Mens & MaatschappijS


Bullseye

Krokodillentranen over Navalny, terwijl Assange genegeerd wordt

krokodillentranen navalny assange
© Adobe Stock
De hele westerse politieke-mediasector huilt momenteel tranen met tuiten over de in de gevangenis gestorven Russische oppositieleider Alexei Navalny, en wordt daarin vergezeld van de aan propaganda verslaafde burgerij van het westerse rijk. Ondertussen krijgt Julian Assange's op handen zijnde laatste poging over enkele dagen om in beroep te gaan tegen uitlevering aan de Verenigde Staten, slechts een fractie van de aandacht.

Ik kan echt geen lagere dunk hebben van mensen die liever praten over de vervolging van Navalny in een ver land dat niets met hen te maken heeft, dan over de vervolging van Julian Assange door hun eigen regering. Het is het meest kleinzielige, hielenlikkerige gedrag dat je je maar kunt voorstellen.

Ooh ja, wat moedig om zelfingenomen met je vinger te wijzen naar een land aan de andere kant van de planeet dat nul macht heeft over je eigen land terwijl je weigert in verzet te komen tegen de machtsstructuur waar je zelf onder leeft, terwijl die langzaam een journalist vermoordt omdat die de oorlogsmisdaden van dat land heeft onthuld. Kruiperige, machtsaanbiddende hielenlikker. Ronduit walgelijk.

Commentaar: Navalny wordt door het westen heilig verklaard. Maar er zijn mensen die hebben opgelet:
Bizarro Earth

Recordaantal tieners in Nederland dat voor het eerst met justitie in aanraking komt

Brandweermannen gebruiken een waterslang
© AP Photo/Lewis JolyBrandweerlieden gebruiken een waterslang op een uitgebrande auto in Nanterre, buiten Parijs, Frankrijk, zaterdag 1 juli 2023. De Franse president Emmanuel Macron drong er vrijdag bij ouders op aan om tieners thuis te houden en stelde beperkingen voor op sociale media om de rellen in te dammen die zich over Frankrijk verspreidden na de fatale schietpartij op een 17-jarige bestuurder door de politie.
In 2022 onthulde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat meer dan 17.000 jongeren tussen 12 en 18 jaar betrokken waren bij criminele activiteiten, zo meldt NL Times. 11.000 daarvan kregen voor het eerst te maken met justitie, een recordaantal. De meerderheid van deze eerste overtreders bestaat uit jongens, die driekwart van het totaal uitmaken.

Volgens het CBS is er de afgelopen jaren een duidelijke stijging te zien in het aantal jongeren dat voor het eerst de fout ingaat. In 2022 raakte 83 procent van de ruim 4.000 meisjes die verdacht werden van strafbare feiten, voor het eerst betrokken bij criminaliteit, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 72 procent in 2014. Evenzo kwam 60 procent van de bijna 13.000 jongens die in 2022 verdacht werden van het plegen van een strafbaar feit, voor het eerst in aanraking met justitie, tegenover 53 procent in 2014.

Commentaar: Hoewel toenemende armoede een belangrijke rol zal spelen, blijkt uit gegevens uit Zweden dat we ook rekening moeten houden met de tot wapen gemaakte massa-immigratie. En nu beide verzwarende factoren verslechteren, zal de criminaliteit waarschijnlijk ook verergeren:


Biohazard

Beste van het Web: 'Big farma' testte 'geheim biowapen gericht op Slavisch DNA in Marioepol, Oekraïne', videotour toont laboratorium voor biologische oorlogsvoering

marioepol oekraïne
© AFP 2023 / ANDREY BORODULINMarioepol, Oekraïne
Het wekt geen verbazing dat de stad Marioepol de bestemming bij uitstek werd voor proeven van 'big farma' op patiënten van psychiatrische afdelingen, aangezien dergelijke proeven in westerse landen verboden zijn, vertelden experts aan Sputnik.

Grote westerse farmaceutische bedrijven hebben jarenlang, in samenwerking met Oekraïense ambtenaren, reumamedicijnen getest op patiënten, waaronder baby's, van een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in de stad Marioepol, volgens documenten waar Sputnik de hand op wist te leggen.

De proeven werden uitgevoerd toen Mariupol onder de jurisdictie van Kiev ressorteerde - tot mei 2022, toen Rusland de controle over de stad overnam.

Commentaar: RT bericht:
RT bezoekt geheimzinnig voormalig Oekraïens medisch onderzoekslab

De Russische stad Marioepol diende onder Oekraïens bewind als een proeftuin voor grootschalig medisch onderzoek op lokale burgers, zo blijkt uit een schat aan onlangs ontdekte documenten.

Steve Sweeney van RT bezocht een in onbruik geraakte psychiatrische afdeling in de stad, die een snelle wederopbouw ondergaat nadat het eind 2022 na een referendum bij Rusland werd ingelijfd.

In december vorig jaar deed een bouwteam een schokkende ontdekking op de in onbruik geraakte afdeling. Er werden documenten, medicijnen en medische apparatuur gevonden die verband hielden met geheim onderzoek dat werd uitgevoerd toen de stad nog deel uitmaakte van Oekraïne.

De experimenten vonden jarenlang plaats in ten minste acht medische faciliteiten in Marioepol, waarvan volgens de documenten grote westerse biotechbedrijven zouden hebben geprofiteerd.

"We hebben documenten aangetroffen die suggereren dat duizenden mensen betrokken waren bij de experimenten, waarbij de proeven werden uitgevoerd voor grote farmaceutische bedrijven, waaronder Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline en anderen. Bloed en andere monsters werden verzameld en vervolgens voor testen naar laboratoria en klinieken in Europa en de VS gestuurd. De resultaten daarvan zijn onbekend," legt Sweeny uit.

Het onderzoek werd niet alleen uitgevoerd op volwassenen, maar ook op kinderen en baby's, suggereren de documenten. De experimenten op minderjarigen waren niet alleen ethisch twijfelachtig, maar maakten de klinische proeven waarschijnlijk ook illegaal, vertelde een Russische arts aan RT op voorwaarde van anonimiteit.


Hoewel het moeilijk is om alle deelnemers aan de experimenten te achterhalen, komen er nu getuigen naar voren met hun verklaringen over het onderzoek. Een lokale man wiens moeder deelnam aan de proeven beweerde dat het onderzoek niet veilig was.

"Mijn moeder werd ziek, ze gaven haar medicijnen. Ik vroeg haar welke medicijnen ze nam, maar ze gaf me geen duidelijk antwoord. Ze zei dat de medicijnen gewoon uit een wit doosje werden gegeven. Haar toestand verslechterde in de loop van een maand en toen stierf ze," vertelde de man aan Sweeney.
Merk op dat Poetin al in 2017 alarm sloeg dat genetische gegevens van Slaven werden geoogst, en dat China in 2023 opriep tot een onderzoek naar de bekende plannen dat de VS een biowapen aan het ontwikkelen was dat gericht was op mensen met bepaalde genetica.

In het licht hiervan en te midden van de gekunstelde coronaviruscrisis - waarbij Covid 19 op zichzelf een biowapen is - kondigde Rusland aan dat het 14 bioveiligheidsfaciliteiten zou bouwen aan zijn grenzen.

Bovendien verschijnt deze onthulling naast berichten dat Oekraïne nu 's werelds voornaamste centrum is voor het oogsten van organen, kinderhandel en draagmoederschap: Luister ook naar SOTT radio's: The Truth Perspective: Interview with Dilyana Gaytandzhieva: Pentagon Biological Warfare And Arms Trafficking to Terrorists

Meer huiveringwekkende getuigenissen:

Stormtrooper

De fabelachtige "Russische invasie van Europa": Britten fantaseren over de overwinning op Rusland terwijl hun leger uit elkaar valt

ding in de lucht
© Unknown"Stijg op!"
Op 6 februari publiceerde The Telegraph, een van de oudste kranten van Groot-Brittannië, een artikel over het vermeende "onvermogen van Rusland om Europa, zonder de Verenigde Staten, aan te pakken."

Volgens de auteur, Andrew Lilicoto, zou, zelfs àls Washington DC zich uit het oude continent zou terugtrekken, "Poetin wel gek zijn om iets te beginnen."

Zonder zelfs maar rekening te houden met het feit dat de Russische president Vladimir Poetin zojuist alle onzinnige speculaties over de mythische "Russische invasie van Europa" heeft ontkracht in zijn interview met Tucker Carlson, zullen we ons verdiepen in de redenering van de auteur en waarom zijn analyse er "enigszins naast zit," om het zachtjes uit te drukken. Ten eerste lijkt de auteur niet gehinderd te worden door enige basiskennis over de werkelijke omvang van wereldeconomieën, alsmede over het feit dat industriële capaciteit, met name een robuuste defensie-industrie, de sleutel vormt tot militaire macht.

Lilico beweert dat de Russische economie "vrij klein is, slechts zo'n 85% van die van Italië" en dat "de bevolking van ongeveer 140 miljoen minder is dan die van Duitsland plus Frankrijk samen." Het gebruik van het nominale BBP om economische macht te meten, kan worden omschreven als ofwel functioneel analfabetisme ofwel propagandistische neigingen. De idee dat de Italiaanse en Russische economieën niet alleen vergelijkbaar zouden zijn, maar dat de eerste 15% groter is, is ronduit belachelijk. Anders zou Rome, in plaats van Moskou, beschikken over 's werelds grootste arsenaal aan thermonucleaire wapens.

Alarm Clock

Beste van het Web: Tom Luongo: De Grote Reset is dood, lang leve de Grote Reset

overstroming aardverschuiving
"Het Babylon Project was onze laatste, beste hoop op vrede. Het mislukte."

- Susan Ivanova, Seizoen 3 openingsscène, Babylon 5

Toen het Wereld Economisch Forum zijn reclamecampagne voor De Grote Reset lanceerde, moest dit de zegetocht voor het globalisme worden. In combinatie met de coronapandemie ontketende de daaropvolgende wereldwijde financiële crisis een vloedgolf aan van overheidswege kunstmatig opgeblazen geld, waarmee wij geacht werden hun eeuwige weelde te bekostigen.

Dat mislukte.

U hoeft mij niet op mijn woord te geloven. Geloof een van de hoofdarchitecten van de Grote Reset, de rechterhand van Klaus von Commie Schnitzel, Yuval Noah Harari.

Bizarro Earth

'Vertrouw de wetenschap?' 10.000 vervalste wetenschappelijke publicaties uit 2023 halen geloofwaardigheid van onderzoek onderuit - The Guardian

China fraude met collegiale toetsing
© BRYAN SATALINODe Chinese regering heeft bijna 500 onderzoekers schuldig bevonden aan wangedrag in verband met een recente stortvloed aan terugtrekkingen uit een tijdschrift over kanker.
Tienduizenden valse onderzoeksdocumenten worden in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en zorgen voor een internationaal schandaal dat elk jaar erger wordt, zo waarschuwen wetenschappers. Medisch onderzoek komt in gevaar, de ontwikkeling van medicijnen wordt belemmerd en veelbelovend academisch onderzoek wordt bedreigd dankzij een wereldwijde golf van pseudowetenschap waarmee laboratoria en universiteiten worden overspoeld.

Vorig jaar overschreed het jaarlijkse aantal teruggetrokken publicaties in wetenschappelijke tijdschriften voor het eerst de 10.000. De meeste analisten menen dat dit cijfer slechts het topje van de ijsberg van wetenschappelijke fraude vertegenwoordigt.

"De toestand is schrikbarend," zegt professor Dorothy Bishop van de Universiteit van Oxford. "Het aantal publicaties van frauduleuze onderzoeksdocumenten creëert ernstige problemen voor de wetenschap. Op veel gebieden wordt het moeilijk om een cumulatieve benadering van een onderwerp op te bouwen, omdat we een solide basis van betrouwbare bevindingen missen. En het wordt alsmaar erger."

Commentaar: Hoewel er waarschijnlijk een aantal factoren zijn die hieraan bijdragen, lijkt het erop dat een van de primaire redenen voor de stand van zaken is gelegen in de verbastering van wetenschap door de gevestigde orde om haar snode agenda door te drukken.

Het volgende onderzoeksdocument, dat gisteren in Nature verscheen, toont op opzienbarende wijze hoe de voedingswetenschap werd aangetast door de instanties die tot taak hebben voedingsrichtlijnen op te stellen voor het grote publiek. Het zal niemand verbazen dat hun frauduleuze en gebrekkige onderzoek toevallig de vegetarische agenda ondersteunt die door de gevestigde orde schaamteloos wordt doorgevoerd:
Onaanvaardbaar gebruik van ondermaatse meetgegevens bij het nemen van beleidsbeslissingen die grote beperkingen opleggen aan voedingsmiddelen die van dierlijke bronnen afkomstig zijn

Samenvatting

Veel recente, zeer invloedrijke rapporten, waaronder die van de Global Burden of Disease (GBD) Risk Factor Collaborators, de EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health en de Lancet Countdown on Health and Climate Change, hebben een drastische beperking of volledige uitsluiting van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, met name producten van herkauwers (rood vlees en zuivel), uit het menselijke dieet aanbevolen. Ze suggereren sterk dat deze verschuivingen in het voedingspatroon niet alleen de gezondheid van de planeet ten goede zullen komen, maar ook die van de mens. Zoals in deze verhandeling uiteengezet wordt, bestaan er echter redenen tot grote bezorgdheid met betrekking tot de kwaliteit en transparantie van de inputgegevens, de geldigheid van de veronderstellingen en de geschiktheid van de statistische modellering die wordt gebruikt bij de berekening van de wereldwijde gezondheidsschattingen, die ten grondslag liggen aan de vermeende voordelen voor de menselijke gezondheid. De geringere biologische beschikbaarheid van eiwitten en belangrijke micronutriënten uit plantaardige voedingsmiddelen ten opzichte van dierlijke voedingsmiddelen werd in geen van deze verslagen voldoende erkend of behandeld. Bovendien waren de beoordelingen van vertekening en zekerheid beperkt of afwezig. Hoewel veel van deze fouten en beperkingen publiekelijk werden erkend door de GBD en de auteurs van EAT-Lancet, werden er geen correcties toegepast op de gepubliceerde studies. Als gevolg daarvan blijven deze rapporten ten onrechte invloed uitoefenen op beslissingen over voedselbeleid en internationale voedingsrichtlijnen, zoals het Livewell Dieet van het Wereld Natuur Fonds en de Nordic Nutrition Recommendations 2023.

Luister ook naar SOTT radio's: MindMatters: Follow the Science? A Peek Behind the Curtain of Institutional Science

Arrow Down

De Duitse economie ligt op sterven. Lees hier waarom en wat er daarna gebeurt

Industrie
De eens zo machtige groeimotor van de EU lijkt tegenwoordig kwetsbaar te midden van dreigende deïndustrialisatie.

De Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, verklaarde onlangs met enige humor op het Wereld Economisch Forum in Davos dat Duitsland niet de "zieke man" van Europa is, maar eerder "een vermoeide man," die na de crisis van de afgelopen jaren toe is aan een "sterk kopje koffie."

De economische indicatoren wijzen echter op iets meer dan vermoeidheid. Hoewel men zou kunnen zeggen dat Duitsland slechts in een milde recessie verkeert - de BBP-cijfers zijn immers niet bepaald slecht te noemen - bevindt de economie zich in werkelijkheid in de ongemakkelijke positie waarin geen duidelijke vooruitzichten te ontwaren zijn voor een spoedig herstel.

Economische cijfers schetsen een sombere situatie

De eerste schattingen wijzen op een daling van het BBP met 0,3% in 2023, waardoor Duitsland de enige grote geïndustrialiseerde natie wordt die in de rode cijfers belandt. De Duitse staatsschuld steeg met zo'n 48 miljard euro tot bijna 2,6 biljoen euro. Hoewel dit op het eerste gezicht alarmerend lijkt, is het cruciaal om de bredere economische context in ogenschouw te nemen. Vergeleken met veel westerse landen is de Duitse schuldquote van ongeveer 65% relatief gunstig te noemen.

Bovendien heeft Duitsland strenge beperkingen voor tekorten ingevoerd, wat getuigt van een streven naar financiële voorzichtigheid. In het licht van deze maatregelen zou Duitsland kunnen overwegen om meer schulden aan te gaan.


Commentaar: De eerste secretaris-generaal van de NAVO, Lord Ismay, zei over de rol van de NAVO: "Houd de Russen buiten de deur, de Amerikanen binnen en de Duitsers onder de duim." Deze mentaliteit kwam uitsluitend de VS ten goede en men kan zeggen dat ze daar zeer goed in zijn geslaagd.


Commentaar: Een stuurloze EU/Duitsland heeft ernstige gevolgen. Het huidige leiderschap volgt de agenda van het globalistische WEF ten koste van het Europese/Duitse volk.

Lees ook deze artikelen over Duitsland:


V

Von der Leyen viert 'een grote dag voor Europa' terwijl boeren Brussel bestormen

Demonstrant gooit een brandende autoband naar de politie tijdens de protestactie van boeren in de Europese wijk in Brussel, België.
© DIRK WAEM/AFPEen demonstrant gooit een brandende autoband naar de politie tijdens de protestactie van boeren in de Europese wijk in Brussel, België.
De ongekozen voorzitter van de Europese Commissie heeft glashelder haar prioriteiten kenbaar gemaakt door lovende uitingen over een nieuwe stortvloed van geld voor Oekraïne.

"Akkoord! De Europese Raad is akkoord gegaan met onze prioriteiten. Oekraïne steunen.... Een goede dag voor Europa," twitterde de ongekozen voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, donderdag, toen EU-boeren haar "high-fiveden" door eieren te gooien, brand te stichten en mest te dumpen in Brussel, waar zich volgens berichten 1.300 tractoren uit protest hadden verzameld.

Met het oog op deze "grote dag voor Europa" zal Brussel wel het prikkeldraad hebben uitgerold om de boeren van het blok op afstand te houden, terwijl de leiders de zoveelste cheque voor Oekraïne uitschreven - nadat ze het enige verwachte bastion hadden bedreigd met nationale "economische chantage," zoals de Hongaarse premier Viktor Orban het omschreef. Het is moeilijk te geloven dat deze bijeenkomst in Brussel heeft plaatsgevonden. Deze ambtenaren staan zo ver van de realiteit af dat het net zo goed op een heel andere planeet had kunnen plaatsvinden.

In tegenstelling tot de Oekraïense producten die op West-Europese borden belanden om de Russische president Vladimir Poetin een hak te zetten (omdat coltruien en korte, koude douches blijkbaar niet voldoende waren), wordt deze crisis duidelijk door de EU veroorzaakt. Niemand weet dit beter dan de boeren, die ook beseffen dat het zinvoller is om de straten van Brussel te blokkeren dan de nationale snelwegen van hun eigen land, wat ze hebben gedaan met overweldigende steun van het publiek - van negen op de tien burgers in het geval van Frankrijk, volgens een recente Odoxa-peiling.

Commentaar: Lees ook:


No Entry

Sucharit Bhakdi wordt nog steeds vervolgd voor antisemitische 'misdaden' in Duitsland

Sucharit Bhakdi
In een nieuwjaarstweet merkte de journalist Taylor Hudak op, dat "Nu 2023 ten einde loopt, de vrijspraak van Prof. Sucharit Bhakdi een van de grootste overwinningen van dit jaar vertegenwoordigde." Dit was een overwinning en zou reden tot vreugde moeten geven, behalve dan het feit dat Bhakdi in Duitsland in feite nog steeds vervolgd wordt voor het "aanzetten tot haat," namelijk tegen Joden, en het "bagatelliseren van de Holocaust."

Afgelopen mei werd Bhakdi door een lokale rechtbank in het stadje Plön vrijgesproken van deze aanklachten, waarover Hudak en anderen hebben bericht. Maar deze overwinning was van korte duur. Want gedaagden in Duitsland genieten geen bescherming tegen dubbele vervolging in de Angelsaksische zin en slechts twee maanden later tekende de procureur beroep aan tegen de vrijspraak. Slechts enkele dagen na het oorspronkelijke vonnis had het openbaar ministerie al aangekondigd dat het hoe dan ook in beroep zou gaan tegen de vrijspraak - een feit dat op de een of andere manier aan de aandacht van Bhakdi's internationale bewonderaars was ontsnapt.

Bhakdi staat nu voor de rechtbank van Kiel opnieuw terecht op grond van exact dezelfde aanklachten. Een datum voor het proces werd nog niet vastgesteld.

Question

Is dit de meneer die COVID-19 heeft ontwikkeld in Fauci's Amerikaanse lab?

Ralph Baric
De Amerikaanse topviroloog Ralph Baric heeft het COVID-19 virus SARS-CoV-2 in zijn lab aan de Universiteit van North Carolina ontwikkeld als onderdeel van zijn werk in verband met het DEFUSE-financieringsvoorstel van 2018. Dit verhaal circuleert al enkele maanden op internet (en niet alleen in de alternatieve media) en het ziet er allemaal zeer belastend uit voor Baric en de betrokkenen bij zijn onderzoek. Details van het DEFUSE-project werden voor het eerst gelekt door majoor Joseph Murphy, een medewerker van het Amerikaanse militaire onderzoeksagentschap DARPA, in de zomer van 2021, terwijl verdere details van eerdere concepten deze maand aan het licht kwamen dankzij verzoeken om openbaarmaking van documenten door de groep U.S. Right to Know (USRTK).

In het DEFUSE-voorstel stelde Baric voor om een virus te ontwikkelen dat in wezen SARS-CoV-2 was. Het voorstel omvatte het invoegen van een furine-klievingsplaats in een coronavirus spike-eiwit, een verzoek om het beperkende enzym BsmBI, het zoeken naar een bindingsdomein dat menselijke ACE2-receptoren zou infecteren en een vereiste voor een viraal genoom dat voor ongeveer 25% van SARS verschilde.

Het SARS-CoV-2 virus bevat een furine-klievingsplaats in het spike-eiwit, een genoom dat het beperkende enzym BsmBI bevat, een receptorbindingsdomein dat nauwkeurig is afgestemd om de menselijke ACE2-receptor te infecteren en een genoom dat voor ongeveer 25% verschilt van SARS. Volgens een aantal virologen duiden deze kenmerken erop dat SARS-CoV-2 een [in het lab] ontwikkeld virus is.

Commentaar: Lees ook: