat het duidelijk zal zijn dat we onze kinderen hebben verraden. Hoewel zij nooit risico's liepen met betrekking tot deze pandemie, werden zij wel gedwongen de last ervan te dragen."Commentaar: Zoals Pavlov ontdekte had iedere hond zijn "punt van instorting", zie ook: Transmarginale Remming


'Deskundigen' Gebruiken Angst ter Bevordering van Vaccinatieprogramma's

Maar niet alle leerkrachten denken er op een dergelijke wijze over als het op de bescherming van uw kinderen aankomt. Sommigen lopen zelfs voorop met drammen en wijzen ouders en leerlingen publiekelijk terecht om hen een prik te laten nemen waarvan de doeltreffendheid niet is aangetoond en die, zoals u hieronder zult lezen, meer letsel en dood heeft veroorzaakt dan de ziekte.

Brigham Kiplinger, de directeur van de Garrison Basisschool in Washington D.C., is zo'n onderwijzer die zijn dag doorbrengt met het doorspitten van een bellijst van ouders die hun kinderen niet hebben ingeënt.23 Hij wordt door The New York Times omschreven als een "voorvechter van vaccins", een taak die, zo geeft de verslaggever toe, gewoonlijk wordt vervuld door ambtenaren op het gebied van de volksgezondheid of medische professionals.

Hij wordt echter geprezen omdat hij dit als zijn centrale rol opvat. De verslaggever schrijft: "Grotendeels dankzij de vaardigheid van de heer Kiplinger als ouder-vaccin-fluisteraar is de Garrison Basisschool een anomalie op het gebied van de volksgezondheid geworden: 80% van de 250 Garrison Wildcats van de kleuterschool tot en met groep acht hebben nu ten minste één prik gehad... "24

Kiplinger hanteert gebruikelijke schandpaaltechnieken. Tijdens de lunch laat hij bijvoorbeeld de kinderen die zijn ingeënt hun hand opsteken, waarna hij hen bejubelt voor hun daden en hen aanspoort anderen te blijven aansporen hetzelfde te doen.25


De verslaggever meent dat het experiment met genetische therapie "van cruciaal belang is, niet alleen voor de instandhouding van de persoonlijke voorlichting, maar ook voor de beheersing van de pandemie in het algemeen."26 Interessant is dat de verslaggever vermeldt dat de enige reden waarom veel werkende ouders hun kinderen niet hebben gevaccineerd eerder van logistieke dan van filosofische aard is, zonder te vermelden dat ouders ook beducht kunnen zijn voor de medische problemen en risico's voor hun kind.

Organisaties waarop in het verleden een beroep werd gedaan voor medische voorlichting en informatie, brengen nu gespreksonderwerpen onder de aandacht van kinderartsen en ouders om hen aan te moedigen hun kinderen te laten vaccineren.27,28 De Johns Hopkins School of Public Health29 is zelfs zo ver gegaan dat zij een gratis online cursus heeft gepubliceerd om ouders de taal te leren die zij nodig hebben om vrienden te benaderen die zich verzetten tegen het inspuiten van hun kinderen met een experiment.

The Times bericht dat de tips die naar voren komen in de cursus van Johns Hopkins het delen van persoonlijke verhalen omvat en het "normaliseren van coronavaccinatie door trots aan vrienden en familie te vertellen wanneer kinderen coronaprikken krijgen."30 Toch is dat delen van persoonlijke verhalen precies wat social media platforms censureren als het om letsel door de coronaprikken gaat.

Meer Kinderen Sterven Aan de Prik Dan Aan de Ziekte

Als we afgaan op de coronacijfers bij kinderen die ik eerder besprak is het duidelijk, dat leerkrachten en veel volksgezondheids- en medische deskundigen de gegevens van het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), waaruit blijkt dat kinderen in groten getale schade ondervinden van de prik, volledig hebben genegeerd.

Sterker nog, als men ook maar enig geloof hecht aan VAERS, ondervinden ze in grotere aantallen letsel door het vaccin dan door de ziekte zelf. Het is belangrijk op te merken dat de CDC het onderscheid maakt dat deze sterfgevallen met corona waren en niet noodzakelijk het directe gevolg van corona.

In het VK werd in een verzoek op basis van de Freedom of Information Act gevraagd om "sterfgevallen uitsluitend veroorzaakt door corona, waarbij corona als enige doodsoorzaak staat vermeld op de overlijdensakte, uitgesplitst naar leeftijdsgroep en geslacht tussen februari 2020 tot en met december 2021."31 Uit de gegevens blijkt dat er in het VK van februari 2020 tot 31 december 2021 drie sterfgevallen waren bij kinderen van 0 tot 19 jaar.

Op basis van de gegevens van het VK en CDC is het niet logisch dat beleidsmakers een vaccin voor kinderen willen verplichten. Volgens Steve Kirsch, oprichter van het COVID-19 Early Treatment Fund,32 heeft de FDA het vaccin gerechtvaardigd op basis van veronderstellingen die zijn gemaakt voor een statistisch model.33 Kirsch wijst er ook op dat het VK nu alle mondkapjesmandaten, sociale afstandsregels en lockdowns heeft opgeheven.

Maar in Santa Clara County, Californië, waar Kirsch woont, blijven het mondkapjesmandaat, de vaccins en de regels voor afstand houden gelden. Zoals hij schrijft: "Zelfde virus, andere beleidsmakers."34 Kirsch maakte deel uit van een team dat een technische schatting gebruikte om vast te stellen dat de onderrapportagefactor in VAERS waarschijnlijk in de buurt van 41 lag.35 Dit betekent dat het aantal meldingen in VAERS met 41 kan worden vermenigvuldigd om tot het aantal te komen dat waarschijnlijk door het vaccin letsel heeft opgelopen.

Wanneer VAERS wordt gefilterd om kinderen van 0 tot 17 jaar te vinden, komen 38.966 meldingen en 79 sterfgevallen aan het licht.36 Wanneer u deze aantallen extrapoleert met gebruikmaking van de onderrapportagefactor, ontdekt u dat er sprake zou kunnen zijn van ruwweg 1,6 miljoen letselgevallen en 3.239 sterfgevallen.

Onderrapportage aan het systeem kan om verschillende redenen gebeuren. Martin en anderen hebben uitgelegd dat de meeste artsen niet vertrouwd zijn met het systeem37 en dat het invullen van het VAERS-verslag tijdrovend is. Zoals Debra Conrad ontdekte, willen veel ziekenhuizen niet alle ongevallen aan het systeem melden en zoals Brittney Galvin onthulde in een opgenomen gesprek met een VAERS-onderzoeker38 , lopen zij tot wel een jaar achter met het publiceren van rapporten.

Een zoekactie op OpenVAERS naar registraties van ongewenste voorvallen met vaccins van 1990 tot 202039 laat 821.470 totale meldingen van letsel bij kinderen gedurende 30 jaar zien. Sinds de uitrol van het vaccin onder noodgoedkeuring heeft het systeem echter in 13 maanden tijd in totaal 1.071.854 meldingen bij volwassenen en kinderen ontvangen.40

De Prik Verhoogt Het Risico op Levenslange Schade

Uit Britse gegevens blijkt eveneens dat het aantal sterfgevallen onder tieners sterk is gestegen sinds die leeftijdsgroep in aanmerking kwam voor de coronavaccinaties,41, met een stijging van 47%. Kinderen lopen ook het risico op mogelijk levenslange gezondheidsproblemen als gevolg van de experimentele prik, aangezien er totaal geen veiligheidsgegevens met betrekking tot de lange termijn bestaan. Een van de meest voorkomende problemen die tot dusver bij kinderen aan het licht zijn gekomen is myocarditis.42

Dit is een ontsteking van de hartspier die aanhoudende hartproblemen kan veroorzaken en zelfs een harttransplantatie noodzakelijk kan maken. In oktober 2021 dienden cardioloog Dr. Peter McCullough en Jessica Rose, Ph.D., research fellow aan het Institute for Pure and Applied Knowledge in Israël, een paper in over gevallen van myocarditis bij het tijdschrift Current Problems in Cardiology.

De paper was klaar om gepubliceerd te worden toen het tijdschrift het plotseling introk. De voordruk is te vinden op de website van Rose,43 waaruit duidelijk blijkt dat myocarditis omgekeerd evenredig is met de leeftijd. Dit betekent dat het risico hoger is bij jongere personen. Het risico is ook dosisafhankelijk. Uit de gegevens bleek dat jongens een zes keer groter risico op myocarditis hadden na de tweede dosis van het vaccin.


Schade aan de hartspier is vaak blijvend en historisch gezien varieert het drie- tot vijfjarig overlevingspercentage van 56% tot 83%.44 De gegevens ondersteunen niet de drang om kinderen te vaccineren die niet te maken hebben met ernstige ziekte en dood.

Voorts ondersteunt onderzoek niet het gebruik van mondkapjes om virussen te filteren45,46,47 terwijl zelfs de verpakkingsdozen voorzien zijn van het etiket "biedt geen bescherming tegen corona ... of andere virussen of besmettelijke stoffen."48 Factcheckers omzeilen deze bewering door te erkennen dat de doos als zodanig is geëtiketteerd, maar dat zulks "niet betekent dat er geen mondkapjes gedragen zouden moeten worden."49

Politifact gaat nog een stap verder en extrapoleert een hele nieuwe betekenis door te schrijven: "Dergelijke disclaimers betekenen niet dat de mondkapjes niet effectief zijn in het vertragen van de verspreiding van de ziekte, maar dat ze de drager niet zo goed beschermen als medische ademhalingsapparatuur zoals de N95 die wordt aanbevolen voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg."50 Wanneer:
  • Mondkapjes niet werken
  • De prik het risico op dood en levenslange gezondheidsschade bij kinderen verhoogt
  • Onderwijzers de rol van "ouder-vaccin fluisteraar" op zich nemen
  • Er een toenemend aantal kinderen en tieners aan depressie en angst lijdt
  • Kinderen achterop zijn geraakt met hun schoolwerk
Dan moet men zich afvragen wat het doel hier eigenlijk is. Waarom dringen instanties aan op gedrag en keuzes die aantoonbaar schadelijk zijn voor kinderen en kunnen leiden tot levenslange fysieke en emotionele invaliditeit?

Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/02/11/public-health-child-abuse.aspx

Bronnen en Referenties